Monthly Archives: Květen 2010

K volbám: KSČM, VV a SZ

Volby se blíží a je tedy čas podívat se na to, jaké strany se nám nabízejí a co je na nich zajímavé pro katolického voliče. Jakožto katolický volič, který dlouhodobě sleduje témata, která považuji pro katolického voliče za zajímavá, pokusím se k tomu něco říci těm, co na to čas nemají.

Budu se zde zabývat nejen programy stran, jejichž podstatou je, že říkají voličům jen to, co jim strany chtějí říci, ale rovněž tím, co tyto strany a jejich představitelé hlásaly a dělaly dříve. Dnes zde mám tři strany, které hodnotím jako naprosto nevolitelné pro kteréhokoliv křesťana, který bere svoji víru alespoň trochu vážně.

Split a duch světa

Zvláštní hořkost je ve sladkosti, kterou prožívám vzpomínajíc na rodný kraj. Ještě větší, když nyní pozoruju, jakým způsobem se přetváří jeho mentalita, kulturní a architektonické prostředí. Moře, známé a důvěrně malé prostředí plné nádherných starobylých chrámů a klášterů, jazyk mého dětství a jeho nejnezkalenějších vzpomínek, ostře se tluče s nátěrem vulgárního, laciného a bolestně světského pronikání zla a zkaženosti po vzoru velkých měst a lidí, jdoucích s proudem doby. Jako bys do studánky vylil plechovku jedovatého barevného nátěru na zdi.

Rozhlédnutí

Stalo se ve světě

Papež přijal rezignaci biskupa Mixy a jmenoval nového primase Polska.

Papežova Švýcarská garda dostala třicet nových gardistů.

Světlo Panny

V měsíci máji se zvláštním způsobem obracíme k Panně Marii. Příroda, ozdobená  nejkrásněji za celý rok, připomíná něco z krásy naší Matky a ukazuje nám předchuť Nebeského  království. Také se můžeme těšit radosti a úlevě rozveseleného stvoření po dobách vyprahlosti a tísně. Básně napsal Klement Bochořák (18. 1. 1910 Kunštát – 10. 8. 1981 Brno).

Horror vacui

Obvykle při debatách nad otázkami liturgické praxe mezi spolubratry a sestrami narážíme na podivuhodně jednotný rys týkající se svazácko-charismatického rozjásanismu. Je jím cíleně projevovaný odpor vůči tradiční mši svaté, která je prezentována coby něco přežilého, nevhodného, nepochopitelného a nesrozumitelného.

Katolická cesta Jaroslava Durycha III – Počátky bojů

Nelze si dost dobře představit „katolickou cestu“ jako procházku „růžovou zahradou“. Toto ovšem je fráze hojně používaná a jen málokdy správně. Procházka růžovým sadem totiž nemusí vždy představovat největší štěstí.

Katolická cesta je nepohodlná. Je kostrbatá, tuze často příkrá, kamenitá, ale hned zase blátivá, je třeba přeskakovat louže a ty bývají někdy tak veliké a hluboké, že přeskočit je nelze, nutno je přebrodit a protože voda v těchto kalužích je stojatá, zahnívá a páchne hůř než bahno někde na okraji zanedbaného rybníka.

Academia Film Olomouc

V dňoch 13.-18. 4. 2010 prebiehal v Olomouci 45. Ročník Medzinárodného festivalu populárno-vedeckého a dokumentárneho filmu Academia Film Olomouc (AFO). Rovnako ako v minulých rokoch znovu inovačným spôsobom mapoval prírodné, humanitné a sociálno-vedné odbory v kontakte s audiovizuálnymi médiami a nadobudol tak tvorivú a otvorenú platformu pre stretávanie sa vedy s umením. Festival usporiadala Univerzita Palackého v Olomouci a tak sa publikum vedľa filmových profesionálov a vedeckých odborníkov stretáva i s kreatívnym študentským prostredím. V slovách usporiadateľov: „ zvrátiť tradičnú predstavu vedy ako uzatvoreného či nezrozumiteľného priestoru a vedcov ako suchopárnych atribútov. Festival AFO rúca mýty o „neatraktívnosti“ vedy a cez kvalitné snímky ukazuje, že veda je dobrodružstvo ducha a zvrchovaným kultúrnym gestom“.

Biskupství a internet

Když jsem v minulých týdnech komunikoval s jednotlivými diecézemi ohledně výsledků sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb, dostal jsem tak příležitost mimoděk se věnovat ne zcela nezajímavým otázkám: jaká je oficiální prezentace diecézí a ČBK na internetu a jak jsou jejich úředníci schopni reagovat na e-mailový dotaz zvědavého novináře.

Katolík a Panna Maria

Jednou, nedlouho po vysvěcení na kněze, jsem zastupoval v jedné farnosti na Slovensku. Měl jsem také za úkol navštívit dětský domov. Bylo to poprvé v životě, co jsem se setkal s takto postiženými dětmi. Překvapilo mne, že na otázku, zda vědí, že mají maminku, většina z nich odpověděla, ano. Ačkoliv někteří z nich svou matku neznali a někteří ji možná nepoznali jako láskyplnou maminku, většina z nich si byla vědoma toho, že ji mají. Bohužel, ne vždy máme toto vědomí my, katolíci. Pro některé se zdá být mariánská úcta něčím dodaným, nějakým přílepkem k víře v Ježíše Krista, něčím nepodstatným. Nebo je to mariánská úcta jen vnější, bez vědomí, že Panna Maria je mou skutečnou matkou v řádu milosti a bez vydanosti a poslušnosti jí.

Májové rozhlédnutí

Stalo se doma

Předvolební kampaň se nevyhnula ani církevnímu prostředí: biskupové vydali v poslední době hned několik prohlášení a vyjádření k volbám. Víme tedy, že podle biskupa Radkovského je KDU-ČSL křesťanštější než TOP 09 a že biskup Malý považuje za klíčovou otázku voleb zadlužování, což je ovšem jen jeho osobní stanovisko.