Jak se naučit hrát automaty 2023

 1. Vulkan Casino 50 Free Spins: Griffon Casinos exkluzivní uvítací balíček odměňuje všechny nově registrované uživatele až 200 bonusovými otočeními
 2. Automaty Lucky Diamonds Zdarma - Jedním z hlavních bodů zaměření v kasinu Red Star Casino nabízí spravedlivý a bezpečný zážitek z kasina, což se projeví, jakmile se podíváte na stránku zabezpečení webů
 3. Automaty Snow Leopard Zdarma: Pokrývá však hlavní varianty kasinových her

Výherní automaty žádný vklad 2023

Automaty Hot 777 Online Jak Vyhrát
Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování těchto přenesených údajů, mohou uživatelé zkontrolovat sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů
Arena Casino Bonus Bez Vkladu
Debetní a kreditní karty jsou často používány, ale uznávané metody zahrnují také NETELLER, Skrill, Apple Pay, Paysafecard a další
Hráči před přístupem ověřují ID a osobní údaje

Kasinové hry nejlepší možnosti

Automaty Gates Of Olympus Online Jak Vyhrát
Na ploše se tato platforma pohybuje poměrně rychle
Kajot Casino Promo Code 2024
To je přesně tak, jak vidíme věci
Sportaza Casino 50 Free Spins

Vatikán laicizoval pro-life kněze

Pravděpodobně na papežský příkaz byl z kněžského stavu propuštěn americký kněz P. Frank Pavone, národní ředitel organizace Kněží pro život a předseda Národní náboženské rady pro život. Papežský nuncius ve Spojených státech Msgr. Christopher Pierre rozeslal všem americkým dopis datovaný 13. prosince, v němž se uvádí, že P. Pavone byl laicizován za „rouhavou komunikaci na sociálních sítích“ a „trvalou neposlušnost vůči legitimním pokynům diecézního biskupa“. V samostatném sdělení nuncius píše, že prefekt Dikasteria pro klérus uvedl, že proti rozhodnutí „není odvolání“. „Otci Pavonemu byla dána dostatečná možnost hájit se v kanonickém procesu a rovněž měl mnoho příležitostí podřídit se autoritě svého diecézního biskupa,“ říká se v prohlášení. „Bylo rozhodnuto, že P. Pavone nemá pro své činy žádné rozumné ospravedlnění.“ Poněkud zvláštní je, že Dikasterium pro klérus vydalo rozhodnutí o laicizaci 9. listopadu, ale P. Pavone se o něm podle vlastních slov dozvěděl až od tiskové agentury CNA, která po něm chtěla komentář.

P. Pavone byl vysvěcen na kněze v diecézi New York v roce 1988 a již v roce 1993 dostal od newyorského kardinála Johna O’Connora svolení k tomu, aby se na plný úvazek věnoval boji za ochranu nenarozených. Za tímto účelem založil či spoluzaložil několik organizací, mezi nimi Priests for Life (Kněží pro život) a vysoce oceňovanou Rachel’s Vineyard, která se zabývá péčí o osoby trpící následky potratu a postaborčním syndromem. V roce 2005 byl inkardinován do texaské diecéze Amarillo. O tři roky později Benedikt XVI. jmenoval sídelním biskupem v Amarillu Patricka Zurka, s nímž P. Pavone brzy začal mít problémy. Poprvé biskup Zurek otce Pavoneho suspendoval v roce 2011, tehdejší Kongregace pro klérus, k níž se kněz odvolal, však již v roce 2012 rozhodla v jeho prospěch a biskupovi doporučila „velkorysost“. Podruhé pak Vatikán zrušil tresty a omezení, které biskup P. Pavonemu uložil, v roce 2019. V dopise, který P. Pavone po své laicizaci napsal papeži Františkovi, s nímž se několikrát setkal, připomíná Svatému otci, že ho on sám v jeho činnosti několikrát podpořil. Asistentka P. Pavoneho Dr. Theresa Burkeová to má od papeže dokonce písemně. Nicméně časy se zřejmě změnily: jak si všímá přední americký kanonista P. Gerald Murray, rozhodnutí o laicizaci, proti němuž není odvolání, muselo přijít od samotného papeže (jinak by bylo možné odvolat se právě k němu). Portál The Pillar uvádí, že Dikasterium pro klérus Pavoneho laicizovalo s využitím zvláštních pravomocí, které obdrželo v roce 2009 primárně proto, aby se usnadnila laicizace kněží zneužívajících mladistvé. Každé takové rozhodnutí se předkládá k osobnímu schválení papeži a je papežovým právním aktem. Jde o mimosoudní řízení, které neumožňuje proces před tribunálem složeným ze soudců. O laicizaci P. Pavoneho údajně Dikasterium žádal biskup Zurek.

Pokud jde o podstatu provinění, za něž měl být P. Pavone zbaven kněžství, tedy „neposlušnost“ a „rouhavá komunikace na sociálních sítích“, je v prvním případě jasné, oč tu běží. P. Pavone měl s biskupem Zurkem problémy dlouhodobě a týkaly se jeho činnosti na obranu nenarozených, která byla biskupovi trvale trnem v oku. Biskup se to pokoušel brát oklikou přes finance: v roce 2011 se nechal slyšet, že má „hluboké obavy o to, jak organizace Priests of Life hospodaří s penězi“. Podle nedávného vyjádření nuncia Pierra však sdružení Priests for Life není katolickou organizací, a naskýtá se tedy otázka, proč by se měl biskup o její hospodaření vůbec zajímat, natož pak kvůli němu suspendovat kněze (tento trest byl později zrušen Vatikánem, který současně provedl kontrolu hospodaření organizace a neshledal pochybení). V roce 2021 pak došlo mezi P. Pavonem a biskupem Zurkem ke střetu v mnohem zásadnější věci: Zurek byl jedním z amerických prelátů, kteří podepsali výzvu, aby biskupská konference USA přestala diskutovat o tom, že by propotratovým politikům mělo být odepřeno svaté přijímání. Mezi dalšími signatáři byli v tomto směru neblaze proslulí kardinálové Blase Cupich, Wilton Gregory, Sean O’Malley a Joseph Tobin. P. Pavone naopak patřil k převelice důrazným zastáncům opačného stanoviska. Není tedy nepravděpodobné, že panu biskupovi došla trpělivost a požádal Řím, aby ho nepohodlného kněze zbavil jednou provždy. Záminkou se stalo to, že P. Pavone odmítl přidělení na místo, které mu biskup určil; ve skutečnosti šlo ovšem o to, že by to znamenalo vzdát se prolife aktivit, k nimž P. Pavoneho koneckonců povzbuzoval sám papež. Ostatně překládání nepohodlných kněží do nejrůznějších Kotěhůlek je osvědčená metoda nejen v Americe. Jak však rovněž píše kanonista P. Murray, kanonické právo laicizaci mezi tresty za neposlušnost neuvádí.

Obvinění z „rouhavé komunikace na sociálních sítích“ je mnohem záhadnější a zveřejněné rozhodnutí Dikasteria pro klérus ani doprovodné sdělení nuncia Pierra k němu neuvádějí žádné podrobnosti. Podle článku známého publicisty Kennedyho Halla by se mohlo jednat o dvě věci. Jednak tweety otce Pavoneho během volební kampaně v roce 2020, v nichž šlo – jak jinak – o výměnu názorů, pravda značně expresivní, na propotratové postoje politiků Demokratické strany. Biskup Zurek k tomu dosti pokrytecky uvedl, že „otec Frank se dopustil rouhání, protože tohoto člověka [propotratového politika demokratů] odsuzuje do pekla a tvrdí, že to dělá Bůh“. Ponechme teď stranou, že úmyslný potrat je podle trvalé katolické nauky smrtelný hřích, který pachatele, pokud nečiní pokání a v tomto stavu zemře, do pekla skutečně odsuzuje. Podstatné je, že P. Pavone následně uznal, že neuváženě použil slov, jichž by kněz na veřejnosti použít neměl, omluvil se a vyjádřil úmysl se z pochybení vyzpovídat. Jak podotýká Kennedy Hall, člověk nemusí být kanonista, aby zpochybnil laicizaci kněze kvůli výbuchu, který nelze rozumně pokládat ani za těžký hřích, vzhledem k tomu, že šlo o okamžik vášnivého hněvu motivovaného láskou k nenarozeným dětem a spravedlivou nenávistí k potratu, aniž by měl dotyčný v úmyslu tím urazit Boha nebo soudit duši člověka.

Druhým možným základem obvinění z „rouhání“ by mohla být událost z roku 2016, kdy P. Pavone v rámci své protipotratové činnosti nafilmoval ostatky potraceného dítěte, které položil na cosi, co se jevilo jako obětní stůl. Biskup Zurek to nazval „znesvěcením oltáře“. Problémem ovšem je, že nešlo o posvěcený oltář Církve, nýbrž o stůl, jehož se občas používalo ke sloužení mše. Technicky vzato se tedy o „znesvěcení“ nemohlo jednat, třebaže lze polemizovat o míře vkusu a sám P. Pavone uznal, že měl použít jiné uspořádání, které by vyloučilo nejasnosti. Ostatky nenarozeného dítěte byly navíc P. Pavonemu předány proto, aby provedl pohřeb. „Hovoříme tu o knězi, který dostal potraceného tělíčko mrtvého dítěte, aby je důstojně pohřbil, a staráme se o to, že ve svém upřímném apelu na to, aby toto šílenství skončilo, možná překročil míru? Co se to stalo s církevní hierarchií, že se mnozí z jejích příslušníků zajímají víc o to, že otec Pavone udělal něco nevkusného, než o dítě zabité zločinem potratu?“ ptá se Kennedy Hall.

Ano, co se to stalo s hierarchií Církve? A čeho se v tomto směru můžeme ještě nadít? P. Pavone koneckonců není jediný klerik, který nebyl o tom, že mu hrozí takovýto trest, ani řádně informován. Portorický biskup Daniel Fernández Torres, jehož papež František zbavil úřadu počátkem tohoto roku kvůli nesouhlasu s očkováním proti covidu, nedostal oficiální vyrozumění o svém propuštění ještě několik měsíců poté, co bylo zveřejněno. Vládne dnes v Církvi ještě právo? Kodex kanonického práva uvádí, že ten, kdo se proviní rouháním či neposlušností, má být potrestán „spravedlivým trestem“. I když připustíme určitá pochybení na straně P. Pavoneho (která ostatně připouští on sám), je trest zbavení kněžského stavu trestem spravedlivým?

Laicizace P. Pavoneho okamžitě vyvolala velmi hlasité protesty v řadách amerického hnutí pro život. Podporu mu vyslovilo mnoho letitých bojovníků proti potratům, z nichž mnozí dávají způsob, jak církevní autority zacházejí s otcem Pavonem, do kontrastu s jednáním s těmi, kdo veřejně a dlouhá léta aktivně vystupují proti nauce Církve. Monica Millerová, ředitelka sdružení Citizens for a Pro-Life Society: „Je prostě nesnesitelné, že Vatikán skutečně propustil otce Franka Pavoneho/zbavil ho kněžského stavu. Teď už nic nedává smysl. Jak je možné, že se s tímto Božím mužem – který miluje našeho Pána a Jeho Církev – zachází tímto ostudným způsobem, zatímco takzvaní katolíci, jako je prezident Joe Biden, nadále beztrestně svatokrádežně přijímají Tělo a Krev našeho Pána ve svatém přijímání, přestože umožňují, aby byla tělíčka nevinných nenarozených dětí, jež P. Pavone neúnavně brání, trhána na kusy?“ Lepanto Institute v reakci na zprávu o laicizaci P. Pavoneho tweetoval: „P. James Martin je stále knězem. P. Michael Pfleger [chicagský kněz a sociální aktivista, který svým vystupováním v různých otázkách vytrvale působí pohoršení již od roku 2008] je stále knězem. Msgr. Jeffrey Burrill (alias Msgr. Grindr) [bývalý generální sekretář americké biskupské konference, který musel rezignovat poté, co se ukázalo, že je častým uživatelem aplikace Grindr neboli homosexuální seznamky] je stále knězem. Všichni členové AUSCP [organizace amerických kněží], kteří podporují svěcení žen a homosexualitu, jsou stále kněžími. A P. Pavone je laicizován?“ Nestorka amerického protipotratového hnutí a spoluzakladatelka American Life League Judie Brownová napsala portálu LifeSiteNews: „V této době omylů vydávaných za ,skutečnostʼ otec Pavone obhajoval Pravdu, Krista! … Pravda je bohužel nepřítelem těch, kdo ho pronásledují.“ Poslední pohoršlivou událostí, jež dokazuje, že tyto hlasy mají pravdu, je nedávno zveřejněný otevřený dopis padesáti italských kněží, kteří se v něm přihlašují ke své homosexualitě, kritizují církevní nauku a stěžují si, že v Církvi nejsou dostatečně „přijímáni“. Dopis a počet jeho signatářů jsou důkazem, že se v Církvi dlouhá léta ignorují normy, které zavedl papež Benedikt XVI. a potvrdil papež František ještě v roce 2016, zakazující světit na kněze „muže, kteří praktikují homosexualitu, u nichž se projevují hluboce zakořeněné homosexuální sklony nebo kteří podporují takzvanou ,gay kulturuʼ.“ Můžeme hádat, jak asi bude s tímto dopisem, který vznikl v rámci „synodálního procesu“, a s jeho signatáři naloženo. Co kdyby Dikasterium pro kněze využilo svých zvláštních pravomocí a všechny je laicizovalo?

P. Pavone po své laicizaci zveřejnil dopis papeži Františkovi, v němž píše: „Vaše Svatosti, chci nadále sloužit jako věrný kněz a prolife předák na plný úvazek. Vy mi můžete umožnit, abych to činil, v podřízenosti biskupovi, který mě bude podporovat, a mnozí věřící chápou, že to je nejrozumnější řešení.“ P. Pavone se tedy svým způsobem k papeži odvolal, přestože proti rozhodnutí o jeho laicizaci údajně „není odvolání“. Uvidíme, jestli mu to bude co platné. Sám zřejmě v příznivý výsledek příliš nevěří – v nejnovějším rozhovoru s publicistou Taylorem Marshallem se vyjádřil, že podle jeho přesvědčení to, co Vatikán ve skutečnosti chce, je jeho exkomunikace. Ani Kennedy Hall svůj článek na LifeSiteNews končí nepříliš optimisticky: „Očekávám, že z tohoto případu se stane precedent a mnohé další budou následovat.“

Lucie Cekotová

Zdroje:

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-laicizes-americas-best-loved-pro-life-priest-fr-frank-pavone/

https://www.priestsforlife.org/library/9624-fr-frank-comments-on-latest-developments

https://www.lifesitenews.com/news/fr-pavones-laicization-came-from-pope-francis-himself-canon-lawyer/

https://www.pillarcatholic.com/priest-for-life-a-frank-pavone-explainer/

https://www.lifesitenews.com/blogs/father-pavones-laicization-case-reeks-of-illegality/

https://www.lifesitenews.com/news/indefensible-pro-lifers-conservatives-voice-support-for-fr-pavone-following-vatican-laicization/

https://www.lifesitenews.com/news/50-italian-priests-declare-their-homosexuality-in-scandalous-open-letter/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic

11 Responses to Vatikán laicizoval pro-life kněze

 1. Pan Contras napsal:

  Základní princip kodexu je takový, že trestné je pouze jednání, které je těžkým hříchem. A tato sankce je navíc nejzazším trestem vyžadujícím dlouhodobou kontumaci. Je zjevně, že zde se nejedná o nic jiného, než zvůli falešného nekanonický zvoleného proroka a taky jednáním bych cítil polichocen. V podstatě ho může inkardinovat libovolný ordinář. Takovéto výnosy zedokonculni sekty je třeba mít kde? Je třeba mít …

 2. Renda napsal:

  Je to hnus a pokrytectví. P. James Martin a jiní propagátoři homosexuality , potratů jsou bez trestů. I Postoj si přiložil polinko. Trest je neplatný.

 3. Dr. Radomír Malý napsal:

  Nejnápadnější kontrast v této kauze je ale ten, že jiný kněz, jezuita P. M.I.Rupnik, jinak malíř obrazů, které jsou po celém světě, nejnověji v českobudějovické katedrále,byl odhalen na základě několika svědeckých výpovědí jako sexuální násilník vůči jeptiškám už v 80. a 90. letech, poté udělil spoluviníkovi při sexuálním styku rozhřešení, za což je dle kodexu exkomunikace latae sententiae. Přesto jí byl r. 2019 zbaven a jeho zločiny jsou prý „promlčeny“. Jediný postih, který pro něj v současné době platí, je prý „omezení kněžské služby“ ze strany jezuit. řádu, přičemž se vůbec nedozvíte, o jaké „omezení“ se konkrétně jedná. Rupnik dál jezdí po světě a je přijímán s poctami círk. hodnostáři. Žádná suspenze nebo „laicizace“ na rozdíl od Pavoneho, zbožného a bezúhonného kněze, se nekoná. Bergogliánská sekta trestá pravověrné a morálně čisté služebníky oltáře, ale vyzvedává smilníky a homosexuály, nad jejichž zločiny zavírá obě oči.

 4. PetrP napsal:

  V článku chybí informace o tom, že byl politicky dost aktivní v rámci konkrétní strany a i to nafilmované dítě bylo v rámci protipotratové kampaně v rámci prezidentské kampaně na podporu konkrétního kandidáta.
  Nicméně to samozřejmě nejsou prohřešky na laicizaci.

  Ve skutečnosti jde o prohřešky, které budí odpor médií a biskupovi se to nelíbí. James Martin & spol. jsou sice mnohem horší, ale jejich problémy nevadí novinářům.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Církvi nepřátelským novinářům…

  • Lucie Cekotová napsal:

   To je pravda, ovšem když mu to bylo vytknuto, činnosti v republikánské předvolební kampani se vzdal. Na laicizaci to nemohlo být už jen proto – takovýto trest předpokládá zatvrzelé setrvání.

   • Renda napsal:

    Duchovní dělali propagaci pro vstup do EUSSR , propotratovym kandidátům na prezidenta , dělají propagandu liberálním politikům , odsuzují ty vlastenecké.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *