Tag Archives: Jan Zahradníček

Vari od našeho prahu, vari pryč!

Ve Francii dělají vše možné, aby navodili pravou předvánoční atmosféru. Přinejmenším ve městě Publier, kde v rámci stávajících zákonů musí z veřejného prostranství zmizet socha Matky Boží coby náboženský symbol. Evokuje to ony chvíle před 2 000 lety, kdy obyvatelé Betléma vypakovali Pannu Marii se sv. Josefem od svých dveří; před pár dny přišel soud s inovací této „vstřícné pohostinnosti“, když obyvatelům města Publieru přikázal vyhodit Marii do stáje kdesi na pomezí přímo ze svého středu. Na veřejném prostranství nemá podle pánů soudců co dělat, resp. nemá domácím chodit ani případným přespolním na oči. Citlivé povahy totiž její náboženská podstata pobuřuje…

Ale ona celá „nejstarší dcera Církve“ je už léta svému Ženichovi nevěrná s kdekým a prodává se za pár šupů tomu, kdo se zrovna nachomýtne. Stačilo pár let osvícení a rázem je tam tma. Buďme ale upřímní – není v tom sama, kdo už nemá na veřejnosti pro Bohorodičku místo. Je víc takových, nemusíme přitom chodit zase tak daleko… A není to poprvé, kdy Francie hanobí Pannu a na oltář klade prostitutku. Jen se už nejmenuje madam Maillardová, ale má těch jmen pro jistotu více, přičemž všechna končí na -ismus. Oproti řádění luzy z dob revoluce však postupuje „humánněji“ a sochy či kříže nekácí a neničí. „Jen“ je zruší zákonem.

Bělobrádek: Potraty zakazovat nechceme

Pavel Bělobrádek

Jak jsem již předem avizoval, dnes večer proběhl Hyde park s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem (záznam dostupný ZDE). Lidovci opět jásají, jak byl předseda v pořadu skvělý. Ne že by to mělo nějaký význam pro posouzení kvality řečníka, říkají to téměř po každém vystoupení předsedy, slyšel jsem od nich pochvalná vyjádření i po některých dost zoufalých televizních vystoupeních Jiřího Čunka. Nicméně je to alarmující, protože jejich nadšení se týká nejen úrovně projevu, ale také obsahu projevu. A to je konec, přátelé…

ZASTAVENÍ PÁTÉ

  Dnes přinášíme našim čtenářům další inspirativní báseň postního období. Jejím autorem je Jan Zahradníček a pochází ze sbírky Pozdravení slunci.

Narození Krále

Radujme se společně se svatým Robertem Southwellem a Janem Zahradníčkem z narození našeho Spasitele! Přejeme všem čtenářům Koutku poesie požehnané a milostiplné svátky. 

Závoj

Dnešní básně o lidském hledání a nazírání skutečnosti pod závojem a „jako v zrcadle“ napsali Jakub Deml a Jan Zahradníček.

Ozvěny

Vnímání lidských smyslů se obvykle spojuje s pokušením a neřestí, ale není tomu tak pokaždé. Někdy určité smyslové vjemy evokují touhu po opravdovém naplnění a radosti, jejímž jediným skutečným zdrojem je Bůh. Básně napsal Jan Zahradníček.

Těžký stín

Někdy bývá  bolestné  zjištění, že naše vnitřní touhy nejsou uskutečnitelné, aniž by se jejich realizace dotkla přání milujícího Boha. Velmi dobře rozumem poznáváme, že bychom se jich  měli  vzdát, protože bychom kvůli nim obětovali mnohem vyšší dobro a pravdu. Jelikož Bůh dává sílu zvítězit nad následky dědičného  hříchu, které naši vůli táhnou k věcem, jež neprospívají, uchýlení se do samoty a rozjímání nakonec nabídne úžasnou náhradu za všechny obětované marné věci tohoto světa. Básně napsali Jan Zahradníček a Nea Marie Brkičová.

Děti

Jakub Deml (První světla) a Jan Zahradníček (Pozdravení slunci) ve svých básních vyjadřují svrchovanou úctu a obdiv vůči nejslabším a závislým na naší lásce a péči, kteří bez ohledu na svou tělesnou nepatrnost mají stejnou cenu jako kdokoli z nás „silných“ a jejichž utiskování a vražda v jakémkoli stádiu života není o nic menším zločinem, než vražda nebo utiskování dospělých a samostatných.

Poutníci na zemi

Jakub Deml a Jan Zahradníček zajisté věděli, co obnáší důsledná služba Bohu, odmítnutí model, konfrontace tváří v tvář nepřátelskému režimu a to nejen politickému, ale i tomu neviditelnému – režimu tohoto světa,  který stále přetrvává.