Tag Archives: Vigilie za počatý lidský život

Vigilie za počatý lidský život

Dnes, v sobotu 27. 11. 2010, bude Svatý otec ve svatopetrské bazilice předsedat modlitbě prvních nešpor První neděle adventní. Z vděčnosti Pánu za Jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, budou přítomní věřící prosit také o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Touto vigilií, předcházející liturgii hodin, bude Církev na přání Svatého otce na celém světě prosit Pána o milost obrácení srdcí a povznesení kultury života a lásky.