Růženec

Dnešní doba nabízí křesťanům mnoho druhů modliteb a návodů k duchovnímu životu, ale často zapomíná na ten nejspolehlivější prostředek k přiblížení se k Bohu. Růženec je velkou pomocí pro duši, usilující o svou spásu a o porážku Bohu i člověku nepřátelských sil. Básně oslavující Matku Boží a tento její krásný dar bojujícím dětem na zemi napsali Joyce Kilmer a Zdeněk Kalista.

Růženec

Ne na loutně, či harfě zvučných strun

By lidé měli chválit Pána písní všech.

Život krátký jest a umění nezná spěch

A věncem královských bardů je ryzí um.

Ztichněte, ó rty, jimž vládne nerozum!

Spočiňte, prsty bloudící marně po tónech!

Pro hudbu bílou a mocnou šetřete si dech,

Hudbu  Bohem svěřenou jeho básníkům.

Znám harfu, na niž každý svede hrát,

Z jejích strun, ach, jak sladké tóny zní!

Znám píseň, již může každý zazpívat,

Ta píseň trvá a skončí jako poslední.

Slyš věčnou hudbu nebe dobývat:

Děti růžencem svou Matku volají…

Píseň o matce

Maminka moje neumřela,

maminka moje bude věčně živa,

ona se jenom proměnila v kostel.

K tomu kostelu se z dálky navrací

přemnoho mých nemocí a bolestí.

To jsou ti chudí tuláci,

ti svatí s ranami červenými,

které jsme potkávali na každém rozcestí.

Ale už nejsou smutní,

už jsou veselí.

A v zelených lodičkách sem přijeli

lidé z blízka a z dáli

a také zpívají s nimi,

ale jen slabě,

jako když tráva zpívá.

A kdo je smutný,

anebo kdo se smrti bojí,

ať se potěší:

nikdo neumírá,

to jenom každý se vrací

k mamince svojí

tichý

a mírný.

+

Zdroj: KILMER, Joyce. Převzato ze sbírky Trees and Other Poems, New York, 1914. Přeložil Martin Čejka.

KALISTA, Zdenek. Ráj srdce. Petr & Tvrdý. Praha, 1922.

Autorkou fotografie je Snježana Nováková

2 Responses to Růženec

  1. cinicius napsal:

    K diskusím níže:

    Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *