Tag Archives: Svatá Terezie z Avily

Svaté panny

Ženy a dívky v tomto světě většinou přistupují na stereotypy, které představují výhodný způsob života moderní doby a společensky uznávanou realizaci osobnosti, jako je výnosná kariéra, vztah s vlivným mužem, nejlépe bezdětný, aby bylo možno šplhat nahoru po společenském žebříčku bez zdržování tak neprestižní záležitostí, jako jsou domácí práce nebo péče o batolata. Už vůbec v dnešní době  nenajdeme pochopení pro tak vznešený stav jako je panenství nebo zasvěcení Bohu v řeholi. Proto našim čtenářům přinášíme texty z Loutny české Adama Michny z  Otradovic, které si naopak velmi váží volby svaté Terezie Ježíšovy a neposkvrněného života Matky Marie.

Svatá Terezie od Ježíše v kontextu církevní krize

Život a dílo svaté Terezie od Ježíše, jejíž svátek dnes slavíme, nám mohou být velmi nápomocny a inspirativní zvláště v době těžké církevní krize. Málokdo si nepovšiml velkých pohoršení v kostelích, poklesu eucharistické úcty a liturgických excesů. Už jen změna interiéru kostelů a snaha po úplném odstranění všeho vzácného a vznešeného, co slouží k poctě Boha, je varovným znamením.