Úvodník RORATE CÆLI: Nenávistný a pomstychtivý útok na latinskou mši je třeba ignorovat

Třebaže jsme důvěřovali svým zdrojům, které předpovídaly, že tento pátek bude dnem zúčtování se Summorum pontificum a tradiční latinskou mší, jak ji známe, v hloubi duše jsme stále doufali, že jde o neopodstatněné fámy. Koneckonců Benedikt XVI. je nejen naživu, ale i naprosto při smyslech a oděný v bílé sutaně nadále přebývá ve vatikánských zahradách. Byl by vládnoucí papež tak arogantní, aby veřejně ponížil svého čtyřiadevadesátiletého předchůdce?

Odpověď zní naneštěstí „ano“. Jorge Mario Bergoglio je bezpochyby nejarogantnější papež v dějinách katolické Církve. Je jím od prvního dne, ne-li ještě dříve – ve všech směrech. Třebaže mu mainstreamová média dala nálepku „pokorný“, protože upoutával jejich pozornost tím, že si sám nesl zavazadlo a používal levná mešní roucha, Bergoglio je ve skutečnosti mužem pomsty. Papežem pomsty. Rozlíceným nenávistným jezuitou, který si pomstychtivě vyřizuje účty.

Co by měli tradiční katolíci dělat v reakci na nejnovější útok na mši a na všechny, kdo milují tradici? Jednoduše řečeno: ignorovat ho. Ignorovat jeho obsah. Ignorovat jeho motivy vyvolané čirou nenávistí a pomstou. Zůstaňte v klidu a pokračujte, jako kdyby neexistoval.

Kněží: Pokračujte. V tradičních latinských mších, které sloužíte, nic neměňte, až na to, že jich budete sloužit víc.

Biskupové: Pokračujte. Nepotřebujete ve své diecézi vynalézat problémy tam, kde nejsou. Slouží dobří, svatí kněží tradiční mši svatou pro katolické laiky toužící po tradičních svátostech? To má být problém? Je-li přinášení důstojné oběti – Těla, Krve, duše a božství našeho Pána – problémem, pak vám není pomoci. Ale jestliže se katolíci ve vaší diecézi duchovně živí z liturgických knih z roku 1962, měli byste tuto situaci dále podporovat. Zbytek Církve rychle umírá! Proč byste měli odsekávat jediný zdravý úd? Nečekáme od vás nutně, že budete mluvit proti současnému papeži, ale také nemusíte tradiční katolíky ve své diecézi iniciativně potírat. Jsme vaše ovečky stejně tak jako ti, kteří v současné době zabíjejí děti a přitom klidně chodí k přijímání.

Je to smutné, ale pravdivé: Vede se válka o srdce a duši Římskokatolické církve. Zhruba řečeno, v současné době existují dva tábory. Na jedné straně je Joseph Ratzinger, který se snažil obnovit v Církvi založené Ježíšem Kristem staleté tradice. Rozdělení možná veřejně nepřiznává, ale v jeho táboře jsou spousty kněží i laiků. Na druhé straně je Jorge Bergoglio, jezuita, který byl v Argentině dobře znám jako urputný nepřítel tradiční mše i všech, kteří se modlí k Bohu pomocí starých liturgických knih. Svým obvyklým „pokorným“ způsobem mluví proti masivnímu rozdělení v Církvi, a přitom opakovaně plísní tradiční katolíky a posmívá se jim, včetně těch, kdo mu poslali duchovní kytice modliteb.

Teď si tedy musíme vybrat. Jsme na straně tradice, nebo podlehneme inovacím? Přitakáme nenávisti a pomstychtivosti Františka Pokorného, nebo se držíme nauky papeže Benedikta, který přesně před 14 lety potvrdil staletou tradici? Součástí tohoto rozhodnutí by mělo být i prosté ignorování tohoto nejnovějšího aktu nenávisti a pomstychtivosti namířeného proti tradičním katolíkům. Co je moc, to je moc.

Nepodléhejte.

Nevzdávejte se.

Vydržte.

Dál se věnujte obnově Církve.

Služte více tradičních mší svatých, bez inovací.

Účastněte se více tradičních mší svatých, s věrností.

Modlete se za papežský úřad. Proste svatého Petra, aby nám v pravý Boží čas poslal svatého papeže, který bude věrným pastýřem pro všechny.

Ignorujte Původce nenávisti a pomstychtivosti, i všechno, co působí, i všechno, čím se pyšní.

¡VIVA CRISTO REY!

Překlad Lucie Cekotová

Originál:

https://rorate-caeli.blogspot.com/2021/07/a-rorate-cli-editorial-attack-of-hatred.html

27 Responses to Úvodník RORATE CÆLI: Nenávistný a pomstychtivý útok na latinskou mši je třeba ignorovat

 1. DobrýVzor napsal:

  Já myslím, že tento útok je plně oprávněný. Papež říká: „Právě proto, abych bránil jednotu Kristova těla.“ Papež brání 2VK. A skutečně: polovičatý papež BXVI cirkev rozděloval. Jednota předkoncilní a pokoncilní církve není možná a jsem rád, že i papež to dnes jednoznačně potvrzuje. Polovičatostí nelze ničeho dosáhnout. Zbývá jediné. Zakázat NOM a vše, co s ním souvisí. Bezezbýtku a bez výjimek. I na těchto stránkách se hlásala jakási možná slučitelnost. Taková ale není. Proto, že je nemožná. Modlitby jsou ovšem potřebné. Irská katolička ať se modlí hlavně za své odpadlé Irsko. Věc ale nevyřeší modlitby, ale rozhodnutí papeže. Stejného rozhodnutí jako toto, ba ještě pevnějšího. Děkujme papeži Františkovi, že ukázal jasně budoucí cestu.

  • Jednou to přijde napsal:

   Souhlas. On v té záplavě bludů a nemravnosti někdo jednou pořádek udělá. Sv. Pius V. a sv. Řehoř VII. mu budou vzorem.

  • Pan Contras napsal:

   Ratzinge musí ochutnat tuto hořkou pilulku, aby se skoncovalo s jeho hermeneutikou kontinuity. Žádná kontinuita není. Málkodo byl blbější než Vlk a tak byl taky nesmírně upřímný, když chtěl zcela schismaticky a hereticky nechat SP přezkoumat vyšší autoritou koncilu, a když byl proti tradičnímu ritu z důvodu, že to je jiná eklesiologie. Měl pravdu, koncilní sekta je jiné náboženství.

   A co se týčení lpění na 1962, no když Bergoglio nechce, aby se používala, jen dobře, je třeba se vrátit k původnímu nebugninizovanému misálu před 1962. Poslední nebugninizované triduum v tomto roce bylo velice zdařilé.

  • Vladimír M. napsal:

   V podstatě s vámi souhlasím. Zbývá zakázat NOM.
   (Kouzlo nechtěného?)

  • George Smiley napsal:

   „Věc ale nevyřeší modlitby, ale rozhodnutí papeže. Stejného rozhodnutí jako toto, ba ještě pevnějšího. Děkujme papeži Františkovi, že ukázal jasně budoucí cestu.“
   Zajímalo by mne, kdo po letech špatných papežů, které ignorovali jak tradiční, tak modernisté, bude tyto příkazy poslouchat.
   Představte si opačnou situaci – papež by skutečně zakázal sloužení NOM. Kdo by tento zákaz respektoval?
   Jasně, je vám to jedno, kolik pastýřů by fakticky odpadlo a způsobilo schizma.
   A co ty duše?

   • Jednou to přijde napsal:

    Tak to už tady všechno bylo. Historia magistra vitae. Když sv. Řehoř VII. chtěl, aby se kněží zbavili konkubín, taky na to kašlali. Nicejský koncil taky nezničil arianismus ze dne na den. Reformy tridentského koncilu se prosazovaly stovky let. No a od francouzské revoluce už je katolicismus víceméně jen v defensivě a pomalu ale jistě začal ve společnosti vyklízet pozice. Tu a tam se ještě vyskytly ostrůvky obratu k lepšímu, třeba působení dona Boska, ale netrvalo to dlouho a bylo to spíš jen lokální. Vydávání dekretů, syllabů omylů, nařízení, exkomunikací, požadování přísah, je jen nutná obrana proti nepříteli a konsolidace vojska před případným útokem. Tři čtvrtiny návštěvníků Novus ordo v USA dle průzkumů nevěří na reálnou přítomnost. Ještě horší to bude v otázkách 6. a 9. přikázání. Jejich případné budoucí formální vyloučení z Církve by jen pojmenovalo reálný stav věcí. Ono ale bude stačit i jen počkat. Věkový průměr modernistických kněží a počty jejich seminaristů jsou příslibem so budoucna.

  • Ján Echtelský napsal:

   Jsem laik, ale nikto mě nikdy nevysvětlil proč : se dělala antimoderní přísaha, když Kristus zakázal přísahat, proč dopadl 2VK tak moderně, když měli všichni jeho účastníci složenou onu přísahu, proč je svět po 2000 létech po Kristu tak atrocitní
   a proč je viditelná církev tak nekonečně bohatá a odkuď je to bohatství když je ve světě tolik bidy a krve. To co dělá papež je jenom logický kamínek v téhle mozaike.
   Už se ničemu nedivím, světu vládne Zlo, a možná i církev je ….

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Já tu žíánou viditelnou církev, která by byla bohatá, nevidím…

   • Libor Rösner napsal:

    Tak je třeba taky uvažovat o podstatě onoho zákazu nepřísahat, když i sv. Pavel se občas Bohem zaštiťuje. Jde tady spíše o lehkovážné přísahy při Božím jménu, jakých bylo v té době mraky, nebrání Božího jména nadarmo při každé příležitosti, kdy stačí jen ano, či ne, ale i o přísahy při tvorech Bohem stvořených, což zase zavání modloslužbou.
    Otázka o koncilu je dost naivní, nezlobte se, je to stejné, jako byste se divili, proč se tolik párů rozvádí, když si přísahaly lásku a věrnost až do smrti.

 2. Antimodernista napsal:

  Potvrzuje se, že ten zářez bude muset být asi ještě větší, aby se autoři Rorate a jim podobní probrali. Opěvování Ratzingera vážně není na místě. Stalin a Trockij šli taky proti sobě. Revoluce požírá vlastní děti, jak už mnohokrát v dějinách. Ratzinger a jeho příznivci teď akorát sklízejí, co sami po desítky let zasévali. Kromě toho, co si o tom nyní Ratzinger myslí, ani jestli si ještě vůbec něco myslí, nevíme, protože veřejně bez nějakých prostředníků sám nemluví.

 3. Ambrož napsal:

  Víte co tradiční katolíci založte si vlastní církev a přestaňte urážet papeže Františka.My vás v katolické církvi nechceme, jste heretici!

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Vážně? A v čem naše hereze spočívají? V tom, že věříme v Krista a ne v Bergogliala?

   • Hana Farná napsal:

    Děláte z víry ideologii. A to je více než špatně.

   • Rostislav Vlček napsal:

    IP 18.7. 21:31:
    Vážně? A co tak namísto soptění a odmítání názorů, které zrovna nedští oheň a síru na legitimního papeže, chvíli zpytovat svědomí? Kolik lidí vlivem těchto stránek vnitřně exkomunikovalo svoji církev?

    • M.R. napsal:

     Ad R.Vlček – můžete vysvětlit, co znamená Váš termín „vnitřní exkomunikace“?
     Následně se mi pokuste objasnit, co má společného uctívání nějaké pačamámy (p. Bergoglio) případně buddhy (B6+JP2) s křesťanstvím.

   • M.R. napsal:

    Ad Ambrož: P. Bergoglio naprosto jasně řekl, že jej ostatní mají nazývat „římským biskupem“, co se vám na tom nelíbí?
    Je pravda, že jen pokračuje v „tradici“ svých tří předchůdců – JP2 líbal korán, pozoroval „liturgické tanečnice“ jak v Africe tak v Hradci Králové, p. Bergoglio umývá nohy ženám a vytvořil vlastní definici hříchu. Jsou spolupachatelé největšího úpadku křesťanství v historii.

  • Mluvka napsal:

   Já papeže neurážím, cítím se jako katolík a myslím, že žijeme v době, kterou nám zvěstovala Pana Maria v La Salletě, „Řím se stal sídlem antikrista“ – ano, Bůh to dopustil a musíme hledět, aby jedenkaždy z nás nepadl, neboť žijeme v časech pro víru dost těžkých. Útok na víru je veden nejen zvenčí, ale nyní je již ve velmi silném tažení i zevnitř. Každý by se měl starat o to, aby sám nepadl a neupadl do léčky ať na tu nebo na onu stranu. Sedisvakantistou se nestanu a účastníkem zednářského NOM taktéž ne. Papeže uznávám za papeže a za metlu katolictva potažmo celého lidstva. I ksyž bude bude vydávat instrukce na přijímaní vakcín, kněžek, LGTB a bude zakazovat katolické mše tak pro mne stále formálně papežem zůstane, ale mám povinnost poslouchat více Boha a jeho zákon než papeže odpadlého od víry.
   Kdyby Bůh neukrátil ty dny, i vyvolení by padli.. To by nás všechny mělo naplňovat hrůzou a svatou bázní. Jaký musí panovat ve svaté církvi chaos, aby toto nastalo? Mějme pevnou důvěru,že tak jako se vyplňuje jedna část Mariánských zjevení naplní se i ona obroda, která přijde po této spoušti.

  • Renda napsal:

   Mohl by tu herezi sdělit. Co tak si založit Církev DVK?

  • Libor Rösner napsal:

   Zeptám se takto: Zapojil byste se do vatikánského „procesí“ s Pachamamou a klaněl se té soše ve vatikánských zahradách?

   • Fr. Anta napsal:

    Já bych se zapojil a vše zdokumentoval na autentických fotografiích rozhozených následně po serverech celého světa tak, aby se ani jeden modernista nemohl nadále vymlouvat, že nevěděl.
    Podobných fotek je zatím méně než by bylo třeba.

    • Veronika napsal:

     Fr.Anto,
     nechci Vám brát optimismus, jen se podělím o svou zkušenost: ano, fotek a videí z orgií (nejen) s Pachamamou je zatím málo, ale i to málo jsem rozeslala katolíkům spolu s průvodním dopisem a výzvou k modlitbám. Poslala jsem to desítkám lidí. A myslíte si, že to s někým pohnulo? Většina jich vůbec nereagovala (budiž, také nereaguji na každý mail), jedna kamarádka zdvořile poděkovala za informace…a víc nedodala.
     Co se týče kritiky nechvalně proslulého dokumentu z Abú Dhabí, dva lidé katolického víry (NOMácké, samozřejmě) mě s tím dost drsně odpálkovali…
     To jen tak na okraj, že lidé prostě nechtějí znát pravdu. Ježíš řekl: „poznejte pravdu a pravda vás osvobodí“. Ale řadě lidí vyhovují pochybné jistoty, pohoda, klídek, hlavně se neznepokojovat špatnými zprávami, pozitivně myslet…a jestli se nějaké hrstce tradicionalistů nelíbí kult Pachamamy…? „Kdo ví, zda to není fotomontáž či cílený útok na chudáka muže na Petrově stolci…“
     Modleme se za obrácení světa a snažme si uchovat pravou víru. „Kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty časy zkráceny.“

     • David napsal:

      Svého času jsem také rozesílal články k zamyšlení, obrázky z různých blasfemických shromáždění, ale i životopisy svatých. Byl jsem za to napadán modernisty a na otázku, co je špatného na zasílání obrázků světců s odkazem na životopis, nota bene katolíkům, mi bylo řečeno, že jim zapleveluji schránku. To svědčí o mnohém. A to jsou také ti, kteří bezhlavě adorují tohoto papeže a bez rozumu konzumují jeho bludy.

     • Renda napsal:

      Mám podobnou zkušenost. Klídek , pohoda , ničím se nedat rušit , slepě poslouchat.

   • solipso napsal:

    Pokud bych byl např. knězem v oficiálních strukturách Koncilní Humanistické Sekty, pak patrně ano, neboť bych to zřejmě považoval za povinnou loajalitu ke svému zaměstnavateli. Ano, takto zvráceně bych patrně uvažoval. Pán Bůh nedopusť!

 4. Mluvka napsal:

  „I take comfort in this decision from the fact that, after the Council of Trent, St. Pius V also abrogated all the rites that could not claim a proven antiquity, establishing for the whole Latin Church a single Missale Romanum.“

  :d :d :d. Jasné, papež Pius V zakázal všechny rity co nebyly starobylé, a proto já František rádoby zakážu všechny rity, co starobylé jsou. To je přeci tak Orwellovsky logické. Dopis je jedna kontradikce za druhou.. Nad to nejsou nikde ani žádné sankce – ignorace po vzoru „německých“ synodálních sekt by byla možná nejlepší volba, ale tradicionalisti narozdíl od modernistů ještě stále nějakou poslušnost vůči papeži a svaté církvi mají. Chesterton se svým uměním vyhmátnout paradoxy by se dnes našel látky více než dost:)).

 5. Renda napsal:

  František není jezuita. Ratzinger ochutnal hořké plody koncilu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *