Category Archives: Púčaťová, Eva Dominika

Prvé celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara v Starých Horách

starohorská bazilika

Pod záštitou bosých karmelitánov sa uskutočnilo 28.7.2012 vôbec prvé celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara na mariánskom pútnickom mieste v Starých Horách.

Podľa ústneho podania prameň Starých Hôr vytryskol na mieste úkrytu sochy Panny Márie, ktorú obyvatelia skryli pred protestantským vojskom, ktoré v 17. storočí obliehalo celé okolie.

Dlhé roky bol prameň zanedbávaný, zmenilo sa to zázračným vyzdravením starohorského farára Mateja Hrivnáka, ktoré sa udialo 1.9.1886. Z vďačnosti za toto uzdravenie jej dal postaviť dôstojný stánok s drevenou sochou Panny Márie, ktorá bola neskôr prenesená do starohorského kostola Navštívenia Panny Márie vyznamenaného titulom Bazilika minor. Rekonštrukcia pútnického miesta sa uskutočnila v roku 1941 kedy sa pristavili ružencové schody vytesané zo slovenského červeného kameňa. Počet schodov je zhodný s počtom zrniečok na ruženci.