Tag Archives: argumentace ad hominem

Nová pravidla diskusí

Vzhledem k rostoucímu počtu i intenzitě stížností ohledně diskusí pod příspěvky na DaH, rozhodl jsem se počínaje tímto okamžikem zpřísnit kritéria pro schvalování příspěvků. Pro příště bude mnohem přísněji než dosud posuzována tematická případnost příspěvků, jejich serióznost i slušnost. Především vulgární, zbytečně ostré i zbytečné osobní útoky budou automaticky znamenat zamítnutí příspěvku.

Zlo si nezasluhuje rovné podmínky

Michal Krestchmer

Boj proti zlu není šachová partie či nějaké jiné sportovní utkání, kde by pravda a nepravda měly mít stejné podmínky pro své projevení. Zlo (jako třeba to, které obsahuje a propaguje zpráva Lunáček nedávno schválená Evropským parlamentem), nemá vůbec právo na existenci a tedy i propagaci. Za šíření rozvratných ideologií by v řádném státě měl být trest, a to případně i trest smrti, děje-li se tak ve velkém rozsahu. Zlý člověk, zločinec, nemá žádná práva k tomu, aby pokračoval ve svých zločinech; má jen právo na spravedlivý proces.

Příliš často se zaplétáme do argumentací se svými odpůrci vedené na jejich rovině. Jakkoli skutečně existují lidská práva vycházející z lidské přirozenosti a přirozeného mravního zákona, je lépe moc o nich nehovořit. Spíše hovořit o desateru a dalších Božích příkazech. Nejsem proti argumentaci ad hominem, tedy využívat něčích tvrzení k argumentaci. Jejím smyslem je však ukázat vnitřní rozpory ve smýšlení protivníka a tím ho ukázat nedůvěryhodným.