Dnes si připomínáme sv. Pia V.

Sv. Pius V.

Dnes si tradiční katolíci připomínají památku sv. Pia V., papeže v letech 1566-1572. Je to jeden z papežů obzvláště ctěných v tradičně katolických kruzích – jako ten, kdo kodifikoval tridentskou mši (proto se jí občas říká mše sv. Pia V. – nicméně zde je třeba podotknout, že kodifikovat není totéž, co vytvořit, tridentská mše je mnohem starší).

Pius V. má ale zásluh mnohem více. Jako jeden z největších papežů nejen své doby by měl být připomínán právě dnes, kdy ctnosti jím reprezentované „nejsou v módě“ a upadají. Jako vytrvalý a nezlomný hlasatel a obhájce Pravdy a muž svatého života může být velkou inspirací a posilou v době, kdy relativismus, indiferentismus, „light katolicismus“ a „dialog jen pro dialog“ rozsévají napříč celou pozemskou církví úpadek a deziluzi.

Myslím, že nejlépe charakterizuje osobnost Pia V. událost, která se odehrála ještě před jeho nástupem na papežský trůn. Tehdy byl ještě znám jako Michele kardinál Ghislieri a zastával úřady biskupa diecéze Mondovi a vrchního inkvizitora. To bylo velice vlivné a mocné postavení, pro něž by leckteří zabíjeli a jehož ztrátu by nikdo nechtěl riskovat. Ale Ghislieri ho přece riskoval, když se postavil proti papežově úmyslu jmenovat kardinálem jeho třináctiletého synovce. Zuřící Pius IV. sice nakonec musel před všeobecným míněním ustoupit, ale nesl to velmi těžce a Ghislieri upadl do velké nemilosti, když nějakou dobu nemohl spravovat svoji diecézi a i jeho autorita inkvizitora byla silně omezena. To ale pro něj nebylo důležité ve srovnání s faktem, že jednal správně a uspěl.

Ghislieri nechtěl být papežem, nicméně i přesto byl zvolen – právě pro svou naprostou oddanost víře a Církvi, z níž neslevil ani poté, co usedl na nejvyšší z trůnů. I jako papež dále nosil pod papežskými oděvy hrubý oděv řeholníka a zachoval si velice skromný a asketický život. Vděčíme mu za reformy Církve, kodifikaci Mše, katechismus i breviář. A v neposlední řadě i za vítězství Svaté ligy v bitvě u Lepanta, které zásadně podlomilo tureckou moc ve Středomoří a zachránilo Itálii před tureckým vpádem. A samozřejmě, za svátek Panny Marie Růžencové.

Sv. Pie V., oroduj za nás.

Ignác Pospíšil

2 Responses to Dnes si připomínáme sv. Pia V.

  1. Renda napsal:

    Ora pro nobis!

  2. Tomáš Navrátil napsal:

    Amen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *