Tag Archives: Národný pochod za život

Príďte podporiť Národný pochod za život!

Sme súčasťou Európy, ktorá pácha samovraždu. Podľa jednej štúdie renomovanej americkej organizácie Pew Research Center bude Európa jediným vymierajúcim regiónom sveta, v ktorom počet obyvateľov klesne, zo 742,55 miliónov v roku 2010 na 696,33 miliónov v roku 2050. Ešte rýchlejším tempom sa však v období rokov 2010-2050 zmenší kresťanská populácia z 553,28 miliónov na 454,09 miliónov. (Porov. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Dostupné na internete: <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/)

Všade inde vo svete bude pribúdať tak obyvateľov ako aj kresťanov. Je to smutné a bolestivé.

KBS ohlásila II. Národný pochod za život

Konferencia biskupov Slovenska dnes vydala prohlášení, v němž oznámila termín II. Národného pochodu za život. Uskuteční se v neděli 20. září 2015 v Bratislavě. Celé prohlášení:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o konani II. Národného pochodu za život

Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v minulom roku v Košiciach ukázal, že na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny a manželstva. Sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí, obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti. Podpisy státisícov ľudí v petícii za referendum o ochrane rodiny, ktorí vo svojom svedomí rozoznávajú význam prirodzených hodnôt, nás zaväzuje usilovať sa, aby každý človek v tejto krajine mohol žiť pokojne a dôstojne bez vplyvu ideológii, ktoré sú proti kultúre života.