Tag Archives: Vít Obrtel

Miserere

Radost přichází neočekávaně, nepředvídatelně, a je vždy darem. Někteří lidé se pachtí a usilují vlastní mocí nabýt duševního pokoje a veselí, ale neuvědomují si, že to tak třeba být nemá. Bůh dobře ví, proč nás zanechává jednou v příjemné náladě, podruhé v těžkostech a tísni. Ten, kterému je přednější splnění Božské vůle než jeho vlastní, dostane mnohem větší odměnu už zde na zemi. Básně napsal Vít Obrtel.

Výstup

Báseň o svobodě lidského ducha, který se rozhodl neuhýbat z cesty, ačkoli jej zahalují temné závoje nejistoty a vlastní slepoty, a tak našel bezpečnou cestu k dokonalému štěstí,  napsal svatý Jan od Kříže a přeložil Gustav Francl. Také druhá báseň Víta Obrtela (*22.03.1901 – Olomouc,  † 12.06.1988 – Praha) líčí ponoření se člověka do hořkosti okamžiku, které  může vyústit v nečekané znovuzrození.