Category Archives: Baratynskij, J. A.

Spolkaření

Jen sčuchněte se: Nic než ku podpoře

svých nicotností nejste zrozeni!

Pravý dar cizí je ve vaší noře,

vy přičinliví pisci neobdaření!

Vám, usvazení druzi, k nespasení

v opaku sluší ono řečené:

Když „Amen, amen,“ řek, „kde shromážděni

tři budete – Já s vámi nikdy ne!“