Je mezinárodní den rodiny

Svatá rodina

Na dnešek připadá mezinárodní den rodiny, který k 15. květnu v roce 1992 přiřadila OSN. Než začneme slavit, možná bychom si měli připomenout, že právě rozličné instituce spojené s OSN, dnes pevně ovládané aktivistickými radikály z řad feministek a sodomitů, patří mezi největší nepřátele rodiny…

Rodina, která je mnohde (i v ČR) stále ještě formálně nazývána základem státu, je dnes napadána ze všech stran ve jménu rozličných pseudopráv a „obecného dobra“. Podmínky formované státem a pracovním trhem ostatně nejsou příliš přátelské k dlouhodobějšímu setrvávání matek doma či domácímu vyučování. Rodiče jsou státem a rozličnými pošahanými aktivisty připravováni o svá práva učit a vychovávat děti.

Rozvody se dělají čím dál snadnější a privilegia rodiny jsou dílem odebírána a marginalizována, dílem relativizována jejich přidělováním různým karikaturám rodiny (viz registrované partnerství).

Ano, rozhodně potřebujeme den, kdy si budeme připomínat význam rodiny, nicméně nejsem si jist, jestli svátek vyhlášený a obhospodařovaný OSN je tím pravým dnem. My katolíci ostatně slavíme svátek Svaté rodiny, která je vzorem pro každou rodinu, při kterém obnovujeme manželské sliby. Toho bychom se měli držet především.

Ignác Pospíšil

Poznámka: Na použitém obrázku je Svatá rodina podle Albrechta Dürera.

One Response to Je mezinárodní den rodiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *