Homosexualitu netřeba oslavovat

Dovolujeme si čtenářům nabídnout článek známého konzervativního publicisty a komentátora Ferdinanda Peroutky, jr., který ČT24 odmítla pod záminkou, že je „homofóbní“… Je to krásný doklad toho, jak je tato nádavka vymyšlená sodomity zneužívána k ostrakizaci slušných lidí a jejich názorů a argumentů. Nu, na mne mávání s homofóbií žádný dojem nedělá, takže příjemné počtení!

Ignác Pospíšil

Ferdinand Peroutka, jr.

Nebylo by veřejného protestu „Obrana hrdosti normálních lidí“, kdyby nebylo veřejného homosexuálního „pochodu pýchy“ Prague Pride. Obě akce začínají ve stejný den na stejném místě: 18.srpna pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí – ta první v 10, druhá ve 12 hodin. Socha českého světce bude tedy svědkem hodnotově velmi odlišných akcí. Zatímco ze západu importované „pochody pýchy“ homosexuálů dorazily do Česka už v r. 2009 (viz blog ČT24 Dva pochody a jedna procházka, 25.6.2009), k veřejné občanské obraně sexuální normality dochází letos poprvé.

A není divu: pompézní festival „hrdé“ propagace nepřirozených sexuálních praktik (do Prahy se během dvou let vloudil přes Tábor a Brno), znovu podporovaný primátorem hlavního města, to už je něco, co přesahuje trpělivost i mnoha  tolerantních občanů. Vzniká otázka, zda je opravdu třeba veřejně podporovat homosexuální životní styl, zaměřený na popření nezastupitelné vzájemné sexuality muže a ženy a na zpochybnění instituce rodiny. Organizátoři akce „Obrana hrdosti normálních lidí“ z občanského sdružení z Akce D.O.S.T. soudí,  že festival Prague Pride  má otevřeně konfrontační charakter (už tím, že má být zahájen u pomníku svatého Václava) a propaguje nesnášenlivou ideologii homosexualismu. Jsou proto pobouřeni, že se této provokační akci dostalo záštity a podpory některých politiků a institucí veřejné služby. „Už sám název festivalu prozrazuje charakter jeho ideologie, která činí ze specifických sexuálních praktik předmět zvrácené pýchy a základ podivného elitářství. Domníváme se, že sexualita může jen těžko být předmětem oprávněné hrdosti. Neumíme si například představit, že by se někdo pyšnil svou přirozenou heterosexualitou. Může-li být člověk na něco hrdý, pak to jsou přínosné výsledky jeho volních rozhodnutí, například dílo, které vybuduje vlastní prací, domov, který spoluvytváří a podobně,“ připomíná místopředseda  Akce D.O.S.T. Petr Bahník.

Podobně nahlíží na Prague Pride i prezident občanského sdružení Hnutí pro život ČR Radim Ucháč: „Homosexuální ideologie je dnes využívána jako beranidlo k ničení instituce rodiny, svobody a národa… Svoboda myšlení je agresivně pošlapávána homosexuálními aktivisty obviňujícími z nenávisti každého, kdo si dovolí mít odlišný názor. Čestnost, hrdost i mravnost národa jsou systematicky ničeny pohrdáním přirozeným mravním zákonem a vysmíváním se Bohu. Úpadek mravnosti pak znemožňuje národu vládnout si spravedlivě.“ Příznačné je, že otevřené dopisy, jimiž Akce D.O.S.T. protestovala proti podpoře Prague Pride a žádala o záštitu občanského protestního shromáždění u pražského primátora Bohuslava Svobody, místopředsedy ODS Jiřího Pospíšila a premiéra a předsedy ODS Petra Nečase, zůstaly bez odpovědi. Přitom Svoboda, Nečas i Pospíšil jsou významnými představiteli politické strany, která se ve svém základním dokumentu hlásí ke křesťanským tradicím naší civilizace, s nimiž je propagace homosexuality v příkrém rozporu. Navíc byla administrativním zásahem bez vysvětlení zrušena i facebooková stránka založená k osvětlení smyslu shromáždění „Obrana hrdosti normálních lidí“. Že by to měli na svědomí „obhájci“ svobodného projevu?

Zvláště absurdní je záštita, kterou monstrózní akci homosexuálů přislíbil primátor MUDr. Svoboda. Zdá se, že politický cestovatel pan Svoboda na nějaké křesťanské tradice či morální zásady zvysoka kašle. Jenže je také lékař, dokonce gynekolog a porodník.  Nevadí-li mu  veřejná demonstrace festivalu „hrdosti“, zřejmě mu také nevadí šíření smrtelných pohlavních nemocí, které mají svůj hlavní zdroj právě v homosexuální komunitě. To platí už od osmdesátých let, kdy se především v gay komunitě objevil tehdy ještě neznámý virus HIV. Nejde však jen o AIDS, hepatitidu či jiné nemoci, jimiž gayové ohrožují normální populaci, ale i o novou pohlavní chorobu lymphogranuloma venereum (LGV), která se šíří zatím výhradně mezi homosexuály. Jak uvedl server ČT24, epidemie LGV míří do ČR ze západní Evropy, první evropský výskyt je z února 2003 a u nás bylo již potvrzeno 14 případů.

Podle lékařky Centra pro pohlavní nemoci Nemocnice Na Bulovce Daniely Vaňousové postihuje LGV v Evropě především homosexuálně orientované muže, z nichž je většina zároveň HIV pozitivních, vysoce promiskuitních, s vysoce rizikovým sexuálním chováním, což podle ní „zahrnuje nechráněný anální sex, sdílení sexuálních pomůcek, vsouvání pěsti i celé paže do řitního otvoru a sex party v rámci mezinárodní sexuální sítě.“ Lékař pan Svoboda, který má plná ústa tolerance a dialogu, svou záštitou Prague Pride demonstruje, že mu tyto praktiky konvenují a že mu na nějakých obětech sexuálních zvrhlostí nesejde. Preferuje-li homosexualitu na úkor většinové populace a klasické heterosexuální rodiny, říká tím, že klasická rodina – otec – matka – dítě – si úctu a ochranu nezaslouží. Je ovšem otázkou, zda takový jedinec má zastávat veřejnou funkci primátora milionového hlavního města, o porodnické profesi ani nemluvě.

Homosexuálové  totiž razí také tu pozoruhodnou poučku, že početí nového lidského života při heterosexuálním styku je „prokletím“ heterosexuálního sexu, protože „za každou sexuální radostí se skrývá úzkost z početí“ – a jelikož u „stejnopohlavního páru neexistuje strach z nechtěného početí… je takový sex osvobozen od jakýchkoliv prokletí a je čistou slastí.“ Při důsledném  uplatnění tohoto návodu by profese pana Svobody samozřejmě ani nevznikla.   Svobodův stranický kolega poslanec Jaroslav Plachý primátorovi doporučuje, aby vystoupil z ODS, chce-li veřejně podporovat homosexuální chování: „Tento typ akcí přenechme levici, neomarxistům, levicovým liberálům, ale konzervativní politická strana by je podporovat neměla.“ Totéž si nepochybně myslí také Mladí křesťanští demokraté, kteří jako třetí akci 18.srpna pořádají i třetí ročník Pochodu pro rodinu. Převzal nad ním záštitu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a na cestu Prahou se vydá pod heslem „Rodina je základem společnosti a existence národa“ od pomníku sv. Václava půl hodinu po poledni. Stačí si tedy jen správně vybrat, ke kterému pochodu se přidáme.

Ferdinand Peroutka, jr.

12 Responses to Homosexualitu netřeba oslavovat

 1. cinicius napsal:

  A mimochodem: zde je další dobrý článek k tématu: http://www.stjoseph.cz/lesk-a-bida-homosexualismu/

 2. Ondřej Kolář napsal:

  I křesťané mohou být homosexuálové.

  Bez ohledu na to, zda se jedná o vrozenou či vývojem získanou odchylku, stane se i v křesťanské rodině, že její člen v sobě objeví homosexuální orientaci. Je na jedné straně správné tuto orientaci nazvat „nenormální“ a brát ji jako určitý hendikep, tedy kříž, na druhou stranu nelze člověka odsuzovat jen proto, že je jinak orientován. A právě to se po staletí dělo. Lidé jinak orientovaní museli svou odchylku tajit, jinak čelili veřejnému zostuzení, případně ještě něčemu horšímu.
  Je však nanejvýš nutné odlišit homosexualitu jako sexuální orientaci a samotné homosexuální praktiky, což bohužel u mnohých z nás, křesťanů dosti splývá. Protože místo abychom odsuzovali homosexuální styk (či ještě spíše propagaci homosexuality a stavění ji přinejmenším na rovinu heterosexuálnímu svazku v tradiční rodině), soudíme často homosexuály jako takové. Napadlo nás někdy, jak je člověku, který je takto orientován a přijde do kostela, kde slyší „o těch jiných, o sodomitech homosexuálech“?
  Nebuďme tedy tolerantní k hříchu, ale buďme nanejvýš vstřícní k lidem, kteří díky své orientaci mohou do hříchu upadnout, nebo v něm žijí, případně jej i aktivně vyhledávají, aniž by si to třeba mnohdy vůbec uvědomovali.
  Zmíněný „pochod pýchy“ je jistě projevem nemocné společnosti, nikoli výkladní skříní zdravé tolerance. Přesto se hluboce zamysleme nad tím, jak nejlépe této nemoci čelit a jak ji léčit. Zde vidím u nás, křesťanů, velké nedostatky.

  • cinicius napsal:

   Ale sodomita není homosexuál (!!), ale pachatel a propagátor sodomie (tedy kupř. homosexuálního sexu).

  • Michal Kretschmer napsal:

   Někteří zde vědí, jak ostře jsem psal o sodomii a zejména o propagaci homosexualismu (jsem pro trest smrti pro vůdce takových hnutí a jejich význačné podporovatele z řad politiků). S těmi, kdo bojují s pokušeními, byť homosexuálního rázu, a nepodléhají, nemám žádný problém. Zasluhují spíše úctu.

   Autor článku se o primárovi Svobodovi na můj vkus vyjadřuje příliš mírně. Je třeba též připojit jeho odpovědnost za množsví potratů, které vykonal buď on osobně nebo jeho podřízení. Oba hříchy, vražda i sodomie, se počítají mezi ty „do nebe volající“.

   • :) napsal:

    Už vás, pane Kretschmere, někdo kvůli vašim názorům žaloval nebo tím alespoň vyhrožoval? Obávám se totiž, že se současným směřováním se dříve dočkáme trestu smrti spíše pro nás…

   • Michal Kretschmer napsal:

    S urážkami a vyhrůžkami jsem se již setkal. Je třeba na ně nedbat. Jakkoli platí, že nespravedlivý lidský zákon de facto zákonem vůbec není, domnívám se, že moje názory a jejich vyjádření nenaplňují dikci trestého činu podle současného zákona. Nevyzývám např. k svémocnému zabíjení hříšníků (kromě případu nutné sebeobrany).

    Jak jsem psal na http://cirkev.wordpress.com/2011/09/02/hrich-sodomie/ ohledně sodomitů jsem dokonce pro mírnější přístup než měl sv. Alfons z Liguori či sv. Pius V, kteří pro osoby opakovaně se dopouštějící sodomie stanovili trest smrti. Propagace sodomie je ovšem horší než samotný homosexuální skutek.

   • Ondřej Kolář napsal:

    Nechť ten, který je bez hříchu, první hodí kamenem.

   • Hamish napsal:

    Že vás to furt baví, dělat si z Písma trhací kalendář.
    Na jiném místě Kristus Pán uvádí, co dělat s těmi, kdo svádějí k hříchu maličké.
    Ale to se vám už jaksi nehodí, že?

 3. Tomáš Beran napsal:

  Pokud katolík přijde do kostela a slyší o sodomitech, tak to v něm může vyvolat něco nepříjemného v jediném případě: Že on sám je praktikujícím homosexuálem a není smířen s Pánem.

  Daleko větším problémem se mi jeví podmínky pro vysvětlení nekatolíkům, že praktikování homosexuality a samozřejmě propagování takové praxe, je velmi zlé.

  Podmínkami nemyslím ani tak náladu, vybuzovanou sdělovacími prostředky středního proudu, ale zejména rozumovou výbavu všech těch, kteří vysvětlení potřebují.

 4. antal89 napsal:

  Tak ČT řekla: “ paušální hodnocení celé menšiny na základě znaků několika jedinců znaky homofobie má. Doplňte si informace – žijeme ve 21.století.“

  Takže homosexuály omlouvá doba. To jsou mi moc hezké novinky!

 5. Michal Frank napsal:

  Souhlasím s panem Peroutkou. Homosexualita je zřejmě vrozená náklonnost, jejíž oběti můžeme litovat, ale homosexualismus už je jednoznačným vyjádřením dispozic, které stojí v opozici k přirozenému vývoji společnosti. Praktikování homosexuality tak vede k negaci společnosti, která je postavená na principu sebezachování. Podobně odstupňovaný tedy má být i postoj společnosti k 1) homosexualitě a jí postiženým jedincům, 2) homosexualismu a jeho propagátorům a 3) praktikování homosexuálních styků sodomity. První si zaslouží lítost a pomoc, druhý odmítnutí a třetí přinejmenším zostuzení.

  • Michal Kretschmer napsal:

   K bodu 1) – ano, tito jedinci mohou nezaviněně trpět homosexuálními pokušeními a rozhodně proto nemají být zostouzeni – očekává se ovšem od nich, že si budou počínat tak, aby k takovým pokušením si nedávali zbytečně podnět.
   K bodu 2) – to je nejhorší z těch tří bodů a může se týkat i heterosexuálníách jedinců – je to hereze, která podléhá trestům dle kanonického práva, a dobrá vláda propagaci této ideologie velmi přísně trestá.
   K bodu 3) – je to těžký do nebe volající hřích, který někdy na rozdíl od bodu 2 může částečně omlouvat vášeň. I tady by světská moc měla trestat prokázanou sodomii, přísně pak je-li opakovaná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *