Category Archives: Koutek poesie

Vyplnit báseň až k posledním slabikám

Paul Claudel

Básník a dramatik. Ačkoli se ve svých dílech snaží o překlenutí světa časného a věčného, nenalezneme u něho známku jakéhokoliv kompromisu, kvádru, který by se pokoušel do tohoto mostu zabudovat. Jestliže ho Šalda začlenil do plemene „tvrdých básníků“, neučinil tak proto, že by tato drúzovitá tvrdost měla symbolizovat bezcitný chlad, ale pevnou zakotvenost v životodárné půdě víry. Snad v každém pojednání o tomto Francouzi nalezneme zmínku o jeho osobním Damašku, kdy nahlodáván četbou Rimbaudových veršů, prvním to roztržení materialistické clony duše, navštívil o vánočních božíhodových nešporách roku 1886 Notre Dame, aby se u druhého pilíře katedrály „stala věc, která ovládá celý můj život. V jedné chvíli mé srdce bylo dotčeno a já věřil.“ Pocítil, že „je volán“, a tento hlas přijal za svůj, přestože ještě nějaký čas trvalo, než jím byl prostoupen skrz naskrz. Pak už je vytvořen z jednoho kusu, jak sám prohlašoval.

A světlo přijde

Bůh se na mě oknem dívá
skrz tmu která skrývá vinu jako písek krev

Vím že utrpení nevymizí vím to
a stejně je mně to líto

Stejně jako to že svět lidí nemůže být čistý
protože nikdy nevyhladím to špatné sám ze sebe

Tak děkuji za naději

A za vědomí že život má smysl
Přes všechnu tu trýzeň bolest a lítost

Vždyť jednou přijde světlo napořád.

Pavel Bělobrádek

Víra

Nechme se na Květnou neděli povzbudit básní ThDr. Jana Anastáze Opaska, arciopata břevnovského kláštera (1913 – 1999), která hovoří o úžasném daru víry, díky nemuž člověk nemusí v žádné situaci zoufat, spočine-li pohledem i srdcem plným lásky a důvěry u svého Spasitele.

Neděle Smrtelná

Na Smrtelnou neděli zveme čtenáře k zamyšlení nad uplynulou částí postní doby při četbě veršů Jaromíra Zelenky.

ZASTAVENÍ PÁTÉ

  Dnes přinášíme našim čtenářům další inspirativní báseň postního období. Jejím autorem je Jan Zahradníček a pochází ze sbírky Pozdravení slunci.

Kristus před křížem!

Následující sonet tematicky zapadající do času kajícnosti napsal František Leubner (1867-1930). Pochází z cyklu Na zlaté půdě a sbírky Na okrajích kancionálu života (1897).

Jaro

Dnešní báseň napsala Anna Moravčíková.

Pokání

V čase pokání a obrácení  k Bohu přinášíme našim váženým čtenářům padesátý žalm v překladu (přebásnění) Václava Renče. Přejeme a vyprošujeme sobě i čtenářům plodné rozjímání o Utrpení Spasitele a hojnost upřímné lítosti nad vlastními urážkami Boha.

Kříže a krajiny

Dnešní báseň napsal Jaromír Zelenka a pochází ze sbírky Objetiny.

Střepy

Dnešní Koutek poesie čtenářům místo obvyklé dvojice básní přináší ukázku z rozsáhlejšího lyrického textu Filipa Topola Střepy.