P. Ingo Dollinger, RIP

Na svátek Nejsvětější Trojice, 11. června 2017, zemřel P. Dr. Ingo Dollinger. Právě jsme dostali zprávu od jeho německého sekretáře, že pokojně zesnul v 15.37 doma, v přítomnosti sekretáře a dalších přátel. Už dlouhou dobu byl zesláblý a trpěl bolestmi. Jak mi řekl jeho sekretář: „Jeho tvář ve smrti krásně září.“ Otec Pio z Pietrelciny, jehož duchovní synem P. Dollinger byl, mu jednou řekl, že ke konci života bude muset mnoho trpět. Ukázalo se, že to byla pravda.

P. Dolliger však měl současně být až do konce svého života opravdovým svědkem skutečnosti, že v červnu 2000, krátce po zveřejnění třetího fatimského tajemství, tehdejší kardinál Joseph Ratzinger jemu osobně připustil, že zveřejněno nebylo všechno. [1] Portál OnePeterFive rovněž publikoval životopis P. Dollingera napsaný s pomocí jeho sekretáře. [2] P. Dollinger se zasloužil o vydání dekretu Kongregace pro nauku víry Declaratio de associationibus massonicis z roku 1983 potvrzující neslučitelnost svobodného zednářství s katolickou vírou. [3]

P. Dollinger byl znám svou nesmírnou láskou k Bohu i k lidem. Také jeho mnozí věřící milovali a až do jeho posledních dnů za ním jezdily autobusy plné lidí. I přes svou dlouhotrvající nemoc P. Dollinger stále horlivě celebroval Nejsvětější oběť Mše sv. Asistovali mu kněží Kněžského bratrstva sv. Petra, jehož kněžský seminář se nachází v téže bavorské vesnici Wigratzbad, kde bydlel.

Kněží FSSP budou za P. Dollingera sloužit zádušní Mši. Datum a další podrobnosti přineseme, jakmile budou známy.

Modleme se vroucně a vděčně za odpočinutí duše P. Dollingera, kněze, který svůj život věnoval Církvi a který dal tolik tak mnoha duším. Kéž ho Nejsvětější Trojice odmění za jeho život, práci a utrpení a kéž ho naše požehnaná Matka a její Syn vřele uvítají. Dá-li Bůh, kéž se i on už za nás přimlouvá a pomůže nám zachovat si víru a dokonce růst ve víře v těchto časech zkoušky. A kéž nám pomůže k tomu, aby bylo brzy zveřejněno třetí fatimské tajemství ve své celistvosti a úplnosti, včetně připojených vysvětlení sestry Lucie. Pro větší dobro Církve.

Děkujeme vám, otče Dollingere.

Svatý Pio z Pietrelciny, oroduj za nás.

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás.

Maike Hickson

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://onepeterfive.com/dr-ingo-dollinger-r-i-p/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Onepeterfive+%28OnePeterFive%29

Poznámky:

[1] https://onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/

https://onepeterfive.com/confirmation-father-dollingers-claim-cardinal-ratzinger-fatima/

[2] https://onepeterfive.com/profile-the-life-of-dr-ingo-dollinger/

[3] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html

Další příspěvky k tématu:

Ingo Dollinger tot – Priester, Moraltheologe, Förderer der Tradition – Disput mit dem Vatikan zum Dritten Geheimnis von Fatima (něm.)

One Response to P. Ingo Dollinger, RIP

  1. Franta napsal:

    Věřím, že P.Dollinger se rád bude za nás v nebi přimlouvat a že tento nekanonizovaný /zatím/ svatý
    nebude v nebi „nezaměstnaný“, ale bude rád přímluvcem všech těch nás, kteří ho poprosíme o pomoc v nějaké naší naléhavé potřebě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *