V Ekvádoru zvítězila svoboda projevu

Ekvádorský Nejvyšší soud zamítl žalobu LGBT aktivistů proti ekvádorské biskupské konferenci, Ekvádorskému evangelikálnímu společenství a ekvádorským adventistům pro ohrožení základních lidských práv v souvislosti s Pochodem pro rodinu. Ten se v různých ekvádorských městech konal 14. října loňského roku a do ulic dostal milión lidí ze čtrnáctimiliónového národa. Účastníci protestovali proti návrhu zákona, který pod záminkou boje proti násilí na ženách útočí na rodinu a na právo na život, a pod heslem „Moje děti nechte na pokoji“ odmítli LGBT a genderovou indoktrinaci ve školách.

LGBT lobby se u soudu nejprve domáhala předběžného opatření, které by konání pochodu zakázalo. Slyšení však bylo nařízeno až 16. října, tedy dva dny po konání pochodu, a soud rozhodl, že nemá smysl vydávat předběžný zákaz akce, která už proběhla. Homolobby tedy požádala o ústavní ochranu pro údajné ohrožení základních práv. Žalovanými byli kromě protestantských pastorů také katoličtí biskupové, přestože svolavateli pochodu byli laici-fyzické osoby, jejichž jména byla známa. Ekvádorská justice žalobu nečekaně připustila a nařídila slyšení na 25. října. Jak biskupové, tak protestantští duchovní se odmítli dostavit s poukazem na ohrožení náboženské svobody a svobody projevu. Na jejich podporu vznikla petice CitizenGo, k níž se připojilo přes 36 tisíc lidí z celého světa. Soud rozhodl o nedůvodnosti žaloby, LGBT organizace se však odvolaly a teprve ekvádorský Nejvyšší soud 17. ledna 2018 případ odložil.

Vzniká otázka, proč aktivisté vůbec žalovali náboženské představitele, kteří s pochodem formálně neměli nic společného. Latinskoameričtí představitelé hnutí pro život se domnívají, že šlo o to, uspořádat show pro veřejnost a biskupy a duchovní ponížit tím, že budou posazeni na lavici obžalovaných. Navíc se nejedná o jediný případ v Latinské Americe: na mexické biskupy bylo podáno přes 30 stížností ke CONAPRED, oficiálnímu orgánu pro boj proti diskriminaci, se stejným zdůvodněním jako v Ekvádoru. V Argentině je pronásledována profesorka za to, že studentům vysvětlovala, co věda učí o homosexualitě.

Latinskoamerická homolobby rovněž použila Ekvádor jako pokusného králíka. K soudu proti biskupům a duchovním se například dostavila latinskoamerická koordinátorka pro právo na sexuální a reprodukční zdraví, Institut pro lidská práva INREDH a řada mezinárodních feministických a LGBT organizací. Šlo o mezinárodní strategii, jejímž cílem bylo vytvořit celosvětový skandál s biskupy a duchovními sedícími na lavici obžalovaných pro obvinění z homofobie. V Ekvádoru nicméně prozatím zvítězila svoboda.

Luis Losada

Překlad Lucie Cekotová

https://www.actuall.com/familia/ecuador-la-justicia-acosa-a-obispos-y-pastores-tras-el-exito-de-la-marcha-por-la-vida/

http://citizengo.org/es/107876-garanticen-libertades-expresion-manifestacion-y-religiosa?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZd1pEVTJZV05pTm1FdyIsInQiOiJCQnRnTzBCcTB4RExWOUFxaUZyWEVTY1BEeUVCTnl3djJySW1GbHRMVUVpemVTMlpoYmNTMHFCUHNQWnd5bXZ3NVp4MklueGxmd0pYNHA4ZnpTcGpocTdUd2FGdjJzMTNxaUxiRTZBaDJwMHFJdXhxOHZ6Nkx2QkVweGR0MGVXbyJ9

One Response to V Ekvádoru zvítězila svoboda projevu

  1. Martin napsal:

    Jsem rád, že i adventisté (jsem konvertita k ŘKC od adventistů) se do této akce zapojili. Bůh jim požehnej a dej, aby poznali Krista v Nejsvětější svátosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *