Hrát kasino uvítací nabídka bez vkladu

 1. Virtuální Kasino Vzít Paypal: Doufá, že se případ vrátí k Nejvyššímu soudu.
 2. Nové Online Automaty Bonus 2023 - Uprostřed obrazovky je přehled událostí.
 3. Kalkulator Poker Texas Holdem: William Hill nabízí jeden z nejlepších stavitelů sázek mezi britskými bookmakery.

Kasino android zdarma 2023

Kasinové Hry Zdarma Ke Stažení Zdarma
To znamená, že každá činnost, kterou provozuje web s hazardními hrami, je důkladně kontrolována a kontrolována regulačními orgány.
Kasino Pro Peníze Online Hry Zdarma
Když hrajete na jakémkoli webu s online hazardními hrami ve Velké Británii, budete muset nahrát identifikaci, abyste potvrdili, kdo jste a váš věk.
Pak, pokud budete i nadále používat službu, budete vázáni aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů.

Kasinové hry s bonusem za skutečné peníze 2023

Online Automaty Paypal
Můžete se vsadit, že vaše ruka vyhraje, že bankéřská ruka vyhraje, nebo že obě ruce skončí remízou.
Online Kasino Uvítací Bonus Bez Vkladu
Ferguson také strávil mnoho let mimo oči veřejnosti.
Ios Automaty Bez Depozytu

Totální zrada katolické víry

Arcibiskup Carlo Maria Viganò se vyjádřil k plánované konferenci ve Vatikánu 6.-8. května týkající se ochrany zdraví. Poukázal na to, že výběr přednášejících a moderátorů nabízí jednoznačné hodnocení. Má být „následným, skandálním potvrzením odchodu naší hierarchie od pravověrnosti, zvláště jejich nejvyšších římských představitelů. Apoštolský stolec se záměrně zřekl nadpřirozené mise Církve tím, že ji nahradil antikristovským kontramagisteriem, jež slouží Novému světovému řádu a zednářskému globalismu”.

„Michael Haynes z LifeSiteNews informoval o tématech, která tam budou projednávána a o účastnících konference, mezi nimiž je i smutně proslulý doktor Anthony Fauci, pro něhož skandální střet zájmů neznamenal žádnou překážku, aby řídil opatření proti pandemii v USA (pozn. překl.: Fauci má finanční podíly ve farmaceutickém průmyslu); dále je to Chelsea Clintonová, vyznavačka satanské církve a zarytá propagátorka potratů; guru New Age Deepak Choper; Jane Goodallová, expertka ochrany životního prostředí a šimpanzů; zástupci Pfizera a Moderny; představitelé Big Tech a celá řada všeobecně známých potratářů, malthusiánů a globalistů. K účasti na konferenci v roli moderátorů bylo vybráno pět novinářů z výhradně levicových médií jako CNN, MSNBC, CBS i Forbes” – píše abp Viganò.

Dále bývalý apoštolský nuncius srovnává tuto konferenci s jinými iniciativami, do nichž je Sv. stolec zapojen, včetně spolupráce s Radou inkluzivního kapitalismu. „Apoštolský stolec se záměrně zřekl nadpřirozené mise Církve tím, že ji nahradil antikristovským kontramagisteriem, jež slouží Novému světovému řádu a zednářskému globalismu. Římské kongregace, okupované lidmi ideologicky blízkými Bergogliovi, jím chráněnými a prosazovanými, nyní bezostyšně i když marně pokračují v ničení víry, morálky a disciplíny. Kristovu Snoubenku tak mění na charitativní spolek ve službách Velké Mocnosti. Výsledkem je překrytí pravdivé Církve sektou heretických a zvrácených modernistů, usilujících legalizovat cizoložství, sodomii, potraty, eutanázii, modloslužbu a všechny deviace intelektu a vůle. Pravdivá Církev je nyní zatemněna, popírána a diskreditována jejími pastýři, zrazována dokonce i tím, který usedl na jejím nejvyšším trůnu. Teze, že deep church (hluboká církev, pozn. překl: zákulisní, skrytá) byla schopna zvolit jednoho ze svých představitelů s cílem realizace tohoto pekelného plánu spolu s deep state (hluboký stát, pozn. překl.: skryté temné síly, které státy řídí ze zákulisí), už není nadále pouhým podezřením, ale pravdou, která si vyžaduje nejen další otázky, ale též aby na ni bylo vrženo jasné světlo. Podřízenost Cathedra veritatis (katedra pravdy) zájmům zednářských elit se manifestuje ve všech veřejných vyjádřeních za ohlušujícího ticha pastýřů a šoku Boží lidu ponechaného samému sobě” – píše arcibiskup Carlo Maria Viganò.

Tento duchovní si též všímá, že tuto diagnózu potvrzuje i volba přednášejících, kteří na vatikánské zdravotní konferenci vystoupí: „zastánců potratů a využívání plodů potracených dětí při výzkumu, demografického poklesu, pansexuálního programu LGBT a konečně – báchorek o COVIDu a tzv. vakcínách”. Za představitele modernistické „deep church” bývalý vatikánský diplomat označil kardinála Gianfranca Ravasiho, prefekta Papežské rady pro kulturu a organizátora „Nádvoří pohanů“. To vysvětluje, proč spoluorganizátorem konference se stala Stem for Life Foundation, jejímž cílem je urychlení výzkumu, který využívá buněčné linie potracených dětí. Arcibiskup se pozastavuje nad tím, že tato Papežská rada pro kulturu r. 2003 odsoudila jógu a New Age, ale nyní svým výběrem přednášejících na konferenci bude fakticky působit ve prospěch New Age…

Viganò poukazuje i na symboliku samotné konference. Byla k tomu použita freska ze Sixtinské kaple představující stvoření. Na dlaních Boha Stvořitele i Adama byly ale umístěny ochranné rukavice, jež mají připomenout „předpisy nové, tzv. ´zdravotní´ liturgie, která sugeruje, že i sám Bůh se může nakazit virem“. Dále bývalý diplomat soudí, že za aktivitami Sv. stolce ve prospěch vakcín mohou být „ekonomické důvody jakožto kompenzace za ztráty způsobené Vatikánu a diecézím v důsledku lockdownu a úbytku věřících na mši a u svátostí”. Dále mons. Viganó připojuje větu ze zjevení Matky Boží v La Sallette, že „Řím ztratí víru“. Dle jeho názoru se to netýká Církve, nýbrž „sekty okupující katedru sv. Petra a která dnes, jak jsme toho svědky, rozšiřuje antievangelium Nového světového řádu. Mlčet už není za této situace možné, neboť mlčení by nás učinilo společníky nepřátel Boha a lidského rodu”.

„Proto prosím své bratry v biskupské službě, kněze, řeholníky a zejména věřící laiky, kteří se cítí zrazenými svou hierarchií, aby v duchu pravdivé poslušnosti našemu Pánu, Hlavě mystického Těla, jímž je Církev, rozhodně a odvážně odsoudili tuto apostázi a její autory. Všechny vyzývám k modlitbě o smilování k Božímu Majestátu, aby On zasáhl a pomohl nám. Kéž Nejsvětější Panna Maria, terribilis ut castrorum acies ordinata (hrůzná jak seřazený šik vojsk), se za nás přimlouvá před trůnem Boha a svými zásluhami ho odprošuje za nehodnost jejich dětí, vzývajících ji jako Pomocnici křesťanů“ – čteme ve vyjádření mons. Vigana.

Překlad PhDr. Radomír Malý

Zdroj:

www.pch24.pl 22.4.3021

9 Responses to Totální zrada katolické víry

 1. Anti-Covidem proti antikristu napsal:

  Výborně, arcibiskupe! U nás v ČR věřící nevědí, co se děje a o co jde. Zřejmě jazyková bariéra. Zprávy o těch skandálech, např. účast sv. stolce v Inclusive capitalism, sem skoro neproniknou. A když ano, tak nikdo neinformuje o skutečném stavu věcí. Díky za překlad! Chtělo by to i v češtině více takových textů. Třeba by pak alespoň tradiční katolíci odmítli tu nemorální vakcinaci a vůbec snahu o budování NWO. Teď se často stávají spolupracovníky těchto satanských snah a ještě to obhajují, a to i na tomto webu.

  • Sotoniak Josef napsal:

   Plně souhlasím s tímto názorem. Slepota tzv. katolíků je neskutečná.

  • MIVAS napsal:

   Ne zcela s vašim názorem souhlasím. Jazyková bariéra je jistě překážkou k většímu rozšíření, ale rozhodně není překážkou ke hledání Pravdy, která je přístupná i v našem jazyce. Ačkoliv je hledání Pravdy povinností všech věřících, a především církevní hierarchie, tak u naprosté většiny, v jejich laxnosti a lhostejnosti smířených se vším, co jim od pravé víry odpadlá církevní vrchnost předává, dochází k naplnění Kristových slov u Ozeáše 4: 6. Až příliš je to zřejmé i u komentářů některých přispěvatelů do diskusí na DaH. Tito „vlastníci pravdy“ se nedokáží smířit s tím, že někdo může mít jiný názor, než oni. Většinou nic nechápou a právě většinou tito, díky jazykové bariéře, ale i nízké, nebo nulové úrovně osobního samovzdělávání nemají žádné poznání. Neustálé střety s těmito tupouny mě odradily od dalšího přispívání do diskusí na DaH.
   Myslím, že právě v tom spočívá hlavní důvod rezignace věřících na osobní hledání pravdy a většinou spoléhají na hloubku poznání a pravé víry naší církevní hierarchie s vírou, že jsou vedeni tou správnou úzkou cestou, ačkoliv o tom lze velmi úspěšně pochybovat. Příkladem důvodu těchto pochyb budiž např. příslušnost biskupa Tomáše Holuba k Aspen institutu se satansky orientovanou ideologií. A není sám. Jde i o „kněze“ Marka Orko Váchy, který je doslova abonentem a ikonou na „křesťanské televizi dobrých zpráv“ TV Noe, kde se vysílají pořady prímo podporující vakcinaci, která má satanské kořeny. A vůbec jim to nevadí. Nebo o tom nevědí?, přestože by právě oni, jako šiřitelé křesťanské osvěty měli být příkladem v hledání pravé, nefalšované Kristovy Pravdy. Jak potom o sobě může taková TV hlásat, že je „televizí dobrých zpráv“? Dokonalý protimluv – LEŽ v přímém přenosu.
   Dalo by se o tom napsat ještě mnohé, ale to by bylo na knížku, ne na příspěvek do diskuse.

 2. Dr. Radomír Malý napsal:

  Ad Anti-Covidem: Redakce DaH nemorální vakcinaci neobhajuje, ale naopak odsuzuje, pan Ignác se již dříve vyjádřil naprosto jasně. Pravdu ovšem máte v tom, že v diskusních příspěvcích i někteří katolíci hlásící se k Tradici ji obhajují, pokud ale vím, tak jich naštěstí není většina. Jinak Vám za slova podpory pro arcb. Vigana a překlad jeho vyjádření děkuji.

  • Anti-Covidem proti antikristu napsal:

   Proti vakcínám se tento web vyjádřil akorát, pokud jejich výroba využívá vraždění nenarozených. Proti jiným vakcínám, podobně jako omezením osobních svobod (např. nařizováním nošení roušek) nejen že nebojuje, ale naopak ještě hájí. Přitom využívání potratů není ani zdaleka jediný problém celé této akce. Nastoluje se celosvětově anti-křesťanská společnost a celé tohle COVID blbnutí je k tomu jen nástrojem. Jak se píše na Te Deum, v tzv. katolickém Irsku přerušili fízlové služby Boží a muži, který jim oponoval a natáčel je, pak ve 3 ráno vtrhli do bytu, odvedli děti a jeho zatkli. A každý, kdo s touhle COVID fraškou vyjednává, poslušně nosí roušky apod. připravuje pomalu půdu přesně pro takovéto akce a ještě horší. Je to podobné jako reakce na komunisty ve 40. letech. Přílišný konformismus a neschopnost včas rozeznat znamení času vedou k tomu, že nepřítel nabude vrchu a pak je o to větší problém s tím něco dělat, než kdyby se lidé postavili proti hned v zárodku. Selhání zbylé ještě ne zcela modernistické katolické hierarchie je v tomto absolutní provar. Proti se od začátku jasně ozval jen arcibiskup Vigano a biskupové Williamson a Schneider, co jsem zaregistroval. Ostatní naprosté fiasko, které pokračuje dodnes. Snad FSSPX se pomalu probudí, i když jak informuje Rex!, článek proti očkování od jednoho jejich kněze na fsspx today najednou zmizel. A že věřící chodící k FSSPX podstupují očkování, je ostuda non plus ultra, stejně jako vyjádření PTS v informačním letáku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *