Proběhla již čtvrtá pouť tradičních katolíků na Maria Rast

Pan Emmer a R.D. Zdeněk Prokeš

Jiří Emmer a R.D. Zdeněk Prokeš

27. června proběhla na Vyšebrodsku již čtvrtá tradiční pouť na Maria Rast am Stein (Odpočinutí Panny Marie na kameni), organizovaná rodinou Krutských a otcem Prokešem. Povzbuzující je, že pouť si dlouhodobě uchovává velký podíl mladých a rodin s dětmi mezi poutníky.

35 poutníků pod vedením vyšebrodského faráře a správce poutního místa R.D. Zdeňka Prokeše vyrazilo od vyšebrodského kostela sv. Bartoloměje po křížové cestě na Maria Rast, kde vyvrcholila Mší svatou slouženou podle misálu z roku 1962. Hudební doprovod zajistil pan Jiří Emmer od netolických literátů.

Koncert pana Fritze

Koncert pana Desche

Po Mši svaté následovaly ještě litanie a po nich přednáška a koncert rakouského umělce pana Fritze Desche z Radschinu, který poutníkům představil citeru a hru na ni. Část účastníků se pak sešla ještě na krátkém setkáním ve vyšebrodském klášteře a u Krutských. Počasí bylo proměnlivé, nicméně k průtržím mračen došlo až dost dlouho po pouti, aby se jim poutníci mohli vyhnout.

Těšíme se, že se opět sejdeme za rok.

Galerii fotografií z akce naleznete na Facebooku.

Reportáže z minulých poutí: 2012, 2013.

Ignác Pospíšil

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *