Svět bez Boha, svět bez práva na život

V posledních dnech a týdnech jsme měli příležitost zaznamenat celou řadu na první pohled nesouvisejících událostí, které jsou však ve skutečnosti pouze dílčími projevy velké společenské změny a ukazují nám konečné stadium sekularizovaného světa – světa bez Boha. Skutečnost je totiž taková, že pakliže odstraníme Boha ze světa, logika světa a morálky se zcela mění. Je krutým omylem, pokud budeme tvrdit, že tomu tak není, a odvolávat se na přirozený zákon – protože bez Boha takový přirozený zákon, jaký si představujeme, prostě neexistuje, respektive – není obhájitelný.

Existence Boha a posmrtného života nám totiž dává k dispozici jeden zásadní a nepominutelný předpoklad pro existenci přirozeného zákona: že Bůh je dárce života, že život je posvátný dar, který je nedotknutelný a který má cenu sám o sobě. Jestliže škrtneme tento základ (což je v případě neexistence Boha nezbytné, neboť není li Boha-dárce, není ani posvátného daru), čeká nás jako nevyhnutelná náhrada zvrácená teze, že život má smysl a cenu pouze za určitých podmínek. Především musí být kvalitní.

Logika je náhle neúprosná. Není-li život Boží dar a není-li cenný a smysluplný vždy, pak se všechno mění. Původně hierarchická struktura lidských práv, mezi nimiž je právo na život prvním a největším právem, z něhož ostatní práva vycházejí, se mění na prostý seznam. A osud, k němuž není možno přiložit seznam patřičně kompletní, se stává nežádoucím a nehodným existence, kandidátem na „milosrdné ukončení“. A také, což je druhá dějová linie, se život stává měřitelným a porovnávatelným a tudíž i směnitelným: na kvalitu, na počet i ve vztahu k jiným hodnotám.

Z této děsivé rovnice, přísně logické a přesto zvrácené (neboť zvrácená jsou vstupní data a předpoklady, s nimiž pracuje) vycházel zmocněnec Kocáb ve svém tažení proti babyboxu – protože dítě odložené do babyboxu nebude mít dostatečně kompletní seznam, který mu jeho práva připisují, nebude jeho život dostatečně kvalitní a proto se vlastně nehodí nějaký babybox zřizovat. Že jeho neexistence ohrozí život dítěte? Zač takový život stojí, že ano…

Nobelovu cenu za lékařství získal vynálezce umělého oplodnění. Bez ohledu na to, kolik neplodných párů tato metoda učinila šťastnými, ji nelze označit za nic jiného, než za jedno z  největších etických selhání medicíny – dehumanizace člověka a jeho rozmnožování, doprovázená navíc miliony povražděných embryí, je neomluvitelná, o možných rizicích pro zdraví společnosti nemluvě. Ale jestliže právo na život není absolutní a kvalitní a úspěšný život má přednost, co vlastně lze novopečenému nositeli nobelovky vytknout? Nic, sláva géniovi!

To není vše. Virginia Ironside vám poví více. Podle této dámy by milující matka, která má postižené či znetvořené dítě, měla provést milosrdný skutek a zabít ho. V jiné části téhož pořadu byste se od Virginie dověděli, že potrat je akt skutečné lásky, neboť přichází-li na svět postižené nebo nechtěné dítě, co lepšího pro ně matka může udělat, než zabít je? Ta paní to naštěstí pochopila včas a už dvakrát tuto lásku svým dětem věnovala. Ano, je to hrozné a perverzní, ale znovu: jestliže není Boha a život není nedotknutelný Boží dar, pak co zásadního lze její logice vytknout?

Poslední smutnou a přitom velmi logickou událostí je neuvěřitelné video (slabším povahám opravdu nedoporučuji pouštět, zejména ne při či po jídle), které vydali britští ekologičtí radikálové. Zhmotňují v něm své představy „jak zachránit svět před globálním oteplováním“, přičemž jejich tužby zhmotněné filmem vypadají asi takto: lidem je nařízeno/navrženo snížit své osobní emise CO2 o 10 %. Pokud někdo nechce, stačí říci, nikdo na něj nebude tlačit… Jenom je potom promptně zlikvidován – odpálen nějakým tlačítkem. Připadá vám učitelka vyhazující do vzduchu své dle ní ne dosti ekologicky myslící žáky zvrácená? Dotyční zelení vám vysvětlí, že „záchrana světa“ by za to stála…

Přístup k životu byl základním znakem, který odlišoval prvotní křesťany od pohanů – pohané běžně praktikovali potraty, odhazování dětí i infanticidu, zatímco křesťané všechno toto odmítali a odhozených dětí se ujímali. To nebyla náhoda. Vrátí-li se pohanství, vrátí se i jeho neúcta k lidskému životu, protože ta je jeho logickým důsledkem. Už teď tuto společnost pomalu stravuje.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

7 Responses to Svět bez Boha, svět bez práva na život

 1. Felix napsal:

  Pane Pospíšile, toto se Vám povedlo, gratuluji. Jen ohedně života není správné mluvit o posvátnosti, i když Boha započítáme. Posvátnost je nadpřirozená a nadpřirozený je Trojjediný. Jeden je tam i tady. Přesné je naopak zvlášť vzájemná podíněnost Boha a přirozeného zákna. Přes všechno, co jste napsal, ani to nestačí. Právě akce DOST se vyznačuje odkazem i na nadpřirozenost. Boha a přirozenost hlásají i mnozí neokoni, židi i muslimové – v tom jsu tito lepší, než zdejší sekularisti. Ale jak říkám, ani to nestačí, je potřeba Ježíš Kristus a – církev.
  Jenom pro zajímavost, včera jsem dostal mail tohot znění:
  „podívaná na lbc1: To je ukázka hlouposti lidovců, ba i křesťanů v Lbc, spojovat se se zelenými, ….
  Také rodinné klany je viděti.
  Také jména, která mohou mít odér „Rosenbergová“.
  (Kdo se někdy setkal s tou jedničkou, nezapomene. Žvanil.) Tak se kochejte.
  http://liberecobcanum.cz/viewpage.php?page_id=2#
  Podíval jsem se na ten odkaz – je to opravdu zajímavé: mesaliance lidovců a zelených, které jste se hrozil v Cyrilově Praze, se stala v tamtom Liberci skutečnosti. nejde poznat, kdo z těch lidovců jsou katolíci a kdo jinověrci, ale divíte se pak Suverenitě paní Bobošíkové, když něco takového vidí, že nadává na katolickou církev? President Klaus už dávno ví, oč tu běží, proto katlíky už nekritizuje, ale co ostatní poctiví lidi. Hrozné věci se dějí a o zelených jste to nahoře dobře napsal.

 2. jjstodola napsal:

  „protože bez Boha takový přirozený zákon, jaký si představujeme, prostě neexistuje, respektive – není obhájitelný.“

  Ba co víc, přirozený zákon přímo nařizuje, aby tvor ctil a poslouchal svého Stvořitele.

  Kdysi jsem vymyslel takový bonmot, který se sice nesetkal s úspěchem, ale já myslím, že je docela výstižný: Lidé tím, že odstranili ze společnosti první tři přikázání Desatera, otevřeli cestu, aby postupně zrušili zbylých sedm.

  • cinicius napsal:

   Velmi povedený a naprosto pravdivý bonmot. I když já bych ho zredukoval na první a devět…

  • Václav napsal:

   To záleží na tom co považujeme za přirozený zákon. Pro ateistu který se považuje za zvíře a nezná a neuznává je přirozeným zákonem zákon džungle. Žer abys nebyl sežrán a drž se na vrcholku potravinového řetězce. Paradoxem je že se podle toho do důsledku chová opravdu málokdo. Mnozí považují (většinou ostatní lidi) za méněcenná a zlá zvířata a stěžují si že ostatní nedodržují pravidla hry matky přírody a zákona džungle, zejména křesťani. Přestože skutečná zvířata tohle nedělají a žijí plně a bezprostředně.
   První tři přikázání bych zredukoval na kterékoliv z 11. Všechno souvisí se vším.

 3. Václav napsal:

  Svět bez Boha díky Bohu neexistuje a nemůže existovat. Na to jsme my lidé moc malí páni abychom dokázali Bohu vzít co je jeho a vytěsnit ho. Skála na které postavil Ježíš Kristus svou církev které je hlavou a ona jemu tělem vydrží podle zaslíbení dokud se nepřijde ujmout v moci a slávě svého dědictví a je důležitým majákem a ukazatelem směru pro celý svět a jistotou v pochybnostech.
  Lidi jako je pan Kocáb nebo ekologičtí aktivisti bychom neměli podceňovat ani přeceňovat. Aby nám strach a malověrnost nezastínila výhled na slávu Boží. Snaží se šokovat aby na sebe upozornili a šokovat v dnešní době je čím dál tím težší.

 4. cinicius napsal:

  Zde je klip těch zelených s českými titulky. Slabším povahám opravdu nedoporučuji pouštět, zejména ne při či po jídle.

  http://www.youtube.com/watch?v=S8nYe06CAvM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *