Sedm hlavních hříchů podle Tomlina

Politikou rubriky Doporučujeme je upozorňovat především na kvalitní katolické autory a jejich díla. Nicméně nebráníme se tuto politiku porušit a udělat výjimku, pokud dojdeme k závěru, že je to přínosné. Dnes tak učiníme poprvé a představíme si knihu Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat od anglikánského teologa Grahama Tomlina.

Obálka knihy

Graham Tomlin, děkan St Mellitus College, ve své knize neřeší žádné hluboké a sporné teologické otázky, zaměřuje se na běžného čtenáře, kterému jasnými a srozumitelnými slovy objasňuje podstatu a důsledky sedmi hlavních hříchů, s cílem „demaskovat v dnešní době podceňovaný a přitažlivý pojem hřích, navrátit mu jeho místo a vykázat ho zpět do temnot, kam patří“.

Svůj výklad doplňuje jak stručnými a pro laika jistě zajímavými exkurzy do historie, v nichž ukazuje, jak se vyvíjelo vnímání toho či onoho, tak i aktuálními příklady z dnešních dnů. Dovedně skládá výklad z mozaiky těch nejaktuálnějších událostí a děl s výroky a učením starověkých a středověkých papežů a učitelů církve.

Musím říci, že výklad a myšlenky, které Tomlin čtenáři předkládá,  jsou velmi působivé a inspirující, stejně jako různé rady, příklady a vysvětlení, které poskytuje. Vzhledem k charakteru díla a realistickým cílům autora nejsou na čtenáře kladeny téměř žádné nároky na vědění, což vnímám jako mimořádně pozitivní – kniha poskytuje jasný a srozumitelný úvod do problému pro naprosté laiky.

Výsledné zhodnocení: Kniha dle mého soudu nemůže ublížit, zato rozhodně může pomoci. Je čtivá, zajímavá a říká to, co je důležité vědět. Takže vřele doporučuji.

Ignác Pospíšil

2 Responses to Sedm hlavních hříchů podle Tomlina

  1. Goretti napsal:

    Připojuju se k autorovi – knihu jsem přečetla a myslím, že může být opravdu přínosem.

  2. […] Sedm hlavních hříchů podle Tomlina – jiná kniha o sedmi hlavních hříších, na niž jsem zde upozorňoval. Přijde mi trochu paradoxní, že co si pamatuji, tak kniha protestantského pastora  Tomlina přetéká odkazy na církevní otce, učitele Církve a papeže, zatímco dnes hodnocená kniha ctihodného biskupa naopak biblickými citáty… Určitě se vyplatí přečíst si obě. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *