Category Archives: Holubíková, Miroslava

Academia Film Olomouc

V dňoch 13.-18. 4. 2010 prebiehal v Olomouci 45. Ročník Medzinárodného festivalu populárno-vedeckého a dokumentárneho filmu Academia Film Olomouc (AFO). Rovnako ako v minulých rokoch znovu inovačným spôsobom mapoval prírodné, humanitné a sociálno-vedné odbory v kontakte s audiovizuálnymi médiami a nadobudol tak tvorivú a otvorenú platformu pre stretávanie sa vedy s umením. Festival usporiadala Univerzita Palackého v Olomouci a tak sa publikum vedľa filmových profesionálov a vedeckých odborníkov stretáva i s kreatívnym študentským prostredím. V slovách usporiadateľov: „ zvrátiť tradičnú predstavu vedy ako uzatvoreného či nezrozumiteľného priestoru a vedcov ako suchopárnych atribútov. Festival AFO rúca mýty o „neatraktívnosti“ vedy a cez kvalitné snímky ukazuje, že veda je dobrodružstvo ducha a zvrchovaným kultúrnym gestom“.