Hrdost, stud a karneval – ,,Duhový“ pochod prošel Prahou

Původně jsem neměla v úmyslu, vyjadřovat se k této akci. Vždyť reakcí bylo dost. Nicméně zaujal mne ten název ,,Duhový“. Duha je totiž symbolem Hospodinova příslibu, že již Zem nezničí povodní. Tento příslib dal Bůh Noemu,  když viděl, jak povodeň zpustošila Zemi, a jako znamení tohoto příslibu vytvořil duhu. Proto vždy, když se díváme na duhu, alespoň ti, co trochu znají Písmo sv., vědí s jistotou, že Bůh Zemi nezničí. Proč vlastně Pán Bůh dopustil potopu? V Gn 6,5-8 si lze přečíst, že to bylo pro všeobecnou morální zkaženost lidstva. Jedině Noe s rodinou byl shledán jako spravedlivý.

Pak přišly Sodoma a Gomora. Pro neřest obyvatel těchto měst Bůh opět dopustil jejich totální zkázu, vyjma Lota a jeho rodiny. V Gn 13, 13 a 19, 4-10 ale i jinde se můžeme dočíst, že zkáza je zapříčiněná ,,deviantním“ chováním obyvatelů těchto měst. Od té doby je Sodoma a Gomora symbolem morální zkaženosti a slouží jako výstraha Boží spravedlnosti pro poučení dalším generacím. Je to známá historie i v postkřesťanském teritoriu, jen se velmi v tisku nevyskytuje. A to je škoda, protože bychom lépe pochopili souvislost mezi různými katastrofami dnešních dnů (u nás zatím ,,jenom“ abnormálním počasím, povodněmi a tajfuny, které se v našem teritoriu nikdy předtím nevyskytovaly) a ,,duhovými průvody“, ale i jinými morálními poklesky, zákonem dnes akceptovanými a prosazovanými do společnosti a tím tedy hromadně se vyskytujícími – jako třeba potratů, rozvodů, pornografie, prostituce, dětské prostituce, volného sexuálního soužití, importu dekadentní sexuální výuky do škol, atd. Tyto duhové průvody z hlediska Božího nejsou ničím jiným než oslavou zvrhlosti. To poznáváme například z Řím 1,18-32.

Tedy mně z tohoto názvu: ,,Duhový pochod“  vyplývá, že  katastrofa, která nás čeká, nebude tak velká jako za časů Noema, ale bude stát za to, neboť Sodoma a Gomora rozšířily své teritorium po celém světě. Při té příležitosti musím upozornit na skutečnost, že lidé, kteří poslouchají Boží zákon, budou ušetřeni, tak jak to poznáváme z Písma na tomto místě: Gn 18, 24-33.

Napsala jsem to proto, že jste zapomněli na Boha a zřejmě nikdo vás nikdo neupozornil na to, co to znamená.

Eva Čápová

Tento článek je reací na článek Martina C. Putny i na samotný název ,,Duhový“. 

3 Responses to Hrdost, stud a karneval – ,,Duhový“ pochod prošel Prahou

 1. Michal Kretschmer napsal:

  Hovořit o trestajícím Bohu je nepopulární (či je výslovně odmítáno) v tzv. liberálních křesťanských kruzích a tak autorce přísluší dík, že to připomíná.
  Jak přesně budou probíhat a kdy k Božím trestům dojde, nevíme. Čteme o nich na mnoha místech Zjevení sv. Jana.

  Jenom poznámka: V Gen 9,15 stojí: „vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva“. Z toho lze pouze vyvozovat, že Bůh opětovně nezničí zemi povodní, ale nevylučuje to jiný trest zasahující celou nebo velkou část země jako je třeba oheň, zemětřesení nebo neléčitelný mor.

 2. K duze napsal:

  Mrzí mě, že tento symbol, který je svým způsobem lidský, romantický, starokeltský, tradiční a výsostně biblický (viz právě Noe a potopa) si přivlastnila taková nechutná hnutí jako New Age a nebo LGBT.

  Pax

  Jan

 3. Jarda napsal:

  ………Tedy mně z tohoto názvu: ,,Duhový pochod“ vyplývá, že katastrofa, která nás čeká, nebude tak velká jako za časů Noema, ale bude stát za to, neboť Sodoma a Gomora rozšířily své teritorium po celém světě. Při té příležitosti musím upozornit na skutečnost, že lidé, kteří poslouchají Boží zákon, budou ušetřeni, tak jak to poznáváme z Písma na tomto místě: Gn 18, 24-33…….

  No, pokud sledujeme přírodní katastrofy které postihnou desetitisíce až statisíce lidí, tak Pán Bůh trestá tak nějak plošně – katolík, nekatolík. Zřejmě to pak přebírá až před nebeskou branou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *