Tag Archives: Mnichov

Trident v Mnichově

Interiér Damenstiftskirche St.Anna

Jsa donucen okolnostmi, změnil jsem před nedávnem místo trvalého pobytu z jednoho evropského města do druhého. Ne že by mi to bylo nějak zvlášť milé, ale doba je už taková. Stěhování s sebou krom jiných komplikací přináší pro praktikujícího katolíka i nutnost dodržení nedělní návštěvy (počítaje v to i svátky) bohoslužeb.

Co tedy učiní katolík, jenž není zrovna příliš nakloněn modernistickým výstřelkům, pokud použijeme eufemismus pro některé podivnosti páchané v kostelích? Vezme internet, či se jinak poinformuje o možnostech navštívení mše svaté v novém bydlišti.