Monthly Archives: Květen 2021

Podpořte protest proti pronásledování katolíků v Irsku

Situace v Irsku se pod progresivistickou vládou během pár let překlopila do regulérního pronásledování katolíků, které zahynuje zcela nesmyslné a neodůvodněné zákazy bohoslužeb pod záminkou covidu, tvrdé pronásledování kněží a věřících, co odmítají přestat plnit své náboženské povinnosti a kradení dětí z katolických rodin.

Více podrobností v článku Protikatolická tyranie v kdysi katolickém Irsku (https://www.tedeum.cz/2021/05/07/protikatolicka-tyranie-v-kdysi-katolickem-irsku/) na stránkách Te Deum Hodie. Připojte se k protestu proti této zvůli a podpořte pronásledované bratry a sestry!

Setkání katolických dětí 2021

Letošní setkání/tábor katolických dětí (8-13 let) se uskuteční 8.-17. srpna na Vyšebrodsku. Opět rozdělené na dívčí a chlapeckou část a duchovní vedení bude zajišťovat otec Zentner FSSP, Cena je 2200,- za první, 2000,- za druhé a 1800,- za třetí a každé další dítě z rodiny, z toho 300,- nevratná záloha. Předběžné přihlášky zasílejte Ignáci Pospíšilovi (cinik@centrum.cz).

Počet míst je omezený, při převisu poptávky platí zlaté pravidlo. kdo dřív přijde, ten dřív mele, uzávěrkou je poslední červen. Podrobnější info pro účastníky bude vydáno později.

Setkání bude předcházet tábor pro starší chlapce (od 14 let) 1.-8. srpna tamtéž, přihlášky vyřizují Lukáš Krutský (lukaskrutsky@seznam.cz) a otec Zentner FSSP (zentner@fssp.cz).

Ignác Pospíšil

P. Reese a nebezpečná latinská mše

S progresisty byste měli soucítit. Pro ty, kdo usilují o novou Církev, nebyl život v poslední době zrovna procházka růžovým sadem. Alespoň to píše P. Thomas Reese, SJ ve svém nedávném článku o budoucnosti katolické liturgické reformy na stránkách Religion News Service. Je to dlouhá cesta – jeho zájem se soustřeďuje na osm liturgických otázek – a evidentně není dost mladých progresistů, kteří by se po ní chtěli vydat.

Co se stalo s příští generací, ptáte se? Inu, k zármutku P. Reese se houfně účastní tradiční latinské mše, jako by se druhý vatikánský koncil ani nekonal, ne-li všichni, pak alespoň dost na to, aby to P. Reese přimělo úpěnlivě žádat Vatikán: Dělejte něco! „Církev musí jasně říct, že chce, aby nereformovaná liturgie zmizela a že ji dovolí jen z pastorační laskavosti vůči starším lidem, kteří nechápou nutnost změny,“ píše. „Dětem a mladým lidem by nemělo být dovoleno se těchto mší účastnit.“

Totální zrada katolické víry

Arcibiskup Carlo Maria Viganò se vyjádřil k plánované konferenci ve Vatikánu 6.-8. května týkající se ochrany zdraví. Poukázal na to, že výběr přednášejících a moderátorů nabízí jednoznačné hodnocení. Má být „následným, skandálním potvrzením odchodu naší hierarchie od pravověrnosti, zvláště jejich nejvyšších římských představitelů. Apoštolský stolec se záměrně zřekl nadpřirozené mise Církve tím, že ji nahradil antikristovským kontramagisteriem, jež slouží Novému světovému řádu a zednářskému globalismu”.

„Michael Haynes z LifeSiteNews informoval o tématech, která tam budou projednávána a o účastnících konference, mezi nimiž je i smutně proslulý doktor Anthony Fauci, pro něhož skandální střet zájmů neznamenal žádnou překážku, aby řídil opatření proti pandemii v USA (pozn. překl.: Fauci má finanční podíly ve farmaceutickém průmyslu); dále je to Chelsea Clintonová, vyznavačka satanské církve a zarytá propagátorka potratů; guru New Age Deepak Choper; Jane Goodallová, expertka ochrany životního prostředí a šimpanzů; zástupci Pfizera a Moderny; představitelé Big Tech a celá řada všeobecně známých potratářů, malthusiánů a globalistů. K účasti na konferenci v roli moderátorů bylo vybráno pět novinářů z výhradně levicových médií jako CNN, MSNBC, CBS i Forbes” – píše abp Viganò.

Květen 2021

Toto je průběžně aktualizovaný seznam svátků (zahrnuje i výslovná upozornění na svátky I. třídy /mimo prostých dnů v případném oktávu/ + svátky zvláště významné u nás či pro nás) a vzdělávacích, tradičně katolických a pro-life akcí, které nás čekají v ČR a na Slovensku během května 2021.

Vzhledem k postupně se měnícím výrazným omezením návštěvnosti bohoslužeb a veřejných akcí v ČR i na Slovensku a nedůvěryhodnosti vlád obou zemí, jejichž sliby nelze brát vážně, může u uvedných akcí dojít k jejich zrušení, takže pokud se nějaké budete chtít zúčastnit, nezapomeňte si před odjezdem ověřit, že se opravdu bude konat.

Není v mých silách vytvořit tento seznam sám, proto prosím o pomoc. Pokud máte či později získáte informace o nějaké další akci, o níž si myslíte, že by sem patřila, můžete na ni upozornit zde pod příspěvkem v diskusi nebo mailem (duseahvezdy@centrum.cz), rád seznam doplním. Počítají se i akce probíhající ve virtuálním světě internetu.

Zemřel otec Stajner

1. května 2021 zemřel po dlouhé a těžké nemoci P. Antonín Maria Stajner OP, dominikánský kněz svaté pověsti, který navzdory své těžké nemoci, která jej upoutala na lůžko a ochromila, až do konce svého života sloužil Bohu a věřícím modlitbami a překlady katolických textů, které mrkáním diktoval své ošetřovatelce. Nechť odpočívá v pokoji!

Ignác Pospíšil