Tag Archives: pro-life kultura

Pro-life román dle prof. Tošovského

„(Post)moderní doba“ plodí mnoho nepěkných vymožeností, mimo jiné interrupce a euthanasii coby státem oficiálně schvalovaná/akceptovaná řešení. Ty jevy zde nové nejsou, co je nové, je právě to schvalování, ta akceptance určitých typů vraždění. Odpor proti tomuto vedl ke zrodu hnutí pro-life. A společně se zrodem hnutí pro-life vyvolal i vznik pro-life kultury a pro-life umění.