Světový summit pracovníků v PPR

Jednou z doprovodných akcí, probíhajících v Miláně v rámci Světového setkání rodin,  byl celosvětový summit těch, kdo se věnují problematice přirozeného plánování rodičovství. Smyslem setkání bylo vzájemně se informovat o současných zkušenostech, o práci, i o představách o budoucnosti.

V Evropě již více než 20 let působí organizace „Evropský institut pro vzdělávání rodiny“ (IEEF/EIFLE), která zastřešuje organizace, věnující se  podpoře zodpovědného rodičovství a přirozeného plánování rodičovství. Z České republiky je aktivním členem této mezinárodní občanské sdružení Centrum naděje a pomoci (CENAP).  Již na předchozích setkáních jsme vnímali potřebnost vzájemně se informovat i o aktivitách mimo hranice Evropy. Proto jsme uvítali příležitost mezinárodního kongresu v Miláně jako možnost společně se sejít, společně se informovat, obnovit dřívější osobní známosti a především vzájemně se podpořit se po stránce lidské i odborné.

Po úvodních představeních a připomenutí situace v Evropě zazněla velice povzbudivá svědectví o výuce a propagaci PPR v Asii. Dozvěděli jsme se o aktivitách, které se již dříve rozebíhaly v bývalém Sovětském svazu, ale i o tom, že PPR se též šíří ve Vietnamu či v některých oblastech Číny, což bylo velice povzbudivé.

Zajímavá byla svědectví z Afriky. O Rwandě v našem prostředí většinou slyšíme jen špatné zprávy. A přesto, i ve Rwandě jsou velice aktivní centra, kde se PPR vyučuje. Nejen PPR, ale celkově odpovědný přístup k životu jako cesta prevence šíření AIDS. Paní doktorka Nyirabukeye nás seznámila s programy, kde se opakovaně zdůrazňuje předmanželská sexuální zdrženlivost a věrnost v manželství.

Obdobné programy, zaměřené jak na mladé, tak na ty, kdo již žijí v manželství, je vypracován v Keni. Program EFL- Education for Life – „Vzdělání pro život“ úspěšně napomáhá nejen šíření myšlenky pozitivních změn v chování dospělých. Možná některé překvapí, že metodou PPR, která se v Keni vyučuje, není jednoduchá Billingsova metoda (tak často předkládaná jako „metoda pro rozvojový svět“), ale symptotermální metoda – tak, jak ji učíme u nás v Centru naděje a pomoci.

V dalším bloku jsme se též stručně dozvěděli nebo si připomněli aktivity v jižní i severní Americe, které vedou k povzbuzení k zodpovědnému přístupu k životu a začlenění vědomí plodnosti do života manželství.

Možná i z toho důvodu, že v Americe obecně se velice vážně dané problematice věnují gynekologové, ve svých prezentacích se hodně zmiňovali využití znalostí PPR při léčbě neplodnosti.

Setkání bylo provázeno výstavkou posterů, na kterých se mohly jednotlivé organizace blíže ostatním prezentovat.

Jak jsme se na společném obědě shodli, setkání přineslo veliké povzbuzení, jeho uspořádání jsme vnímali jako velice příznivé a potřebné.

MUDr. Ludmila Lázničková

Centrum naděje a pomoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *