Online sloty se točí zdarma bez vkladu 2023

 1. Hrací Automaty Do Mobilu 2023: Nicméně, na Novém Zélandu pokies jsou nejoblíbenější hra hraná v jejich kasinech.
 2. Nový Automaty Zdarma Bez Registrace - Pak je tu samozřejmě prostor pro stolní a karetní hry pro ty, kteří nechtějí neustále otáčet kotouče a najít více než dost her, které by je kompenzovaly.
 3. Kasino Jak Vydělat Peníze 2023: V Plush Casino máte k dispozici téměř všechny možné způsoby dosažení zákaznické podpory.

Kasino vydělává peníze rychle 2023

Automaty Zdarma Kajot 81
Velká část úspěchu společnosti byla připsána Simonovi Nobleovi, být primární hnací silou značky Intertops.
Online Kasino Minimální Vklad 5 Euro 2023
Podívejte se na níže uvedenou tabulku, abyste byli informováni o deseti nejnovějších kasinových bonusech.
Pokud nemají žádné odkazy na špičkové renomované poskytovatele, měli byste být opatrní.

Online kasino bezplatná rotace bez vkladu 2023

Vydělávejte Kasino Bonusy 2023
Důvodem, proč vám doporučujeme hrát Adventure Palace, je to, že v této hře je mnoho prvků, jako je vzhled a jednoduchost, která osloví vaše touhy.
Sloty Automaty Zdarma
Tato stránka také není nejlepší volbou, pokud hledáte možnosti hazardních her v kryptoměně.
Kasino Pro Peníze Vklad Přes Paypal

Interview s Jeho Excelencí mons. Carlo Maria Viganem

„Es ist kein Zufall, dass selbst im katholischen Bereich die Ächtung derer immer stärker wird, die nicht bereit sind, im Namen der Unterwerfung unter die vorherrschende Ideologie auf den Glauben zu verzichten.“  Die schneidende Analyse zum Great Reset eines ehemaligen Spitzendiplomaten.

Interview s Jeho Excelencí Carlo Maria Viganem, titulárním arcibiskupem z Ulpiany, do r. 2016 apoštolským nunciem v USA, provedené Dr. Maike Hicksonovou (historičkou, rodilou Němkou, která dnes žije v USA a je publicisticky činná především v LifeSiteNews) pro Kultur-Magazin Schloß Rudolfshausen.

Maike Hicksonová: Co znamená “Great Reset”?

Arcibiskup Viganò: Great (Velký) Reset je pojem, který před několika lety byl vynalezen svobodozednářskými elitami ovládajícími svět. Míněna je tím globální revoluce zorganizovaná s cílem zlikvidovat stávající sociální pořádek a vnutit masám řadu změn, jež směřují k vládě Antikrista. Tato katastrofální proměna by byla těžko proveditelná pouhým hlasováním v parlamentu, proto tyto elity sáhly k revoluci. Ideály lepšího světa, respektu k životnímu prostředí a bratrství mezi národy jsou jen pozlátkem a podvodnou fasádou, za níž se má tato revoluce připravit, zdánlivě ušlechtilé úmysly jsou jenom pláštěm, pod nímž se skrývají pravé cíle, vyjádřené jejich vlastním heslem: nic už nebude, jak bylo.

Maike Hicksonová: Které klíčové osoby stojí za “Great Reset”? Co víme o jejich osobních názorech?

Arcb. Viganò: Elita, která prosazuje Velký Reset, zahrnuje nejdůležitější světové organizace od Světového hospodářského fóra Klause Schwaba až k OSN, od Trilaterální komise až ke skupině Bilderberg s podporou jejich lokajů ve vládách, ve vysokých finančních kruzích, v mezinárodním byznysu a v médiích. Tento proces trvá už několik staletí a je řízen velkými dynastiemi kapitálu jako jsou Rotschildové nebo Rockefellerové, kteří se díky svému obrovskému bohatství masivně vměšují do politiky jednotlivých států.

Podstata je svobodozednářská, což dokazují nejen principy, které tito lidé vyznávají, ale především jejich nenávist vůči náboženství, především proti našemu Pánu Ježíši Kristu. Když rozebereme požadavky a teorie zastánců Velkého Resetu, tak snadno dospějeme k revoluční a zednářské triádě volnosti, rovnosti, bratrství. Katolík zformovaný učitelským úřadem římských papežů ví přesně, jaké pekelné manipulace podpírají tyto principy: Svoboda je rebelií proti suverenitě Boha a jeho svatého zákona; rovnost klade všechny lidi na stejnou úroveň – tu nejnižší – a popírá rozdíly a individualitu každého jednotlivce, především ale odmítá zásadní rozdíl mezi těmi, kteří uznávají Krista jako jediného Boha a Pána, a těmi, kteří ho odmítají; bratrství potom znamená vytvořit společnost, v níž lidé mají být bratry nezávisle na Božím otcovství a příslušnosti k rodině spasených v Kristu.

Všimněme si jedné důležité věci: Člověk je stvořen podle Božího obrazu, a sice v tom smyslu, že odráží schopnosti a vlastnosti Nejsvětější Trojice: sílu Otce, moudrost Syna a lásku Ducha Svatého. Great Reset chce tuto podobu člověka se svým Stvořitelem, Pánem a Spasitelem v blasfemické parodii zrušit, připomínku toho sejmout z mysli, intelekt odstavit a zfalšovat vůli.

Všechno, co se ve jménu globalistické ideologie děje, má jeden zamlčovaný, avšak více než zřetelný cíl: Nesmíme mít žádnou vzpomínku na naši minulost a naše dějiny, nesmíme vědět nic o rozdílu mezi dobrem a zlem, nesmíme chtít ctnost a odmítat neřest; jsme čím dál více nuceni odsuzovat dobro jako intolerantní a zlo vítat jako osvobození od křesťanské morálky. A když je Bůh odmítnut jako Otec, tak není také ani v přirozeném řádu žádné otcovství, neboť toto přirozené otcovství je zrcadlem otcovství Božího. Odtud pochází teologická nenávist proti přirozené rodině a nenarozenému životu. Jestliže Bůh za nás na kříži nezemřel, tak potom nemá právo na existenci žádné utrpení, žádná bolest, žádná smrt, neboť toto všechno pochopíme jen tehdy, když uvěříme v zástupnou oběť Krista na kříži a svoji bolest přijmeme z lásky k Tomu, jenž za nás prolil svoji Krev. Když Bůh už není láska, tak potom vládne jen nekázeň a uspokojení vášní. Když my chceme dobro druhých, tak nás to pudí, abychom s nimi sdíleli to nejdražší dobro, které máme, totiž víru. Usilujeme o to, abychom je nenechali ve jménu perverzního pojmu svobody padnout do pekelné propasti. Ti, kteří chtějí pravý opak toho, co my, nejsou žádní ateisté, oni Boha nepopírají, ale nenávidí ho podobně jako Lucifer.
alt

Maike Hicksonová: Jde tedy podle vašeho názoru o boj mezi dobrem a zlem?

Arcb. Viganò: Velký Reset je nejenom posledním aktem před ustavením panství Antikrista, ale zároveň přijal všechny poznávací znaky právoplatného náboženství, převzal jeho řeč, ustanovil obřady a jmenoval vlastní kněze. Rituál současné pandemie tomu zcela odpovídá: očkovací vakcíně propůjčuje jakousi sakramentální hodnotu, proto se apeluje na biskupy, kněze a dokonce na papeže, aby kázali všem věřícím o spásonosné nevyhnutelnosti vakcín, ba ještě více – o „morální povinnosti“ každého věřícího nechat se naočkovat. Tak se spolu se zákazem svaté oběti pravému Bohu a zákazem udělovat pravé svátosti prý z „epidemiologických důvodů“ protlačuje nové covidové náboženství s novými hygienickými rity a novými „zdravotnickými“ svátostmi.

Důvěra adeptů koronaviru v narrativ médií je groteskní parodií úkonu víry požadovaného od katolických věřících s tím rozdílem, že dogmata tohoto zdravotnického náboženství, k nimž je vyžadován bezpodmínečný souhlas, jsou zcela iracionální, protirozumová a nelogická. Nejde jenom o přijetí nějaké pravdy, která přesahuje lidský rozum, nýbrž o to, že tato údajná „pravda“ odporuje jak rozumu, tak i zjevené pravdě, a ukazuje jasně, že covidové náboženství, jakož i všechna falešná náboženství, vede k pověře. Ti, kdo věří na covid, se cítí povinni obhájit své podrobení se nositelům posvátných covidových úřadů i tehdy, když jejich nařízení odporují konceptům medicíny a zdravému lidskému rozumu: Užívání roušek je povinností i tehdy, když nechrání před nákazou; vakcína je vyžadována i tehdy, když neposkytuje žádnou imunitu; všechny terapie neschválené zdravotnickým sanhedrinem jsou zakázány, i když jejich účinnost je průkazná. A my k tomu musíme dodat: Čím absurdnější je rozkaz, tím více se cítí jeho příjemce jako člen sekty, kterou nutno poslouchat.

Je znepokojující, že ti, kdo tváří v tvář proklamacím papežů-virologů rezignují na zdravý rozum, se označují za „racionalisty“ a přesvědčené stoupence vědy proti každému prý dogmatickému fideismu. To nepřekvapuje, neboť kdo nevěří v Boha, je ochoten věřit všemu.

Maike Hicksonová: Při pohledu na skutečnost, že Světové ekonomické fórum (SEF) podporuje politiku tvrdého lockdownu prosazovaného kvůli viru corony a dokonce vychvaluje přednosti lockdownu pro čistotu ovzduší, se jeví coronakrize pro Velký Reset jako dobrý a užitečný nástroj. Vidíte tady nějaké vazby mezi SEF a manažery coronakrize?

Arcb. Viganò: Myslím, že jsem jedním z prvních biskupů, který pranýřoval spojení pseudopandemie s Great Resetem. Existuje jedna velmi zajímavá a obsahově bohatá výpověď Pierra J. Gilberta z r. 1995, v níž jsou popsány všechny kroky, které my dnes v tragické covidové situaci vidíme přímo před očima, od masového očkování až po zřízení zvláštních táborů pro jinak smýšlející. Tento bývalý zednář, který konvertoval ke katolické víře, odhalil už před pětadvaceti lety cíle této sekty. Tenkrát to bylo odbyto jako absurdní šílená představa nějakého spikleneckého teoretika, dnes se ale všechno ukazuje jako tvrdá a strašlivá realita a také, že tento Božími nepřáteli ukutý plán Velkého Resetu se neomezuje pouze na hospodářské aspekty, ale je též používán jako nástroj, jak odstranit každý zbytek křesťanství. Za tím vším se skrývá ten Zlý, který se dnes může pochlubit vysoce organizovanou skupinou přívrženců.

My se musíme jednou provždy osvobodit od absurdního narrativu mainstreamových médií, že SARS-CoV‑2 je smrtící virus, proti němuž se mají státy organizovat, aby neočekávanou a zničující pandemii zvládly.

Tento virus podle názorů význačných expertů je výsledkem manipulace, která se uskutečnila v jedné laboratoři v čínském Wuchanu.
Za druhé by tento nikoli smrtící virus mohl být účinně likvidován vhodnými medikamenty a finančně nenákladnými terapiemi, ale WHO poskytla mylné a zavádějící údaje, dokonce vydala k tomu i výhružné protokoly, které zakazují domácí péči a při komplikacích ordinují terapie proti syndromu dýchacích cest místo syndromu krevního oběhu.
Dále nařídila, aby všichni zemřelí s covidem nezávisle na skutečné příčině úmrtí byli registrovaní jako oběti corony a doporučuje dokonce spálení a rozprášení ostatků.

Na podkladě takto nafouklých údajů vyvolala média sociální poplach, proti obyvatelstvu byla uplatněna akce státního terorismu, neoprávněné uzávěry společenského a ekonomického života, neužitečné roušky a sociální distance. Pro údajné zjištění virové infekce byly zavedeny tyčinky do nosu a testy, které ke stanovení diagnózy jsou zcela neadekvátní a jejich výsledky lze snadno zfalšovat, jak sdělil sám jejich vynálezce. Konečně je též požadováno použití údajné očkovací vakcíny, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o Gen-Serum, které vzhledem k imunitě proti viru je podle vlastních vyjádření výrobců zcela neúčinné, zato však působí krátkodobé vedlejší účinky, jak bylo už v širokém rozměru prokázáno. Ty dlouhodobé účinky lze teprve očekávat. Vakcína, která byla určena k likvidaci jednoho mutujícího viru, musí být na základě covidových „fantóm variant“ pravidelně obnovována. V tomto kriminálním plánu se věda mění v ezoteriku, lékaři v čaroděje a jinak myslící v kacíře, kteří mají být exkomunikováni nebo podrobeni nucenému léčení.

Tyto a další omyly – například rozhodnutí seniory v domovech důchodců hospitalizovat a přitom infekci rozšířit a zlikvidovat tak tisíce ohrožených lidí, jejichž imunita je oslabena – jsou součástí jednoho celosvětového plánu. Je zjevné, že se jedná o jednotnou celosvětovou režii s herci, kdy každý z nich hraje konkrétní roli.

Jako důkaz pravdivosti svých slov bych rád uvedl, že ty státy, které se neřídily instrukcemi a příkazy WHO, vykazují menší počet případů covidových úmrtí, například Bělorusko a Tanzánie, abych jmenoval aspoň ty nejznámější. Nesmíme též zapomenout, že oficiální statistiky celkového počtu úmrtí jsou téměř všude za rok 2020 pod průměrem posledních let. Kdyby Covid 19 byl skutečně pravou pandémií, tak bychom měli podobná data jako mezi lety 1918-20 u španělské chřipky.

Následně je koronavirus záminkou, jak propůjčit omezením přirozených práv a svobod jednotlivců zdání legitimity, a jak vyrobit ekonomickou a sociální krizi. Stav hospodářské závislosti, v němž se evropské země – zvláště ty s katolickou tradicí jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko a Polsko – nacházejí, je nutí, aby se podrobily EU a staly se objektem drancování nadnárodních koncernů se sídlem v USA, Číně, Německu nebo Francii. Paralelně k ničení světové ekonomiky se navýšily zisky několika málo nadnárodních firem jako Amazon, Just Eat, Ikea a další, které enormně profitují z uzavření malých a středních podniků. Zcela se mlčí o zisku farmaceutických firem, za nimiž vězí mimo jiné investiční fondy Microsoftu, Amazonu a Facebooku.

Dalším sektorem, který enormně profituje z lockdownu, je pornografie: Nadnárodní koncern Mindgeek navýšil své zisky a přispěl k tomu, že miliony mladých lidí i dospělých, kteří kvůli vyhlášené pandemii museli zůstat zavřeni doma, reagovaly kladně na jeho nabídky a bezplatné užívání. Tím se zvedl počet zákazníků trojnásobně, počet návštěvníků webových stránek této firmy čini dnes 3,5 miliard za měsíc. Firmy Amazon, Twitter a Facebook je ochotně generují. Je nepřehlédnutelné, že pandemie nabízí pro ty, kteří chtějí znemravnit společnost perverzemi, skvělou příležitost.

Maike Hicksonová: Jak vidno, tak Západ napodobuje lockdownovou politiku, která byla nejprve v Číně, v totalitárním státě použita. Neukazuje nám to, jak velice jsme už tady na Západě ovlivněni Čínou? Proč vlastně Západ kopíruje čínské metody?

Arcb. Viganò: Komunistická Číně je bezpochyby jedním z hlavních aktérů tragického dramatu pandemie: Vzniká konkrétní podezření, že Číňané virus záměrně rozšířili do zahraničí, neboť zatímco zakázali vnitrostátní lety, ty zahraniční byly dovoleny. Čína nepochybně profituje z hospodářské krize, v ní se jí náramně daří kupovat strategické podniky, hotely, prestižní nemovitosti aj., což se týká i Itálie. Peking si je vědom, že Nový světový řád ustavený po Velkém Resetu přinese s sebou též „komunizaci“ liberální ideologie a využije toho, aby posílil svou moc ve světě. Děje se tak už nyní díky páté koloně, kterou Čína financuje v různých státech: V těchto dnech například bylo publikováno, že někteří italští ministři a státní tajemníci byli Čínou placeni.

Maike Hicksonová: Byl jste jedním z prvních, kdo varoval, že coronavirus je využíván pro politické cíle. Vzpomínám si, jak v březnu minulého roku v raném stadiu této epidemie jsem já sama byla silně ovlivněna imunology typu dr. Richarda Hattcheta, který tvrdil, že „toto je nejstrašnější nemoc, jakou jsem ve své kariéře zažil“. Srovnával ji se situací II. světové války a chválil „neuvěřitelné a úspěšné intervence“ čínských komunistů ve Wuchanu. Teď vím, že on se podílí na tvorbě vakcíny proti tomuto viru a je financován Fundací Billa a Melindy Gatesových 20 miliony dolarů. Myslíte, že tento příklad by mohl objasnit, jak mohlo dojít k tomu, že občané akceptovali silná omezení svého života a že nejrůznější mocnosti se spojily, aby nám sugerovaly hrůzu a děs?

Arcb. Viganò: Fundace Billa a Melindy Gatesových je jedním z hlavních sponzorů viru a Microsoft největším finančním podílníkem Blackrock-Investmentfondu, Pfizeru, Moderny a AstraZeneky. Krom toho tato fundace patří i k hlavním sponzorům WHO a má své peníze také v mnoha národních i mezinárodních zdravotnických organizacích. Je dostatečně známo, že Bill Gates mnohokrát teoretizoval ve svých projevech o využití pandemie k redukci obyvatelstva naší planety. Tvrdit tedy, že Gates je filantop, znamená totéž jako říct, že Jack Rozparovač byl dobrodincem lidstva, protože se věnoval anatomii.

Rád bych též připomenul, abych poukázal na jasný střet zájmů, v němž se mezinárodní instituce vůči svým sponzorům nacházejí, že Bill Gates a George Soros mezi lety 2004 a 2013 darovali téměř 1.400.000 Euro Euroaparátu a tím uskutečnili opravdovou privatizaci mezinárodních organizací a co je ještě horší, „privatizaci“ samotných lidských práv, jak tuto skutečnost pranýřoval francouzský advokát Grégor Puppinck, ředitel Evropského centra pro právo a justici.

Pravým cílem Gatese, Sorose a dalších magnátů, kteří se upsali globalistické agendě, je decimování obyvatelstva světa, zotročení mas a koncentrace moci a peněz v rukou několika málo kriminálníků, kteří usilují o světovládu a připravují příchod Antikrista. Tomuto pekelnému plánu plně slouží jako nástroj virus Covid 19 a vakcína, která má učinit miliardy lidí chronicky nemocnými. K tomu nalezli komplice v mnoha politických a náboženských vůdcích celého světa včetně Jorge Mario Bergoglia. Ten, jak víme, podepsanou dohodou s Pekingem zradil čínské katolíky a vydal hierarchii i laiky do rukou schizmatické sekty, jež poníženě slouží komunistické straně, aby za to od ní dostala potřebné finance.

Maike Hicksonová: V jednom ze svých jiných rozhovorů jste zmínil, že „generální tajemník OSN potvrdil, že tento virus byl nasazen k potlačení různosti názorů“. Můžete přesněji sdělit, co vlastně generální tajemník OSN řekl?

Arcb. Viganò: Tyto výroky generálního tajemníka OSN mohou být chápány současně jako výhrůžka a varování těm státům, které nemíní pokračovat v tomto útlaku občanů, a také jako přiznání pravých úmyslů elit. Říkám, že toto stanovisko veřejně potvrzuje záměr vnutit očkovací pas spolu s masovým očkováním a diskriminací těch, kteří nebudou chtít přijmout vakcínu. Nevylučuji také, že toto přiznání může sloužit i k uklidnění jinak smýšlejících, že OSN s tímto globalistickým plánem nemá nic společného.

Maike Hicksonová: Nemůže to být i tak, že se už nacházíme v bodě, kdy globální elity, které pracují na Velkém Resetu, se efektivně zaměřují právě na Čínu bez ohledu na její diktátorskou vládu nad lidem?

Arcb. Viganò: Čínská diktatura je paradigmatem toho, co čeká celý svět, když dojde ke zpečetění svazku mezi liberály a komunisty. Čína demonstruje, že diktatura je jedinou možnou cestou pro celý svět, jak masám vnutit Velký Reset a jak zopakovat v pozměněné formě to, co udělal Mao Ce-tung se svojí tzv. Velkou proletářskou revolucí v 60. letech. .

Maike Hicksonová: Lze očekávat, že Západ, který napodobuje čínské uzávěry kvůli koronaviru, napodobí i čínský útlak politicky jinak smýšlejících osob a náboženských skupin, zejména katolíků a obecně křesťanů?

Arcb. Viganò: Jak jsem řekl, zdá se mi zřejmé, že toho času v Číně platný model diktatury bude použit i v těch státech, jimž má být vnucen Velký Reset: civilní, politický i náboženský odpor nesmí být ani zohledněn, ani trpěn, zejména když je podepřen tvrdými argumenty a zřetelnými důkazy o groteskním spiknutí Nového světového řádu proti obyvatelstvu. Znamení toho jsou už delší dobu patrná v tzv. „svobodných“ zemích: bezohledná cenzura v sociálních médiích, plná podřízenost mainstreamových médií elitám, zvětšující se kontrola státu nad životem jednotlivců, omezení pohybu jako součást dohledu nad životem občanů a ne na posledním místě systém sociálního kreditu, který už v Číně byl zaveden a jehož prvky se zavádějí také u nás.

Sociální kredit je systém, kdy každý občan má stanovený počet bodů, který udává jeho spolehlivost vůči státu a vládním informacím. To potom rozhoduje o jeho hospodářském a sociálním postavení. Jde nepochybně o formu kontroly mas s klasifikací jednotlivých osob a s možností některé z nich vyloučit ze společnosti a sociálního života, když nezískají potřebné parametry, tj. potřebný počet bodů. Každý občan tak bude na základě svého postoje buď odměněn, nebo potrestán. Některé druhy trestů spočívají na zákazu létat, vyloučení ze soukromých škol, zrušení internetového připojení, nemožnosti získat prestižní pracovní místo, zamítnutí ubytování v hotelu a konečně v zařazení na proskripční listinu. Když si s tím srovnáme ta opatření, která kvůli pandemii se týkají tzv. „očkovacího pasu“, tak mám dojem, že čínský systém už funguje téměř všude.

Co se týká potlačení nábožensky motivovaného odporu, tak Bergoglio ukázal, že Katolická církev má být nahrazena jakousi ekumenickou a globalistickou strukturou, která pouze ponese jméno Nevěsty Kristovy, tj. Katolické církve. Není žádnou náhodou, že v samotném katolickém prostředí jsou káráni ti, kteří nejsou ochotni zřeknout se víry ve jménu podrobení se vládnoucí ideologii; na druhé straně ale Svatý stolec bdí nad tím, aby heterodoxní nauky některých biskupských konferencí, konkrétně německé, belgické a holandské, nebyly odsouzeny. Naopak: Ideologický základ těchto nauk – například žehnání sodomitským párům nebo náboženská lhostejnost, která je požadována prostřednictvím tzv. ekumenického dialogu – se nachází přímo v Bergogliově „učitelském úřadu“ a je v souladu s kacířskou tezí, prosazovanou od II. vatikánského koncilu, jenž dal impuls k procesu rozkladu tradiční společnosti, na což navázalo hnutí r. 1968 v Evropě a v USA a tzv. kulturní revoluce v Číně.

Maike Hicksonová: Jak posuzujete vzrůstající spolupráci elit Velkého Resetu a Číny na vytváření méně svobodné společnosti než ta nynější ve světle varování Naší milé Paní z Fatimy, že Rusko rozšíří po celém světě své bludy, když nebude provedeno jeho řádné zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci, přičemž hlavním nebezpečím je komunismus?

Arcb. Viganò: Neochota zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie vedla k rozšíření komunismu na celém světě. Dnes vidíme, že komunismus je spojen s jiným zapřisáhlým nepřítelem křesťanství, s liberalismem. Toto pekelné spojenectví má vést k ustavení Nového světového řádu a k nastolení vlády Antikrista. Ale nezapomeňme, že Matka Boží řekla, že světu bude před poslední zkouškou dopřáno období míru. Myslím, že Velký Reset a satanský projekt Nového světového řádu pod taktovkou zednářstva se dosud nepodařilo plně prosadit, i když jeho strůjci se k tomu velice přiblížili. Já doufám a modlím se, aby Prozřetelnost nám skrze tuto pseudopandemii ukázala hrůzný svět, který nás očekává, když se neobrátíme k Bohu, když setrváme v postoji, který Ho uráží a pohrdá jeho přikázáními, když budeme odmítat království našeho Pána a chtít žít raději pod tyranií toho Zlého. Mnozí lidé, kteří až do současnosti byli přesvědčeni o dobru globalistického projektu a jeho slučitelnosti s vírou, už začínají chápat, jak nelidské a protikřesťanské to je. Snad ještě není všechno ztraceno, když pochopíme, že není a nebude žádný mír tam, kde není Kristus uznán jako Král: pax Christi in regno Christi. Kdo věří, že lze vybudovat prosperující a mírovou společnost, která by nespočívala na skále našeho Pána, skončí stejně jako ti, kteří chtěli postavit babylónskou věž a vyloučili z tohoto plánu Boha. Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine: dextera tua, Domine, percussit inimicum (Ex 15,6).

Maike Hicksonová: Co my katolíci můžeme dělat, abychom tento strašlivý celosvětový proces zastavili a ubránili naše ústavou zaručené svobody, které jsou porušovány ve jménu zdravotní krize?

Arcb. Viganó: Porušování ústavou zaručených svobod není jediným aspektem problému: Předchází mu porušování Božího zákona, kdy potrat, eutanázie, sodomie a nejhorší perverze jsou označovány za „práva“, ačkoliv znamenají vzpouru proti Božímu majestátu. Uvědomme si ale dobřer: Deus non irridetur (Gal 6,7), Bůh se nenechá posmívat. K zastavení této pekelné jízdy do propasti máme jen jedno řešení: radikální změnu našeho života, evangelizovat ty, kteří nevěří, dobrým příkladem a slovem; prosit Pána, aby se hierarchie obrátila a stala se svědkem Kristovým a ne lokajem tohoto světa; vzývat Nejsvětější Pannu, aby nám vyprosila svatého a bohabojného papeže, který by vystoupil jako nový prorok v tomto Ninive, jímž je moderní svět, a mocné napomínal, jak to ještě Jan Pavel II. dělal, když ustanovil obranu lidského života od početí až do přirozené smrti a rodiny hlavním tématem svého pontifikátu.

Nemysleme si, že k záchraně vystačí následovat jakékoliv kredo, nebo že jediný trojjediný Bůh, který se zjevil a svého jednorozeného Syna obětoval pro naši spásu, může být postaven na tentýž stupeň jako falešní a vylhaní bůžkové, jakým je například prokletá Pachamama.

Snažme se stále více o to, aby Kristus vládl v našich srdcích a následně v našich rodinách, potom také v celé společnosti. Když si budeme neustále vědomi, že máme být solí země (Mt 5,13), abychom pomohli obnovit na ní království našeho Pána, může tím společnost jenom získat. Když ale naproti tomu přijmeme pekelný plán Velkého Resetu ve jménu neuskutečnitelného sbratření dobra a zla, pak budeme sami odsouzeni k tomu, aby nás lidé pošlapali spolu s Božími nepřáteli.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup 9.dubna 2021

Z německého originálu publikovaného na www.katholisches.info 21.5.2021 přeložil PhDr. Radomír Malý.

5 Responses to Interview s Jeho Excelencí mons. Carlo Maria Viganem

 1. Realista napsal:

  Díky za překlad! Snad to pomůže nakopnout naše české váhavce, aby pochopili, že o zdraví tu vážně nejde a že jestli náhubky nosí i teď, v červnu 2021, tak už je nesundají asi nikdy. A aby i na Faměráku pochopili, že očkování skutečně nelze obhajovat a pravý pastýř od něj bude své ovečky odrazovat, seč mu síly stačí. Kněz, nasazující si náhubek na podávání Těla našeho Pána Ježíše Krista, je znakem podrobení se, výsměchem věřícím, špatným příkladem a ostudou katolicismu! Takovouto zženštilostí a zbabělostí se vládě Antikrista rozhodně nečelí. Kéž si naši pastýři vezmou příklad z arcibiskupa Vigana.

  • Marek Winogrodzki napsal:

   @ Realista
   Když jsem o přístupu „Faměráku“ vyprávěl známým ve Vídni nebo Štýrském Hradci, kde kněží FSSPX slouží celou dobu a bez náhubků a lidé také bez náhubků na Mši Svatou přicházejí, tak mi to nikdo nechtěl věřit a to včetně jednoho z kněží, který rozhovoru naslouchal a ač se nevyjádřil , tak si podle mne myslel že to přeháním. A to bylo ještě na podzim loňského roku a neřešila se ještě tolik „elixilirizace“. Podobně si ťukal na čelo můj známý, „piusovec“ z Varšavy.

   • Pan Contras napsal:

    Tak Faměrka je zcela specifická destinace. Jsem rád, že se na katolickou liturgii dá dostat i bez nutnosti návštěvy salonku a dá Bůh, že i po zrušení Summorum to půjde a můžu zůstat katolíkem aniž bych musel hlásit se k nějaké obskurní státem registrované náboženské společnosti. Pan děkan se asi bojí, aby nemusel platit pokutu, a nevyschnul zvoneček. Můžu ho ujistit, že by neplatil, proto každé nařízení bude soudem zrušeno dříve, než příslušná přestupková komise rozhodne. Mně nejvíce pobavilo, jak zavřel krám, ale neváhal si ještě (na můj vkus nevkusně) říct o bakšiš bezhotovostně u drahých platících. Již dávno jsem si říkal, že by mohl zavést bezkontaktní a bezhotovostní zvoneček.

    • Realista napsal:

     Ano. Touto žádostí o příspěvek ve stylu „na mši máte zavřeno, ale přispívat je potřeba“ se trapně znemožnil a dodal korunu registraci náboženské společnosti a výzvě věřícím, aby při sčítání lidu vyplňovali „Církev římskokatolická – Kněžské bratrstvo sv. Pia X.“. Obhajoba nevkusně moderně vytříbeného kostela, kde ani mřížka pro přijímání není po celé délce presbytáře, byla také půvabná. Škoda. Namísto toho, aby FSSPX bylo přístavem katolicismu, stala se z něj u nás sektářsky působící společnost neschopná spolupráce.

 2. Lenka napsal:

  …WHO dokonce …vydala… i výhružné protokoly, které zakazují domácí péči a při komplikacích ordinují terapie proti syndromu dýchacích cest místo syndromu krevního oběhu…

  …nařídila, aby všichni zemřelí s covidem nezávisle na skutečné příčině úmrtí byli registrovaní jako oběti corony a doporučuje dokonce spálení a rozprášení ostatků…

  …rozhodnutí seniory v domovech důchodců hospitalizovat a přitom infekci rozšířit a zlikvidovat tak tisíce ohrožených lidí, jejichž imunita je oslabena…

  oficiální statistiky celkového počtu úmrtí jsou téměř všude za rok 2020 pod průměrem posledních let…

  ?????

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *