Přichází bratr Bernard

Bratr Bernard a otec Franta

Včera dopoledne, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, proběhla ve vyšebrodském klášteře obláčka Jana Šimka, který v zaplněné kapitulní síni završil svoji kandidaturu, když obdržel hábit a řeholní jméno Bernard a stal se novicem. Nyní jej, dá-li Bůh, čeká roční noviciát, pak časné sliby a za čtyři roky i sliby věčné.

A když už jsme u dobrých zpráv ze vzkvétajícího kláštera vyšebrodského, tak je třeba říci, že nedávno získal další „přírůstek“, když se v něm stal kandidátem otec Jan Franta.

Po obláčce následovala chorální mše svatá v kapli sv. Anny (klášterní kostel se bohužel ještě pořád opravuje), která byla beznadějně zaplněna, přičemž několik věřících ještě zůstalo před vchodem. Po mši následovalo menší pohoštění… Byla to velká příležitost k seznámení se s novými lidmi a probrání rozličných plánů do budoucna.

Je docela vtipné, že jsem se při této příležitosti poprvé setkal s českobudějovickými sestrami Nejsvětější Svátosti – v Českých Budějovicích se mi to dosud nepoštěstilo…

Ignác Pospíšil

Za poskytnutí použité fotografie děkuji rodině Kindlových. Malou galerii z akce naleznete ZDE.

19 Responses to Přichází bratr Bernard

 1. […] Nanebevzetí Panny Marie (tj. 15. srpna 2012) ve vyšebrodském klášteře (stručná zpráva ZDE). Za laskavé poskytnutí fotografií tomuto časopisu děkuji panu Pavlu Adamcovi (PA) a rodině […]

 2. ivka napsal:

  Zdá se, že obroda Církve a národa přijde z pravověrných klášterů.
  Od episkopátu nemůžeme čekat nic.

  • Petra Bézová napsal:

   Myslíte? Podle mě, se obroda stane od hlavy, od papeže, kterému přece Kristus dal zvláštní výsadu a od biskupů. Kláštery to mohou maximálně vyprošovat. Já od svého biskupa čekám všechno, proto mu to obrácení každý den vyprošuji. Jen kdybychom si my sami vzali k srdci, co nám řekl papež při své poslední návštěvě v Česku- vést rozhovor s ateisty a agnostiky.

  • Pan Contras napsal:

   Optimální stav je takový, že na biskupy jsou svěceni mniši. Kláštery vychovávají nejvhodnější kandidáty, nikoliv fokouši a podobné spolky.

   Po několikadenním pobytu jsem vyloženě nadšen a to už se mi dlouho při mém cynismu nestalo.

   • Armin Cordianus napsal:

    Ačkoliv bratři cisterciáci celebrují kromě NOM také Mši Svatou svatého Pia V. (dle Missale Romanum 1962), tak pořád mají vyšebrodští cisterciáci pokoncilní řeholi a nauku (včetně II. Vatikánského koncilu). Nebo se mýlím? Existují vůbec cisterciáci tradiční observance, tedy s řeholí, naukou, svátostmi, Mší Svatou z doby před II. Vatikánským koncilem?

 3. […] přijal hábit a řeholní jméno Bernard. Nyní jej čeká minimálně roční noviciát. Více ZDE a […]

 4. ivka napsal:

  Nevím, Petro, zda a o čem rozmlouváte s ateisty, a jaké máte výsledky?
  Je hezké, že máte hezký vztah se svým biskupem a mnoho od něho očekáváte.
  Ale raději si přečtěte, co P.Maria říkala v La Salettě a ve Fatimě.

  • Petra Bézová napsal:

   Já myslím, že výsledky u ateistů nemusí být viditelné, nejhorší je , když se ti lidé uzavřou do sebe. To že si z nás dělají legraci, nevadí. Sv. Pavla taky nebrali moc vážně. Duševní stav biskupů je i naše zodpovědnost, nemyslíte? Pokud má v Církvi působit Duch svatý, je nutné, abychom se za své představené modlili, proti tomu nemá snad nic ani Pana Maria v La Salettě a ve Fatimě. Písmo je důležitější než tato zjevení. Nemůžu říct, že bych měla nějaký skvělý vztah s biskupem, ale určitě za něho cítím zodpovědnost.Je to totiž taky jen člověk, podléhající hříchům a omylům.

   • Lothar napsal:

    Paní Bézová,píšete naprosté nesmysly,že laici mají stav biskupů také na svědomí,ono je to naopak,v církvi je přeci hierarchie,a ton udává klérus,nikoliv laici,ti jsou těmi ovečkami,za které mají oni pastýři odpovědnost.Když je kupříkladu kněz liberál a modernista,vesměs bude modernistická a liberální celá farnost a naopak,bude-li víc tradiční,bude i tradičnější farnost,ti kněží udávají ton a směr laiků a jsou za ně odpovědní,já to vidím u nás ve farnosti rovněž,kněz je liberální a ti věřící ho v tom pohledu následují.

   • Michal napsal:

    @Lothar: Tyto naprosté nesmysly jsou svým způsobem i v mariánských zjeveních – např. v Garabandalu P.M. říká, že biskupové a kněží potřebují mnoho našich modliteb a obětí.
    Jako jednotlivec má biskup téměř vždy nesrovnatelně větší vliv než laik, ale jde o spojené nádoby, kde milosti či jejich absence proudí oběma směry.

   • Petra Bézová napsal:

    Lothare, odpovědný je především každý sám za sebe. Ani laici se nemůžou vymlouvat na kněze a biskupy, mají přece vlastní zodpovědnost a k té patří i to, modlit se za kněze a biskupy. Církev má takové kněze, jaké si vyprosí. O biskupech to platí dvojnásob.

 5. Lothar napsal:

  Já myslím že v tomhle jsou spíš vychováváni v semináři ne?

 6. Radek napsal:

  Ale je otázka, jestli je k tomu seminář vychovává dobře. Vzhledem k počtu bohoslovců se zatím zdá, že současným seminářům Pán moc nežehná.
  Vyšebrodský klášter získal poklad- otce Jana Frantu. Přišel z naší farnosti a moc si přeji, aby zde našel tu svou vinici Páně.
  Modlím se
  Radek

 7. […] připomínku z loňska: Zpráva o obláčce bratra Bernarda + […]

 8. Sed libera nos a malo napsal:

  A kde trávil svůj noviciát

 9. Armin Cordianus napsal:

  cinnicius:
  Cisterciáci ve Vyšším Brodě celebrují pouze tridentskou mši…

  Web cisterciáků ve Vyšším Brodě – rubrika Vše k liturgiiPříručka ke mši svaté (latinsky/česky) Dokument začíná úvodem „Konstituce II. vatikánského koncilu o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium). Relevantní úryvky“ a pokračuje „Ordo Missae“ neboli „Mešní Řád“, což je NOM 1962 latinsky a česky.

  V rubrice Dokumenty jsou Mešní přímluvy za povolání a Mešní přímluvy za vyšebrodský klášter, které se samozřejmě obě vztahují k Novus Ordo Missae (NOM).

  A v rubrice Kázání a předášky najdeme pod názvem Co je to liturgie? následující text:Liturgie: Tradice ve svém lesku (Dom Gérard Calvet, opat ze Saint-Madeleine Le Barroux, Francie)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *