Tag Archives: Svatý Jan od Kříže

Svatá Terezie od Ježíše v kontextu církevní krize

Život a dílo svaté Terezie od Ježíše, jejíž svátek dnes slavíme, nám mohou být velmi nápomocny a inspirativní zvláště v době těžké církevní krize. Málokdo si nepovšiml velkých pohoršení v kostelích, poklesu eucharistické úcty a liturgických excesů. Už jen změna interiéru kostelů a snaha po úplném odstranění všeho vzácného a vznešeného, co slouží k poctě Boha, je varovným znamením.

Výstup

Báseň o svobodě lidského ducha, který se rozhodl neuhýbat z cesty, ačkoli jej zahalují temné závoje nejistoty a vlastní slepoty, a tak našel bezpečnou cestu k dokonalému štěstí,  napsal svatý Jan od Kříže a přeložil Gustav Francl. Také druhá báseň Víta Obrtela (*22.03.1901 – Olomouc,  † 12.06.1988 – Praha) líčí ponoření se člověka do hořkosti okamžiku, které  může vyústit v nečekané znovuzrození.

Temná noc

Součástí duchovního života všech je období, kdy prožíváme osamělost, vyprahlost a absolutní vnitřní  prázdnotu. Nezřídka je tento stav dokonce  pozitivním ukazatelem toho, že se na své cestě někam posouváme, že nám dobrý Pán Bůh dává přejít z dětské kašičky na hutnou stravu a místo mylné domněnky, že nás „opustil“, se nám naopak přiblížil velmi intenzivně a dává nám možnost zcela se osvobodit od lpění na  příjemných zážitcích a duchovních sladkostech. Ubohý a vratký je takový vztah k Bohu, který funguje jen tehdy, cítíme-li se pohodlně. Básně napsali Jakub Deml a svatý Jan od Kříže