Tag Archives: křesťanství a umění

Dobré filmy, cenzura a křesťané

Snad každý z nás byl ovlivněn nějakým filmem, v dětství i v dospělosti, ať už kladně či negativně. Zamyslíme-li se trochu nad světem filmu z hlediska víry, pak zjišťujeme, jak velké množství filmů je určeno jen pro zábavu, komerci a jak málo je jich využíváno ke zvěstování Pravdy a zušlechťování duše člověka ve smyslu správných vzorů. Pokud bychom chtěli hloubat o otázce, proč tomu tak je, jistě bychom si uvědomili veliký paradox. Křesťanů je na tomto světě cca 1 miliarda z necelých 7 miliard celkového počtu obyvatel planety Země. To je ohromné číslo. Uvažujme dále, Hollywood reprezentuje produkci světové velmoci USA, tedy cca 303 miliónů obyvatel, z nichž je 80% křesťanů, „jen“ 14% bez vyznání a 1,6 % židů. Jak to, že existuje tak málo děl s křesťanským obsahem a tolik děl, která urážejí a zesměšňují náboženství, hlavně to křesťanské?

Anti-poezie nekřesťanského umění

K úvaze o poezii, anti-poezii a křesťanství mě přivedla rozšířená myšlenka některých věřících lidí, že je zcela lhostejno, co křesťané poslouchají, čtou a sledují v televizi nebo v kině, pokud  jsou schopni nepodléhat vnímání hříšných a protikřesťanských výjevů, které tato díla zhusta obsahují. Je rovněž rozšířena tendence přeinterpretovávat díla s evidentně zlým ideovým obsahem na něco, co má smysl zcela neškodný. Panuje také názor, že křesťan může svobodně navštěvovat jakákoli zábavní místa;  stačí jen aby „uzavřel sluch“ před těmi „horšími“ písničkami,  případně si z nich „vybral“ to dobré a sám „zodpovědně“ selektoval příjem vjemů a informací z hudby a jiných produktů. Domnívám se, že je to názor absurdní a samotným jeho stoupencům přináší mnoho trápení a nedůstojností.