Tag Archives: duchovní cesta

Léon Bloy: Hledání Absolutna

V návaznosti na některé básnické texty svatého Jana od Kříže, pojednávající o temnotě a náročnosti autentické duchovní cesty, zveřejňujeme vynikající esej Léona Bloye. Pro tohoto autora bylo téma utrpení při hledání Boha velkým tématem,  které se opakuje také v jeho románech a dalších dílech. Bývá způsobeno především osamělostí, neboť  upřímná a vytrvalá cesta za pravdou obvykle nesnese mnoho věrných společníků.

Výstup

Báseň o svobodě lidského ducha, který se rozhodl neuhýbat z cesty, ačkoli jej zahalují temné závoje nejistoty a vlastní slepoty, a tak našel bezpečnou cestu k dokonalému štěstí,  napsal svatý Jan od Kříže a přeložil Gustav Francl. Také druhá báseň Víta Obrtela (*22.03.1901 – Olomouc,  † 12.06.1988 – Praha) líčí ponoření se člověka do hořkosti okamžiku, které  může vyústit v nečekané znovuzrození.