Phil Lawler: Papežovy rozhovory s médii jsou zdrojem zmatku a pohoršení

Výroky Svatého otce na portále Catholic Culture pod titulkem „The damage done – again – by the Pope’s interview” („Škoda, kterou – opět – způsobil rozhovor s papežem“) komentuje známý katolický novinář Phil Lawler. Konstatuje, že i když katoličtí obhájci papeže Františka budou jistě argumentovat tím, že slova Svatého otce byla vytržena z kontextu, je zřejmé, že tentokrát senzacechtiví novináři za problém nemohou: je nepochybné, že papež skutečně vyvolal dojem, že je připraven diskutovat o morálnosti antikoncepce v souvislosti s virem Zika, a jeho slova jsou v nejlepším případě matoucí.

Phil Lawler výstižně píše: „Není pochyb, že obhájci papeže budou argumentovat – a někteří tak již učinili – že papež ve skutečnosti neřekl, že antikoncepci lze ospravedlnit. To je do značné míra pravda. To, co řekl, bylo, že ‚antikoncepce není absolutní zlo’. Ale jaké jiné sdělení si v tomto kontextu měli novináři z tohoto prohlášení vyvodit? Jestliže se mě zeptáte, je-li ospravedlnitelné vykrást banku, a já odpovím, že bankovní loupež není absolutní zlo, nenaznačuji tím snad, že jsem ochoten k diskusi o tom, zda je bankovní loupež za určitých okolností přípustná? Zcela jistě jsem tím nevyvolal dojem, že si myslím, že bankovní loupež je vždy nemorální. Církev však učí, že umělá antikoncepce, je-li použita ke zmaření účelu manželského aktu, je vždy nemorální. Představitelé OSN nyní tvrdí, že manželé by měli kvůli epidemii viru Zika rutinně používat umělou antikoncepci. V papežově prohlášení nic nenaznačovalo, že v tomto přístupu je nějaký podstatný morální problém. Všiml jsem si, že někteří obhájci papežova výroku podotýkali, že světští novináři obecně nauku Církve o antikoncepci nechápou. To je pravda – a nic z toho, co papež řekl, jejich informovanosti nijak nenapomohlo.“

Lawler si dále všímá promeškaných příležitostí: papež v rozhovoru mimo jiné pochválil svého předchůdce za statečnost, s níž se pokusil vypořádat se skandály spojenými se sexuálním zneužíváním nezletilých, a v souvislosti s chystaným posynodálním dokumentem o rodině řekl, že „integrace do Církve neznamená přístup ke svatému přijímání.“ Tomu však světová média nevěnovala žádnou pozornost – což by dost možná bylo jinak, nebýt chytlavých výroků o antikoncepci a Donaldu Trumpovi.

„Časté papežovy rozhovory s médii a jeho nešťastný zvyk dávat neobratné odpovědi se staly předvídatelným zdrojem zmatku, frustrace a dokonce pohoršení věřících. Kdysi v dávné minulosti tehdejší kardinál Bergoglio připustil: ‚Rozhovory nejsou moje silná stránka.’ Rozumní čelní mužové Církve by měli použít svého vlivu k tomu, aby přesvědčili Svatého otce, že se tehdy nemýlil a že používat dnes rozhovory jako pravidelnou součást jeho veřejného působení je chyba,“ končí svůj komentář Phil Lawler. Celý text najdete na

http://www.catholicculture.org/commentary/otn.cfm?id=1139

Lucie Cekotová

Poznámka šéfredaktora: Pan Lawler byl ve svém článku ještě příliš optimistický, když v úvodu (podobně jako já) doufal, že to v budoucnu papežovi muži nějak „přijatelně“ vysvětlí. Naopak, vysvětlení otce Lombardiho potvrzuje ten nejhorší možný výklad, který je v nepřehlédnutelném a nepopiratelném rozporu s učením Církve.

To je na celé věci opravdu nové a zásadní, neboť je to – co já vím – poprvé, co spolupracovníci papeže rezignovali na jakoukoliv snahu uvést papežův skandální mediální výrok do alespoň potenciálního souladu se závazným učením, když jednoznačně potvrdili jeho nekatolický obsah…

Ignác Pospíšil

31 Responses to Phil Lawler: Papežovy rozhovory s médii jsou zdrojem zmatku a pohoršení

 1. Dr. Radomír Malý napsal:

  Všechno je to nafouknutá bublina a podvod OSN. jak sjem si přečetl na katholisches.info, v Kolumbii nebyl u těhotných žen nakažených zika zjištěn ani jeden případ encefalitidy nebo jiné choroby děťátka.

 2. Takypijus napsal:

  „Církev však učí, že umělá antikoncepce, je-li použita ke zmaření účelu manželského aktu, je vždy nemorální.“

  Ano. Ovšem někdy může být primárně použita z jiného velmi závěžného důvodu, nikoli pro zmaření účelu manželského aktu.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Jelikož antikoncepce je popis jednání (metody), které uměle zneplodňuje pohlavní akt, pak je vždy primárně právě tím zmařením manželského aktu. A tudíž je vždy nemorální. Jak Církev závazně učí.

   Pokud existují někteří teologové, kteří připouštějí užití antikoncepce při znásilnění, pak je to proto, že argumentují, že při znásilnění nejde v morálním smyslu slova o manželský akt a že antikoncepci je možno užít jako jakousi součást sebeobrany. U dobrovolného pohlavního styku samozřejmě nic z toho neplatí, proto je srovnávání těchto dvou případů zcela nesmyslné.

   Antikoncepci proto nelze použít ani při epidemii Ziky či jiné okolnosti, která hrozí zvýšením rizika poškození plodu. Nebylo by to možné ani tehdy, pokud by byla jediným myslitelným opatřením. Prostě protože úhelným kamenem křesťanské morálky je zásada, že nelze páchat zlo za účelem dobra (účel nesvětí prostředky). Nicméně manželé mají naprosto legitimní možnosti, jak se těhotenství vyhnout, aniž by museli páchat jakékoliv zlo typu užití antikoncepce – buďto spolu nespat vůbec, nebo využít zásady PPR. A tady už se nedá o principu menšího zla vůbec mluvit, protože ten se dá zvažovat jen tam, kde neexistuje žádná cesta bez zla.

   • Takypijus napsal:

    Nechci polemizovat o případu viru Zika, o kterém toho moc nevím.
    Primárním a velmi závažným účelem použití antikoncepce však zcela jistě může být i jiný důvod než zmaření účelu pohlavního styku. Umělé zneplodnění je v takovém případě až důsledkem toho, že je splněn primární účel.
    Učení církve o tom, že spolu manželé nemají spát, neznám.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Nedělejte ze sebe pitomce. Jestliže se pokoušíte něčeho dosáhnout umělým zneplodněním, pak umělé zneplodnění je samotný čin, nelze je vydávat za nějaký druhotný nežádaný důsledek.

     O tom byste mohl mluvit jen tehdy, kdybyste dělal něco s antikoncepčním účinkem za jiným záměrem, než je zneplodnění – např. pokud byste používal nenahraditelnou hormonální léčbu, která by (nezamýšleně) měla též antikoncepční účinek.

     Církev neučí, že spolu manželé nemají spát, ale nespat spolu je legitimní způsob, jak předcházet otěhotnění. Narozdíl od antikoncepce, která je (minimálně v rámci dobrovolného styku) vždy nelegitimní.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Ještě článek Eda Peterse k tématu, který k tomu ještě dodává, že ono svolení řeholnicím je mýtus – Pavel VI. ho nikdy nikomu nedal…

    Misunderstanding the (alleged) ‘Congo contraception’ case

    http://www.catholicworldreport.com/Blog/4596/misunderstanding_the_alleged_congo_contraception_case.aspx

   • MichalD napsal:

    ad Takypijus: Můžete prosím vysvětlit, kam míříte s tím „jiným závažným důvodem“ použití antikoncepce? Pokud narážíte na snahu farmaceutické loby protlačit hormonální antikoncepci pro „terapeutické účely“, tak je to jednak velmi sporná záležitost sama o sobě, jednak v kontextu toho, o čem je zde řeč, totální off topic.

 3. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad I. Pospíšil: I kdyby Pavel VI. ono svolení dal, nic by to neměnilo na situaci. Umělá antikoncepce je za každých okolností nepřípustná proto, poněvadž je zároveń i potenciálně abortivní, čili jde o potrat. Výjimku tvoří pouze kondom, přerušovaná soulož a sterilizace, což je ale rovněž nedovolené a hříšné, i když nikoli abortivní. Z hlediska morální teologie jsou někdy velice zamotané případy, kdy zpovědník musí zvážit, jestli není vhodné tolerovat (zdůrazňuji „tolerovat“, nikoli schvalovat) nějaké zlo proto, aby nedošlo k většímu. Jsou třeba žel dosti časté situace, kdy v manželství muž má silný sexuální apetit, ale další děti odmítá, o používání PPR nechce ani slyšet, žena se zpovědníka ptá, co dělat. Je zde dilema: buď tolerovat (nikoli poradit či doporučit) kondom, nebo riskovat krach tohoto manželství, to druhé by tady bylo zajisté větším zlem. Nikdy ale nelze tolerovat pilulky nebo tělíska, což znamená usmrcení člověka – a to je větší zlo než rozpad manželství.
  Proto ani papež nemůže ani pro případ znásilnění povolit antikoncepci, to by bylo v diametrálním rozporu s naukou Církve. Menším zlem by tady sice byl kondom, jenže nabízet ho násilníkovi by bylo absurdní! Pilulky potom, které mohou počatého člověka usmrtit, jsou nepochybně větším zlem, proto i pro případ znásilnění nepřijatelným řešením. Nicméně budeme-li sledovat intence papeže Františka, tak neběží o extrémní situace, ale o normální způsob života, což je tím více nepřijatelné.

  • Magda napsal:

   Mohl byste KONKRÉTNĚ vysvětlit, jak použití antikoncepční pilulky usmrtí ČLOVĚKA???

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Jednoduše. Všechna hormonální antikoncepce funguje dvěma způsoby. V prvé řadě zásadně snižuje možnost ovulace a tedy samotného oplodnění. Nicméně zcela tuto možnost nevyloučí. Zároveň mění stav děložní sliznice tak, že znemožňuje blastocystě/embryu zahnízdění v děloze, takže pokud k ovulaci a oplodnění i přes užití HA dojde, je těhotenství zabráněno nikoliv antikoncepčně, ale abortivně – nový člověk je zabit tím, že mu není umožněno zahnízdění v děloze.

   • Magda napsal:

    pro I. Pospíšila: zjistěte si, co je embryo a co je člověk….. a neplácejte nesmysly, že člověku není umožněno zahnízdit v děloze. Celkem by mne zajímalo, pokud byste, coby člověk chtěl zahnízdit v děloze, jak byste to prakticky provedl. I když vaše hloupé plácání je způsobeno právě tím, že vás do té „dělohy“ žádná nepustila:)))

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Člověk je jedinec rodu Homo sapiens. Jeho život začíná vznikem oplodněného vajíčka a končí smrtí… Embryo je pak časná fáze života člověka…

   • Magda napsal:

    Oplodněním vajíčka vzniká lidský zárodek-zygota, nikoli člověk. Velký počet zárodků zahyne dřív, než stačí doputovat do dělohy. Těm, co tam doputují a uhnízdí se, se říká embryo, které se následně vyvine v plod – a teprve po úspěšném porodu se stává člověkem. Život lidské bytosti začíná početím, ovšem oplodněné vajíčko NENÍ ČLOVĚK.
    Neabortivní HA účinkuje tím způsobem, že zabraňuje ovulaci, tudíž se žádné vajíčko neuvolňuje,takže není co oplodnit. Takže není možné, aby: „byl člověk zabit tím, že mu není umožněno uhnízdění v děloze“. Ve vašem vlastním zájmu doporučuji neopakovat tuto větu někde na veřejnosti, mohlo by se vám stát, že vás odvezou ve svěrací kazajce.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     1) To, co nazýváte lidský zárodek, je nepochybně samostatný jedinec Homo sapiens, tedy člověk. Už zygota je proto zcela nepochybně člověkem. Tvrzení opaku je popření přírodovědného poznání na úrovni, kterou by měl mít osvojenou každý člověk s maturitou.

     2) Počet zárodků, co uhyne ještě před uhnízděním, je pro lidství zárodku zcela nepodstatný. Ještě v 19. století umírala většina dětí před dosažením dospělosti. Byly snad děti o to méně lidmi?!

     3) Neexistuje žádná neabortivní HA. Všechna je potenciálně abortivní, protože všechna funguje tak, jak jsem popsal výše – výrazně snižuje pravděpodobnost ovulace (nulová však není nikdy!) – to je antikoncepční účinek, ale zároveň i činí výstelku dělohy nevhodnou k uhnízdění zárodku, takže pokud na první úrovni selže a k ovulaci dojde, funguje abortivně. Takto opravdu funguje veškerá HA, jednotlivé produkty se liší pouze v ochotě jejich výrobce uvést tento fakt do příbalového letáku.

     Suma sumárum: Nevím, proč bych neměl na veřejnosti opakovat fakta, která by měla být známa každému středoškolákovi. Jistě, vždy se najdou ignoranti, co je neznají a dokonce si myslí, že je mohou prohlásit za nesmysl, ale těch se nebojím…

   • Takypijus napsal:

    Tvrzení, že embryo není člověk, případně je to „jenom“ součást těla matky, je účelové tvrzení, vzniklé za účelem ospravedlnění potratu. Nic jiného za tím nehledejte.

    Kdyby totiž tento účelový nesmysl nevznikl, nebylo by se za co skrývat. Potrat by byl pro každého jasnou vraždou, a to je (zatím) přece jenom pro většinu lidí celkem silné kafe.

    V každém případě se zkuste zamyslet nad tím, co bylo dřív: Bylo tady dřív vědecké zjištění, že embryo vlastně není člověk a z toho vyplynula možnost potratu, anebo to bylo obráceně – někteří lidé chtěli potrat a tak hledali argument, jak si ho ospravedlnit?

   • MichalD napsal:

    Obávám se, že paní Magda má v jedné věci pravdu: kvapem se blíží doba, kdy za vyslovení pravdy bude (opět) hrozit odvoz ve svěrací kazajce. My starší si takovou dobu dobře pamatujeme, mladší její kouzlo budou muset teprve objevit. Dvakrát však nevstoupíš do stejné řeky: inovace bude spočívat v tom, že se bude odvážet i za pravdy přírodovědecké.

   • Josef napsal:

    Magda napsala: a teprve po úspěšném porodu se stává člověkem.
    Paní Magdo snažně prosím, takový nesmysl už opravdu nikdy neopakujte.

   • Takypijus napsal:

    Paní Magda je „vtipná“ už tím, že podle ní lidská bytost a člověk jsou dva pojmy s různým obsahem.

   • David napsal:

    Neabortivní HA NEEXISTUJE!!!
    Je s podivem, že všechny uživatelky se vždy takhle směšně odkopou. Pravda vždy vyplave na povrch.

   • Josef napsal:

    1) To, co nazýváte lidský zárodek, je nepochybně samostatný jedinec Homo sapiens, tedy člověk. Už zygota je proto zcela nepochybně člověkem.“

    To je úplně stejné jako tvrzení, že oplodněné vejde je slepice. V tomto případě můžeme dobře posoudit, jaký je rozdíl mezi „volským okem“ a slepicí na paprice. Pochybuji, že by pan Pospíšil tvrdil, že to je to samé.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Drahý pane, oplodněné vejce JE rané stadium kura domácího v konfortním domečku, byť ten kur je pouze takový ten krvavý flíček (zárodečný terčík) ve vajíčku. Každopádně, divte se nebo ne, ten zárodečný terčík už je jeden konkrétní samostatný kur domácí (byť slepice – tj. dospělec samičího pohlaví – z něj teprve vyroste), kterým je od okamžiku oplodnění vejce až po smrt.

   • Takypijus napsal:

    Ten zárodek je nepochybně nový jedinec, ovšem srovnávat savce s ptáky je poněkud nevhodné.
    Zatímco u ptáků po snesení vejce musí následovat akt sezení na vejcích, který je závislý na „vůli“ ptáka, u savců se jedinec začne ihned vyvíjet zcela nezávisle na vůli samice. Zatímco pták může vejce opustit, samice savce nic takového udělat nemůže.

 4. Libor Dvořák napsal:

  Holt někomu „Status QUO“ vyhovuje, protože se bojí změny. Až vymře tato generace starců, pak se změn dočká i lid Církve.

  Prosím o zaslání odkazu na seriózní studii, kde bude anonymně zpracováno, kolik věřících skutečně je schopno dodržovat povolenou církevní antikoncepci a kolik dívek a žen, chlapců a mužů s ohledem na nemožnost dodržet církevní nařízení se propadá do depresí a odpadá od víry !!!
  Starci veďte si Vaše svaté řeči, ale toto nevede k řešení a nepomáhá hledajícím. Sorry ale už nebudu Vás web číst, neboť kdo se rozčiluje zbytečně hřeší a nebo můj text Vás pohoršuje a tak také hřeším. P.S. Seriozní diskuze s Vámi není možná.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Nemožnost? Prosím Vás, buďte alespoň tak upřímný a mluvte o neochotě. Protože jde o neochotu, ne o nemožnost. A kdo je takto neochotný, toho víra již dávno odešla na úbytě…

  • Bepp napsal:

   Nechci Vám brát iluze, ale v rámci církve po změnách nejvíc volá generace starců – tzv. osmašedesátníků. Existují samozřejmě četné výjimky, ale zpravidla platí /a zejména na západě/, že čím mladší kněz, tím větší konzervativec.

   Protože lidé, kteří k nauce církve přistupují tak jako Vy, své životy církvi nikdy neobětují a jak sám říkáte – odpadnou.

  • David napsal:

   Pane Dvořáku, toto je přesně argumetace modernistů. Ono totiž, když se nechce, tak je to horší, než když když to nejde. Sirachovec k tomu praví: „Nářek nad mrtvým trvá sedm dní, nad svévolným hlupákem po celý jeho život.“

 5. David napsal:

  Myslím, že největším problémem papežových rozhovorů nejsou snad ani témata ale především rozhovory samotné a to zvláště ty co dává v letadle.
  Nevím, jak po vydání poslední „recykliky“, může ještě římský biskup létat v letadle – uvědomuje si vůbec, jaká po jeho letu zůstane stopa? Obávám se však, že „stopa“ v milionech duší zůstane ještě větší…

  • nino napsal:

   Tak, tak- este si povedzme ako poskodila zivotne prostredie ta zbytocna synoda. Bergoglio je farizej a megapokrytec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *