Biskup Schneider: Vlády pod záminkou COVIDu-19 pronásledují Církev. Musíme protestovat!

Církev svým mlčením vůči vládám, které ve svých plánech uvolňování karantény zcela ignorují náboženský život, se dopouští „vážného zanedbání“ – tak hodnotí situaci známý biskup Athanasius Schneider z kazašské Astany. Jestliže vláda nepřizná Církvi alespoň tolik práv, co obchodům, znamená to fakticky její pronásledování.

– Biskupové, biskupské konference i Apoštolský stolec musí od vlád vyžadovat, aby kostely měly alespoň tolik práv, co obchody, kde si lidé mohou nakoupit jídlo… Když toto vláda nechce uznat, tak to evidentně znamená diskriminaci náboženství a formu bezohledného pronásledování Církve. Dnes se to děje pod záminkou ochrany před koronavirem. Mnoho vlád se tak dopouští pronásledování křesťanů – zdůraznil otevřeně biskup Athanasius Schneider v programu John Henry Westen Show.

Biskup Schneider hodnotil v tomto kontextu britskou vládu, která předpověděla možnost prodloužení drastických opatření v náboženském životě až do Vánoc a dokonce ještě později. Hierarcha nepochybuje o tom, že reakce vlád vůči koronaviru, která vedla až ke zbavení věřících možnosti účasti na velikonočních obřadech, musí být interpretována v duchovních kategoriích.

Dále tento duchovní kategoricky odmítl přijmout koronavirus jako svého druhu varování nebo trest za údajné křivdy spáchané na planetě a přírodním prostředí. – Toto je varování milujícího Otce vyzývajícího k pokání. Pro osobu, která chápe znamení doby a události z nadpřirozeného pohledu, to musí být samozřejmostí  – zdůraznil.

Současná krize a zbavení věřících přístupu ke svátostem má být vnímáno jako výzva k probuzení. – Jde o Boží výzvu pro kněze, biskupy a papeže k sebereflexi, k pokání a obrácení. K odprošení Boha za všechny hříchy spáchané v posledních desetiletích v Církvi, zvláště proti Eucharistii, svatému přijímání – konstatoval. – Dnes jsme všichni zbavení přijímání Těla Páně. Bůh nám nejspíš říká „zneuctil jsi mne, pošlapal jsi mne“ – a teď je nám to odňato, doufejme, že nakrátko. V dějinách spásy jsme měli podobné situace, kdy Bůh chtěl zatřást svými dětmi. Je to trest, ale trest milujícího Otce – poznamenal. Podle tohoto hierarchy toto může být výzva, abychom prokazovali svatému přijímání a svátostem větší úctu.

Téměř celosvětové uzavření kostelů označil biskup Schneider za šanci na „očištění“, které – jak zdůrazňuje – nemohlo v současné době proběhnout jiným způsobem. Křesťané se musí začít připravovat na „sestup do katakomb“.  – Zmatek, morální, doktrinální a liturgické hereze jsou tak rozšířené a hluboko zakořeněné v životě Církve, že podle mého názoru muselo dojít k mocné nadpřirozené intervenci, aby se probudila. Proto i jistý druh pronásledování může být pro ni dobrý – zdůraznil. – Ale všechno záleží na Pánu a je v jeho rukou. To Bůh určí čas, kdy nastane pro Církev doba katakomb, ne vlády. Kristus je Hlavou, Králem a Vládcem světa. Proto musíme doufat a žít náš křesťanský život – i v těžkých dobách – s radostí – řekl Schneider.

Pomocný biskup z Astany nemluví jenom z pozice Učitelského úřadu, ale především z pozice svědka. V mládí sám se stal obětí pronásledování Církve komunistickou státní mocí.– Proto mám jistotu, že tyto těžké časy přinesou dobré plody nejen naší víře, ale i Církvi a celému světu – přesvědčoval. – Na jedné straně máme přijmout takový stav jako dopuštění z Boží vůle, na druhé straně ale musíme být – dle příkladu prvotní církve – apologety, obránci práv křesťanů. Především episkopáty a Svatý stolec jsou povinny protestovat vždy, když máme co do činění s iracionální diskriminací, hrubě porušující zásadu proporcionality. Musíme protestovat – zdůraznil hierarcha.

Přeložil PhDr. Radomír Malý

Zdroj: 

http://www.pch24.pl/bp-schneider–rzady-pod-pretekstem-covid-19-przesladuja-kosciol–musimy-protestowac,75672,i.html

Poznámka šéfredaktora:

Článek mluví o UK, ale zneužívání koronavirové krize sekularisty a progresivisty k naprosto nepřiměřenému omezování bohoslužeb a náboženských práv je mnohem rozšířenější.

Viz věcně neobhajitelné restrikce náboženského života a bohoslužeb ve Francii a Itálii:

https://www.christianitas.sk/biskupom-dochadza-trpezlivost-taliansko-a-francuzsko-nepovolia-verejne-sv-omse/

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2020-04/parizsky-arcibiskup-povazuji-nas-za-hlupaky-a-bohosluzby-za-kino.html

Bohužel této nové formě pronásledování křesťanů hojně napomáhají ultramodernističní biskupové a kardinálové, kteří toto uzavření kostelů podporují, případně je sami nařizují a vymýšlejí další nesmyslná omezení:

https://www.lifesitenews.com/opinion/bishop-commands-catholic-brides-and-grooms-to-stay-2-meters-apart-during-weddings

Ignác Pospíšil

31 Responses to Biskup Schneider: Vlády pod záminkou COVIDu-19 pronásledují Církev. Musíme protestovat!

 1. Renda napsal:

  Smutné je , že to uzavření “ katolíci “ hájí.

  • Diktátor napsal:

   A ještě smutnější je, že spoustu z těchto opatření hají i mnozí katolíci z „tradičního“ prostředí. Viz: http://fsspx.cz/fsspx/prohlaseni/2020_03_16_prohlaseni_brnenskeho_dekanstvi_k_dalsim_opatrenim_vlady_ze_dne_15_brezna_2020.pdf

   Stáhnout půlky a zavřít oči moc odvahy nevyžaduje. Doufat, že to nějak „přečkáme“ a v budoucnu bude lépe, je naivní. Asi jako bylo naivní si myslet, že Německu ve 30.letech budou stačit sudety/protektorát.
   Mnozí „tradiční“ katolíci se snaží hledat „střední cesty“ tam, kde ji nalézt nelze. Cesta do pekel střední cestu neskýtá. Stačí věci nazývat jejich pravými jmény a přestat se bát toho, který může toliko tělo zahubiti…

   • Realista napsal:

    Připomíná to adaptaci katolíků na republiku po r. 1918. Když později zemřel TGM, byl v Časopisu katolického duchovenstva označován jako „Osvoboditel“ (viz http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_24810). Po válce pak katolíci napomohli zvolení komunistů… Dnes to není jiné.

    • jl napsal:

     Marně přemýšlím, co si mluvčí hovořící za katolické duchovenstvo představoval pod „osvobozenou vlastí“. Onen umělý útvar vzniklý dvě dekády nazad zapuzením římského antikristovství a jeho zpřeženců Habsburků, útvar kráčející od krás nacionalismu a socialismu ke krásám komunismu a odtud nazpět ke krásnému vítěznému levému liberalismu? A ta věrnost osvobozené vlasti „až do smrti“? Odhodlání vychutnávat rozpad až po biologické vymírání?

     Dovedu pochopit řeholníky používající rakve místo postele, ale toto?

     • Dr. Radomír Malý napsal:

      Ad jl: Já bych ten nekrolog ČKD za Masaryka nepřeceňoval. Můj negativní vztah k TGM je na tomto webu dostatečně známý, nicméně ke křesťanské kultuře patří pieta k zesnulým, i když jde o protivníky. Samozřejmě ten nekrolog snese kritiku v tom, že se jeho autoři mohli taktně zmínit o nesouhlasu Katolické církve s Masarykovými názory, termín „osvobozená vlast“ je také problematický, ale nejsou to nejhorší věci, opravdu bych to nepřeceňoval.

      • jl napsal:

       Těžko říct, kdo to psal. V každém případě „osvobozená vlast“ je přímo učebnicový příklad neschopnosti vnímat reálné vztahy tak typické pro léta 1918-48.
       Já bych to taky nepřeceňoval, jen bych poznamenal, že mezi katolíky bylo tehdy skutečně málo trochu realisticky vnímajících osob (včetně lidovců, jak, s jistou výjimkou pravého křídla, naznačuje předch. příspěvek). Nedovedu si třeba představit, že by takový guláš napsal Zahradníček, který se v předválečné době řadí k těm střízlivějším.

   • matěj napsal:

    A co konkrétně má v tom textu nějak závažně špatně (nad míru přijatelného omylu)?

    Totiž, jak je to teda v Círvi s poslušností autoritě? Je nějakým způsobem představený, je v nějaké situaci a nějak se rozhodl. Jistě to rozhodnutí může nebýt ideální, i pokud je uvážil, jak nejlépe dovedl, poradil se s lidmi s odbornými znalosti, v jejichž úsudek má důvěru, a tak dále. Jistě můžu jako laik situaci vyhodnotit odlišně a v tomto smyslu s jeho rozhodnutím nesouhlasit, ale jaksi proti němu reptat nebo jej obviňovat ze zbabělosti, to už myslím chce mít dobře nabito argumenty, když žádné neuvádíte, spíš teda bych myslel, že takto vypadá ten nedostatek poslušnosti a pokory přijmout oprávněné rozhodnutí, byť s ním nesouhlasím.

    Řekl bych taky, že je ve výrazně odlišné situaci než čeští biskupové: ti mohli (třeba se zorganizovat i „ekumenicky“ :-) tlačit třeba na omezení srovnatelná se supermarkety. Nejspíš by z toho nic nebylo, protože katolíků je tak málo, že nikoho nezajímají, a vládní strany beztak moc volit nebudou, no tak co, ale pokud se biskupové ani nepokusili, těžko hledat omluvu. Kdyby takový tlak vyvíjel O. Stritzko, je jisté, že nedosáhne ničeho, leda dalších nálepek ultrakonzervů. To nemá smysl, relevantní citát z Přísloví zde proběhl nedávno. Jít hlavou proti zdi možná vyžaduje odvahu, ale není to hrdinství, je to hloupost.

    • Diktátor napsal:

     „Buďme vděční za opatření vlády k ochraně životů a zdraví našich občanů a zachovávejme je. Tím, že se vláda snaží dělat přes veškeré lidské slabosti a pochybení rozumná opatření, naplňuje povinnost pečovat o obecné blaho.“ Tolik P. Stritzko.

     Jestli v tom nevidíte nic závažně špatně, pak nevím, zda žijeme ve stejné realitě…

     Hrdinnou ctnost po nikom rozhodně nepožaduji, o vyvíjení nějakého politického tlaku ze strany patera ani nemluvě. Ovšem vyjadřovat se, že se „vláda snaží dělat rozumná opatření“ je věc druhá. Pater zpovídal členy vlády, že je toto schopen sdělovat jako fakt svým věřícím, za jejichž duše nese velkou odpovědnost? Obhajovat neobhajitelné není rozumný nápad. Někdy je možná lepší se nevyjadřovat vůbec (není-li člověk nucen) a v tichosti a ve vší vynalézavosti sloužit Bohu, jak jen to daná situace umožňuje.

     A abych nezapomněl. Pojímání bohoslužby jako pikniku, je asi tak stejně heretické jako tvrdit, že fyzická účast lidu na bohoslužbě je v podstatě zbytečná. Vím, že to tak přesně pater nemyslel, ale už to tím dost zavánělo. Snad tím chtěl zmírnit zármutek a rozhorčení, že je lidem nespravedlivě odmítnut přístup na nejsvětější oběť, bez které je Církev jako tělo bez duše? Nebudu spekulovat o intencích patera a mnohých jiných, to přenechávám Bohu. Věřící s katolickým duchem si to dokáží snadno přebrat sami.. kam tento přístup k celé situaci směřuje.

     Možná nás brzy čekají časy, kdy po nás ona hrdinná ctnost vyžadována bude. Budem připraveni?

     • Marek Winogrodzki napsal:

      @Diktátor
      I když na bohoslužby k P. Strizkovi nechodím, tak jsem byl z těchto jeho vyjádření také ohromně zklamán.
      Dosti mě zklamali též někteří kněží z FSSP (od Petrovcu) – ti v Polsku kupříkladu zužili diskusi na to, aby potirali tezi, dle které se na proměněné hostii nepřenáší virus jako ¨herezi supranaturalismu¨. Tu diskusi jsem nechápal – ano, koronavirus se stejně tak jako samoneloza skrze proměněnou hostii přenášet muže. Ale to kvuli tomu musíme panikařit?

      • Josef Veljamin napsal:

       Přes živé Tělo Kristovo se žádná nemoc přenést nemůže. Dokud chodil na zemi, dotýkal se rukama malomocných – a nakazil se pak někdo, koho se dotkl? A v Nejsvětější Eucharistii je stejný Kristus.

       • Marek Winogrodzki napsal:

        @Josef Veljamin

        Tohoto nazoru jako Vy je v Polsku Otec Prof. Guz, ktereho si velice cenim, ja sam nevim, jen si myslim, ze prenos mozny je, ale urcite k tomu dochazi zridkakdy (zejmena v Tridentu jsou dodrzeny vysoke hygienicke standarty).
        Ale zajimalo by mne, co na to rika Magisterium? Vyjadrovala se Cirkev v prubehu staleti k tomuto tematu?

       • Hraničář napsal:

        Dokud chodil na zemi, dotýkal se rukama malomocných …….

        Skutečně je v NZ napsáno, že se malomocných přímo dotýkal?

        Jen tak mimochodem- podle tehdejších znalostí bylo za malomocenství prohlašováno několik nemocí, které měly podobné symptomy. Takže se někdo skutečně mohl i uzdravit. Dokonce je kdesi v SZ popisováno i „malomocenství“ na předmětech.

       • Libor Rösner napsal:

        Ad Hraničář – Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“
        Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“
        aneb Mk 1,40-41

 2. A.V. napsal:

  A co je špatného na tom, že je zakázáno veřejně slavit NOM? Neměla by Církev za to velebit císaře?

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad A.V.: Je snad při zákazu slavit veřejně NOM povoleno slavit tradiční ritus? Není on rovněž zakázán?

   • A.V. napsal:

    Ad Dr. Radomír Malý:
    No, zakázán… Katolík, který chce jít na mši sv. všech věků, tak na ni jde (např. v Horním Újezdu bez problémů). Novokatolík obdobnou možnost jít na NOM nemá. Je to špatně?
    Je potřeba na tomto Božím trestu vidět pozitiva. Zdravý úd Církve, trpící spolu s nezdravým (který trest svolal na celou Církev), musí trest přijmout jako projev Boží lásky. Nebuďme jako ti, kteří v koronavirové ráně vidí jen zlo a hněv matky země.

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad A.V.: Vím i o případech, kdy v nouzovém stavu kněží NOM také veřejně sloužili, takže i novokatolík, když chtěl, tu možnost jít na mši sv. měl právě tak jako tradiční katolík (tím samozřejmě neříkám, že kladu NOM na stejnou úroveń s tradičním ritem). Tento Boží trest samozřejmě je třeba přijmout, Bůh často používá i zlé skutky lidí, aby lidstvo potrestal (ve Starém zákoně Nabuchodonosor kontra izraelský národ, r. 70 potom zničení Jeruzaléma, druhá světová válka a nacismus, bolševická revoluce atd.), jenže to neznamená, že bychom tyto zlé skutky neměli odsoudit, jak nota bene v mnou přeloženém a na tomto webu publikovaném článku píše biskup Schneider.

 3. Divák napsal:

  Naivita tohoto biskupa je nezměrná. Novocírkev je plně pod pantoflem světské moci, která jí dovoluje jen interní zbožnost a která navenek nesmí a nějak zásadně ani neche proti světské moci ani pípnout. Proti čemu chce biskup protetovat? A až teď? Protestoval někdo před čtvrt stoletím proti bombardování Jugoslávie? A takových akcí tu byly desítky, jen ty největší.

 4. Dr. Radomír Malý napsal:

  Vida, vida, když se chce, tak to jde! Teď čtu zajímavou zprávu LifeSiteNews z 1.5., že v Loytšsku, které taky zavedlo opatření proti koronaviru, veřejné katolické mše sv. normálně po celou dobu výjimečného stavu se sloužily a slouží nadále bez omezení. Přitom tato země s necelými 3 miliony obyvatel hlásí ani ne tisíc nakažených (při procentuálně stejném poměru s námi by jich mělo být více jak 2 tisíce), počet nakažených na 100 tisíc činí pouhých 45, zatímco u nás přes 70. Navzdory otevřeným kostelům je tedy Lotyšsko na tom lépe než my, což je argument proti všem, kteří poukazují na kostely jako nejsnazší místo nákazy. Katolický episkopát této země totiž podle uvedené zprávy předložil vládě argumenty, že duchovní potřeby lidí jsou stejně důležité jako hmotné, proto nemůže akceptovat zákaz veřejných bohoslužeb. Když se chce, tak to jde.

  • Marek Winogrodzki napsal:

   Musim rici Pane doktore, ze me timto Primas Stankiewicz dosti prekvapil (po mnohych ekumenickych eskapadach). O Belorusku neco vite?

   • Dr. Radomír Malý napsal:

    Ad Marek Winogrodzki: O Bělorusku vím jen tolik, že tam život probíhá bez jakýchkoliv omezení, i hokejová a fotbalová liga se tam hraje, jen mládežnická liga byla zakázaná. Při vstupu na stadiony i na jiná veřejná místa se lidem měří teplota a je povinná dezinfekce rukou. Jinak vše probíhá normálně, divadla a kina hrají, všechny podniky, obchody a hospody jsou otevřené – a samozřejmě chrámy také, pravoslavná liturgie i katolická mše sv. (působí tam i FSSPX a pokud vím, i některé další tradiční komunity, rovněž tak někteří kněží v pastoraci celebrují tradiční mši sv., ale i v NOM se v běloruštině používá správného překladu „za mnohé“, nikoli špatného „za všechny“, přijímání pouze do úst – alespoň před 10 lety, kdy jsem tam byl, to platilo) se normálně slouží, o letošních Velikonocích byly katolické kostely doslova nacvaknuté, viděl jsem snímky (katolíci tvoří 15-20 proc. obyv., většina se hlásí k pravoslaví). Přitom Bělorusko, kde prezident Lukašenko majíci obrovské pravomoci, doslova „kašle“ na jakákoliv omezující opatření (prý nejlepší prevencí je vodka, sauna a jízda traktorem na poli), nemá horší výsledky infekce než jiné země. Faktem je, že počet nakažených při zhruba stejném poštu obyvatel s námi je vyšší (dle dnešních údajů cca 20 tisíc), ale počet zemřelých v souvislosti s koronavirem je výrazně nižší, něco přes stovku lidí. Srovnáme-li tato běloruská čísla s čísly západních států, které zavedly tvrdá restriktivní opatření, tak Bělorusko je na tom v porovnání s Británií, Francií, Itálií, Španělskem, ale i s Německem, Švýcarskem a Rakouskem podstatně líp.

 5. P. Svoboda napsal:

  Pan Dr. Malý: katolickou mší se myslí ta čelem nebo zády k lidu?

 6. Scott napsal:

  Pokud mi něco není umožněno, tak to přece ještě neznamená, že mě někdo pronásleduje. Nemám pocit, že by česká vláda pronásledovala Církev, to je úplný nesmysl. Naopak udělali, co se dalo a nečekali, až to bude nezvládatelné. Mše se s tím svezly, protože při nich dochází ke shromažďování osob ne kvůli tomu, že by si někdo vyřizoval účty s Cirkví. Bp. Schneider žije v Kazachstánu a pochybuji o tom, že má podrobný přehled, co se děje v jednotlivých zemích. Co platí u jedné nemusí platit u dalších padesáti. Buďme rádi, že to je u nás pod kontrolou. Jak psal P. Stritzko, alespoň nedochází k excesům, které NOM způsobuje. Postoj FSSPX k této situaci považuji za rozumný a příjemně mě i překvapil.

 7. P. Svoboda napsal:

  Ad A.V.: Měla – kdo ale, i z těch zde diskutujících, rozumí?

 8. Karol Dučák napsal:

  Kto ma pozná, vie, že som obhajca Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý môže s istými výhradami prijať aj konzervatívne orientovaný katolík. Na tom sa nikdy nič nemôže zmeniť. Jedným dychom však dodávam, že v poslednej dobe zaznamenávam veľmi smutné veci. Nedávno to bola priveľká ústupčivosť Katolíckej cirkvi v čase pandémie COVID-19, keď boli plošne zakázané všetky sväté omše v kostoloch s účasťou veriacich. Druhá zlá správa, ktorá ma bolestne zasiahla, bolo oznámenie o zrušení púte na Mariánsku horu v Levoči v roku 2020. Táto stáročná tradícia bola v novodobej histórii len dvakrát prerušená. V roku 1949 ju prekazil totalitný režim. A teraz, v roku 2020, sám spišský biskup prišiel s iniciatívou zrušiť púť v záujme ochrany veriacich pred nákazou koronavírusu. Lenže mňa zožierajú hlboké pochybnosti: naozaj toto nariadenie prispeje k blahu veriacich? Nemôžem si pomôcť, ale silne o tom pochybujem.
  Vždy som rešpektoval cirkevných predstavených, ale musím verejne vyhlásiť, že v tomto prípade sa nemôžem stotožniť s rozhodnutím biskupa. Nie, nebudem štvať veriacich proti cirkevnej hierarchii, ale podvolím sa, pretože je povinnosťou katolíka rešpektovať svojich predstavených. Robili tak aj najväčší svätci, napríklad Páter Pio. Lenže v duchu cítim hlboké sklamanie. Mám zlý pocit, že vývoj Katolíckej cirkvi nabral nesprávny smer. Divím sa, že tieto slová píšem práve ja, ktorý vždy tak horlivo hájil cirkevnú hierarchiu.

 9. Karol Dučák napsal:

  Na Slovensku sa rozbehla petícia a ja prosím každého, komu záleží na blahu veriacich katolíkov a nemá zábrany, aby ju podpísal: https://www.peticie.com/vyzva_vlade_na_navrat_ivota_do_normalnych_koaji

 10. Radomír-1 napsal:

  Na Slovensku existuje aj petícia proti prijímaniu Eucharistie na ruku. Posielam odkaz aj na článok o nesprávnosti tohto prístupu z hľadiska cirkevných dokumentov. Slovensko je týmto znesväcovaním v súčasnosti zasiahnuté veľmi silno, a to tak v západnom, ako aj vo východnom liturgickom obrade. Posielam odkaz aj na stanovisko, ktoré biskup Athanasius Schneider poskytol k tejto veci prostredníctvom videozáznamu v slovenčine.

  https://www.christianitas.sk/dokumenty-hovoria-jasne-sv-prijimanie-sa-podavalo-vzdy-priamo-do-ust/.

  https://www.m.reaguj.sk/synovska-prosba-biskupom–nepodavajte-eucharistiu-do-ruk-,95,k.html?fbclid=IwAR2ci0GQpEtRTM1Fpngm_IxWLR5wKTQ1GQ-AuKpFZ6H3voFNUL2Ax317Rg0.

  http://alianciazanedelu.sk/archiv/6173.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *