Je křesťan, kdo sdílí stejného Boha s muslimy?

Pan Vít Machálek se na svých stránkách o mezináboženském dialogu opět otřel o křesťany, pro které dialog s muslimy nemůže být ekumenický. Tyto křesťany dále v diskuzi přirovnává k Al-Kajdě a islámského konvertitu pana Allama k biskupovi Williamsonovi a to vzhledem k údajné neznalosti papeže Benedikta XVI. o názorech pana Allama na islám, stejně jako prý papež neznal údajné antisemitské názory pana biskupa.

Podle pana Machálka jsou ti křesťané, kteří uznávají, dle tradice, ekumenu jako rozhovor křesťanských skupin uvnitř církve, fundamentalisté, kteří asi nepatří do moderní společnosti, protože, jak dále vyplývá, tito křesťané považují nekřesťanská náboženství za dílo ďáblovo a panu Machálkovi pranic nevadí, jak je možné dále vidět v diskuzi, že islám a další nekřesťanská náboženství svým učením popírají Krista jako Spasitele.

Mezináboženský dialog mezi islámem a křesťanství probíhá od počátku islámské expanze. Nikdy to nemohl být ekumenický dialog vzhledem k podstatě islámu a křesťanství a mnohokrát se vedl jen díky útlaku křesťanů na územích dobytých Saracény. Málokdo ví, že těchto dialogů se účastnil i jeden z moravských věrozvěstů, svatý Metoděj, a většinou veškeré tyto rozhovory končily odchodem islámské delegace, která nebyla schopna racionálně vyložit učení islámu a dostala se do potíží, když křesťanští teologové ukázali na logické rozpory v islámské nauce.

Pan Machálek velice často obviňuje křesťany z netolerance, hledá záminky, jak ukázat křesťany jako ty špatné, kteří se nevyrovnají tolerantním muslimům. Velice často poukazuje na křížové výpravy, ale předchozí nájezdy na křesťanská území islámskými vojsky a masakry civilního obyvatelstva zamlčuje.  Když chce bít křesťany po hlavě, ukazuje na inkvizici a vrcholem křesťanské netolerance je pro něj Savanarola, z něhož si, jak je pro něj typické, vytáhne jen negativa, aby se nemusel podívat na historické okolnosti.

Kdysi jsem s panem Machálkem debatoval v diskuzích pod jeho blogem na Lidovkách, kde jsem se od něj snažil dostat odpověď na triviální otázku, jak může být islám pravdivé náboženství, když je v rozporu s Evangeliem? Jak může být Bůh islámu stejný jako Bůh křesťanů, když Korán popírá poselství a oběť Ježíše Krista? Nikdy jsem nedostal odpověď.

Podle Machálka tedy existují dvě křesťanské ekumeny. Jedna ta moderní, do které patří i pan Machálek, ta pravá křesťanská s ochotou naslouchat druhým, což podle pana Machálka je asi muslimům a společně se s nimi blažit, jak jsou bratří ve víře, a pak ta druhá ekumena, kde jsou ti křesťané, fundamentalisté, kteří podle něj zůstali ve středověku a jejichž názory jsou primitivní.

Co mě zarazilo nejvíce, je otevřená kritika papeže za to, že pokřtil konvertitu. Copak podle pana Machálka člověk nesmí konvertovat od islámu ke křesťanství? Nebo panu Machálkovi vadí, že se jedná o známého konvertitu a kritika islámu, který ukazuje islám, jak se lidem z okruhu pana Machálka nelíbí? Ostatně v diskuzi pod článkem zaznělo, že kritik islámu je vlastně nevěrohodný, když islám opustil.

Osobně jsem rád, že zrovna díky panu Machálkovi a jeho rozdělování křesťanů do skupin dle jeho sympatií a jeho věroučné hereze, k těm pravověrným a tedy moderním křesťanům nepatřím.

Martin Kavka

Článek pana Machálka, vystupujícího jako Hippo.

46 Responses to Je křesťan, kdo sdílí stejného Boha s muslimy?

 1. Vianney napsal:

  Pan Michálek píše (hned jako první větu toho svého příspěvku): „To téma nemám nějak hluboce promyšlené…“
  K tomu bych snad dodal jen jediné: Je to vidět.

 2. Lukáš Biskupický napsal:

  Machálkův názor opravdu není nikterak hlubokomyslný, spíše naopak, lze jej zařadit maximálně do kategorie povrchních žurnalistických komentářů. Jediným jakýmsi přínosem jeho řádků, byť nechtěným, je v tomto případě zjištění, že „Církev je názorově rozdělena“. Ano, kdo není slepý, tohle musí vidět. Skutečnost je taková, že do Církve pronikly nekatolické názory, jejichž zastánci dnes vystupují jako její představitelé. Ale oni se ve skutečnosti sami z ní již vyřazují, pokud zrazují Kristovo učení a zastávají názory, které jsou v naprostém rozporu s Písmem a Tradicí.
  Za poznámku ovšem stojí i to, že opravdový katolík si může v mnoha věcech rozumět mnohem více s muslimem než s modernistou nebo liberálním křesťanem.

  • Václav napsal:

   Někdy je zajímavé když si přeložíme slovo katolická do českého jazyka. Znamená to všeobecná, otevřená všem a pro všechny. Nazývat jí tak v souvislosti s odmítáním většiny lidstva a těch kteří jí neodmítají může působit tragikomicky. Kéž by nám Bůh dal víc takových lidí. Takových kteří přijímají a neodmítají. Pastýřů i oveček.
   Zajímavým příkladem je Matka Tereza. Ta nikdy nikoho nenutila ani nepřesvědčovala. „Jenom“ s láskou pomáhala těm kteří trpěli. Křesťanům, hindům, muslimům i ateistům. Pšesto a možná právě proto se díky ní obrátilo a uvěřilo tak nepředstavitelné množství lidí. Jméno Anděl z Kalkaty jí dali jinověrci, ne my.

 3. Hamish napsal:

  Fundamentalisté mezi katolíky jsou primitivní. To je pravda. Jejich slova jsou ANO ANO a NE NE.
  Zato moderní dialogizující experti se ve své dialektické kaši prakticky vždy utopí.

  • neab napsal:

   „Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a jiný ho obrátí ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje všechny možné hříchy.“ (Jak 5, 19 – 20)

 4. Nea napsal:

  Chtěla jsem původně tyto pasáže napsat pod jiný článek, ale sem se hodí více. Jsou to slova p. Halíka z textu O přítomnou církev a společnost z r. 1992, ale nemyslím, že by současný jeho postoj byl odlišný.

  „Varuji před nadúrodou katolických spolků a institucí, tvořených pamětníky z mnohdy sentimentální snahy restaurovat všechno, co bylo katolického před rokem 1948, příp. i v roce 1968. Církve i společnost jsou už jinde, mnohé kdysi třeba kvetoucí a učení spolky, časopisy apod. by dnes byly kluby veteránů, církev spíše kompromitujícími.“

  Můj závěr: celá tradice a dějiny Církve, včetně jejích svatých vzorů a učitelů, je zavrženíhodna a kompromitující, nehodna pozornosti a určena k likvidaci. Jediné správné jsou moderní elaboráty 20. a 21. století.

  „Životní dráha katolíka, který by se narodil v katolické porodnici, chodil do katolických škol, byl zaměstnán v katolickém družstvu, chořel v katolické nemocnici, volil katolickou stranu, rekreoval se v katolickém klubu a pak byl pohřben na katolickém hřbitově, mi vůbec nepřipadá jako doporučeníhodná.“

  Ještě schází zmínit katolické řády a kostely.

  Pokud by někdo měl obavy, že jsou to slova nevhodně vytržena z kontextu, nechť si to přečte celé – je to krátká esej Myšlenky k obnově života církve v naší zemi.

  • Václav napsal:

   Ten závěr ale nenapsal otec Halík a to co tady citujete není dost dobře možné. Našich porodnic, škol, družstev, nemocnic klubů a hřbitovů není tolik a o ty které jsou se obvykle dělíme s ostatními. Nemáme ani zbožné krále a císaře jako měli naši předkové a jejich podporu která bývala někdy i medvědí službou. Asi je to tak lepší, i když méně pohodlné. Máme být solí země a ne vytvářet gheto a uzavřený svět oddělený od ostatních podle svých představ.

   • neab napsal:

    Ne, závěr nenapsal, správně. Ale uvádí to tak, že to MOŽNÉ je, ale nevhodné.

   • neab napsal:

    Jistě, možné to není. Nenávist vůči katolické Církvi pronikla tak hluboko do církevních struktur, že skutečně není snadné nalézti katolické instituce. Tentokrát bodujete.

   • jjstodola napsal:

    Promiňte, koho myslíte tím plurálem my? Vás internetové troly, chronické kverulanty?

 5. Václav napsal:

  Těžko si dovedu představit že bychom mohli uctívat jiného Boha než je Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův a náš. A také Hagařin a Ismaelův. I těm slíbil Hospodin že z nich povstane veliký národ a ne pronárod. To že někdo ví o panu Novákovi více a jiný méně nebo že o něm má nesprávné údaje ještě neznamená že to nemůže být jeden a tentýž člověk. Kristovo Milosrdenství je určené a otevřené všem lidem, bez ohledu na jejich světový názor. Ježíše Krista máme vidět v každém ze svých bližních, i v tom nejubožejším. Milovat máme i svoje nepřátele. Nevidím důvod proč bychom se neměli bavit zrovna s muslimy. Trochu mi to připomíná debaty okolo pokřtění pohanů. Mají se dát nejdřív obřezat a dodržovat celý Mojžíšův zákoník, nebo je máme rovnou odepsat ?
  Je možné že nás ještě muslimové v mnohém zahanbí. Tak jako zahanbili a také předešli Samaritáni, Římani a jiní pohani spolu s nevěstkami a celníky nobilitu Vyvoleného národa která nad nimi ohrnovala nos. Aby u nich Pán Ježíš až přijde také nenalezl větší víru a čistší a měkčí srdce než u nás. Mnozí z nich momentálně naslouchají tomu co říká Panna Maria s větší ochotou než my a přijímají to co my ignorujeme.
  Po praktické stránce bychom si z nich mohli vzít v mnoha věcech příklad, dělají mnohé z toho čemu se my pošklebujeme ale co bylo našim předkům svaté. Také se třeba postili a společně modlili několikrát za den. Za úsvitu, v poledne a za soumraku. Svolávali se s pomocí zvonu. Modlitbu Anděl Páně a říkali tomu klekání.
  Můj vztah k muslimům odpovídá třetímu článku deklarace Nostra aetate, kterou nám dal pan papež Pavel VI.:
  3 Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (5)((5/Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 148, 451A.)) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.
  Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.

  • Hamish napsal:

   Divil bych se, kdyby váš názor odpovídal jinému, než tomu z NAE :)
   Hezky se nám to rýsuje, což?
   „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
   Marek 16,16

   • Václav napsal:

    Dík za důvěru. Jestliže jste také uvěřil a přijal křest tak Vám nic nebrání v tom abyste hlásal Krista například muslimům. Vlastním příkladem i slovem. Jestliže se s nimi nebudete bavit tak to půjde jen těžko.

   • Hamish napsal:

    Vám zřejmě uniklo, co píše pan Kavka ve svém článku. Tedy fakt, že racionálně s mohamedány nesvedete nic, anžto a protože jejich nauka vnitřně rozporná jest :)
    Ale já vám věřím. Příště to už bude lepší.
    Každý má dělat to, k čemu je povolán. Necítím povolání k misiím mezi pohany, ale k misiím mezi modernisty. To víte, když Pán Bůh zavolá, těžko mu odporovat.

    Jinak nejde ani tam o důvěru mé osoby k vaší. Spíše se jedná o odhad, který se naplňuje s každým vaším dalším příspěvkem. Musím se pochválit. Pořád ještě mi to jde :)

  • Martin Kavka napsal:

   Podle učení islámu je Korán seslanou, nestvořenou knihou, zapsanou od věků, a tento Korán a tedy Bůh islámu, popírá oběť Ježíše Krista, křesťany nazývá modloslužebníky a vyzývá muslimy k pronásledování židů a křesťanů, kteří jsou podle islámského Boha potomci opic a prasat. Stejně tak islám popírá Trojici a dokonce Bůh islámu se spletl, protože si myslí, že trojici tvoří Marie, Ježíš a Bůh….tak je to zapsané v nestvořeném Koránu, pravém slově Boha, jediném čistém a krystalickém. Ježíš je podle islámu pouze prorok, třebaže jeden z nyejvyšších. Korán na jednu stranu tvrdí, že Ježíš (Issa) se byl zplozen zásahem Boha, aby následovně se Bůh muslimů vysmál křesťanům, že věří, že Ježíš je Syn Boží.

   • Václav napsal:

    Jestli nás opravdu považují za potomky opic a prasat tak je to velice legrační. Nevíte jestli s tím začali ještě předtím než jsme se někteří z nás začali považovat za opičí povstalce nebo až potom ? To že jsme po biologické stránce podobní prasatům jsem také už párkrát slyšel. Vysvětluje se tak možnost transplantace prasečí kůže popáleným lidem. Myslím že to můžeme označit za náš vlastní „vědecký“ názor a budeme podstatně blíž k pravdě než považovat Abrahamova, Izákova a Izmaelova Boha za diplomatický názor.

   • Martin Kavka napsal:

    Legrační je, že Vy obhajujete něco o čem nic, jak vidno, nevíte.

   • Hamish napsal:

    Vás to, pane Kavko překvapuje?
    Internet je plný takových lidí :)

   • Martin Kavka napsal:

    :-) Nedělám si iluze

  • jjstodola napsal:

   Zajímavé, že Bůh, Otec Ježíše Krista, říká něco jiného, než bůh, jehož je Mohamed prorokem. To lze vysvětlit dvěma způsoby. Buď je to tatáž bytost, avšak nějak nevšemohoucí, nevševědoucí a nedobrá, nebo jde o dva různé subjekty. Jako křesťan dávám přednost druhé variantě a domnívám se, že bůh, jehož je Mohamed prorokem není pravý Bůh, ale je to Mohamed sám inspirovaný smečkou démonů.

   To, co přes charakterové vady Mohameda a démonickou inspiraci je na Koránu pravdivé, je možné ocenit jako z Bohem stvořené lidské přirozenosti vzešlé.

 6. neab napsal:

  Super. Zapomeňme na znásilňované křesťanské řeholnice, na křesťany, polévané benzínem a zapalované, pronásledované muslimskou státní policíí, vězněné křesťanské konvertity a tak dále. Plyne toto z onoho nedokonalého, ale přeci jen upřímného poznání Krista? Nechtělo by to trochu více onoho upřímného poznání?

  „Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.“

  Vím, že jste pevně přesvědčen, že čtenáři D a H se nemodlí, nepostí, obaleni sádlem lenoší a nerozdávají almužny. Ale díky za opakování.

  • Václav napsal:

   Kristus nám říká že nemáme milovat jen svoje přátele ale i nepřátele. Tak jako sebe sama. Kromě toho nám jednou naměří přesně takovým metrem jakým měříme jiným. Když hodně odpustíme tak bude hodně odpuštěno i nám. To co tu citujete jsem nenapsal já, i když to vyjadřuje i můj názor. To napsal svatý otec Pavel VI., se souhlasem drtivé většiny biskupů. Co dělá nebo nedělá čtenář neab nebo kterýkoliv jiný to opravdu nevím. Nejsem prorok a díky Bohu ani jasnovidec. Mohu jen reagovat na to co píšete.
   Podobné věci jako jsou ty které popisujete jsme dělali my Češi mnohokrát v historii jeden druhému, naposledy před Sametovou revolucí.

   • Martin Kavka napsal:

    To co je napsané v NAE je napsáno jazykem diplomatickým. Věří v jednoho Boha jako my…….z teologického hlediska to znamená, že věří v jednoho Boha (neříká se jakého), ale jeden neznamená stejný jeden. A ještě z teologického hlediska je Bůh islámu odlišný od Boha křesťanu, jak co podstaty, tak jeho vztahu k lidem.

   • Hamish napsal:

    NAE je taková pastorační povídka.
    Aneb lejno zabalené do hedvábí, je pořád jen lejnem.
    Pokud to bylo k něčemu dobré, tak k tomu, aby se nám musulmani vysmívali, jak lehce se vzdáváme své vlastní víry.

    Milovat, dle vás, asi znamená ponechat bližního v jeho bludné nauce a tím ho posílat do pekla (sebe taky, protože mlčíte k hříchu druhého). No, nevím, nevím, jestli tohle odpovídá katolické nauce o lásce k bližním…

    V posledním odstavečku jste ladným skokem antilopy překonal dělení podle náboženství k dělení podle národnosti. Hezký pokus o oslí můstek, avšak zcela a naprosto mimo.

 7. O dialogu s muslimy napsal:

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/05/rejecting-toothless-dialogue.html#readfurther Emanuel Aydin je sice biskupem syrské ortodoxní církve, ale jeho pohled na věc si snad může přečíst i katolík. Shrnuje dosavadní průběh pokusů o dialog s muslimy a ukazuje perspektivy do budoucna.

 8. Martine, napsal:

  já bych se tu, zcela překvapivě, pana Machálka zastal. Když se podíváš po reakcích na jeho články, tak má pravdu, ekumeny jsou dvě. Jedna křesťanská , druhá modernistická až multikulturalistická. A je to dobře. S tebou se mám o co hrdlit, neboť nám oběma jde o totéž : o poznání, spásu a oslavu Boha. Co bych si ale povídal s jeho souputníky, to vážně nevím. :-)

  • Martin Kavka napsal:

   Já bych na to odpověděl jinak. V jedné diskuzi s panem Machálkem na lidovkách jsem citoval slova jednoho historického učence ohledně dialogu s islámem. (snad to byl Metoděj) o islámu a křesťanství…..Křesťanství je moře hluboké a široké, jeho dna nedohledneš. Islám je plytká kaluž vody, kterou snadno přeskočíš. – Na což mi bylo odpovězeno, že urážím náboženské cítění muslimů. Kdy se dostaneme k tomu, že popřeme první koncily a jejich boj s herezí….Markionismem, Doketismem, Nestorianstvím, Arianstvím, protože moderně prohlásíme, že se tyto koncily urážely náboženské cítění nositelů těchto věroučných bludů? Kdy zavrhneme spisy Augustina, Hippolyta, Chrysostoma, Atanáše, Ireneje, Klementa Alexandrijského atd, protože jejich spisy nutně musí urážet náboženské cítění druhých, protože jsou pravověrné

 9. xenofon napsal:

  Pan Machálek odmítá uznat věci, které se učí na jinak silně modernistické KTF UK. Tedy je jedna oblast je dialog ekumenický a druhá dialog mezináboženský. Čirá absence mozku.

 10. Myska napsal:

  Pana Machalka netreba brat vazne. Byla jsem jeho studentkou,pak jsme odstehovali do Brna a mym.profesorem byl doktor Hanus. Pan Machalek je jen karikaturou histotorika,coz rekl profesor Halas z jine fakulty,na jejiz jmeno si nevzpominam.Zato si pamatuji na vyhruzky studentum od pana Machalka,kdyz nesouhlasili s jeho nazorem

 11. odkázek napsal:

  Otázka islámu byla dobře nastíněna v některém z posledních čísel Teologických textů. Doporučuji k přečtení.

 12. BERAN napsal:

  Škoda, že si žádné texty už nikdy neprostuduje pan Vimal Patak.

  http://consumer.admanya.com/photoblog.jsp?bid=302

  B.

 13. J. napsal:

  Savanarola->Savonarola

 14. J. napsal:

  Zajímavý tip na knihu o konvertování od islámů ke křesťanství: Odvaha říkat mu Otče.

 15. tlapka napsal:

  Jsem pokřtěný katolik ale více inklinuji k Reinkarnaci. Co na to Křesťané? Heslo Reinkarace jsem u Vás nenašla.

 16. Felix napsal:

  Objevil se zde nový komenář ke starému článku. I já se pokusím odpovědět na otázku v titulku. Stejná otázka by měla znít: Je křesťan, kdo sdílí stejného Boha s judaisty? A je třeba na obě otázky odpovědět stejně:
  Bůh je jeden. Problém je ve slově „sdílí“. A to se týká především poznání. Jak muslimové, tak judaisti mají o Bohu (mj.) základní mylné myšlení. Pro ne není Trojjediným, pro ně se jedna z osob nevtělila. Takže se k němu vztahují značným dílem mylně. Katolíci správně. Takže i to sdílení Boha katolíků jak s muslimy, tak s judiasty je jen velice dílčí, částečné. Křesťana nemůžeme měřit podle onoho sdílení, ale naopak. To sdílení má povahu, kterou jsem uvedl.

 17. Simona.K. napsal:

  Islam? Islam je dokonale , veru dokonale promysleny plan satana(zamerne jsem nenapasala satan s velikym s nybrz za to nestoji)a jeho demonu , kterak totalne zblbnout lidi a stahnout je k sobe do pekla . Je to tak zrejme , ze si rikam , jen blbec to nevidi , ale jak vidno , tech ,,blbcu,, je bohuzel vic nez dost. Samotny koran ten kompletni navod na zivot , jak s oblibou muslimove rikaji , jsem cetla jen jednou …nebylo potreba cteni tohoto balastu opakovat.. nebot mi hned doslo o co jde….muslimove haji one valecne a podobne ,,mirumilovne ladene verse,,prevazne tim ze , ,,no to ale bylo driv,,(ach..). S jednim uz dva roky ziju , ne vsak v partnersvi a verte , ze neni nic smutnejsiho nez pohled na cloveka , na kterem vam zalezi.. kterak se 5krat denne klani satanovi , kterak se kvuli nemu mesic nenaji , kterak mu obetuje vsechno a kterak prohlasuje jak ho miluje. A dabel? Sedi na svem ohnivem trune a jen se smeje. A tem co islam obhajuji , se na jednu stranu nedivim.. tez bych si hajila svoje a snazila bych si nepripoustet , ze ostatni rikaji , ze to je lez. O to hur , kdyz jsou ti lide vychovavani v islamu jiz od narozeni. A ti co rikaji , ze islam je nadherne nabozenstvi …tak jiste , preci jim satan nevybali o co jde , ze ano. To by jim rovnou mohl predlozit satanskou bibli , ale to ne , takhle je to pro nej vyhodnejsi co muze byt pro nej krasnejsiho nez vydavat se za boha a skodit jeho jmenem a presto v kazdem versi koranu , ja ho vidim , kterak je tam schovany a smeje se , naduty knize tohoto sveta. Jinak jsem taky chtela rict , ze memu kamaradovi jsem se snazila ukazat opravdoveho boha…snazila jsem se ukazat kde je pravda… avsak marne.. agresivne si obhajoval ,,svuj spolecny pelisek se satanem,, :-( vic delat nemuzu. Nedej buh , kdyz ho prijdou navstivit pratele muslimove ..v celem dome se vznasi tak negativni energie a takove zlostne dusno ze je lepe odejit. Kdyby ho nekdo znal rekl by, jak strasne hodny clovek to je..otazkou zustava na jak dlouho a jak dlouho potrva , nez se z nej stane dablova loutka slepe plnici jeho rozkazy.Ono by se totiz take mohlo stat ,,proc si nepripomenout stare dobre casy aneb silene verse z koranu,, coz se vlastne uz deje. A presto…nejdulezitejsi je si uvedomit , ze tito lide za to svym zpusobem nemuzou , uverili teto vire a mysli si , ze je to tak spravne a jsou to vlastne chudaci … ve skutecnosti potrebuji pomoc , maji velike cerne bryle , tak jako zena , ktera se necha mlatit od sveho muze a veri , ze si to zaslouzi.Dovedete si predstavit kdyz sileny muslim terorista jde a odpali se veric , ze tim se mu otevrou dvere raje s mladymi divkami a spoustou rozkosi v rajske zahrade a prijde a dvere mu otevre vysmatej satan? Des. Modleme se za ty lidi , co ziji ve lzi , alespon takhle jim muzeme pomoc a nedivim se tem , co islam krute odsuzuji a muslimy nenavidi , ale tohle neni reseni. Mimochodem koran hlasa , ze muslimove si nemaji brat za pratele neverici a sice ke krestanum je tam jakysi respekt , ovsem mezi radky je zrejme , ze pan lhar obecny , se snazi jen tyhle poblaznene lidi izolovat od tech , co by se jim popripade snazili otevrit oci , protoze opravdu uprimne verici clovek neverici pratele ustoji a respektuje. …jak jsem rekla ..dokonale promysleny balast. Sakra proc to ti lidi nevidi? :-) hezky den vsem

Napsat komentář: Hamish Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *