Inkaso online kasinových her 2023

 1. Kasino 10 Žádný Vkladový Bonus 2023: Stránky jednoduchá a snadno použitelná struktura se promítá do mobilních a tabletových zařízení.
 2. Hrát Kasino Hrací Automaty Za Skutečné Peníze - Vzhledem k tomu, že ekonomika se v posledních několika letech snížila o více než 40 procent as související deprivací a krveprolitím, které nastalo, není známo, jak dobře bude v blízké budoucnosti fungovat rekreační podnikání, které je páteří zimbabwských kasin.
 3. Virtuální Kasino S Penězi: Zde je to, na co se hráči v tomto kasinu mohou těšit.

Nejhorsi kombinace v pokeru

Vítězný Automaty Paypal
Pozadí je místo, kde prvek sopky přichází do hry v první instanci, představí vám monstrózní zvíře jednoho.
Virtuální Kasino Uvítací Nabídka Bez Vkladu
Existuje také možnost, že se ostatní kluby mohou finančně přetěžovat, aby se staly jedním z dalších pěti klubů, které se každý rok účastní, podobným způsobem, jakým kluby EFL v současné době dělají ve snaze dosáhnout Premier League.
Je velmi snadné najít a Nachází se na obvyklém místě v zápatí webu.

Jak nejlépe hrát automat 2023

Kalendář Casino
Můžete je také hrát na některých z nejlepších hazardních her, včetně online kasin bez bonusových nabídek, které zde najdete na VegasSlotsOnline.
Virtuální Kasino Televizní Reklama
Najednou Hawaii nabídl dostihy během pozdních 1800 a brzy 1900s.
Online Kasino Minimalny Vklad 5 Eur 2023

Falešný prorok z Apokalypsy

V jednom autentickém renomovaném zdroji se nachází proroctví sv. Františka z Assisi, kde světec hovoří o tom, že v době soužení (futurae tribulationis) se objeví odpadlický antipapež. [1]

Uvádí se tam, že „někdo, kdo není kanonicky zvolen a je nakažen heretickou ohavností, v rozhodujícím okamžiku tohoto soužení pozvednutý k papežskému úřadu, bude lstivě usilovat o to, aby mnozí pili smrt z jeho omylů“ (quod aliquis, non canonice electus et haeretica pravitate infectus, in articulo tribulationis illius ad papatum assumptus, multis mortem sui erroris sagaciter propinare moliretur). Svatý František z Assisi předpovídal, že tato osoba „tyransky uzurpuje papežský úřad“ (papatum usurpare tyrannice).

V tomto smyslu sv. Padre Pio v naší době svěřil svému duchovnímu synu, slavnému exorcistovi Gabrieli Amorthovi, tato dramatická slova: „Do lůna Církve pronikl satan a zakrátko bude vládnout falešné církvi.” [2]

Sv. Padre Pio znal třetí fatimské tajemství – ve skutečnosti mu bylo zjeveno čtyři roky před pasáčky. [3] Známý španělský novinář José María Zavala se na to P. Gabriela Amortha ptal podrobněji a závěr tohoto rozhovoru shrnul takto: „Šlo o dvě opakující se a vzájemně propojená témata: velká apostaze v Církvi od jejího vrcholu – v souladu se svědectvím kardinála Ciappiho — a proniknutí ďábla do čela Církve pomocí papeže pod satanovým vlivem.“

Zavala v tomto kontextu upozorňuje na přesnou shodu těchto slov s výrokem bratra Michela, velkého odborníka na fatimské poselství a autora třídílné práce na toto téma, který řekl: „Bude to doba rozhodující bitvy mezi Pannou a ďáblem. Světem se bude šířit záplava ďábelského zmatku. Satan pronikne do nejvyšších úrovní Církve. Bude to velká apostaze ohlášená na poslední dny, […] ,falešný prorok‘, který zradí Církev ,šelmě‘ podle proroctví v knize Zjevení.“

Jak upozornila sama sestra Lucie, toto tajemství je ve skutečnosti zjeveno v poslední knize Písma svatého. V ní se hovoří o ohnivě červeném drakovi (srov. Zj 12,3), který se projevuje jako ateistický komunismus, a černé šelmě (srov. Zj 13,1-2), která představuje svobodné zednářství. Dále se tam píše: „A viděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Všechnu moc první šelmy provádí před ní a působí, aby se země a její obyvatelé klaněli první šelmě“ (Zj 13,11-12).

Šelma vypadající jako beránek představuje svobodné zednáře v Církvi, kteří pronikli do nitra chrámu – zejména mezi hierarchii. Jejich cílem je porazit katolickou Církev zevnitř. Chtějí vytvořit modlu – falešného krista a falešnou církev – a na krátkou dobu se jim to podaří. [4]

Klíčová je zmínka o církevní hierarchii, v níž mitra – se dvěma rohy – znamená plnost kněžství. Šelma vystupující ze země vypadá jako služebnice Beránka Krista, ale ve skutečnosti slouží drakovi-ďáblu.

Jestliže tedy druhá šelma představuje zednářství v Církvi, falešný prorok v jejím čele, který je takto výslovně označen na třech místech knihy Zjevení (Zj 16,13; 19,20; 20,10), ho ztělesňuje a doslova pozvedá na vrchol. Je to pseudonáboženský vůdce anticírkve. Velkou apostazi podporuje shora pomocí vážných herezí a odporného rouhání. Klame a podvádí obyvatele země (srov. Zj 13,14) a chce je svést k tomu, aby se klaněli antikristu, jehož je přímým předchůdcem (srov. Zj 13,12).

Bývalý biskup z Fuldy a novozákonní exegeta prof. dr. Eduard Schick ve svém díle o knize Zjevení rovněž poukazuje na tuto dimenzi: „Posláním druhé šelmy je neomezené uchvácení moci tou první. K tomuto účelu jí první šelma vydala příkazy a vybavila ji: aby pod jejím vedením lid uznal první šelmu za to, za co se vydává, za samotného Boha. K tomu směřuje celá tato propaganda slovy i skutky. […] Jde o náboženskou transfiguraci světové moci antikrista a o to přimět lidstvo, aby se mu na oplátku klanělo.” [5] Biskup Schick proto hovoří o satanské trojici složené z draka a dvou šelem. První šelma, která představuje svobodné zednářství, je ztělesněna v antikristu, a druhá, představující svobodné zednářstvo v Církvi, ve falešném prorokovi. Jejich cílem je neomezená vláda nad světem, království ďábla na zemi.

„Vládci světa, kteří se dali do služeb ,satanské trojici‘, věří, že přišla příznivá příležitost ke konečnému ničivému úderu proti Kristově Církvi na zemi. Za tímto účelem satanská triáda zdvojnásobuje svou propagandu.“

Arcibiskup Fulton J. Sheen v tomto kontextu jasně řekl, že tato agenda se vyznačuje zřízením anticírkve: „Bude mít všechny rysy a vlastnosti Církve, ale převrácené a zbavené božského obsahu. Bude to mystické tělo antikrista, které se bude ve všech vnějších znacích podobat mystickému tělu Krista.“ [6] Proto anticírkev nutně musí mít v čele antipapeže, který je falešným prorokem z knihy Zjevení. Nepřátelská aspirace chce svést lidi k tomu, aby „přijali nové náboženství bez kříže, liturgii bez onoho světa, náboženství, které má náboženství zničit, nebo politiku, která je náboženstvím.“

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová, velká německá mystička, viděla a popsala vznik zhoubné anticírkve. Viděla, „jak v Římě vznikl jiný, temný kostel.“ Použila drastických slov, která jasně ukazují na apokalyptický rozsah této události: Celý dům byl temný a černý a vypadalo to jako zatmění.“ „Viděla jsem také jako důsledek mnoho zla od této falešné církve. Viděla jsem, jak rostla, viděla jsem mnoho kacířů všeho druhu ve městě Římě.“ [7] Anna Kateřina Emmerichová viděla zavírání kostelů a velké utlačování katolických obcí. Popsala šíření „temné lžicírkve“ jako rozhodující boj proti křesťanství: „Tato sekta nese podpis apokalyptické šelmy, která povstala z moře, přebývá v něm a žene ho do boje proti stádu Kristovu.“

Na pozadí této apokalyptické doby zaznívá známé poselství z La Saletty jako hlasité a naléhavé varování: „Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista.“ [8]

30. listopadu 2020
Sv. Ondřeje apoštola, bratra sv. Petra

[1] Bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Liber II, Fruct. VI, Pars II, 3, in: Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, Edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae, Romae 1912, Tomus V, s. 167.

[2] José María Zavala, El secreto mejor guardado de Fátima, španělské vydání, Planeta Publishing 2017, s. 231.

[3] Podle téhož zdroje.

[4] Srov. též Rudolf Graber, Atanáš a dnešní církev, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009.

[5] Eduard Schick, Geistliche Schriftlesung. Die Apokalypse, Düsseldorf 1971, s. 149–150.

[6] Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West

[7] https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=z-videni-bl-kateriny-emmerichove

[8] https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=poselstvi-z-la-saletty

P. Frank Unterhalt

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/opinion/the-false-prophet-of-the-apocalypse

22 Responses to Falešný prorok z Apokalypsy

 1. vostok napsal:

  A jak dlouho to bude trvat než Bůh zasáhne?

  • Klamat napsal:

   To skoro nikdo neví a ten kdo ví, neřekne. Ale vzhledem k tlaku na digitální zdravotní pasy směřující v druhé fázi k očipování lidstva už to nevypadá na dlouho.

 2. Jakub Civík napsal:

  Děsivé, kdy k tomu asi dojde? Modlím se za lidi těch dní. Děkujme našemu Pánu Bohu, že žijeme v relativně klidné době…

  • Veronika napsal:

   Chvála Kristu a Panně Marii!

   Milí bratři a sestry v Kristu, ano, žijeme v relativně klidné době…zatím. Spíš to vypadá jako klid před bouří. Obávám se, že vláda (v Církvi i ve světě) zkouší, co všechno vydržíme a co jsme ochotní akceptovat. Komentovat to nebudu, však to sledujeme.

   Klíčová otázku, kterou si pokládám: co můžeme dělat ke zlepšení situace?
   V Bibli máme přísliby, že „brány pekel Církev nepřemohou“ a „kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk“. Také o „ženě sluncem oděné“, o Příchodu Ježíše Krista, o Novém Jeruzalému. Takže naději máme.
   A teď jak přežít dobu, než se tohle všechno stane? Ježíš jasně řekl: „je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28,18).
   Osobně vidím jako nezbytně nutné se opravdu hodně modlit. Jsme sami a okolí se nám posmívá? Někdy i ti nejbližší v rodině? Nejsme sami. V Crédu vyznáváme: věřím ve společenství svatých. Jsou s námi svatí, andělé, ano, i sám Pán Bůh! Modlit se za nás prý mohou i duše v očistci. Takže prosme je všechny o přímluvu.
   O síle modlitby růžence snad ani psát nemusím, je to všeobecně známo. Modleme se jej. Stejně tak Korunku k Božímu milosrdenství. A další a další modlitby, jaké máte oblíbené.
   Přijímejme svátosti, dokud je máme! Obávám se, že se pravá Církev přesune do podzemí. Adorujme Svátostného Ježíše, dokud to jde.
   Je dobré se obklopit posvěcenými (ještě lépe exorcizovanými) předměty. Zajistěte si je včas. (Kříže, zázračné medailky, obrazy, ikony, vodu, sůl, olej…) Máte doma dostatek Biblí a Katechismů? Teď se Vám blízcí možná posmívají, ale jednou budou rádi, že je dostanou.
   My vítězíme nikoliv lidskými silami, ale Boží mocí!

  • Anna napsal:

   ad Jakub Civík

   otevřte si své duchovní oči – v té době Apokalypsy a popisovaných událostí žijeme intenzívněji od r.2013, kdy nastoupil Jorge Bergoglio na petrův stolec, tedy v herezích falešného proroka a křižování Ježíšovy církve, žel, stejně tak čipování vakcínami v přímém přenosu.
   Kdo chce vidět, pak vidí, jak naše generace žije období konce času natvrdo…
   Ovšem s nadějí na skutečný brzký příchod našeho Pána

 3. josef napsal:

  pro adorátory emeritního papeže, jak se sám nazval, paní Cekotová
  https://gloria.tv/post/m1JtcyW86YJN3gmjHVm1VtgEd/replies

  • Lucie Cekotová napsal:

   Já adorátorka Benedikta XVI. rozhodně nejsem, tak nevím, proč oslovujete mě. Naopak si myslím, že do současné šlamastyky nás z valné části dostal právě on. A taky nevím, jak to souvisí s článkem, který se Benedikta XVI. vůbec netýká.

   • josef napsal:

    vydedukoval jsem to z úvodní statě
    V jednom autentickém renomovaném zdroji se nachází proroctví sv. Františka z Assisi, kde světec hovoří o tom, že v době soužení (futurae tribulationis) se objeví odpadlický antipapež. [1]

    Uvádí se tam, že „někdo, kdo není kanonicky zvolen a je nakažen heretickou ohavností, v rozhodujícím okamžiku tohoto soužení pozvednutý k papežskému úřadu, bude lstivě usilovat o to, aby mnozí pili smrt z jeho omylů“ (quod aliquis, non canonice electus et haeretica pravitate infectus, in articulo tribulationis illius ad papatum assumptus, multis mortem sui erroris sagaciter propinare moliretur)

    • Lucie Cekotová napsal:

     Vidět v tom adoraci Benedikta XVI. je, nezlobte se, čirá fantasmagorie. To by mě vážně nikdy ani nenapadlo. A podotýkám, že nejsem autorka článku, jen překladatelka, takže vážně netuším, proč z článku vyvozujete jakékoli závěry, které se týkají mě osobně.

     • josef napsal:

      a proč zrovna tento článek jste sem posunula? čím vás zaujal?

      • Lucie Cekotová napsal:

       Protože se v poslední době množí úvahy církevních představitelů (kard. Burke, arcib. Vigano, biskup Schneider), zda nežijeme v apokalyptické době. Různá proroctví na toto téma jsou notoricky známá, nakonec i o P. Piovi a bl. Anně Kateřině Emmerichové se dost věcí ví, také Fulton Sheen se zabýval antikristem, ale proroctví sv. Františka, navíc doložené z autentického zdroje, jsem neznala a přišlo mi zajímavé, právě i v kontextu zmíněných úvah současných prelátů. Nic jiného v tom nebylo.

      • George Smiley napsal:

       Pane Lekeši, najdete v sobě sílu a slušnost se omluvit?

 4. Honza Hučín napsal:

  Velebím našeho Pána, že o naší spáse nerozhoduje někdo jiný z lidí, ale že nám ji dal skrze svého Syna. „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus.“ (1 Tim 2,5a) Tedy ani kdyby stál v čele Církve ten Zlý, nemůže zrušit, co pro mě Ježíš vybojoval.

 5. Lenka napsal:

  Doplnění: „Amen“ je k příspěvku pana Hučína.

 6. Ctibor napsal:

  Zjevení 18:4 A z nebe jsem uslyšel další hlas, pravící: Vyjděte z něho, můj lide, abyste se nestali spoluúčastnými jeho hříchů a aby se vám nedostalo z jeho pohrom,…
  Je to na vás.

Napsat komentář: David Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *