Tag Archives: litanie

První „pouť Odporu“ v Čechách

Korouhev

Korouhev s Kristem Králem

Dnes, tj. 10. května 2014, se v jihočeské Lužnici konala pouť ke sv. Janu Nepomuckému, kterou vedl P. Martin Fuchs, který do své rezignace v prosinci 2013 působil v řadách Kněžského bratrstva sv. Pia X. v Rakousku (na stránkách internetového časopisu REX! můžete nalézt rezignační dopis otce Fuchse i rozhovor s ním). P. Fuchs i po své rezignaci působí v Rakousku poblíž českých hranic při soukromé kapli v Aigenu, která byla dříve propůjčována kněžím FSSPX.

Je to patrně vůbec první případ, kdy se v České republice konala pouť vedená někým z tzv. „kněží Odporu“ – tj. kněží, kteří odešli nebo byli odejiti z FSSPX kvůli nesouhlasu s jeho současným směřováním ve vztazích s Římem a v pastorační praxi. Rovněž je to patrně první případ, kdy „kněz Odporu“ celebroval na území ČR Mši svatou. Poutě se zúčastnilo na 30 lidí.

Kateřina Alexandrijská

Sv. Kateřina Alexandrijská

Dnes si připomínáme památku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice z dob římského pronásledování křesťanů. O jejím životě máme zprávy pouze v podobě středověké legendy, která pochopitelně není zrovna nejlepším historickým zdrojem, zejména v tomto případě, kdy fantasie jejího zpracovatele evidentně pracovala přesčas.

Nemožnost spojit sv. Kateřinu s konkrétní historickou osobností (ačkoliv podle legend měla být princeznou a známou vzdělankyní) inspirovala řadu nepřátel křesťanství k útokům na její památku a k tvrzením, že jde o zcela vymyšlenou osobu či přetvořený kult nějaké pohanské bohyně či pohanské filosofky Hypatie. Tyto teorie ovšem stojí pouze na přání svých autorů.