Tag Archives: domov

Domov

Sem úzkosť sveta ďaleko má.

Sem nedočiahnu ústa tiem.

Ten fliačik zeme, kde som doma,

kde spočiniem, keď ustanem,

 

vezme mi iba smrť, to ucho,

ktorým Boh ťavu prevlečie

tak elegantne, jednoducho,

že sotva vzdychneš, človeče!

Vyhnanství

V moderním pojetí křesťanství chybí jedna velmi podstatná součást autentického následování Pána Ježíše Krista: vítání zocelujícího utrpení, osamělosti a oprávněného pocitu vyhnanství a neútulnosti v tomto světě. I nevěřící, jsou-li vnímaví a neutěsňují-li své srdce a zrak před skutečností, poznávají, že se nacházejí v slzavém údolí, na které není žádné spolehnutí a nepanuje v něm žádný řád, který by člověka ochránil. Narozdíl od nich máme milost vědomí, že existuje opravdový domov, zcela odlišný od líhně neřestí a pýchy, která nás obklopuje. Proto se chopme střežení své spásy a opovhování léčkami tohoto světa. Básně napsal Giuseppe Ungaretti.