Tag Archives: Kalendárium

Rozhlédnutí 2012/11/18

Svatá Cecílie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 25. neděle po Svatém Duchu. V týdnu připomínám především památky sv. Alžběty Durynské (19), sv. Cecílie (22), sv. Klementa I. (23) a sv. Jana od Kříže (24). Příští týden otevře 26. neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá památka sv. Kateřiny Alexandrijské (25).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny oběti politické korektnosti a sekularismu. Ať už jsou obětmi, protože těmto zločinným ideologiím podlehly, nebo protože jsou v jejich jménu pronásledovány.

Rozhlédnutí 2012/11/11

S. Albert Veliký

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 24. neděle po Svatém Duchu. V týdnu připomínám především památky sv. Martina I. a sv. Benedikta a jeho druhy (12), sv. Josafata Kunceviče (14) a Alberta Velikého (15). Příští týden otevře 25. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí a událostí připomínám především přednášku doktora Malého a pro nadšené bojovníky za Kristovu věc doporučuji i účast a obhajobu katolické víry na přednášce doc. Putny.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v USA a hnutí pro-life, neboť ti budou po znovuzvolení Obamy potřebovat hodně podpory všech typů. Rovněž nezaškodí modlit se za obrácení Obamy i zbytku je zločinné administrativy a jejích podporovatelů.

Rozhlédnutí 2012/11/04

Trasa hurikánu Sandy

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 23. neděle po Svatém Duchu. Příští týden otevře 24. neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá svátek sv. Martina z Tours.

Z akcí a událostí připomínám především pochod Odvaha k životu v Olomouci a pouť v Klatovech (10). Připomínám též možnost získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, kterou máme prvních osm listopadových dnů.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v Indonésii. Ideální je spojit je s modlitbami za obrácení nebožáků, kteří je pronásledují. Dále bych prosil, abyste věnovali své modlitby i lidem postiženým hurikánem Sandy.

Rozhlédnutí 2012/10/28

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme Ježíše Krista Krále. Dále v týdnu nás čekají svátky a památky sv. apoštolů Šimona a Judy (29), bl. Marie Restituty Kafkové (29), Všech svatých (1) a Všech věrných zemřelých (2).

Z akcí a událostí připomínám především dnešní tridentské mše v Plzni a Vejprtech, brněnský pochod Odvahu k životu (31) a vzpomínku na nenarozené (2). Připomínám též možnost získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, kterou máme prvních osm listopadových dnů.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v Afghánistánu a Pákistánu a především Asiu Bibi a její rodinu… Zároveň doporučuji k modlitbám nešťastníky, co křesťany v těchto zemích pronásledují. A v neposlední řadě doporučuji vašim modlitbám soudce v Lahore: modlete se za ně, aby dokázali překonat svoji zbabělost a našli odvahu její případ spravedlivě vyřídit.

Rozhlédnutí 2012/10/21

Kristus Král

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 21. neděle po Svatém Duchu. V týdnu si připomínáme svátky a památky sv. archanděla Rafaela (24), sv. Chryzanta a Darie (25) a sv. Evarista (26). Příští týden otevře slavnost Ježíše Krista Krále.

Z akcí připomínám především sobotní pouť katolické tradice na Svatý Hostýn.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany na Blízkém a Středním východě, jakož i ty nebožáky, co je pronásledují.

Rozhlédnutí 2012/10/14

Sv. Lukáš Evangelista

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje 20. neděle po Svatém Duchu. V týdnu si připomínáme svátky a památky sv. Terezie od Ježíše (15), sv. Hedviky Slezské (16) a sv. Lukáše Evangelisty (18). Příští týden otevře 21. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především pro-life konferenci Nejmenší z nás a Prezidentské hovory (obojí 18) a 2. kolo senátních voleb (19-20).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany Středního východu, jakož i nešťastníky, kteří je pronásledují.

Rozhlédnutí 2012/10/07

Sv. František Borgia

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahajuje slavnost Panny Marie, Královny posvátného růžence. V týdnu dále slavíme svátky a památky sv. Brigity Švédské (8), sv. Františka Borgii (10) a Mateřství Blahoslavené Panny Marie (11). Příští týden otevře 20. neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám především růžencovou slavnost v Brně a pouť v Plzni (dnes), Malý kurs apologetiky (9), volby (12-13), blahořečení 14 pražských mučedníků (13) a slezskou pouť  k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín (13). Narozeniny slaví biskupové Mons. Baxant a Mons. Laun.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám ženy a děti unášené muslimy a dalšími nepřáteli víry.

Rozhlédnutí 2012/09/30

Anděl strážný

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, které je i tentokráte poněkud osekané. Je osmnáctá neděle po Svatém Duchu a v pondělí k nám přichází říjen, měsíc růžence. Na nadcházející týden připadají svátky a památky svatých andělů strážných (2), sv. Terezie z Lisieux (3) a sv. Františka z Assisi (4). Příští týden otevře slavnost Panny Marie, Královny posvátného růžence (7).

Z akcí připomínám především pro-life pochod Odvahu k životu (3), růžencovou slavnost v Brně-Černovicích (6-7) a tradičně katolickou pouť v Plzni (7).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny pronásledovatele křesťanů. Modlete se za ty nebožáky, nechť nahlédnou špatnosti svých činů a obrátí se k Pánu.

Rozhlédnutí 2012/09/23

Archanděl Michael

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je sedmnáctá neděle po Svatém Duchu. Na tento týden připadají svátky a památky Panny Marie Milosrdné (24), sv. Kosmy a Damiána (27), sv. Václava (28) a archanděla Michaela (29). Příští týden otevře osmnáctá neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá památka sv. Jeronýma ze Stridonu.

Z akcí připomínám především mši na sv. Václava ve vyšebrodském klášteře (28) a setkání příznivců tradiční františkánské spirituality v Brně-Černovicích (29).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v Sýrii, jakož i muslimské nešťastníky, kteří je pronásledují.

Rozhlédnutí 2012/09/16

Matouš Evangelista

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je šestnáctá neděle po Svatém Duchu a my slavíme panátku sv . Ludmily České, mučednice a babičky a vychovatelky sv. Václava. Zároveň je dnešní den Dnem církevního školství. Na tento týden připadají zářiové suché dny a svátek Matouše Evangelisty. Příští týden otevře sedmnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí připomínám I. Plzeňský pochod pro život (20) a svatováclavskou pouť FSSPX (22). Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám křesťany v muslimských zemích, kteří jsou ohroženi násilnostmi, kterými muslimové reagují na film o Mohamedovi.