Tag Archives: křesťanské zpravodajství

Rozhlédnutí 2015/03/22

Panna Maria Sedmibolestná

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme pátou neděli postní (Smrtelnou).

Nejvýznamnější dny, svátky a památky v nastávajícím týdnu: bl. Metoděj Dominik Trčka (po 23.), sv. archanděl Gabriel (út 24.), Zvěstování Panny Marie (st 25.), Panna Maria Sedmibolestná a sv. Jan z Damašku (pá 27.) a sv. Jan Kapistránský (so 28.)

Příští týden zahájí Květná neděle, která otevře Svatý týden.

Modleme se tento týden především za jednotu církve, pravověrnost našich duchovních, od jáhnů po papeže, a skomírající a upadající řeholní život na Západě, zejména pak v Německu.

Rozhlédnutí 2015/03/15

Sv. Benedikt z Nursie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme čtvrtou neděli postní (Laetare) a připomínáme si sv. Klementa Marii Hofbauera.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky v nastávajícím týdnu: sv. Longin (po. 16.), sv. Jan Sarkander (út. 17.), sv. Cyril Jeruzalémský (st. 18.), sv. Josef (čt. 19.) a sv. Benedikt z Nursie (so 21.)

Příští týden zahájí pátá neděle postní (Smrtelná).

Z akcí doporučuji Národní pochod pro život v Praze. který se uskuteční v sobotu. Letos bude před pochodem i tridentská Mše svatá u sv. Gabriela (kdo máte účet na facebooku, vizte ZDE).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry všude po světě.

Rozhlédnutí 2014/03/01

Sv. Tomáš Akvinský

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme druhou neděli postní (Reminiscere).

Nejvýznamnější dny, svátky a památky v nastávajícím týdnu: sv. Anežka Česká (pondělí 2.), sv. Kazimír Polský (středa 4.), přenesení ostatků sv. Václava (středa 4. v české provincii a čtvrtek 5. v brněnské diecézi) a sv. Tomáš Akvinský (sobota 7.)

Příští týden zahájí třetí neděle postní (Oculi).

Z akcí doporučuji českobudějovický pro-life pochod Odvahu k životu (sobota 7.)

Modleme se tento týden především za naše duchovní, od jáhnů po papeže. Aby nalézali, zastávali a bez obav vhod i nevhod hájili a hlásali pravou víru.

Rozhlédnutí 2015/02/22

Sv. Petr Damián

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, dnes slavíme první neděli postní (Invocabit), na niž zároveň připadl svátek Stolce sv. Petra. Je doba postní.

Nejvýznamnější dny, svátky a památky v nastávajícím týdnu: sv. Petr Damián (pondělí 23.), sv. Matěj Apoštol (úterý 24.) a suché dny v postě (středa 25., pátek 27. a sobota 28.)

Příští týden zahájí druhá neděle postní (Reminiscere).

Z akcí doporučuji brněnský pro-life pochod Odvahu k životu (středa 25.)

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni a na útěku. A modleme se i za nás, aby nám nebyli lhostejní a abychom nacházeli cesty, kterými bychom jim pomohli.

Rozhlédnutí 2015/02/16

„Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris.“

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, včera jsme slavili druhou neděli po Devítníku, o níž jsme si zároveň připomněli sv. Faustinu a Jovitu, mučedníky, a 14 pražských mučedníků. Zprávy i odkazy jsou stručné a zahrnují čtrnáct dní, neboť nemoc mne donutila vynechat rozhlédnutí minulou neděli.

O nastávajícím týdnu začíná popeleční středou (st 18.) doba postní. Připomínám, že jde o den závazného přísného postu a že seznam tradičních liturgií v ČR a na Slovensku tento den sloužených naleznete ZDE.

Příští týden zahájí první neděle postní (Invocabit), o níž zároveň slavíme svátek Stolce sv. Petra.

Z akcí doporučuji olomoucký pochod Odvaha k životu i pražské Hovory na pravici, jejichž tématem zní „Genderová válka proti rodině“ (obojí v po 16.)

Modleme se tento týden především za jednotu katolíků, jejich věrnost víře a věrnost duchovních jejich poslání.

Rozhlédnutí 2015/02/02

Sv. Blažej ze Sebaste

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, včera jsme slavili neděli Devítník, při níž jsem si zároveň připomněli sv. Ignáce z Antiochie. Začala doba předpostní. Dnes slavíme Očišťování blah. Panny Marie alias hromnice.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: sv. Blažej ze Sebaste (3), sv. Ondřej Korsini (4), sv. Agáta Sicilská (5), sv. Titus (6) a sv. Romuald z Ravenny (7).

Příští týden zahájí první neděli po Devítníku, při níž si zároveň připomeneme sv. Jana z Mathy.

Z akcí připomínám modlitby před zlínskou porodnicí (3), pražský pro-life pochodu Odvahu k životu! (4) a pochopitelně slovenské referendum.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří jsou na útěku. A za naše politiky a církevní představitele, aby pro ně dokázali zorganizovat efektivní pomoc.

Rozhlédnutí 2015/01/25

Sv. Jan Zlatoústý

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, slavíme třetí neděli po Zjevení Páně a svátek Obrácení sv. Pavla, jímž vrcholí Oktáv jednoty s Petrovým stolcem.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: sv. Polykarp ze Smyrny (26), sv. Jan Zlatoústý (27), sv. František Saleský (29), sv. Martina Římská (30) a sv. Jan Bosco (31).

Příští týden zahájí neděle Devítník (Septuagesima), při níž si zároveň připomeneme sv. Ignáce z Antiochie.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří jsou na útěku. A za naše politiky a církevní představitele, aby pro ně dokázali zorganizovat efektivní pomoc.

Rozhlédnutí 2015/01/18

Sv. Anežka Římská

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, slavíme druhou neděli po Zjevení Páně, resp. svátek Nastolení sv. Petra v Římě, kterým začíná Oktáv jednoty s Petrovým stolcem.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: sv. Fabián a Šebestián (20), sv. Anežka Římské (21). Po celý týden běží Oktáv jednoty s Petrovým stolcem.

Příští týden zahájí třetí neděle po Zjevení Páně a svátek Obrácení sv. Pavla, jímž vrcholí Oktáv jednoty s Petrovým stolcem.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří jsou na útěku. A za naše politiky a církevní představitele, aby pro ně dokázali zorganizovat efektivní pomoc.

Rozhlédnutí 2015/01/11

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, slavíme svátek Svaté rodiny.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: Křest Páně – končí Vánoce (13), sv. Hilarius z Poitiers (14), sv. Pavel Thébský (15), sv. Marcel I. (16) a sv. Antonín Veliký (17).

Příští týden zahájí druhá neděle po Zjevení Páně, o níž rovněž svátkem Nastolení sv. Petra v Římě začíná Oktáv jednoty s Petrovým stolcem.

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří pro kruté pronásledování či velkou bídu nemohou Vánoce řádně oslavit.

Rozhlédnutí 2015/01/04

Klanění Tří králů

Vítám vás u prvního rozhlédnutí roku 2015, slavíme svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Nejvýznamnější svátky a památky nadcházejícího týdne: sv. Telesforus a sv. Jan Nepomucký Neumann (5) a Zjevení Páně alias Tři králové (6 – seznam tradičních liturgií ZDE).

Příští týden zahájí neděle, na kterou připadl svátek Svaté rodiny.

Z akcí doporučuji setkání pro rodiny s dětmi (4 – H. Újezd u Třebíče), modlitby před zlínskou porodnicí (6) i pražský pochod Odvahu k životu (7).

Modleme se tento týden především za naše bratry a sestry všude po světě, kteří pro kruté pronásledování či velkou bídu nemohou Vánoce řádně oslavit.