Hyeny na Zlínsku

Dnes bych chtěl upozornit na dva velkolepé exempláře literatury faktu, knihy Jaroslava Pospíšila Hyeny a Hyeny v akci. Četbu těchto knih by si v každém případě měli dopřát Zlíňané, neboť především právě dějiny jejich kraje knihy popisují, nicméně vzhledem ke své unikátnosti by neměly chybět v knihovničce nikoho, kdo se zajímá o totality v českých zemích.

Autorem knih je JUDr. Jaroslav Pospíšil (* 1941), uznávaný autor literatury faktu, zaměřující se především na téma střední Moravy a tamního protinacistického a protikomunistického odboje. Za obě získal cenu Egona Erwina Kische, kvůli druhé se pak musel soudit. Na základě výzkumu archivů a dokumentů dospěl totiž k závěru, že Antonín Slabík, jeden z vůdců protikomunistického odboje na Moravě, byl agentem StB a zavinil smrt řady svých spolubojovníků, a rozepsal se o tom ve druhé knize. Vdova po dotyčném jej proto žalovala pro pomluvu. Spor ukončilo až rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého JUDr. Pospíšil dospěl ke svým závěrům správně a měl právo je zveřejnit.

Knihy Hyeny a Hyeny v akci jsou knihy o Zlínsku v době nacismu, poválečné pseudodemokracie a raného komunismu. O tom, jak ošklivá doba a zvrhlé režimy lámaly, tříbily, ale i cídily charaktery lidí. O hyenách, které zavětřily maso a ve službách zla sháněly kořist, a o čestných lidech, kteří s hyenami a zlem bojovali. O tom, že ne vždy bylo jasné, kdo je kým. O tom, že lidé zůstávali stejní, i když se změnily kulisy: bojovníci proti nacismu se stávali bojovníky proti komunismu, zatímco konfidenti gestapa se přirozeně přeměnili na konfidenty či členy StB. Texty knih jsou bohatě doplněny poznámkami, fotografiemi a fotokopiemi dokumentů.

Nás katolíky v Hyenách jistě obzvlášť zaujme podrobně rozvedený příběh konzistorního rady Antonína Vysloužila, dlouholetého faráře a starosty Vizovic, zavražděného komunisty v prosinci 1945 – věděl příliš mnoho o nacistické minulosti vrcholných zlínských komunistů a nebyl ochoten mlčet. A nepochybně bude pro nás zajímavé a velmi poučné přečíst si druhou knihu, v níž jsou vedle odboje rozsáhlé pasáže věnovány pronásledování katolické církve a reakcím kněží i laiků na ně.

Obě knihy podávají velice detailní a poučný vhled do jedné smutné, ale navýsost důležité etapy naší historie, kterou bychom měli dobře znát. A jsou o to cennější, že v mnoha školách tuto dobu prostě probrat nestihnou. Vřele Vám je doporučuji.

Na závěr ještě pro jistotu dodám, že shoda jmen je zde čistě náhodná – autor není můj příbuzný.

Ignác Pospíšil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *