Tag Archives: Sexulání výchova

Proč nám chybí disciplína a odhodlání?

Jedna věc mi nedává pokoje. Neustále se musím ptát, proč jsme my, katolíci, neustále v tak hluboké depresi a defenzívě. A přes veškerou snahu narážím stále na jedinou odpověď: chybí nám odhodlání a disciplína. Je to nepřehlédnutelné a prosté. Jen si pořád nějak nedokážu odpovědět na otázky „proč tomu tak je“ a „co s tím dělat“…

Sexuální výchova podle Breziny

V dnešním pátečním magazínu MF Dnes je prezentováno téma Jak učit o sexu?, jehož zpracování názorně ukazuje jedno z největších úskalí školní sexuální výchovy, které žádný zodpovědný rodič nemůže pominout. Ta uskalí jsou vpodstatě tři: a) nemožnost přizpůsobit ji individuální připravenosti jednotlivých žáků, b) ničení zdravého studu žáků veřejným probíráním velmi soukromého tématu, c) riziko amorální indoktrinace dětí. Zmíněný článek pak opravdu názorně demonstruje to poslední.