Nejlepší sloty pro digitální hry 2023

 1. Automaty Jin Qian Wa Online Jak Vyhrát: Vzhledem k tomu, že se bitcoiny spoléhají na blockchain, všechny transakce, které byly ověřeny a přidány do bloku, jsou veřejnými informacemi, a proto jsou k dispozici každému, kdo je chce vidět, a zároveň chrání osobní údaje všech zúčastněných stran
 2. Automaty Hraci Zdarma - Pokud hráč plácne na jakoukoli kartu ve středu, která není jack, musí dát jednu kartu, lícem dolů, hráči této karty
 3. Vyherni Automaty Hry Zdarma: Dublin vaše těsto, Diamond Rhino Classic, Wrath of Medusa a desítky dalších slotů různých témat čekají na své štěstí od hráčů

Hledám hry s automaty zdarma 2023

Automaty Garage Zdarma
Bonusy stanovené s nízkým limitem pro výplatu jsou obvykle ne-dobré a znamení, že musíte hledat lepší nabídky
Automaty Secret Of The Stones Online Jak Vyhrát
Cherry Casino je stylové online kasino, které bylo nalezeno v roce 2023
Jak mohu hazardovat online v Jersey

Klasické online automaty

Automaty Lucky Reels Online Jak Vyhrát
Zde najdete výhradně originální hry, které nenajdete v žádném kasinu na světě, oblíbená ruleta everyones a starý dobrý blackjack
Automaty Book Of Anubis Zdarma
Barboza je jedním z nejnebezpečnějších útočníků v UFC
Automaty Money Train Online Zdarma

Jméno Panny Marie

Jan III. Sobieski posílá papeži zprávu o vítěztsví

Dnes slavíme svátek Jména Panny Marie. Právě k Panně Marii se v modlitbách utíkala vojska Svaté ligy zorganizované papežem bl. Inocencem XI., když se před 330 lety na dohled od obležené Vídně chystala na bitvu, která rozhodovala o osudu minimálně střední Evropy. Na památku jejich úspěchu pak papež rozhodl, že svátek Jména Panny Marie, do té doby ve významné míře slavený prakticky jen ve Španělsku a některých částech Itálie, bude slaven celosvětově, jako dík Panně Marii za to, že dopomohla křesťanům k vítězství.

A dnes je tomu právě 330 let, co 12. září 1683 polským králem Janem III. Sobieským vedená spojená vojska rakouských Habsburků, Svaté říše římské a Polsko-litevské unie u Vídně rozdrtila hlavní tureckou armádu vedenou velkovezírem Karou Mustafou Pašou, čím započal vzestup rakouské části Habsburského domu a postupný pád osmanské říše.

Modleme se i dnes, o tomto významném jubileu, k Panně Marii – koneckonců zdá se, že se blíží doba, kdy budeme její podporu opět velice potřebovat. Kéž nad námi drží svou ruku ona a kéž se s ní za nás i naše kněze přimlouvá i bl. Marek z Aviana.

Ignác Pospíšil

Dále k tématu:

1) Václav Durych: Tři bitvy, které zachránily Evropu

2) Videa:

 

 

33 Responses to Jméno Panny Marie

 1. Paula napsal:

  Dobrý den,

  1) trochu nechápu Ježíše, který tvrdil něco jiného, mám zmatek v tom ke komu a v jakém jménu se vlastně modlit?

  -Jan 14,13-14 „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“

  -Jan 16,24 „Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“

  -Jan 16,26-27 „V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.“

  2) Pokud je jen jeden prostředník mezi Bohem a člověkem a je to Ježíš, je hřích se modlit jen k Němu?

  -1 Tim 2,5 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,“

  -Řím 8,34 „Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“

  Děkuji za vysvětlení

  HP

  • Vlad IV napsal:

   Jako heretička,čas od času oxidující na katolických stránkách máte bohužel zmatek ve všem, co se učení nutném ke spáse duše týká…….

  • VlaM napsal:

   Podle Vaší logiky chápání těchto z Nového Zákona vytržených vět by se žádný člověk nesměl u Boha přimlouvat za jiného člověka a nikdo by nesměl druhého člověka prosit o přímluvu za sebe. Naštěstí ani podle svědectví NZ to tak není.

   • Paula napsal:

    Dobrý den,
    Bůh je proti oslovování mrtvých a pokud vím, živý je jen Ježíš ten vstal z mtvých, Henoch a Eliáš – ti neumřeli. Proto živí se mohou přimlouvat za živé a to jen vždy skrze Ježíše, ale my nesmíme mluvist s mrtvými a Ježíš nám řekl, že přišel naplnit zákon, ne ho zrušit:
    „Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ 3.Moj 19,31

    Proto, kde v Novám zákoně, mne Ježíš nabádá, abych se modlila k jinému přímluvci u Boha než k Ježíši?
    A kde mi říká, že tak mám činit skrze mrtvé?

   • Hamish napsal:

    Kde v Novém Zákoně vás Kristus Pán nabádá, že se máte řídit POUZE Písmem?
    Kde vám Kristus Pán říká, které knihy do Písma patří a které ne?
    Kde Kristus Pán posílá své apoštoly psát to, co činí?
    Zkuste si srovnat nejprve v hlavě, zda ten váš solascripturismus má co dělat s křesťanstvím, nebo je Boha pustou kacířskou smyšlenkou.
    Křesťanství nebylo, není a nebude náboženstvím knihy.

   • Druhá Makabejská... napsal:

    „Nato uspořádal (Juda Makabejský) ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,43-45).

    Jan
    (Bible, Český ekumenický překlad,str. 1003)

    v závorce doplněno jméno, kdo tak činil

   • Re: Paula napsal:

    Ještě: obraceti se k mrtvým tj. „vyvolávati je“, citýrovati je rituály u stolku jest ohavnost. (spiritism). Snadno bychom mohli podlehnouti vlivu ducha zlého. Modliti se za duše zemřelých jest naopak veliké dobro, kteréžť světci činili vždy, po celé období Církve svaté…

    (došlo, slečno, či paní Paulo?) Byl bych rád

    Pax

    Jan

 2. Markus napsal:

  Ako to, ze sa pápez a J. Sobiesky postavili moslimom?
  Ved mali predsa ich íst s láskou prívítat, ako svojich bratov, ved predsa pápez Frantisek nedávno hovoril, ze moslimovia sú nasi bratia:
  http://slovak.ruvr.ru/2013_08_11/Papez-nazval-moslimov-bratmi/
  Pápež nazval moslimov bratmi
  Pápež František vyzval kresťanov a moslimov, aby sa vzájomne rešpektovali a upevňovali vzájomné porozumenie formou vzdelania a výchovy budúcich generácií.
  Pápež zablahoželal „našim moslimským bratom“ ku koncu svätého mesiaca ramadán, ktorý je venovaný pôstu, modlitbe a charitatívnej práci.
  Pápež uvítal moslimov celého sveta počas nedeľného požehnania pútnikom, ktorí sa zišli na Námestí sv. Petra v Ríme.
  Ved predsa moslimovia veria a vyznávajú toho istého Boha ako katolíci, pápez im posiela gratulácia k islamským sviatkom. Ved stací len konat dobré skutky aby clovek isiel do neba, co na tom, ze Jezis Kristus hovoril nieco iné, ako ked povedal, ze nik nepríde k Otcovi iba cez neho, alebo kto verí v neho bude mat zivot vecný, teda to Jezis Kristus asi podla pápeza nemyslel doslovne, len tak obrazne.

  Co tam potom, ze korán je plný nenávisti ku krestanom a zidom, ze moslim musí viest dzihád pokial svet nebude pod islamom, to sú podla pápeza nepodstatné detaily.
  A potom Nostrae Aetate, koncilový dokument:
  „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem.“
  Veliká chvála tedy pro ono náboženství, které naši otcové vícekrát s obrovským úsilím a obětí vlastního života odrazili, neboť si dalo za cíl podrobit zemi ohněm a mečem půlměsíci. – Němečtí biskupové vyvodili z takovýchto výpovědí koncilu odpovídající důsledky a vyzvali faráře dát k dispozici církevní zařízení, tj. farní sály, školky, kluby mládeže apod. islámskému kultu. (pozn. EUportal.cz: papež Pavel VI. aby si naklonil muslimy, vrátil Turkům prapory, které kesťané získali při porážce turků u Lepanta! Škoda, že se ještě neomluvil za to, že se křesťané invzazi krvežíznivýchmuslimů bránili!)

  • Re: Markus napsal:

   Jenže tamti muslimové, to jest Turci, vedli útočnou dobyvačnou válku, jiní, třeba rozumní muslimové v Sýrii (mluvím o těch, kteří např. doprovázejí křesťany na pole a chrání je, aby je nezničili radikální islamisté potulující se v rámci občanské války po „všude možně“.

   Nelze směšovat dohromady. Kdyby dnes opět do Evropy někdo vletěl (dnes už ne na koních, ale v tancích), dostal by napráskáno, jako tehdy u Vídně.NATO je holt NATO…říkají mnozí.

   Jan

   • Hamish napsal:

    Přijde doba, a není tak daleko, v níž i NATO budou tvořit převážně vojáci muslimského vyznání. Potom by případný útok „hord z východu“ připomínal spíše Iry poslané na vzbouřené Skoty (vizte Statečné srdce).
    Papežova slova jsou (opět) naprosto nepřípustná a rouhavá. Prokazuje jen a jen svou slabost, pro níž nás jednou právě ti milovníci pedofila Mohameda zašlapou do země. Však i sám nejvyšší představitel křesťanství se před ním s úctou sklání, tak jaképak copak…

  • Markus napsal:

   Afgánsky poslanec šokoval návrhom popravovať kresťanských konvertitov
   http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130909035

   Afgánsky poslanec šokoval návrhom popravovať kresťanských konvertitov
   P:3, 09. 09. 2013 15:06, ZAH

   Kábul 9. septembra (TK KBS) Člen afgánskeho parlamentu navrhol, aby podľa zákona šaria boli popravení všetci Afgánci, ktorí sa obrátia na kresťanskú vieru. Má sa tak zabrániť rýchlemu rastu kresťanstva medzi afgánskymi obyvateľmi, tak vo vnútri krajiny ako aj v zahraničí. Ako agentúre Fides referovali miestne zdroje, túto šokujúcu výzvu predniesol v parlamente poslanec Nazir Ahmad Hanafi v reakcii na správu afgánskej tlače o tom, že Afganistane citeľne pribúda kresťanov. Hanafi povedal zhromaždeniu: „Afgánski občania sa obracajú na kresťanstvo najmä v Indii. Je to urážka islamského zákona a podľa Koránu by mali byť popravení“. V minulosti už iný afgánsky poslanec v parlamente informoval, že v Indii, kde žijú tisíce afgánskych utečencov, vzniklo kresťanské spoločenstvo „Cirkev Afgáncov“, do ktorého sú pozvaní všetci obyvatelia prichádzajúci z Kábulu.

   Ako informovala agentúra Fides, v debate, ktorá nasledovala v parlamente, ďalší poslanc Abdul Latif Pedram povedal, že „konverzie na kresťanstvo sú výsledkom prítomnosti Spojených štátov v Afganistane“. Napokon predseda parlamentu Abdul Rauf Ibrahimi odsúdil všetky aktivity „kresťanského prozelytizmu“ v Afganistane a nariadil Národnej bezpečnostnej rade, aby sa „otázkou seriózne zaoberala“. V minulých mesiacoch „Islamská rada Afganistanu“ s obavami referovala prezidentovi Karzaimu o rastúcej prítomnosti zahraničných kresťanských pracovníkov v Afganistane. Podľa miestnych zdrojov sa aj niektorí členovia afgánskeho parlamentu obrátili tajne na kresťanskú vieru, a to aj napriek rizikám, ktoré im za to hrozia.

   Taký je islam!
   Mna, co islam poznám dobre to nesokovalo, to skor sokovalo cirkevných ekumaniakov, ktorí majú klapky na ociach a vidia vsetko ruzovo, len nie realitu, ktorá je.

  • MichalD napsal:

   Já jen doufám, že se tyto papežovy promluvy nepodaří propašovat do vězení třeba k takové Asia Bibi nebo k zástupům jiných katolíků vězněných a trpících pro víru. Obávám se, že při jejich čtení by si museli připadat dost divně …

   • d.Camilllo napsal:

    Já si naopak myslím,že to je pocta hrdinů typu Asia Bibi,vzdorujícím perzekucím pokřivených ideologií. A jim je také určena. Víra je pouze jedna,jako je jeden Bůh. Nebo,kolik bohů předpokládáte vy sám?

 3. václav napsal:

  1. 2) Pokud je jen jeden prostředník mezi Bohem a člověkem a je to Ježíš, je hřích se modlit jen k Němu ?
  Tenhleten bod připomíná to jak mluvil had v Ráji. Když říkal že Pánbůh zakázal Adamovi a Evě jíst ze všech stromů. Pravděpodobně proto aby rozptýlil jejich pozornost a vyprovokoval je k neuvážené reakci. Když potom později pokoušel Ježíše na poušti tak přitom také citoval bibli a snažil se překroutit její význam. Jak to tak vypadá tak tady máme škodnou.

  • Re: Václav napsal:

   Toto bývá problém protestantů. Mnozí z nich mají jakési nevyhlášené „dogma“: jen žádné přímluvy svatých. Z nějakého záhadného důvodu to považují za „nebiblické.“ Přitom Církev svaté vždy uctívala. V Římě se modlila nad hroby mučedníků…

   Pax

   Jan

   • VlaM napsal:

    A v katakombách byly objeveny modlitby za zemřelé (R.I.P.) ještě z dob pronásledování, což uťalo zlovolné spekulace protestantů, že prvotní církev neznala nesmrtelnost duše a teprve pokonstantinovská církev ji „zavedla“, aby „pokřtila“ platonismus.

   • Paula napsal:

    Milý Jane,

    věřím, že církev se modlí ke svatým apodobně, ale hledám-li to v Písmu u svého nejvyššího Mistra a Učitele Ježíše, který mne to neučí, koho mám tedy poslouchat? Ježíš je přece zjevené (ztělesněné) Slovo, proto Jeho Slovo je pro mne nejdůležitější a to nesmí býti překrucováno k obrazu kohokoliv.

    Jinak jsem praktikující katolík, jen pro info ostatním

  • Paula napsal:

   Milý Václave,

   tak mi tedy vyložte toto Písmo Vy, když ho chápu tedy špatně:

   1 Tim 2,5 “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,”

   Řím 8,34 “Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!”

   • Michal napsal:

    Zkuste si vyložit kombinaci následujících citací z Písma:
    Sk 19,11-12 Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.
    Jak 5:16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
    Luk 23:43 Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
    Luk 16,27-28 (Boháč) Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘

    Přímluva svatých v nebi není sice v Písmu zachycena přímo, ale uvedené pasáže (daly by se najít i další) jí dávají teologický základ.

 4. d.Camilllo napsal:

  Vysvětlení znáte,jestliže píšete k Němu s velkým N.
  (“ 2) Pokud je jen jeden prostředník mezi Bohem a člověkem a je to Ježíš, je hřích se modlit jen k Němu?“)
  Člověk není Bůh,proto jeho chápání je lidské,nikoli Boží. Podstata víry.
  Jde o tajemství Nejsvětější Trojice.

 5. Tisíckrát pozdravujeme Tebe napsal:

  Snad jedna z nejkrásnějších mariánských písní. A je přímo „nabita“ Biblí. Je to důsledně biblická píseň. Ty nádherné obraty, a je jich zde požehnaně, nejsou volnou fantazií básníka, ale vycházejí z Písma svatého. Až se lze divit, jak naši předkové chápali mariánsky spousty starozákonních míst. K oslavě Marina Jména, sem vkládám celou píseň. Samozřejmě s odkazem.

  Pax et bonum

  Jan

  Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

  1. Tisíckrát pozdravujeme Tebe, – ó, Matičko Krista Ježíše, – Ty jsi okrasou celého nebe, – Tobě se koří celá říše. – Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, – Tobě čest a chválu nejpřednější – andělé a svatí vzdávají, – královnou Tebe nazývají.

  2. Přispěj nám také, ó, Matko naše, – všichni vroucím srdcem žádáme: – Tys jediné útočiště naše, – po Bohu nad Tebe nemáme; – ať chvalozpěv Tobě prozpěvovat – můžem, Tvoje jméno zvelebovat, – tak jak Tobě patří po Bohu, – chceme Tě chválit každou dobu.

  3. Nebo Stvořitel nebe i země – za Svůj stánek Tebe vyvolil, – když přijal člověčenství na sebe – v Tvůj panenský život se vložil! – Ježíš Kristus, Syn Boha živého, – moudrost tajemství převelikého, – přehořkou smrt kříže podstoupil, – nás od věčné smrti vykoupil.

  4. Ty jsi na Sionu utvrzena, – přebýváš v městě posvěceném: – dříve než bylas na svět zrozena; – poctěna jsi v lidu uctěném. – Již požíváš věčné blaženosti, – která připravena od věčnosti – byla Ti od Boha věčného, – Otce, Syna, Ducha svatého.

  5. Ó, překrásná Paní, na Libanu – jako cedr jsi vyvýšená – jako cypřiš na hoře Sionu, – v Kades jsi palma povýšená, – a jako růže v Jerichu krásná, – a jako ranní dennice jasná, – jak oliva krásná na poli – a jako javor podle vody.

  6. Ty jsi též lilium nejkrásnější, – jež vůni líbeznou vydáváš, – nad všechny byliny nejvonnější – nám vždy občerstvení podáváš; – Ty jsi nad Slunce, měsíc, jasnější, – Paní a Královna nejskvělejší, – ty jsi jistá brána nebeská, – mocná Královna archandělská.

  7. Zdráva bud, Královno nejsvětější, – Ty jsi Matka neporušená, – za chrám Trojice nejdůstojnější, – již od věčnosti vyvolená: – moudrá Panno, schránko Boha vzácná, – duho na obloze velmi krásná, – vznešený trůne Šalamouna, – i také rouno Gedeona.

  8. Kdož by mohl všecku slávu Tvoji – zde na světě ústy vyznati, – kterou Syn Tvůj jen pro lásku Tvoji – ráčil Tobě na nebi dáti. – Byť celého světa jazykové – chtěli chválu mluviti o Tobě, – to by vše ještě nic nebylo, – aby k Tvé chvále postačilo.

  9. Před Tvým obrazem, ó, Matko Páně, – chceme prosby svoje skládati; – zachovej nás vždycky v své ochraně, – začkoliv Tě budem žádati: – v nouzi, zármutku, v kříži, trápení – vyžádej u Boha potěšení, – ó, račiž nám svojí přímluvou – vždy štědře býti nápomocnou.

  10. Vypros víru, naději a lásku, – v ctnostném životě setrvání; – odvrať od nás hlad, mor, též i válku, – dej šťastné života skonání. – Když přísnost Soudce spravedlivého – odtud z tohoto světa bídného – ráčí nás k soudu povolati, – tenkrát, Matko, rač nás zastati.

  11. A vypros nám všem tu Boží milost, – ať mi v ruce rozhněvaného – Soudce neupadneme na věčnost, – nýbrž proměň v milosrdného: – by nám Bůh dal zde v časném životě, – dokud živi jsme na tomto světě, – ze svých hříchů se zpovídati – a jich zkroušeně litovati.

  12. Všichni svatí a světice Boží, – i vy přimlouvejte se za nás, – ať se od nás Bohu chvála množí – a nezapomínejte na nás: – dejte nám se tam s vámi shledati, – Bohu a Marii čest vzdávati, – bychom po tom životě časném – dosáhli radost věčnou. Amen.

  http://xkrcal5.sweb.cz/tisickrat_pozdravujeme_tebe.html

 6. Lukáš Biskupický napsal:

  Dobrý historický film na toto téma:
  http://www.csfd.cz/film/320597-september-eleven-1683/

  • Vlad IV napsal:

   Tento film možná měl ve svém počátku dobrou myšlenku, nicméně dopadl strašně!
   Tam snad není podle historie vůbec nic, počínaje dělání z císařské armády neschopné hlupáky ( s tím že páteř této armády tvořili naši předkové) , naprosto nehistorickými kostými pokračujíc a samotným průběhem bitvy konče.
   Jeho hodnotu bych si dovolil přirovnat k tureckému paskvilu ,, Fatih,, jen otočeným na ruby.
   Bohužel,promarněná šance….

  • JakubAlbert napsal:

   Řeholník v 17. stol. a má kříž jak Jan Pavel II. – sorry, tomuhle filmu šanci nedám.

  • Lukáš Biskupický napsal:

   Jo, po formální stránce ten film nevyniká, ale jinak určitě stojí za vidění.

 7. Paula napsal:

  Milý d.Camilllo

  děkuji, jsem šťastná, že jste mi to takto vysvětlil, takže vím, že se mám modlit jenom k Ježíši, to mi spadl kámen ze srdce, že tp dělám blbě (v Duchu svatém se modlím skrze Ježíše Božího Syna k Bohu Otci v nebesích)

  • Vlad IV napsal:

   Prosba za přímluvu u Boha, žádáme-li o ní Pannu Marii, anděly a svaté je proto spáse naší duše prospěšna, protože Církev svatá jasně prohlásila,že jde o závazné učení Církve od počátku – tudíž víra, kterou předal Pán Ježíš apoštolům a jejich prvním spolupracovníkům- zakladatelům Jeho Církve, která byla ještě za prvních generací křesťanů nazvána obecnou – katolickou!
   Stejná Církev schválila i kánon Písma svatého a učení o Nejsv.Trojici ,které vyznáváte též!
   Já zase nechápu,proč některá závazně-věroučná prohlášení Církve přijímáte a jiná nikoli!
   P.S. A vašemu tvrzení,že jste praktikující katolička nevěřím ani za mák – ledaže byste tímto termínem myslela něco jiného než já….

  • d.Camillo napsal:

   Musíte být velmi nešťastná,všechno sama,žádná pomoc,řekněte,je to pýcha vlastní důležitosti,nebo neznalost?
   My se také nemodlíme k Panně Marii,svatým,mučedníkům….
   My je prosíme o pomoc,aby se s námi modlili k Bohu,aby naše prosby očistili od našich nedokonalostí a takto je předložili Bohu.
   Takže na rozdíl od vás,jde spíše o pokoru vlastní malosti vůči velikosti Boží.Pokoru setníka,protože i leckterá modlitba může být urážkou Boží.V tom dominovali někteří farizeové.

  • d.Camillo napsal:

   A ještě k vašim úvahám o Nejsvětější Trojici. Ježíš,Otec,Duch je Bůh. Jak potom vysvětlíte,že hříchy proti Bohu Ježíši a Bohu Otci mohou být odpuštěny,ale proti Duchu svatému nikdy odpuštěny nebudou?
   Vypráví se,že tajemství Nejsvětější Trojice chtěl rozluštit už svatý Augustýn.Kráčel po břehu moře a uviděl dítě které nabíralo vodu z moře a lilo jí do malé jamky v písku.
   Co to děláš? ptal se.
   Chci přelít moře odpovědělo dítě.
   Podívej na to veliké moře,to se ti nepodaří řekl světec.
   Dřív já přeliji moře do jamky,než ty přijdeš na tajemství Nejsvětější Trojice,odpovědělo děcko.

 8. ivka napsal:

  Tak Pavla je charismatička!
  Taky by vás neubylo, kdybyste psala Pán Ježíš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *