Rozhlédnutí velikonoční

Máme Velikonoční pondělí. Proběhl Svatý týden, v němž jsme si připomněli oběť Ježíše Krista: jeho utrpení, smrt na kříži a Zmrtvýchvstání. Kristus vstal z mrtvých, HALLELUJA!!

Stalo se ve světě

Média pokračovala v útocích na Katolickou církev a papeže pod záminkou několik desítek let starých případů sexuálního zneužívání. Jejich novým pravidlem je, že každá zmínka, každý článek o církvi musí být doplněn o odkaz na tyto skandály, i kdyby s nimi naprosto nijak nesouvisel.

Biskup Felix Genn byl při velikonoční mši v münsterské katedrále napaden duševně vyšinutým mužem, který byl ozbrojen buďto koštětem, nebo kladivem (zdroje se nedohodnou). Biskup každopádně útok přečkal a mši dokončil, útočník byl předán policii a následně do péče psychiatrů.

O Zmrtvýchvstání Páně papež pronesl tradiční polední promluvu a požehnání Městu a Světu (Urbi et Orbi).

Stalo se doma

Na pultech knihkupectví se objevila kniha arcibiskupa Graubnera Hledání živého Krista.

Ministerstvo školství se pochlubilo, že připravilo příručku, která má učitelům pomoci s výukou sexuální výchovy. Dosud se prý učily jen biologické aspekty, nyní prý se přidají i aspekty psychologické, sociální a etické a výuka půjde napříč celou základní školní docházkou. O kvalitu výuky se netřeba bát, protože při tvorbě příručky vypomáhali odborníci na slovo vzatí, v první řadě je třeba jmenovat doktora Radima Uzla. Pozn. red.: „Bůh ochraňuj všechny děti!“

Šéfredaktor Duší a hvězd napsal redakci LN otevřený dopis, v němž kritizoval jejich neprofesionalitu, protikatolické tažení  a lhaní v článcích. Odpověď nepřišla.

Aktuality Duší a hvězd musely ukončit praktikování klikacích anket pro čtenáře, neboť s nimi nějaký nebožák začal rozsáhle manipulovat.

Kalendárium

5. duben – je velikonoční pondělí.

6. duben – před 1125 lety zemřel sv. Metoděj (815-885), byzantský misionář a arcibiskup panonsko-moravský. Před 490 lety zemřel Rafael Santi (1483-1520), jeden z vrcholných představitelů renesančního umění. Před 100 lety zemřel bl. Michael Rua (1837-1910), nástupce Dona Bosca v čele salesiánů.

7. duben – Před 600 lety zemřela Voršila Veneriiová (1375-1410). Před rokem zemřel Stanley Jaki (1924-2009), benediktinský mnich, fyzik a historik vědy, nositel Templetonovy ceny a čestný člen Papežské akademie věd.

10. duben – před 175 lety zemřela bl. Magdalena z Cannossy (1774-1835).

Akce a události

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci probíhá až do 25. dubna výstava nazvaná Zbožných duší úl – Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Více informací ZDE.

Čas velikonoční, zejména Velikonoční pondělí, přeje různým velikonočním koncertům duchovní hudby a podobným akcím. Už jste si zjišťovali, není-li něco podobného i ve vaší farnosti, resp. děkanátu/vikariátu?

10. dubna převezme Dominik Duka správu pražské arcidiecéze. Slavnostní bohoslužba započne v katedrále v 10:00, předcházet jí budou společné modlitby zahájené již v 8:45.

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *