Virtuální kasino rychlé platby

 1. Nejlepší Výherní Automaty Zdarma V 2023: Mezi vývojáři jsou Realtime Gaming (RTG) a Visionary iGaming (ViG) jedinými dvěma
 2. Jak Získat Bonus Za Registraci Na Automaty 2023 - Tato inovativní společnost se sídlem na ostrově Man byla založena zakladatelem Playtech již v roce 2023
 3. Kasinový Bonus Bez Vkladu 2023: Popularita poukazu je rozšířená po celém světě v roce 2023

Platba v online kasinu

Hledám Kasino Které Nabízí Bonus V Hodnotě 10 Euro Bez Nutnosti Vkladu V 2023
A konečně, nezletilí nesmějí za žádných okolností používat tento web
Všechny Kombinace Pokeruamerický Poker Pravidla
Jakákoli sázka na roh se sázkou na sedm
Hráči nebo jejich blízcí mohou kontaktovat ICPG pomocí následujících informací

Hrajte kasino okamžitě 2023

Poker Pravidla Flush
Původně představený na G2E 2023, Seinfeld slot je umístěn v jedné z největších a nejpůsobivějších skříní, skříň Gamescape, představovat 2 širokoúhlé a extra živé displeje, spolu s kolečkem nahoře vedle některých z největších postav ze sitcomu
Jak Hackovat Výherní Automaty 2023
Kasino a sázková kancelář jsou integrovány do jedné aplikace, která je Rychlá, hladká a snadno ovladatelná
Nové Online Kasino Bez Vkladového Bonusu Okamžitě 2023

Proč říkám ne neeticky získaným vakcínám

Již brzy by mělo být k dispozici očkování proti CoVidu 2019, což však s sebou nese spoustu závažných etických problémů. Ponechám teď stranou ty, které souvisí s otázkou bezpečnosti vakcín, a zaměřím se na otázky plynoucí ze způsobu, jakým byly tyto vakcíny vyrobeny. Při vývoji a testování mnoha vakcín, které se objevují na obzoru, byly totiž použity buněčné linie odebrané z potracených dětí. K dané problematice byla vydána řada prohlášení a stanovisek. Na jedné straně máme stanovisko od Kongregace na obranu víry,¹ které použití neeticky získaných vakcín za určitých okolností odobřuje, na straně prohlášení pěti biskupů,² kteří jejich použití prohlašují za zcela nepřijatelné.

Rád bych řekl, že věřím stanovisku Kongregace, ale bohužel, není to možné, protože její argumentace je nevěrohodná a celé stanovisko vypadá jako napsané proto, aby za každou cenu odobřilo použití vakcíny, ne aby se problémem skutečně zabývalo ve světle Spravedlnosti a Pravdy. Dlužno dodat, že stanovisko Kongregace se odkazuje na stanovisko Papežské akademie pro život, které věc vidí stejně. Bohužel, tato kdysi ctihodná pro-life akademie zcela ztratila kredit poté, co ji František zmrzačil, vykastroval a doplnil propotratovými a proeuthanasijními členy,³ a její angažování může rozumného katolíka pouze varovat. Což se zde jenom potvrzuje.

Jelikož Kongregace výslovně odkazuje na stanovisko Akademie, nebudu příliš rozlišovat mezi tím, co ty dvě instituce říkají každá zvlášť. Zjednodušeně: Obě instituce říkají, že pokud není na výběr a je zde potřeba být očkován (tuhle otázku ponechám stranou), je možno přijmout/použít neeticky získanou vakcínu na základě principu menšího zla a na základě toho, že zlo potratu je v tuto chvíli už příliš vzdálené, než aby bylo možno mluvit o kooperaci, a že nejde o morální odobření využití buněk z potracených plodů. Problém je, žádná z těchto tezí při bližším zkoumání neobstojí.

Začnu od konce: JEDNÁ se minimálně o nepřímé morální odobření využití buněk z potracených plodů obecně i na ní závisející neetické výroby vakcín – minimálně v tom smyslu, že se tím jasně říká „možná to není zcela OK, ale není to skutečný problém, jeďte dál“. Co je ale mnohem horší, jedná se přímou materiální spolupráci, neboť ochota neeticky vytvořenou vakcínu přijmout přímo podporuje ty výrobce, kteří takto vakcíny vyrábějí, a umožňuje jim v této praxi pokračovat. Nikdo nechce vyrábět vakcíny, které mu velká část lidstva hodí na hlavu nebo kterou budou předem odmítat celé státy, protože jim bude jasné, že tuhle vakcínu významná část jejich obyvatel nepřijme. Používat buňky z potracených plodů není vůbec nutné, jen pohodlné. Pokud by to znamenalo významně menší lukrativnost vakcíny, výrobci by tyto metody rychle sami opustili. Tím, že takové vakcíny jsme ochotni akceptovat, se stáváme přímými spoluviníky toho, že vůbec existují. Že farmakologické společnosti tyto vakcíny produkují a že státy je pak objednávají pro státem organizované (placené, doporučované, povinné …) očkování. Zde bych rád připomněl, že menší zlo je koncept, který má smysl pouze jako vedlejší projev našeho konání. Nelze ho aplikovat tam, kde přímo využíváme zlo, navazujeme na ně, spolupracujeme s ním a podporujeme je.

A pokud jde o vzdálenost zla potratu? Lituji, nevidím žádný reálný důvod pro tvrzení, že je vzdálené. Ano, ty potraty se staly před desítkami let. Ale v příčinných souvislostech jde o méně kroků, než je prstů na jedné ruce (potrat – užití buněk při něm získaných při vývoji/testování/výrobě vakcíny – užití vakcíny), což mi přijde mnohem směrodatnější a říká mi to, že je naopak velice blízko. Zde bych se zastavil u jednoho velmi pochybného podpůrného argumentu zastánců mravní přípustnosti použití těchto neeticky vytvořených vakcín – totiž že tyto potraty nebyly vykonány za účelem zisku oněch buněčných linií a že matky, co daly svolení k jejich odběru, za to žádné peníze nedostaly. Je totiž křivější než český paragraf.

Matka se rozhodla zavraždit svůj plod – své nenarozené dítě. Zašla na potratovou kliniku, kterou si na to najala a které dala svolení, aby po smrti využila tkáně jejího potomka. Peníze za to nejspíše skutečně nedostala (mohla ale dostat nějaký bonus v podobě nadstandardních služeb či slevy za potrat, což asi těžko dnes dohledáme). Co ale tato křivá argumentace zcela pomíjí, je fakt, že zcela určitě na tom finančně profitoval najatý vrah – potratová klinika, která tkáně plodu prodala dál výzkumným institucím. A zde je třeba si uvědomit a zdůraznit, že obchod s tkáněmi potracených plodů je dnes jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů potratových klinik, často dokonce zásadnější zdroj příjmů, než výkon potratů samých. Jen Bůh ví, kolik potratových klinik by muselo zavřít či neúnosně zdražit, kdyby neměly tento superpřivýdělek. Ve světle tohoto faktu se samozřejmě stává vysoce diskutabilním a pochybným i samo tvrzení, že potrat nebyl vykonán kvůli prodeji tkání plodu – potratové kliniky ekonomicky stojí na tom, že ty tkáně prodávají, a prodávat je mohou, jen když potrácejí.

Takže to shrňme: Tkáně byly získány tak, že matka (zadavatelka vraždy), dala souhlas potratové klinice (vrahovi), aby ty tkáně odebrala a vydělala na jejich prodeji (což je pro potratovou kliniku – vraha důležité, aby finančně prosperovala a udržovala ceny potratů – vražd na přijatelné úrovni, aby byl o její služby – vraždy maximální zájem). Tento model funguje dodnes. A pokud my jsme ochotni přijmout/použít vakcíny, léčebné kůry či jiné produkty, na začátku jejichž vývoje stál, tak ho podporujeme a umožňujeme jeho existenci a tím i prosperitu potratových klinik.

Sorry, to já nemohu. Proto s povděkem kvituji alespoň to, že stanovisko Kongregace zcela jasně říká, že očkování musí být dobrovolné a že mám právo na základě rozhodnutí mého svědomí odmítnout vakcinaci neeticky vyrobenou vakcínou. Samozřejmě s povinností přizpůsobit tomu své chování a chránit sebe i ostatní před nákazou jinak. Nejsem proti očkování a jsem připraven nechat se očkovat proti CoVidu, pokud bude k dispozici důvěryhodná vakcína, při jejímž vývoji nebyly nijak použity tkáně z potracených plodů. Pfizer to není – použil je při testech.*

V jedné diskusi mi někdo vmetl, že jsem již v minulosti jistě dostal nějakou vakcínu, která trpí výše probíranou etickou nedostatečností. Mohu na to říci jediné – ano, je to možné, dokonce pravděpodobné. Lituji toho, ale nemohu to změnit. Utěšuje mne jedině, že nezaviněná nevědomost hříchu nečiní a informace, že se při vývoji či výrobě vakcín používají tkáně/buňky z potracených dětí, není tak samozřejmá, aby ji člověk měl povinnost předem hledat. Nehledě na to, že většinu očkování jsem absolovoval v době, kdy jsem toho objektivně nebyl schopen. Nu, teď už to vím a zařídím se podle toho.

Ignác Pospíšil

Aktualizace 22. 12. 2020 11:06

K věci vydala krátce po vyjití článku své stanovisko i ČBK, která v tom podstatném kopíruje vyjádření Kongregace pro nauku víry, s nímž zde většinou polemizuji:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proti-covid-19

Poznámky

1) https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html

2) https://www.christianitas.sk/vyhlasenia-biskupov-o-moralnej-nedovolenosti-pouzivania-vakcin-vyrobenych-z-potratenych-ludskych-plodov/

3) Papež František pozměnil záběr činnosti Papežské akademie pro život, vyhodil všechny její členy a následně sám najmenoval dočasné nové členstvo, které zahrnuje i otevřené podporovatele legalizace potratů a euthanasie. Zároveń zrušil povinnost členů Akademie skládat přísahu, že budou hájit nauku Katolické církve k právu na život. Jinými slovy – s úctyhodnou Papežskou akademií pro život založenou Janem Pavlem II. a profesorem Lejeunem má tato instituce společné opravdu už jen jméno. Na DaH jsme se touto problematikou podrobněji zabývali v článcích Papež František a Papežská akademie pro život a Bývalí členové Papežské akademie pro život založili novou akademii.

* V této věci je asi nejlepším zdrojem, jaký jsem našel: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

259 Responses to Proč říkám ne neeticky získaným vakcínám

 1. Miroslav Kratochvíl napsal:

  Předkládáš dva argumenty. Za prvé argumentuješ, že jde o „přímou materiální spolupráci“. A jakoby druhý argument (či protiargument k PAV) uvádíš, že zlo potratu není vzdálené.

  Pokud jde o přímou materiální spolupráci na potratu, pak si ji představím jako např. podávání kyrety potratáři, uspávání ženy na sále apod. Od formální spolupráce se liší pouze tím, že ‚vnitřně‘ s potratem nesouhlasím. Tato spolupráce není přípustná.

  Vzdálenost zla si představuji tak, že jde o nepřímou materiální spolupráci. Nepřímo materiálně spolupracuje na potratech zedník, který staví nemocnici, uklízečka, která uklízí v nemocnici, cestář, který dělá cesty k nemocnici, výpravčí, který vypravuje vlaky, ve kterém občas jezdí ženy do nemocnice na potrat, pracovníci v elektrárně, kteří dodávají energii do nemocnice, zákonodárce, který schválí částečné omezení potratů atp. Tato spolupráce se zlem je přípustná, pokud se tedy člověk to zlo nepřeje.

  Člověk, který se nechá očkovat předmětnou vakcínou přímo materiálně na potratu nespolupracuje.

  Ještě jedna drobnost. Stanovisko PAV, na které se Kongregace odkazuje, je myslím ještě z doby před Františkem.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   1) Tvá přirovnání ve třetím odstavci jsou naprosto zavádějící a neadekvátní. Není zde přímá souvislost, která naopak existuje u přijetí eticky nepřijatelné vakcíny, kde člověk přímo těží ze zla potratu a zároveň přímo zajišťuje pokračování a financování této činnosti. Proto přijetí takové vakcíny odpovídá případům druhého odstavce Tvého příspěvku a nikoliv třetího. Ta přímá spolupráce i blízkost tam jednoznačně JSOU.

   2) Ne, je to až po Františkově likvidační reorganizaci.

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    ad 1) I ten zedník, uklizečka apod. těží ze zla potratů, sice ne přímo, ale nepřímo. Také zlo potratů podporují, sice ne přímo, ale nepřímo. Pokud jde o využití zla, podle mne člověk může přímo těžit i ze zla, je to jiná otázka než páchat zlo. A pokud jde o podporu zla, pak v případě předmětné vakcíny jde také o nepřímou podporu, tak jako u uklízečky apod. Dokonce myslím, že v případě předmětného očkování je vzdálenější než u té uklízečky.

    ad 2) No a to se odvolává na dokumenty z roku 2005 a 2008.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Zedník stavějící nemocnici netěží ze zla potratů nijak. Uklízečka netěží ze zla potratů rovněž nijak. A ani jeden z nich svým přístupem nemá šanci potratářství nijak ovlivnit. Nemocnice tam není kvůli potratům a tam, kde nějaké souvislost je, ji nelze vydělit. Něco jiného by bylo, kdyby zedník vědomě přijal práci na potratové klinice či pro ni, totéž uklízečka. To by bylo nepřijatelné a ekvivalentní použití vakcíny, při jejímž vzniku figurovaly tkáně potracených plodů, což je případ rovněž snadno identifikovatelný a oddělitelný a zahrnuje přímou spolupráci se zlem, přímé financování zla.

     Upřímně řečeno nechápu, proč jsi tak umanutý, když by v ČR měla být už brzy k dostání vakcína CureVac, která se bez použití tkání z potracených plodů obešla. Spíše bych od člověka angažovaného v hnutí pro-life očekával, že své úsilí napře za cílem, aby měly eticky přijatelné vakcíny maximální podíl a aby si pacienti mohli vybrat, jakou budou očkování, než poblouzněné podrážení si vlastních nohou hájením morálně pochybných stanovisek, které fakticky jdou proti tomu, čo hnutí pro-life usiluje.

     • Lucie Cekotová napsal:

      Ještě jedna věc, na kterou by se měli zaměřit všichni obránci života: přestože vakcín bude i v ČR k dispozici víc, očkovaný člověk si mezi nimi nebude moci vybírat: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/typ-vakciny-proti-covidu-si-nebude-mozne-vybirat-rika-blatny/r~277ad7c4404411eb9d74ac1f6b220ee8/ Což samozřejmě znamená, že člověk, který se chce při rozhodování řídit etickými ohledy, tuto možnost nedostane.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Nebo ji bude moci realizovat jen velmi klikatými a neoficiálními cestami. Bylo by smutné, kdyby se větší počet lidí nenechal očkovat z důvodu, že by si nemohli vybrat. Rozumný člověk by to zvážil, ale inteligence je vlastnost, kterou u ministrů této vlády není možné očekávat.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „…netěží ze zla potratů nijak“

      Každý ve společnosti využívá dober, které vznikají i přičiněním zlých lidí. Každý tedy nepřímo využívá i zla těchto lidí. Ale jak jsem psal, myslím, že je možné zla využít i přímo.

      „použití vakcíny, při jejímž vzniku figurovaly tkáně potracených plodů, … zahrnuje … přímé financování zla“

      To si právě nemyslím. Financování jakého zla? Jde o finacování potratáře, který zabil ty děti v těch já nevím 60. letech minul. století? Jde o financování nějakých současných či budoucích potratů? Výrobci vakcín zde nejsou kvůli potratům. Takže bych neřekl, že jde o přímé finacování zla. Spíš bych to přirovnal k tomu pracovníku v elektrárně, který dodáváním energie přímo nepodporuje zlo potratu, které se stalo v minulosti a ani přímo nepodporuje provádění součaných potratů nebo budoucích, když dodává energii do nemocnice.

      „Upřímně řečeno nechápu…“

      Na FB jsi psal něco ve smyslu, ať se pokusíme s tvými argumenty vypořádat.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Ad „Na FB jsi psal něco ve smyslu, ať se pokusíme s tvými argumenty vypořádat.“ – což se Ti mimochodem vůbec nedaří, ale o tom můj příspěvek není. Ten je o tom, že se nerozumím, proč se tu neustále snažíš střílet do vlastních nohou a prosazovat něco, proti čemu bys měl vší mocí bojovat, pokud jsou Tvé pro-life postoje upřímné a konzistentní.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „což se Ti mimochodem vůbec nedaří“

        A proto tedy na mé poslední argumenty nereaguješ a odbíháš k otázce motivů?

        Pokud to zrekapituluji, říkáš, že použití předmětné vakcíny je nepřípustné protože zahrnuje

        přímé financování nějakého zla. Pravděpodobně zla potratu. Já namítám, že nejde o přímé

        finacování zla potratu, protože ten potrat, o který jde, už byl dávno proveden, a nelze ho

        tedy dnes přímo financovat. Nejde ani o přímé financování současných nebo budoucích potratů, protože předpokládám, že platba za vakcínu jde výrobci vakcíny, nikoliv potratovým klinikám. To zda z utržených peněz v budoucnu využije výrobce vakcíny část peněz na nákup zabitých dětí u potratové kliniky, očkovaný není schopen přímo ovlivnit. Podobně jako člověk není schopen přímo ovlivnit, zda zlý člověk v budoucnu využije obecného dobra, ke spáchání zla.

        Pokud se vrátím k motivům, pak je samozřejmě v pořádku odmítat předmětnou vakcínu s tím, že nechci ani nepřímo její platbou podpořit potrat. Příp. s tím, že tak upozorním na zlo potratu, podobně jako by člověk mohl upozorňovat na zlo potratu, když by začal odmítat platit daně. Ale je pode mne chybné odmítat předmětnou vakcínu proto, že jejím užitím člověk přímo podporuje potraty.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Znovu – platím tím neeticky jednajícího výrobce vakcíny a umožňuji mu pokračovat v jeho jednání, které je i díky mému finančnímu příspěvku nadále výnosné (plus říkám státu, že je OK takové vakcíny objednávat, protože i když neobjedná žádné jiné, necháme si je píchnout. Což zároveň znamená, že podporuji obchod s biologickým materiálem z potracených dětí, který je ztěžejní pro fungování potratového průmyslu. Protože ho činím přijatelným a on může běžet dál – odebírat stále nové a nové tkáně na pokusy a prodávat je výzkumu a tím se financovat. To není nevýznamná nepřímá spolupráce – a už vůbec ne v případě, když to vlastně ani není nutné… – Píši to už ve článku, ale když to takto ignoruješ, tak to tu opakuji znovu.

        Pokud jde o motivaci, já absolutně nemám v úmyslu odmítnutím vakcíny „upozorňovat na zlo potratu“, já tvrdím, že dle mého soudu je jednoznačně nemorální a těžce hříšné takovou vakcínu přijmout.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „To není nevýznamná nepřímá spolupráce“

        Určitý význam tato spolupráce určitě má, ale pokud jde o potrat, je to pořád nepřímá materiální spolupráce. A jak píšu, nepřímá materiální spolupráce není nepřípustná. Pokud by byla nepřípustná, pak člověk nemůže nic.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        „A jak píšu, nepřímá materiální spolupráce není nepřípustná. Pokud by byla nepřípustná, pak člověk nemůže nic.“

        Pouze pokud by platila Tvoje nesmyslná přirovnání a Tvoje tvrzení, že jde o nepřímou spolupráci. Ani jedno ale není pravda.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Teď nevím, zda popíráš i přípustnost nepřímé materiální spolupráce? Pak bys měl uvést nějaký argument. Zdá se mi, že tvůj argument pro nepřípustnost nepřímé materiální spolupráce se zlem je to, že jde o hřích, a hřích je to proto, že jde o nepřípustnou nepřímou materiální spolupráci se zlem.

        Pokud jde o posouzení ne/přímé materiální spolupráce, pak by mě opravdu zajímalo, kde mám chybu. Vždyť už jen to, že mezi očkovaným a výrobcem vakcíny stojí v současné době stát, nelze hovořit o přímé spolupráci na potratu, tím spíše, když ten proběhl před x lety.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Pokud někdo přijme vakcínu, přímá ji sám za sebe a přímo a stává se dobrovolně přímou součástí morálně neakceptovatelného řetězce. To je přímá spolupráce, ne nepřímá. Jeho přistoupením je přímo podmíněn úspěch toho řetězce a (na rozmezí přímé a nepřímé účasti) vytvoření stejných řetězců v budoucnosti. Takže ještě jednou, ten, kdo vakcínu přijme, sám přímo vstupuje do řetězce a tudíž spolupracuje přímo – na financování potratů a neetickém využívání jejich produktů. Nikoliv nepřímo.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Vycházíš z předpokladu, že je zde nějaký ‚morálně neakceptovatelný řetězec‘. Moc nevím, z čeho by měla ta neakceptovatelnost řetězce vycházet. Myslím, že neakceptovatelné jsou morální zla a přímá materiální spolupráce na morálním zlu. Pokud vyjdu z toho, že předmětné vakcíny byly vyrobeny za pomoci produktu morálního zla konkrétních lidí v minulosti, pak užitím těchto vakcín na morálním zlu z minulosti přirozeně nespolupracuji. Pokud jde o přijetí vakcíny jako o ‚přímou podmínku‘ úspěchu tohoto řetězce, pak jde sice o jednu z miliona podmínek, která napomáhá výrobci dosažení zisku, ale nemyslím, že je to ‚přímá podmíka‘ resp. nepřípustná ‚přímá podmínka‘ resp. ‚příčina‘ dalšího potratu. Při placení daní vstupuje člověk také do řetězce, který je podmínkou pro další potraty. Podobně lidé, kteří žijí v diktatuře, jsou podmínkou pro další porušování lidských práv. Nemyslím si, že by bylo nepřípustné platit daně či odmítat emigrovat z diktatury.

        Cílem očkování je dobro. Zlo, které se k němu pojí (možnost pohoršení; možnost, že v budoucnu někdo zabije jiného člověka s menšími zábranami), je dobrovolné jen nepřímo. Očkování je skutek nelišný. Bezprostřední účinek očkování je dobrý.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        To nemá smysl. Pořád umanutě opakuješ to samé a ignoruješ, co píšu já. „Pokud vyjdu z toho, že předmětné vakcíny byly vyrobeny za pomoci produktu morálního zla konkrétních lidí v minulosti, pak užitím těchto vakcín na morálním zlu z minulosti přirozeně nespolupracuji.“ — naopak spolupracuješ, protože to zlo platíš a tím se na něm vědomě a dobrovolně přímo účastníš a vytváříš podmínky pro přijatelnost a opakování takových nemorálních operací. Ty přirovnání s dikaturou či daněmi jsou samozřejmě nesmyslné, neboť tam to spojení není přímé a neúčast více-méně nelze realizovat (když žiju ve zlé diktatuře, tak v ní žiju, nedá se s tím nic dělat; samozřejmě až na to, škodit jí, co se dá, což je ovšem moje povinnost – podporovat ji by byl smrtelný hřích).

        Očkování je skutek mravně nelišný pouze tehdy, byla-li vakcína získána mravně přijatelným (nelišným) způsobem. To není případ vakcín, o kterých se bavíme – jak ostatně otevřeně připouští i ono stanovisko Kongregace.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „naopak spolupracuješ, protože to zlo platíš“

        Neplatím to zlo. Jak lze platit zlo? Víš snad, kdo je ten člověk, který zabil ty děti a víš, kolik mu např. od Biontechu chodí za to peněz? A i kdyby mu nějaké peníze chodily, jak mohu být odpovědný za jeho zlý čin v minulosti? To, že očkováním předmětnou vakcínou člověk připustí, že v budoucnu dojde k dalšímu potratu, je nezamýšlený účinek, který lze připustit pokud je cílem očkování dobro (ochrana života a zdraví lidí) a příčinou dosažení tohoto cíle není zlo, a to není. Není nutné nejdříve pohoršit lidi ani není nutné nejdříve zabít další lidi, aby předmětná vakcína začala účinkovat.

        „přirovnání s dikaturou či daněmi … tam to spojení není přímé“

        Podobně jako není přímé v případě předmětných vakcín.

        „a neúčast více-méně nelze realizovat“

        Podobně jako v případě předmětných vakcín.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Platíš ekonomické využití tkání potracených plodů a jejich použití při vývoji vakcín, které používáš a odobřuješ je. To nelze oddělit. Jsi za to zodpovědný, rpotože tím, že vakcínu přijmeš (a tím pádem i nějakým způsobem přímo zaplatíš) se stáváš přímou součástí celého procesu. Nic na tom nezmění, že si ten proces uměle rozsekáš na dílčí kroky a budeš se tvářit, že s těmi před použitím vakcíny nemáš nic společného. To je jen trapný pokus o umělé vyvinění se z přímé účasti. Narozdíl od přirovnání s diktaturou a daněmi. A ten poslední kec sis mohl odpustit – není nic jednoduššího, než realizovat neúčast v tomto případě, stačí se nenechat očkovat.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Platíš ekonomické využití tkání potracených plodů a jejich použití při vývoji vakcín“, „Jsi za to zodpovědný“

        Ano, a stále tvrdím, že to není samo o sobě nepřípustné.

        „i nějakým způsobem přímo zaplatíš“

        Tedy nepřímo.

        „že s těmi před použitím vakcíny nemáš nic společného“

        Člověk který se nechá očkovat, určitě není zodpovědný za smrt dětí, ke které došlo před použitím vakcíny, tím spíše, když třeba takový člověk ještě nebyl ani na světě, když došlo k té smrti.

        „stačí se nenechat očkovat“

        Ano, podobně jako stačí neplatit daně. Neplacením daní člověk bude popotahován státem, neočkováním člověku hrozí smrt.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        — Je to nepřípustné.

        — Nikoliv, že nezaplatíš přímo osobně neznamená, že platíš nepřímo. Morální přímost není o tom, komu osobně dáváš peníze z ruky do ruky, ale o tom, k čemu jsou peníze zjevně určeny.

        — Když zaplatíš daně, neplatíš přímo a úmyslně potraty. Když platíš vakcínu, při jejíž výrobě byly použity tkáně potracených plodů odkoupených od jejich vrahů, tak platíš přímo toto jednání, a nic na tom nezmění fakt, že ty peníze nepředáš osobně, ale posíláš je oklikou a přes prostředníky.

       • Lucie Cekotová napsal:

        Ad Miroslav Kratochvíl: Tvrdit, že „neočkováním člověku hrozí smrt“, v souvislosti s chorobou, která má smrtnost pod jedno procento, je bohapustá demagogie. Zatím navíc nikdo nedokáže posoudit eventuální vedlejší účinky vakcíny třeba i po delší době. O tom tento článek nebyl, ale v souvislosti s riziky nemoci je namístě zmínit i rizika vakcinace, která zanedbatelná rozhodně nejsou. Včetně eventuálního dopadu na plodnost očkovaných mladých žen, což by obránce života snad rovněž mělo zajímat.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Je to nepřípustné.“

        Tak prosím uveď nějaký argument. Nebo mají být argumenty ty další odrážky?

        „Morální [přímost je o] tom, k čemu jsou peníze zjevně určeny.“

        Peníze za vakcínu nejsou určeny na placení potratářů, ale vědcům, kteří vyvíjejí vakcíny či akcionářům, kteří investovali do firmy, přepravcům, kteří vakcíny přepravují.

        „Když zaplatíš daně, neplatíš přímo a úmyslně potraty.“

        Sám ale píšeš, že ‚nic na tom nezmění fakt, že ty peníze nepředáš osobně, ale posíláš je oklikou a přes prostředníky.‘

        „‚neočkováním člověku hrozí smrt‘, v souvislosti s chorobou, která má smrtnost pod jedno procento, je bohapustá demagogie“

        Obecně se očkuje, aby se předcházelo smrti. Jak vysoké to riziko je není důležité. Argument poukazoval na principiální podobnost neplacení daní a neočkování (totiž, že člověk neplacením i neočkováním je člověk ohrožen), podobnost kterou Ignác popíral.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        1) Argumentů jsem už uvedl dost. Ty je odmítáš zaregistrovat a ohýbáš realitu, aby si s nimi nemusel pasovat, rpotože moc dobře víš, že jsou platné.

        2) Ad „Peníze za vakcínu nejsou určeny na placení potratářů, ale vědcům, kteří vyvíjejí vakcíny či akcionářům, kteří investovali do firmy, přepravcům, kteří vakcíny přepravují.“ – Tyhle zámlky nezkoušej. Platíš-li těm, kdo vyvíjejí a vyrábějí vakcíny, platíš nejen je, alee neoddiskutovatelně a přímo a úmyslně, i to JAK udělali tu vakcínu, kterou kupuješ. Výrobek nelze oddělit od jeho vývoje a výroby, jak se to uměl snažíš udělat, aby sis mohl nalhávat, že s tím nemáš nic společného. To už můžeš za chvíli tvrdit, že si můžeš nechat transplantovat orgány z Číny, které nemají věrohodný původ, protože přece platíš chirurgy, co ti je transplantují, a ne ty, co je odebírali, a že nejspíš byly získány bez souhlasu a vraždou nějakého politického vězně nebo méněcenného obyvatele, je tedy pro tebe zcela nepodstatné a ty s tím přímo nemáš nic společného. Prostě nesmyslný kecy vedené za účelem podepření předem zadaného neobhajitelného postoje.

        — To je rozdíl, své daně nikdy adresně nesměruješ na podporu potratů (které v drtivé většině případů navíc nejsou z daní placeny, pokud vím). A samozřejmě, pokud to můžeš ovlivnit, máš povinnost zabránit tomu, aby byly použity na špatné věci co nejméně. To je ten zásadní rozdíl, proto nelze mluvit o analogii. Při použití vakcíny neetického původu posíláš peníze přímou cestou na podporu zlého jednání a vyloženě je vědomě a cíleně platíš a podporuješ.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „JAK udělali tu vakcínu“

        Ano. Někdě pro výzkumnou laboratoř získali vědci určitou buňkovou linii, kterou před tím vyrobil nějaký jiný vědec, který před tím třeba zaplatil nějaké potratové klinice za předání zavražděného dítěte. Zlo potratu spáchal potratář. Možná i kupující vědec, který si mohl mrtvé dítě předem objednat. Pak asi spáchal zlo neúcty k mrtvému tělu, když ho bez předchozího souhlasu využil k věcedkým účelům. Vědec, který následně využil buňkovou linii vyrobenou z tohoto dítěte mohl spáchat zlo pohoršení. Očkovaný následně může také pohoršit, ale rozhodně si nemyslím, že může být vinen zlem toho potratu na začátku.

        „To už můžeš za chvíli tvrdit, že si můžeš nechat transplantovat orgány z Číny, které nemají věrohodný původ, protože přece platíš chirurgy, co ti je transplantují, a ne ty, co je odebírali…“

        Ano. To tvrdím. Samo o sobě to není nepřípusté. Nicméně, analogie není úplně přiměřená. V případě vakcíny jde o smrt člověka, která nastala před x lety, kterou člověk neovlivní a ani tím neprovokuje další případné smrti. V případě transplantací se má asi za to, že transplatací následné smrti provokuješ, pokud jsi dokonce nevyprovokoval i tu, z které jsi těžil.

        „své daně nikdy adresně nesměruješ na podporu potratů“

        Stejně tak adresně nesměřuješ na podporu potratů peníze za vakcínu.

        „nejsou z daní placeny“

        Přímo sice ne, ale podobně nepřímo jako se platí vakcínou potraty.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Nikoliv. Nemá cenu o tom dál diskutovat, meleš pořád dokola stejné nesmysly jako kolovrátek – nesmyslná a neadekvátní přirovnání a umělé rozdělování celistvého a nerozdělitelného procesu na jednotlivé kroky, aby si mohl předstírat, že co je přímé je nepřímé a co je zlé je méně zlé. Sorry, ale takovéto účelové tanečky nemůže nikdo nezaujatý uznat – ty může přijmout jenom ten, kdo prostě za každou cenu CHCE dosáhnout konkrétního výsledku a je mu úplně jedno, jak moc musí ohnout a začernit skutečnost, aby k němu došel. Sorry, to já nemohu. Anikdo, komu záleží na vlastní duši, nemůže.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „neadekvátní přirovnání“

        Myslím, že není nic jednodušího ukázat tu neadekvátnost. Podobně jako jsem to udělal, když jsem poukázal na neadekvátnost přirovnání očkování a transplantace.

        „umělé rozdělování celistvého a nerozdělitelného procesu na jednotlivé kroky“

        Nevím, proč by mělo jít o umělé rozdělování. A pokud byl rozdělen na jednotlivé kroky, evidentně rozdělitelný tedy je. Myslím, že tak se posuzuje lidský čin prncipem dvojího účinku.

        „aby si mohl předstírat, že co je přímé je nepřímé a co je zlé je méně zlé“

        Viz princip dvojího účinku.

        „CHCE dosáhnout konkrétního výsledku“

        Jakého výsledku?

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Problém není v tom, že jsem to nedokázal – vysvětlil jsem jasně, proč je TVé přirovnání nesmyslné, ty to ale odmítáš vzít na vědomí, protože bys pak neměl už nic, čím bys obhajoval svůj postoj.

        Cokoliv lze uměle rozdělit na dílčí kroky. Tohle formální dělení však nemá žádný morální význam -je zcela irelevantní.

        Princip dvojího účinku nelze aplikovat na přímé a vědomé využití zla, to je vždy nepřijatelné. Sebelepší úmysl nikdy neospravedlní zlý prostředek, to je ústřední bod katolické morálky. Eticky nezpůsobilá vakcína je zlý prostředek, ne vedlejší zlý důsledek.

        Je evidentní, že za každou cenu chceš obhájit použití vakcíny a je ti jedno, jakými nesmysly a deformacemi skutečnosti se ti to „povede“.

       • Lucie Cekotová napsal:

        Kdyby se v tržním světě významný počet lidí rozhodl, že vakcínu připravenou neetickým způsobem jednoduše nechce, byla by to konkurenční výhoda pro ty, kdo vyrábějí eticky. Pak by přinejmenším existoval finanční důvod, aby výrobci od užívání buněčných linií z potracených dětí upustili. Ignác má jasně pravdu, akceptování těchto vakcín napomáhá dalšímu užívání neetických výzkumných metod. – „Nezáleží na tom, jak vysoké je riziko.“ Vážně? A co kdyby tedy riziko spojené s vakcínou bylo vyšší než riziko spojené s chorobou? To zatím nikdo nedokáže kvalifikovaně říct.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Eticky nezpůsobilá vakcína je zlý prostředek, ne vedlejší zlý důsledek.“

        Pokud bych se nechal očkovat předmětnou vakcínou, abych tě pohoršil, pak bych byl vinen zlem pohoršení. Pokud bych chtěl užít předmětnou vakcínu, abych díky tvému pohoršení dosáhl nějakého dobra, pak by toto zamýšlené dobro neospravedlňovalo prostředek, čímž by bylo v tomto případě pohoršení. A já bych takové vakcíny nemohl použít, ne proto, že by byla ‚eticky nezpůsobilá‘, ale proto, že bych jejím užitím sledoval pohoršení, resp. její ‚etickou nezpůsobilost‘ by způsobil cíl, kterého bych chtěl dosáhnout, resp. až tímto sledovaným cílem by se stala předmětná vakcína zlým prostředkem.

        To je ale myslím trochu jiná otázka než posouzení samotné vakcíny. ‚Etická nezpůsobilost‘ činu je způsobena nějakým zlem. Buď ten čin je sám o sobě zlý. A nebo není sám o sobě zlý a jeho špatnost je vyvolána jiným zlem, které se s ním pojí. Očkování se samo o sobě je přinejmenším nelišný čin. S očkováním se pojí určitá zla. Abych mohl říct, zda je předmětné očkování ne/přípustné musím posoudit jaká zla vyvolává, zda jsou s očkováním nutně spojena. Myslím, že v daném případě lze uvažovat o zlu pohoršení a o zlu budoucího potratu (zlo předchozího potratu s očkováním je spojeno už jen jako fyzické zlo, které je zdrojem toho možného pohoršení). Tato zla nezpůsobují učinnost očkování, nejsou tedy prostředekm k dosažení cíle očkování. Jsou nezamýšlenými vedlejšími účinky. Aby člověk mohl posoudit, zda lze užít předmětné očkovací látky, musí ještě posoudit závažnost dobrého cíle, kterého se tím snaží dosáhnout a závažnosti zel, která se s tím mohou pojit. To je ale již na svědomí každého člověka v konkrétní situaci. Pokud člověk zvažuje zastavení epidemie a záchranu tisíce lidí a přitom předchází pohoršení vysvětlením, že se nejedná o souhlas s potraty a pokud zvažuje, že budoucí potraty nebudou ve většině případů způsobeny poptávkou výrobce předmětné vakcíny (když mu doposud stačili jen ti první mrtví) a pokud se snaží o zastavení potratů i jinými prostředky a pokud si vyhodnotí závažnost vedlejších zdravotních účinků vakcíny, dokážu si představit, že dojde k závěru, že předmětnou vakcínou nechá očkovat. A já řeknu, je to přípustné.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Opět deformuješ realitu. Eticky nezpůsobilá vakcína je prostředek, ne vedlejší efekt. Použití zlého prostředku je samo o sobě zlé a to vždy, proto očkování za použití eticky nezpůsobilé vakcíny není a nikdy nebude mravně nelišné. Tvůj pokus předvést problém jako otázku zamýšlených a nezamýšlených účinků mravně nelišného očkování je ryzí argumentační podvod, který deformuje a začerňuej realitu, kterou takto vykládat nelze. Nicméně pořád zde opakujeme to samé, nemyslím, že má cenu v tom pokračovat.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „A co kdyby tedy riziko spojené s vakcínou bylo vyšší než riziko spojené s chorobou?“

        To je jiná otázka. To je otázka 4. podmínky principu dvojího účinku. Myslím, že spor s Ignácem je o tom, že on považuje předmětnou vakcínu za zlo samo o sobě, takže neprojde ani 1. podmínkou principu.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Ignác má jasně pravdu, akceptování těchto vakcín napomáhá dalšímu užívání neetických výzkumných metod.“

        S tím souhlasím. Spor je o to, zda je takové napomáhání přípustné či nikoliv. Já říkám, že jako vedlejší nezamýšlený účinek je to přípustné.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „očkování za použití eticky nezpůsobilé vakcíny není a nikdy nebude mravně nelišné“

        Tvůj argument je takový, že nelze se očkovat předmětnou vakcínou, protože je zlo samo o

        sobě (je zlý prostředek). Předmětná vakcína je zlem sama o sobě (je zlý prostředek),

        protože se s ní pojí tak těsně jiná zla, která nezle od ní oddělit (asi podobně jako nelze

        oddělit od zmáčknutí spouště pistole, která je přiložena k hlavě spícího člověka to, že

        toto zmáčknutí pistole je vražda, zlo samo o sobě). Já tvrdím, že tato zla se s vakcínou

        pojí jen jako možné důsledky, tedy nikoliv neoddělitelně. Proto tvrdím, že použít

        předmětnou vakcínu není samo o sobě zlé (není sama o sobě zlým prostředkem). Tvrdím, že

        zatímco zmáčknutí spouště pistole, která je přiložena ke hlavě spícího člověka, kterýmžto

        zmáčknutím chci dosáhnout – já nevím – toho, aby přestal chrápat, je zlým prostředkem,

        chrápání přestane _prostřednictvím_ jeho usmrcení, se zmáčknátím spouště se smrt pojí

        velice těsně, pak pokud jde o očkování předmětnou vakcínou tam je zlo potratu či pohoršení

        s cílem vakcinace nenutně spojeno, cíle se nedosahuje _prostřednictvím_ těch zel, která se

        s vakcínou pojí.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        „Já tvrdím, že tato zla se s vakcínou pojí jen jako možné důsledky, tedy nikoliv neoddělitelně.“ – a to je právě ta lež. Ta zla nejsou důsledkem užití vakcíny, ale původem, z něhož vzešla, původem, který je natolik její součástí, že ho od ní nelze oddělit.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Ta zla nejsou důsledkem užití vakcíny, ale původem, z něhož vzešla, původem, který je natolik její součástí, že ho od ní nelze oddělit.“

        Zmíněná zla jsou možným důsledkem užití vakcíny. Ta zmíněná budoucí zla nejsou příčinou účinnosti užití vakcíny. Jak by mohlo být např. pohoršení, které může následovat po použití vakcíny původem vzniku této vakcíny? Aby člověk nebyl za ta případná zla odpovědný, totiž aby se nezatížil morálním zlem, měl by si ta zla nepřát a v rámci možností se jim snažit předejít.

        A jak jsem psal, pokud jde o zlo předchozího potratu, který předcházel výrobě vakcíny, pak morálně odpovědný je za něj potratář. Že někdo další pak využije způsobeného fyzického zla neznamená, že je zodpověný za to předchozí morální zlo. Jak sám píšeš: ‚To, že je kolem mne pácháno zlo, které nemohu ovlivnit a k němuž nijak nepřispívám, mi nikdy nelze nijak přičítat k tíži, i když z něho chtě nechtě mohu mít prospěch. To je jasné i malému dítěti.‘

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Opět kolovrátek, opět nesmyslné analogie a deformace skutečnosti. To fakt nemá cenu, končíme. Když někdo vší mocí nechce, natolik nechce, že odmítá respektovat samotnou logiku, tak je jakákoliv diskuze zbytečná.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Ta zla nejsou důsledkem užití vakcíny, ale původem, z něhož vzešla, původem, který je natolik její součástí, že ho od ní nelze oddělit.“

        To ale nic neříká o ne/přípustnosti užití takové vakcíny. To, že něco dobrého (zde vakcína) bylo vytvořeno zlým postupem, se tím to dobro nestává zlem. Pokud takové dobro bude člověk chtít dále využít, měl by se pokusit vyvarovat pohoršení, ale samo o sobě není nepřípustné toto dobro využít.

        Já nevím, podobně není myslím nepřípustné se kamarádit (‚využívat‘ přátelství) s nemanželkými dětmi, jejichž původ je neoddělitelně spojen s nelegitimním způsobem vzniku.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        To už fakt nelze rozumným a slušným způsobem komentovat…

      • Lenka napsal:

       a co třeba tato situace (absurdní, ale proč ne?):
       celý svět se nechá problematickou látkou naočkovat. „Eticky zásadový jedinec“ tím pádem unikne nákaze… závěr: využil „dobra“ hříchu hřešících…

       • Ignác Pospíšil napsal:

        To už je opravdu naivní sofismus. Byť co do úrovně logiky se od argumentace pana Kratocvíla nijak neliší.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „To už je opravdu naivní sofismus.“

        A proč, Ignáci, argumentačně neukážeš jeho slabiny?

       • Ignác Pospíšil napsal:

        To není argument se slabinami, to je prostě evidentní blbost. To, že je kolem mne pácháno zlo, které nemohu ovlivnit a k němuž nijak nepřispívám, mi nikdy nelze nijak přičítat k tíži, i když z něho chtě nechtě mohu mít prospěch. To je jasné i malému dítěti.

     • David Petrla napsal:

      Vakcína CureVac bude k dispozici nejdříve ve druhém čtvrtletí roku 2021, spíše až kolem poloviny roku 2021.

      A prosím, Ignáci, přestaň používat dehonestující výrazy jako „umanutý“, kterými – nikoliv zde poprvé, ale běžně – zdánlivě snižuješ váhu argumentů oponenta převáděním diskuse na rovinu ad hominem.

      Navíc Mirek zde argumentuje klidněji a věcněji, než Ty, když už jsme u toho.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Já tu v jeho příspěvcích žádnou smysluplnou argumentaci nevidím. Naopak vidím slepou umanutost, kdy ignoruje logiku a vymýšlí nesmyslná a nepasující přirovnání prostě a jen proto, aby si vyrobil argumenty na podporu neobhajitelného stanoviska – protože výsledek – toto stanovisko, je pro něj důležitější než skutečnost.

       • George Smiley napsal:

        Dva autiste se ponrafali a my ostatní tomu musíme přihlížet 🙁

       • David Petrla napsal:

        „Naopak vidím slepou umanutost, kdy ignoruje logiku a vymýšlí nesmyslná a nepasující přirovnání prostě a jen proto, aby si vyrobil argumenty na podporu neobhajitelného stanoviska – protože výsledek – toto stanovisko, je pro něj důležitější než skutečnost.“

        Přesně jsi popsal, jak já vnímám Tvoji argumentaci.

       • jayef napsal:

        Nikoliv, umanutost tu předvádí jednoznačně Ignác, naopak Miroslav Kratochvíl argumentuje zřetelně a logicky. Ten navíc své oponenty neuráží.

 2. Lukáš napsal:

  Zeptám se jinak. Jak to je s tím: “ Účel světí prostředky.“ Pokud použiji zlo k dobrému určitě není v pořádku, že. A nebo snad ano?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Jedním ze základních bodů katolické morálky je vědomí, že účel prostředky nesvětí – že dobrý účel nikdy nemůže ospravedlnit použití zlého prostředku.

   • Rostislav Vlček napsal:

    Taky jsem si to myslel, ale může. V diskuzi k nedávnému článku o hříších dneška jsem byl poučen, že lež nebo pomluva je sice hříšná, „pokud ji ale (její šiřitel) považuje při nejlepší vůli za věrohodnou a šíří tam, kde je zapotřebí varovat před zlem …, hřích nemá, maximálně lehký, pokud má možnost si tuto informaci ověřit a opomene to“ (zkrácený citát).
    Čili „Statně hřeš, pevněji věř“ je luteránské, správně katolické je „tvoje dobré úmysly rozhřeší lži, nesmysly“.

    Míněno jako odlehčující poznámka, bít se za ni nebudu.

    Jinak Vám samozřejmě upřímně přeji brzké uzdravení a požehnané vánoce.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Promiňte, ale zjevně jste nepochopil, co Vám bylo řečeno. Ten koho citujete, měl samozřejmě na mysli, že dotyčný šíří tu lež s tím, že neví, že to je lež…

   • Lukáš Novák napsal:

    Ano. A tento princip se vztahuje na _mravní zla_. Tj. na určitá jednání. Není přípustné volit mravně vnitřně zlé jednání jako prostředek k jakkoliv velkému dobru.

    Zatímco Ignác, jak se zdá, chápe samotnou vakcínu jako „zlý prostředek“, který je tím pádem tímto principem zakázán. Což je pojmový zmatek.

    Nejsem spokojen s laxním přístupem Církve k využívání „poskvrněných“ vakcín, ale stanovisko CDF je principiálně v pořádku. Co se mi nezdá tak úplně v pořádku je, jak snadno se Církev smířila s tím, že „není jiná možnost“ — což je nutná podmínka přípustnosti. Církev by měla (a měla od počátku vývoje vakcín) bombardovat vlády, vědce atd. opakovanými důraznými a hlasitými požadavky, aby se buňky z potracených dětí nepoužívaly, aby se dala přednost neprobelmatickým vakcínám, jak jen to bude možné, aby stát aspoň umožnil těm, kdo budou chtít, použít neproblematickou vakcínu atd. atd. Teprve kdyby tohle selhalo, měla by Církev mravní legitimaci říct: bohužel, veškerá snaha selhala, nedá se nic dělat, za těchto okolností je přípustné přijmout i „problematickou“ vakcínu. Paradoxně si ale myslím, že tím, že Církev jako instituce selhala, opravdu patrně postavila jednotlivé křesťany do pozice, kdy _pro ně jako jednotlivce_ jiná možnost, jak se dostat k vakcíně, není, protože jednotlivci opravdu nejsou v pozici těch, kdo by mohli cokoliv v procesu ovlivnit. Je ostuda, že drtivá většina to přijímá s úlevou místo s hrůzou.

    • Felix Leo napsal:

     Vývoj vakcín bez použití buněčných linií by stál mnohonásobně víc a trval by mnohonásobně delší dobu. Narazil jsem na informaci o roku 2035.

     • Ignác Pospíšil napsal:

      To je lež, CureVac má být k dispozici v květnu či červnu (sice taky používá buněčné linie, ale ne z potracených plodů).

 3. Lucie Cekotová napsal:

  Bravo!

 4. Karol Dučák napsal:

  Pán Pospíšil, ďakujem za hodnotný článok a jasne vyjadrené stanovisko, s ktorým sa stotožňujem. Prajem Vám skoré uzdravenie, hojnosť Božieho požehnania počas Vianoc a celého budúceho roku 2021 a lásky blížnych.

 5. PETR KRÁL napsal:

  Jsem v nejistotě jako mnoho lidí. Z této debaty mě vyplývá CURE VAC. Prosil jsem mnoho dní DUCHA SV o poznání PRAVDY. Díky>

 6. Froggy napsal:

  Víte, že je možné, že mnozí z nás (mladších), či naše děti už jsou podobně připravenými/testovanými vakcínami očkováni? Ony se už takhle dělají delší dobu. Zvláštní, že to dostalo pozornost až u Covidu.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Zřejmě jste ten článek nečetl až do konce.

  • Lucie Cekotová napsal:

   To je pravda, ale tento fakt není obecně znám. Mnoho lidí/rodičů očkovaných dětí o tom jednoduše neví. Teprve v souvislosti s covidem se o tom začalo víc mluvit a psát.

 7. Rostislav Vlček napsal:

  Pět biskupů může snadno vydávat principiální stanoviska. Nebudou se asi nikdy muset rozhodovat, nemajíce v daném okamžiku možnost volby mezi vakcínami, například:

  – Zda odmítnout vakcínu vlastnímu dítěti, mamince/tátovi nedospělých dětí nebo třeba vlastnímu rodiči ve věku již pokročilém
  – Zda ji odmítnout zdravotní sestře nebo lékaři, zachraňujícím pacienty, nejen s Covidem
  – Zda by se měly rozlišovat buňky plodu zabitého úmyslně nebo potraceného spontánně, z Božího dopuštění (to jen teoreticky)
  – Zda je odmítnutí vakcíny v konkrétní situaci aktem oběti nebo aktem lhostejnosti/nelásky k bližním, které tím ohrozíme.
  Máme jistě právo odmítnout vakcínu, či konec konců jakoukoli léčbu a nést důsledky pro sebe i bližní. Asi rozhodne až Bůh, který vidí do našeho svědomí. Myslím ale,jako laik, že Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19 je pro složité situace konkrétního života naprosto přiměřené a katolické.
  Osobně proto, jako moravský katolík, svěřím s menšími pochybami svůj osud pokynům biskupa své diecéze, než osud svých blízkých biskupovi z Kazachstánu.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Proč by měly pokyny moravského biskupa vzbuzovat větší důvěru než „biskup z Kazachstánu“? Kromě v článku citovaných pěti biskupů se k věci vyslovil i kardinál Burke na virtuální prolife konferenci v Římě: „Je třeba jasně říci, že nikdy nelze morálně ospravedlnit vývoj vakcíny s využitím buněčných linií potracených plodů. Myšlenka na aplikaci takovéto vakcíny do těla je právem odporná.“ Pan kardinál se při stejné příležitosti dále vyjádřil, že očkování nelze totalitním způsobem vnucovat občanům.

   • Rostislav Vlček napsal:

    Protože si nevyhledávám po světě biskupy ani kardinály podle toho, co si myslím já. Naslouchám především tomu svému, jak jsem, jako katolík, tuším povinen. Jinak je odpověď v mém textu, přečtete-li nejen poslední větu. A také viz odpověď paní Lavrové níže.
    Pěkný Štědrý den.

 8. Naum napsal:

  On je zde ještě jeden problém s tím prohlášením. Jako eticky omluvitelná je taková vakcína jen v případě, že je uznána za efektivní a bzepečnou. Toto hodnocení vakcíny, ale leží na expertech z oblasti zdravotnictví. Při tom toto vyhlášení blíže nespecifikuje jakými principy z hlediska etiky by se měli experti řídit.

  • Anna Lavrova napsal:

   Ad R. Vlček:
   Co znamená „odmítnout“ někomu dát vakcínu, když se každý sám za sebe (snad s výjimkou malých dětí) může rozhodnout, zda si ji nechá aplikovat, anebo raději podstoupit mučednictví v podobě persekuce či onemocnění? To je přece nesmysl.
   Správná je Vaše poznámka ohledně rozličné povahy potratu. V současné době nebyly zveřejněny informace, které by toto upřesnily. Farmaceutické firmy jsou pochopitelně motivovány, aby oznámily, že šlo o spontánní potraty. Kdyby byly „dobrovolné“ potraty trestné, tak by to vyšetřily orgány činné v tr. řízení, jelikož však trestné nejsou, vyšetřit by to mohl nanejvýš nějaký investigativní novinář. Dokud bude panovat nejistota ohledně povahy oněch potratů, bude panovat i nejistota ohledně morální závadnosti vakcín. Holt, počkejme na Curevac!

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Ten potrat byl samozřejmě uměle vyvolaný, tkáně ze spontálních potratů jsou pro výzkum nepoužitelné (proběhnou bez možnosti rychlého a bezpečného odběru a obvykle jsou zapřičiněny defekty plodu – takže lze předem říci, než jsou fit a tudíž jsou k ničemu).

 9. Anna Lavrova napsal:

  Ad R. Vlček:
  „Osobně proto, jako moravský katolík, svěřím s menšími pochybami svůj osud pokynům biskupa své diecéze, než osud svých blízkých biskupovi z Kazachstánu.“

  To myslíte vážně? Když Vám moravský biskup řekne, abyste přijímal na ruku a vyhýbal se tradiční mši sv., a kazašský biskup doporučí opak, tak dáte přednost bodrému Moravákovi?

  • Rostislav Vlček napsal:

   Ano, dám. Slovník (českých) synonym: Bodrý = upřímný, přátelský, dobromyslný. Předpoklady, bez nichž se nemohou urodit ani moudrost ani další ctnosti. Ne-upřímného, ne-přátelského či dokonce zlo-myslného biskupa bych opravdu nechtěl. Ba, nebodrý člověk by se knězem, neřkuli biskupem, stát ani neměl. Nebodrost na obou stranách stála v základech prvního schizmatu, reformace, tridentského koncilu, který ji měl původně napravit, a nakonec i současného nepřátelství (některých) stoupenců „tradiční“ a „NOM“ liturgie.
   Zažil jsem obojí, v té tradiční jsem byl ministrantem na malé vesnici. Měli jsme bodrého kněze, který nás naučil vážit si obou forem a tomu, že liturgii neznesvěcuje její forma, nýbrž zloba v srdci účastníka. Kdo se odmítá zúčastnit jedné, neměl by se účastnit ani té druhé. Můj biskup účasti na latinské mši podle tradičního misálu nebrání a v jeho diecézi se konají.
   Přijímám do úst, je-li to možné. Není-li, přijímám na ruku. Nebrání mi v tom můj bodrý biskup nýbrž nebodrý Covid. V odmítnutí přijímání na ruku mi brání evangelium. Nestojí v něm, že by Ježíš dával chléb učedníkům do úst. Ctím tradice, kde se podává jinak. Je-li ovšem člověku známo aktuální nebezpečí, které dříve nebylo, platí i Ježíšovo „Je také psáno nebudeš pokoušet Hospodina“. A budu se řídit radou svého biskupa, co v dané chvíli možné je nebo ne. Protože není nebodrý.
   Krásný Štědrý den.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Bodrost-nebodrost jako hlavní teologický argument? To je fakt smutné…

    • Rostislav Vlček napsal:

     Ale no tak, šlo o dotaz a pojem použitý paní Lavrovou. Smutnit nemusíte, protože to žádný teologický argument nebyl. Na teologický dotaz či argument mohu pouze – jako laik – nejvýš nahlédnout, zda k tomu něco někde říká můj biskup. Bodrost (viz významový slovník) je nicméně důležitou součástí kvalifikace. Nebodrý teolog by bylo něco jako láskyplný čert. Ten je jen v pohádkách, včera zrovna jedna taková myslím v TV byla 🙂

   • Anna Lavrova napsal:

    Ad Rostislav Vlček:

    Doporučuji se začíst do pojednání o Svatém přijímání na http://www.corpus-christi.cz/ . Možná Vám už pak nepřijde jedno, zda se přijímá na ruku nebo vkleče do úst.

 10. Vladimír M. napsal:

  Tomu se říká být papežštější než papež, doslova.

 11. Plinius napsal:

  Ignáci, velké zklamání – tímto příspěvkem jsi poněkud klesl na úroveň příspěvků pana Malého a paní Cekotové.
  Hysterie kolem použité buněčné linie je pochopitelně nesmyslná a uměle vytvořená bublina. Jedná se o naprosto běžně používané linie, již po celé generace, a nikdo v tom doposud neviděl sebemenší etický problém (on tam totiž taky žádný není). To je jako bys chtěl říct, že všichni vědci, kteří s těmito liniemi pracují, či pracovali, jsou hříšníci. Jako kdyby všechny objevy, které vznikly s využitím těchto linií, jsou hříšné. To je pochopitelně nesmysl a to stejné platí i pro případ vakcíny proti COVID-19. Co takhle napsat do DaH o něčem pozitivním?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   To není nesmysl, to je skutečnost. A není poravda ani to, že v tom dosud nikdo problém neviděl. Vždy to byl problém. Církev v tom vždy viděla problém.Jediná hysterie, kterou zde vidím, je u těch, co se snaží prosadit, že si takovéto vakcíny lze nechat s čistým svědomím aplikovat – vedené patrně jakousi panickou (a neopodstatněnou) hrůzou z toho, že by snad bez toho žádné vakcíny nebyly.

  • Komentář občana napsal:

   Domnívám se, že každý příslušník lidského druhu sám o sobě, v tom musí vidět nejenom problém, ale doslova úděs… A to pomíjím duchovní dosah…

 12. Realista napsal:

  Kdo má všech pět pohromadě, tak je mu to fuk, protože se tohoto kabaretu neúčastní, a to včetně očkování. Pro ostatní je tu nyní sérum proti strachu, tak snad jim to zabere a zlepší náladu, aby nedostali ten kašel…

  • josef napsal:

   sto bodov

  • Diktátor napsal:

   Souhlasím. Očekával bych článek typu: „Proč říkám ne vakcínám proti koronavirům“. Přiznávat sebemenším způsobem nutnost vakcinace proti nemoci s tak malým nebezpečím pro společnost je pro katolíka na pováženou. Aby pak nebyl člověk vinen „vzdálenou“ spoluprací a podporou anti-kristova nwo.

   Nebo jste vážně tak naivní, a myslíte si,že demokratickým vládám jde o dobro a zdraví lidu? Vždyt nám podle oficiálních dat umírá daleko více lidí bez covidu než v předchozích letech. Nejspíš důsledek všech covid-opatření, a dělá se, že se neví proč… Hledat za tím vším vinu v opatřeních samotných, které mají údajně životy zachraňovat, by totiž bylo v očích vládních zmocněnců a jejich vystrašených přisluhovačů blasfemické.

   Teď je potřeba jen dál strašit a dál masírovat a dál se zabývat podružnými věcmi a to hlavní, o co v téhle tragikomedii jde, se povede.

 13. Froggy napsal:

  Když dostanu orgán od smrtelně zraněného, mám podíl na jeho smrti? Jsem spoluviníkem nehody nebo vraždy?

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Adekvátní otázka by byla, když koupím orgán zavražděného od jeho vraha, mám podíl …? Ano, máte.

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    Analogických srovnání dvou situací se myslím používá proto, aby se poukázáním na důležitou část jedné a druhé situace, poukázalo na to, že situace buď jsou podobné (analogické), to pokud jsou ty důležité části podobné, anebo nejsou podobné (nejsou analogické), to pokud ty důležitéí části nejsou podobné. A tedy v případě, že uznáváme za platnou jednu situaci, aby nás tato analogie (pokud je ukázána analogie) přivedla ke zřejmosti platnosti i druhé situace.

    Myslím, že pokud chceš, Ignáci, používat analogie, měl bys je více rozvádět. Jinak jsou to jenom nějaké postulace, které nic neosvětlují. Tím mám na mysli např. tuto tvou reakci na Froffyho.

    Froggy předložil situaci vraždy či nehody s následným smrtelným zraněním a následné transplantace a ptá se, zda člověk, který obdrží orgán je spoluviníkem oné nehody či vraždy.

    Ty reaguješ, že to není adekvátní otázka. Že adekvátní otázka je ‚má podíl kupec orgánu od vraha na vraždě?‘. Bohužel jsi neuvedl, proč Froggyho otázka je neadekvátní a proč je tvá otázka adekvátní. Vůči čemu jsou neadekvátní či adekvátní? Hlavně jsi ale neuvedl, na základě čeho jsi na svoji otázku odpověděl. Předpokládám, že Froggy nechtěl znát jen tvé přesvědčení, ale chtěl znát kroky, které tě k tomu přesvědčení dovedly.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Proč je Froggyho otázka neadekvátní, zde bylo vysvětleno několikrát, poprvé v samotném článku. Jeho otázka je neadekvátní, protože je zásadně odlišná od skutečné otázky, kterou tu řešíme, neboť se zcela vyhýbá tomu skutečnému etickému problému, který tu řešíme. Není mou povinností ani úmyslem zde stále opakovat to samé. Pokud si Froggy nepřečte, pod čím diskutuje, je to evidentně jeho problém, ne můj. Pokud si to přečetl, je otázkou, proč tak zavádějící otázku vůbec položil.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „Jeho otázka je neadekvátní, protože je zásadně odlišná“

      Bohužel, zase jsi neuvedl, v čem je ta zásadní odlišnost. Ani to, že řekneš, že se ‚zcela vyhýbá tomu skutečnému etickému problému‘ není nic osvětlujícího. Jaký etický problém se zde řeší? Myslel jsem, že se řeší problém přičitatelnosti vini někomu za něco. A to Froggyho otázka řeší.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Ano, přičitatelnost něčeho konkrétního. A froggyho otázka řeší přičitatelnost něčeho úplně jiného.

 14. Felix Leo napsal:

  Buněčné linie použité pro vývoj vakcín jsou „tisící“ generace buněk získaných z plodů z umělých, ale i spontánních potratů. Přičítat jim „vinu“ je totéž jako vinit dnešního člověka za viny jeho předka z doby před Kristem.

  Právě takovéto buněčné linie umožňují rychlý a efektivní vývoj vakcín, bez jejich použití by byl vývoj mnohem delší a méně efektivní.

  A já mám teď na výběr: nechám se očkovat a nenakazím tak další lidi, z nich by někteří mohli zemřít. Nebo z pseudoetických důvodů očkování odmítnu a potenciálně zapříčiním smrt svých bližních – ale život potraceným dětem (ať uměle či spontánně), jejichž buňky tvořily prazáklad buněčných linií, fakt nevrátím…

  Velmi mi to připomíná Mt 23,23a: bazíruju na desátku z kmínu, ale milosrdenství (život bližního) je mi šumafuk…
  „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost.“

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Ten první odstavec není pravdivý a tudíž je celá Vaše argumentace nesmyslná.

   • Felix Leo napsal:

    Uveďte konkrétně, co je podle vás nepravdivé.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     1) Každá konkrétní linie má svůj konkrétní původ. Zmiňovat v této debatě buněčné linie ze spontálních potratů je tedy zcela nemístné, o těch se tu nebavíme.

     2) Člověk, který kupuje vakcínu, přijímá osobní vinu a zodpovědnost za celý proces, kterým vznikla, včetně tedy za obchodování s tkáněmi potracených dětí s vrahem, který je prodává. S nějakou vinou předků to tedy nemá nic společného.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      ‚Člověk, který kupuje vakcínu, přijímá osobní vinu a zodpovědnost za celý proces, kterým [ji předkové vytvořili], včetně tedy za obchodování [předků] s tkáněmi potracených dětí s vrahem, který je prodává.‘ ‚S nějakou vinou předků to tedy nemá nic společného.‘

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Nistěže to nemá nic společného s vinou předků, on si svojí osobní účastí zakládá svoji vlastní vinu.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „on si svojí osobní účastí“

        Myslíš např. osobní účast osoby při činu, který se odehrál x let před narozením této osoby?

  • jl napsal:

   Felix Leo: „nechám se očkovat a nenakazím tak další lidi“,
   FDA: „vakcína zabrání symptomům nemoci COVID-19, vliv na přenos onemocnění není znám“,
   Albert Bourla, CEO Pfizeru: „data o vlivu vakcíny na přenos viru by měla být v 1. čtvrtletí 2021“.

   A do toho moralizující šermování Novým zákonem…

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad Felix Leo: Prohlášení 5 biskupů upozorňuje též na jeden velice důležitý morální aspekt problematiky: Kdo se nechá očkovat vakcínami obsahujícími buněčné linie potratových plodů, podporuje tím současný zločinný potratový průmysl, neboť tito vrahové budou mít z komerčních důvodů zájem na maximu potratů, aby pro budoucnost měli dostatek těchto buněk. Proto budou tlačit na totální legislativní liberalizaci potratů a trestní stíhání všech, kdo budou mít odvahu se proti nim postavit.

   Jestliže tedy mám na výběr: buď se nechat očkovat a podpořit tím masové vraždění nenarozených dětí, nebo se nenechat očkovat a riskovat tak, že nakazím Covidem některé lidi, kteří by podle vás „mohli zemřít“, rozhodně zvolím druhou variantu. Toto považujete za „bazírování na desátku z kmínu….“? Ohleduplný vůči druhým, abych je neinfikoval, jsem tím, že když mám nějakou nákazu (a nemusí jít jen o Covid, stačí obyčejné nachlazení), tak se vyhýbám společnosti, zejména ohroženým skupinám lidí. Když je to vážnější, tak se k tomu vůbec nemusím nutit, protože je mi blbě a ležím doma v posteli. K této ohleduplnosti není třeba vůbec žádné očkování.

   A jestli chcete argumentovat tím, že mohu mít Covid bez příznaků a tak se stát jeho přenašečem, tak právě teď čtu II. díl skvělé knihy v polštině, souhrnu závěrů předních vědců z oboru epidemiologie, hygieny a imunologie „Falszywa pandemia“. Jsou to prof. Wodarg, Joanidis, Kraemererová a řada dalších. Shodně a přesvědčivě argumentují, že tvrzení o přenašečích, kteří nemají žádné příznaky, je pitomost, neboť testy PCR jsou nespolehlivé a určeny pouze pro laboratoř, nikoli pro diagnózu choroby. Dále potom bezpříznakovost podle těchto vědeckých kapacit znamená, že virus v těle není, jeho bezvýznamné částice jsou pouze ve sliznici, proto tento člověk nemůže být nakažlivý. Zavírat proto tyto lidi do domácího vězení (karantény) je zločin proti lidskosti, nehledě k faktu, že smrtnost v důsledku Covidu podle zprávy českého Státního zdravotnického ústavu, zaslané advokátní kanceláři Nielsen činí u nás pouhé 3 promile, ve světě 2 promile. Je to sice o něco víc než při chřipkových sezónách, ale srovnatelné, zato však o mnoho méně než při velkých chřipkových epidemiích, jako byla ta r. 1995, kdy smrtnost činila 1 proc., nebo ta hongkongská r. 1969 se smrtností téměř 2 proc. Tenkrát se žádné lockdowny a podobné nesmysly nedělaly, všechno normálně fungovalo, akorát se zakázaly návštěvy v nemocnicích a sociálních ústavech a provedla se tam tvrdá hygienická opatření, jinak vůbec nic, osobně to pamatuji. Proč se dnes při podstatně nižší smrtnosti vyvádí, jako by šlo o mor či choleru?

   • Plinius napsal:

    Proč si, pane kolego, nejdřív neověříte informace? Ty buněčné linie vznikly dávno v historii a jsou imortalizované, tzn. lze je pěstovat bez omezení. Není tedy v žádném případě pravda, co píšete, že „budou mít z komerčních důvodů zájem na maximu potratů, aby pro budoucnost měli dostatek těchto buněk“. Zaměňujete zde dvě zcela odlišné záležitosti – primární kultury a buněčné linie. Pro pěstování těchto linií není nutné buňky znovu získávat z plodů. Ostatně nové zavedení by bylo příliš komplikované a zbytečné. Primární lidské kultury nejsou používány k přípravě žádných vakcín.

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad Plinius: Ty buněčné linie nevznikly „dávno v historii“, pokud jsem četl, tak jejich počátek sahá do 70. let, což je doba, kdy jsem vstupoval do pracovního procesu.

     Máte pravdu, že buněčné linie „lze pěstovat bez omezení“, ale nikde není řečeno, že nemohou být – z jakýchkoliv příčin, třebas i mimo lidský faktor – náhle zničeny. A ještě dále: tyto buněčné linie pasují pro vakcínu proti Covidu, jenže za pár let můžeme tady mít jinou infekci, nazvěme ji třeba cum grano salis „rybí chřipkou“ – a tyto buněčné linie se tady mohou stát nepoužitelnými. Co tedy udělají výrobci vakcín? Postarají se, aby potratový průmysl dodal další buňky, z nichž lze nové linie vyrobit. Navíc spoluprací, byť velmi vzdálenou, se zlem potratů se tady otevírá Pandořina skříňka pro neomezené laboratorní experimentování s buňkami, tkáněmi nebo i orgány potracených dětí. Představitelé potratového průmyslu, když budou vidět, že lidé nekladou odpor a nechají si klidně píchnout vakcínu, budou tak stimulováni k navyšování počtu potratů a jejich absolutní liberalizaci v legislativě.

   • Felix Leo napsal:

    Papež vyzval ve vánočním poselství k očkování. Kde je vaše prosazování zásady „Roma locuta, causa finita“, kterou jste tu před časem opakoval do omrzení? Co vyjádření ČBK?

    Proč zrovna prohlášení 5 biskupů, z nichž u některých je podezření na spolupráci s KGB, je „to pravé ořechové“?

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Popež se především podepsal pod prohlášení Kongregace pro nauku víry, která tvrdí, že je zcela v pořádku odmítnout z důvodu svědomí neeticky vyrobenou vakcínu.

     • Felix Leo napsal:

      Elementární logika:

      A: Papež se … podepsal pod prohlášení Kongregace pro nauku víry, která tvrdí, že je zcela v pořádku odmítnout z důvodu svědomí neeticky vyrobenou vakcínu.

      B: Papež vyzval ve vánočním poselství k očkování (proti Covidu-19).

      Závěr: Očkování proti Covidu-19 není třeba odmítat z důvodu svědomí.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Závěr je, že si tento papež nemyslí, že to je nutné. Nicméně stále to nepovažuje za špatné.

       Bohužel já za sebe musím říci, že to, že Bergoglio něco nepovažuje za špatné, nepovažuji za všespásné…

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad Felix Leo: „5 biskupů… z nichž u některých je podezření na spolupráci s KGB…“

     To je ovšem vážné obvinění a pomluva. Pokud neuvedete zdroj, odkud jste čerpal, pak se dopouštíte těžkého hříchu. Kterého biskupa máte na mysli? Mons. Schneidera? Ten jako 16letý odešel z rodiči z SSSR do Německa, chcete snad tvrdit, že v dětském věku byl agentem KGB? Arcibiskupové Lenga a Peta přišli do Kazachstánu až po rozkladu komunismu. A kardinál Pujats? Nikdy ho nikdo, ani největší nepřátelé, z toho neobviňovali, natož aby předložili věrohodné důkazy. Źádám vás, abyste uvedl konkrétní jméno.

     • Felix Leo napsal:

      Konkrétní jméno:

      Jméno bývalého arcibiskupa a kardinála katolické církve v Rize Jānise Pujatse lze nalézt také v dokumentech bývalého Lotyšského výboru pro národní bezpečnost (KGB), … je součástí souboru neveřejných agentů.
      https://maailm.postimees.ee/6487944/lati-kardinal-ma-allkirjastasin-vaid-valge-lehe-ulejaanu-kirjutas-sinna-kgb

      O jeho předchůdci kardinálu Julijansu Vaivodsovi v souvislosti s KGB prakticky nikdo nepochybuje.
      https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2687018-lotyssko-zverejnilo-seznam-spolupracovniku-kgb-je-mezi-nimi-byvaly-premier-i-kardinal

      • Dr. Radomír Malý napsal:

       Ad Felix Leo: Ten záznam nic nedokazuje, není z něho jisté, o co konkrétně šlo. Mimochodem posílám vám jiný odkaz: press.vaticana.va= cardinali_biografie. Tam se dočtete, že mons. Pujats byl rozhodnutím KGB r. 1984 zbaven úřadu generálního vikáře a musel vzít za vděk duchovní správou ve farnosti. Myslíte, že kdyby byl agentem, tj. jejich člověkem, tak že by jej odstranili z tohoto postu? Nota bene je zajímavé, že jeho jméno v seznamech osob majících něco společného s KGB se tam objevilo hned poté, co tento hodnostář vystoupil proti návrhu zákona o možnosti homosexuálních partnerství a vyzval věřící katolíky k demonstracích v ulicích proti tomu.

       • Felix Leo napsal:

        RM:

        … jeho jméno v seznamech osob majících něco společného s KGB se objevilo hned poté, co tento hodnostář vystoupil proti návrhu zákona o možnosti homosexuálních partnerství…

        FL:

        Vystoupil v roce 2009, tak ho „hned poté“ dopsali do seznamů KGB – to fakt myslíte vážně?

 15. Ignác Pospíšil napsal:

  Pro Mirka Kratochvíla: Příspěvky obsahující jednoznačně lži, jako byl ten Tvůj poslední, nebudou schváleny. Píšu lži, protože jsi v něm na několika místech zcela otevřeně lhal o tom, jak argumentuju, aby si si mohl vytvořit slaměného panáka, se kterým by ses mohl popasovat. Nemám žádný důvod Ti to tu tolerovat a tolerovat Ti to nebudu.

 16. Miroslav Kratochvíl napsal:

  Argumenty které lze uvést pro přípustnost užití předmětné vakcíny:

  Argumenty pro přípustnost přímého užití produktu vzniklého zlým způsobem:

  – není nepřípustné využít mrtvoly po vraždě (např. k dopadení pachatele vraždy);
  – není nepřípustné se kamarádit s nemanželskými dětmi;
  – není nepřípustné si přát fyzické zlo, pokud je po něm možné očekávat nějaké dobro, tím spíše není nepřípustné využít již přítomného fyzického zla (mrtvoly);

  Argumenty proti přímé zodpovědnosti očkovaného za zlo:

  – prodej lidkých ostatků je nelegální, očkovaný nenese přímou zodpovědnost za to, že výrobce vakcíny poruší zákon;
  – riziko porušení zákona lze jako nezamýšlený účinek připustit na základě 4. podmínky principu dvojího účinku;
  – zákonodárce, který hlasuje pro zpřísnění potratového zákona nenese zodpovědnost za potraty, které přijímaný zákon přímo připouští, tím spíše očkovaný, který se očkováním snaží zabránit zvýšení úmrtnosti lidí nenese přímou zodpovědnost za další potraty.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   1) Ad tzv. „Argumenty pro přípustnost přímého užití produktu vzniklého zlým způsobem“:

   Netvrdím, že je nepřípustné vhodně a eticky opodstatněně využít mrtvoly po vraždě, byť lze oprávněně předpokládat, že u vývoje vakcín nejsou splněny podmínky, které jsou nutné, aby to bylo legitimní. Nemorální je především obchodovat s vrahy a kupovat si od nich části těl jejich obětí ze zištných důvodů. Nákupem produktu takto vzniklého vzniká přímý podíl nakupujícího na tomto činu.

   Za ten nesmyslný argument s nemanželskými dětmi si dej pár facek, takový nesmysl nemůže nikdo s kapkou slušnosti a zdravého rozumu vůbec vymyslet. To je „argumentace“ na úrovni Proč bych nemohl zaříznout babičkuna udělat si z ní polívku, když u kohouta s tím není probém? Kamaráděním se s nemanželskými dětmi se člověk na žádném zlu nepodílí a jejich plvod nijak neodobřuje. Neplatí nemanželské početí, neodobřuje je, pouze naplňuje Boží zákony a zákony spravedlnosti, když k nim přistupuje jako ke komukoliv jinému.

   Je rozhodně nepřípustné přát někomu fyzické zlo ze zištných a dalších nespravedlivých důvodů.

   2) Ad tzv. Argumenty proti přímé zodpovědnosti očkovaného za zlo
   Ad „– prodej lidkých ostatků je nelegální, očkovaný nenese přímou zodpovědnost za to, že výrobce vakcíny poruší zákon;“ – to hned dvakrát není pravda: a) není to nelegální; b) není to pravda, pokud očkovaný ví, že k tomuto došlo, je za to odpovědný bez ohledu na to, že je to nelegální.

   Ad „– riziko porušení zákona lze jako nezamýšlený účinek připustit na základě 4. podmínky principu dvojího účinku;“ – nesouhlasím, ale v tomto případě tato otázka vůbec není ve hře.

   ad „– zákonodárce, který hlasuje pro zpřísnění potratového zákona nenese zodpovědnost za potraty, které přijímaný zákon přímo připouští, tím spíše očkovaný, který se očkováním snaží zabránit zvýšení úmrtnosti lidí nenese přímou zodpovědnost za další potraty.“ – další zcela nesmyslná analogie. Zmíněný zákonodárce nenese zodpovědnost proto, že jeho zákon legislativu zpřísňuje, tj. fakticky pouze potraty omezuje. Jinými slovy, reálně zde není žádný potrat, který by povolil či podpořil, jen formální zdání tohoto. Fakticky tedy žádný podíl na zlu mít nemůže. Narozdíl od toho, kdo zakoupenímm neeticky získané vakcíny přímo podporuje neetickou výrobu vakcín a kupčení s těly potracených dětí (a skrze to potratový průmysl).

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    „Nemorální je především obchodovat s vrahy a kupovat si od nich části těl jejich obětí ze zištných důvodů.“

    Myslím, že lze vrahům nabízet snížení výše trestu za spolupráci. To se dělá samozřejmě ze zištných důvodů.

    „Kamaráděním se s nemanželskými dětmi se člověk na žádném zlu nepodílí a jejich [původ] nijak neodobřuje.“

    Proto jsem to uvedl. Ty jsi argumentoval ‚neoddělitelným spojením s původem‘, argumentoval jsi, že není možné využít nic, co vzniklo nemorálně. Ukázal jsem protipříklad. Nemorální původ není nepřekonatelnou překážkou k využití věci.

    „Neplatí nemanželské početí, neodobřuje je,…“

    Ano, proto jsem to uvedl. Stejně člověk neplatí za potrat, který proběhl před x lety, když se nechá dnes očkovat předmětnou vakcínou.

    „Je rozhodně nepřípustné přát někomu fyzické zlo ze zištných a dalších nespravedlivých důvodů.“

    Také nemluvím o nespravedlivých důvodech. Explicitně jsem uvedl, že musí jít o dobro.

    „reálně zde není žádný potrat, který by povolil či podpořil, jen formální zdání tohoto“

    Ano, na základě principu dvojího účinku. Tak jako zákonodárce svým hlasování sleduje _snížení_podílu_ mrtvých, přičemž přímo _připouští_ (4. podmínka) že obecně neomezené množství mrtvých bude dále zákon generovat, tak podobně očkovaný sleduje _zastavení_růstu_ mrtvých, přičemž _bere_na_vědomí_, že kdysi došlo k potratu a _připouští_ (4. podmínka), že někoho tím může povzbudit k dalšímu potratu.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Zas jeden nesmysl za druhým.

     „Myslím, že lze vrahům nabízet snížení výše trestu za spolupráci. To se dělá samozřejmě ze zištných důvodů.“ – To je přece něco zcela jiného.

     „Ty jsi argumentoval ‚neoddělitelným spojením s původem‘, argumentoval jsi, že není možné využít nic, co vzniklo nemorálně. Ukázal jsem protipříklad. Nemorální původ není nepřekonatelnou překážkou k využití věci.“ – 1) Je to překážkou pro využití věci, pokud za ně platíš tomu, kdo se prohřešil a dál tyhle prohřešky podporuješ.; 2)To co jsi uvedl, není protipříklad ale kolosáoní nesmysl a nehoráznost založený na zcela nesmyslném přirovnání, logikou i morálkou na úrovni tvrzení „Proč bych nemohl zaříznout babičku a udělat z ní polívku, když u starýho kohouta to není problém.“

     „Ano, proto jsem to uvedl. Stejně člověk neplatí za potrat, který proběhl před x lety, když se nechá dnes očkovat předmětnou vakcínou.“ – Rozhodně platí proces, jehož nedílnou součástí je nákup ostatků oběti od jejího vraha za účelem zištným.

     „Také nemluvím o nespravedlivých důvodech. Explicitně jsem uvedl, že musí jít o dobro.“ – Tady ale o dobro nejde.

     „Ano, na základě principu dvojího účinku. “ – Ani náhodou, tenhle probpém nemá zś principem druhého účinku vůbec nic společného, protože tam zlý účinek ve skutečnosti vůbec není, pouze je tam jeho formální zdání. Čili další nesmyslný příklad, který nemá absolutně nic společného s tím, co tu probíráme.

     Kdo kupuje vakcínu, zapojuje se do nedělitelného zlého procesu a přijímá na něm podíl, což znamená, že přímo páchá zlo s výmluvou, že tak činí za účelem dobra. Ti nemá s principem druhého účinku nic společného. Přitom základem katolické morálky je a vždy bylo pravidlo, že účel nesvětí prostředky, tj. že nikdy nelze páchat zlo a omlouvat to dobrým úmyslem.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „To je přece něco zcela jiného.“

      Než co?

      Já jsem argumentoval, že je možné i přímo využívat produktů vzniklých nemorálním způsobem. Tento můj argument byl reakcí na tvrzení, že je nemorální využívat produktů vzniklých nemorálním způsobem (např. vakcíny vyrobené za pomoci vraha). Pro tento můj argument jsem uvedl, že i samotná mrtvola vznikla nemorálním způsobem a tento nemorální způsob vzniku není absolutní překážkou k jejímu využití, přičemž jako příklad přímého využití jsem uvedl pitvu k dopadení vraha.

      Ty jsi pak uděla úkrok stranou, když jsi reagoval, že tvrdíš, ne že je nepřípustné využívat mrtvol, ale že je nemorální s vrahy obchodovat. Na to jsem reagoval, že i to není nepřípustné. A uvedl jsem příklad obchodu, který myslím, že je obecně akceptovatelný: dohoda o výši trestu. Nemyslím si, že je to ‚něco zcela jiného‘, jak píšeš. Podobně jako se při této dohodě _připouští_, že vrah unikne spravedlivějšímu (vyššímu) trestu, přičemž se sleduje dopadení jiných zločinců, ke kterému by tak pravděpodobně nedošlo, podobně očkovaný _připouští_, že výrobce získá výhodu v podobě vyšších prostředků na budoucí nákup mrtvol, přičemž se sleduje zastavení růstu mrtvých. Ale jistě, je to jiné v tom, že jsi přešel k principu dvojího účinku. Argument se původně týkal jen dodolenosti využívat produktů vzniklých nemorálním způsobem, což jsi vlastně uznal za možné.

      „Je to překážkou pro využití věci, pokud za ně platíš tomu, kdo se prohřešil a dál tyhle prohřešky podporuješ.“

      Samo o sobě to není překážkou. Viz princip dvojího účinku. Člověk může připustit takovou podporu.

      „Rozhodně platí proces, jehož nedílnou součástí je nákup ostatků oběti od jejího vraha za účelem zištným.“

      Ano, ale opakuji, že za splnění podmínek principu dvojího účinku je to přípustné.

      „Tady ale o dobro nejde.“

      Tady jde o dobro výroby vakcíny, o dobro předcházení úmrtím na infekci.

      „Ani náhodou, tenhle prob[l]ém nemá [s] principem druhého účinku vůbec nic společného, protože tam zlý účinek ve skutečnosti vůbec není, pouze je tam jeho formální zdání.“

      Ten zákon je ve svém celku samozřejmě špatný, umožňuje zabíjení. To je faktický špatný účinek zákona. Princip dvojího účinku jak vyšitý. Podobně jako u operace těhotné. Taky neřekneš, že je jen formálním zdáním špatného účinku to, že při operaci ženy zemře její nenarozené dítě, když by přece zemřelo i tak.

      „nikdy nelze páchat zlo a omlouvat to dobrým úmyslem“

      Ano. Člověk ale nepáchá zlo, pokud jen provede čin, který má i zlý účinek. Aby šlo hovořit o páchání zla, musí ten případný zlý účinek být příčinou (tedy není fakticky účinkem) zamýšleného cíle. Tak operatér nepáchá zlo, když vyjímá prasklý vejcovod s dítětem, aby zachránil život ženy, přičemž dítě zemře (smrt dítěte – zlý připuštěný účinek není příčinou záchrany ženy – zamýšleného cíle). Tak nepáchá zákonodárce zlo, když hlasuje pro zákon omezující potraty (neomezené potraty – zlý připuštěný účinek není příčinou zachrány těch dětí, co zákon ochrání – zamýšlný cíl). Podobně nepáchá zlo očkovaný, když se nechá očkovat předmětnou vakcínou, aby zachránil životy lidí, přičemž posléze si výrobce bude moci objednat vraždu (budoucí vražda – zlý připuštěný účinek není příčinou záchrany těch lidí, kteří se díky vakcíně nenakazí).

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Já jsem neudělal žádný úkrok stranou, pořád argumentuji stejně. To Ty se tu snažíš zatlačit argumentaci jinam. „A uvedl jsem příklad obchodu, který myslím, že je obecně akceptovatelný: dohoda o výši trestu.“ Ano, další zcela nesmyslné přirovnání. Přirovnáváš už samu o sobě eticky velmi problematickou dohodu o výši trestu, na které vrah nevydělá nic víc, než že za spolupráci v odhalování svého zločinu či ještě větších stejných zločinů dostane dolní sazbu trestu, s obchodem, který slouží k tomu, aby vrah zpeněžil svůj zločin a mohl v něm pokračovat? To je přece naprostá blbost.

       „Samo o sobě to není překážkou. Viz princip dvojího účinku.“ – NE, To není princip dvojího účinku, to je snaha účelem posvětit zlý prostředek – dle základního pravidla katolické morálky vždy braná jako zcela nepřípustná.

       Ten zákon je ve svém celku samozřejmě špatný, umožňuje zabíjení. To je faktický špatný účinek zákona. Princip dvojího účinku jak vyšitý. — Ani náhodou, ten zákopn nelze vnímat samostatně bez zákona, který nahrazuje. V reálu hlasuje zákonodárce jen pro zákaz některých potratů, nepovoluje ani jeden jediný navíc (pokud by ano, už by to byl z jeho strany zločin). To nemá s dvojím účinkem nic společného.

       Ano. Člověk ale nepáchá zlo, pokud jen provede čin, který má i zlý účinek. Aby šlo hovořit o páchání zla, musí ten případný zlý účinek být příčinou (tedy není fakticky účinkem) zamýšleného cíle. — Ale to je přesně tento případ – člověk, který se nechává očkovat neeticky získanou vakcínou, činí zlý čin – stává se součástí nemorálního a těžce hříšného jednání (to je příčina, ne důsledek), a omlouvá to nějakým budoucím dobrem (že bude očkován).

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Očkovat se neeticky získanou vakcínou není samo o sobě žádný zlý čin, to je podobné jako říci, že kamarádit se s nemanželským dítětem je zlý čin, že se tak člověk stává součástí nemorálního a těžce hříšného jednání. Nebo platit daně. Při jejich placení se člověk také stává součástí nemorálního a těžce hříšného jednání (daně – výuka potrátářů – potraty).

        Tedy pokud to správně chápu. Už jsi výše připustil, že lze využívat produktů vzniklých

        nemorálním způsobem (viz mrtvoly). Záleží na okolnostech. Např. okolnost, že jde o dítě, je okolností, která ospravedlňuje to, že mohu využít jeho dovedností. Je otázka, proč není dostatečnou okolností pro využití vakcíny, např. to že tato vakcína může zachránit životy lidí. Podle mne je dostatečné pro její využití to, pokud jsou splněny podmínky dvojího účinku. Očkování je čin nelišný. Zamýšlený cíl je dobrý. Zlé nezamýšlené účinky (možnost pohoršení, možnost dalšího potratu) nejsou příčinou dosažení dobrého cíle. Podobně v případě daní. Platit daně je přinejmenším nelišný čin. Zamýšlený cíl je dobrý (např. budování silnic). Zlé nezamýšlené účinky (např. výuka potratářů, aby mohly nerušeně provádět potraty) nejsou příčinou dosažení zamýšleného cíle.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Už jsem unaven neustálým vyvracením stále a těchže nesmyslů. Jestli si myslíš, že Ti k něčemu pomůže metoda kafemlejnek, cpaní dvojího účinku tam, kde o něj vůbec nejde, a tak šílená, nesmyslná a morálně zvrácená přirovnání, jako použití neeticky získané vakcíny dávání do ekvivalentu s kamarádstvím s nemanželským dítětem, nemohu Ti pomoci. Naši diskusi končím, nevidím smysl v tom s Tebou dál ztrácet čas.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „cpaní dvojího účinku tam, kde o něj vůbec nejde“

        Principem dvojího účinku lze posuzovat jakýkoliv čin. Čin buď testem projde nebo neprojde.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Ty ho ale neposuzuješ, ty ho chceš aplikovat tam, kde o něj vůbec nejde.

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    „Kamaráděním se s nemanželskými dětmi se člověk na žádném zlu nepodílí“

    Proto jsem to uvedl. Protože kamarádění s nemanželskými dětmi je v podstatě využívání (v dobrém slova smylsu) ‚produktu‘ vzniklého nelegitimním způsobem, a zároveň uznáváš, že nejde o páchání zla, je to tedy _protipříklad_ k obecnému tvrzení, že páchá zlo ten, kdo využívá produktů vzniklých nelegitimním způsobem. Obecné tvrzení tak neplatí.

    „To co jsi uvedl, není protipříklad ale kolosáoní nesmysl a nehoráznost založený na zcela nesmyslném přirovnání, logikou i morálkou na úrovni tvrzení ‚Proč bych nemohl zaříznout babičku a udělat z ní polívku, když u starýho kohouta to není problém.‘ Kamaráděním se s nemanželskými dětmi se člověk na žádném zlu nepodílí a jejich plvod nijak neodobřuje. Neplatí nemanželské početí, neodobřuje je, pouze naplňuje Boží zákony a zákony spravedlnosti, když k nim přistupuje jako ke komukoliv jinému.“

    Jinými slovy, využívat produktu morálního zla je v případě, že jde o člověka možné, protože pokud bych ho nevyužíval, došlo by ke škodě na lidech, ale využívat produktu morálního zla v případě, že nejde o člověka se nesmí, i kdyby jeho nevyužitím došlo ke škodě na lidech? To je přece nekonzistence, to je spor. I v případě využití ne_člověka jde o snahu naplnit Boží zákony.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     To není nekonzistence, člověk není zvíře ani věc, melze s ním zacházet stejně jako s věcí či zvířetem. Jinak by platilo to s tou babičkou a kohoutem (pokud tvrdíš, že ne a zároveň považuješ za OK svoji analogii, tak jsi to jednoznačně Ty, kdo je nekonzistentní. Navíc opět uhýbáš a vyvracíš, co netvrdím, problém není jen ten, že užíváš věc zlého původu (což je samo o sobě kontroverzní, ne že ne), ale že se přímo zapojuješ do zlého procesu, jehož součástí je výdělek vraha, který financuješ a jehož rentabilitu přímo zajišťuješ. To je velké zlo v příčině, ne vedlejší menší zlo. A jsem rovněž přesvědčen, že ani kdybybch přijali Tvoji v tomto případě nesmyslnou teorii dvojího účinku, že je to zlo tak velké, že fakticky překračuje dobro, které může očkování těmito vakcínami přinést. Rovněž jde o odobření obchodování s orgány potracených dětí s jejich vrahy před veřejností a jasný vzkaz společnosti, že tohle je OK – vždyť i ti křesťané budou jen trochu mrmlat a pak půjdou do toho taky. To je také velké zlo, které se minimálně vyrovná dobru očkování, spíše ho ale překračuje.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „se přímo zapojuješ do zlého procesu, jehož součástí je výdělek vraha, který financuješ a jehož rentabilitu přímo zajišťuješ“

      Nezapojuješ. Kupující si neobjednává vraždu, nekorumpuje prodávajícího, nežádá po něm, aby učinil něco nelegitimního.

 17. Lucie Cekotová napsal:

  V téhle debatě je obzvlášť smutné, kam to dopracovalo české hnutí pro život (a to i bez papežského zásahu).

 18. Anna napsal:

  Proč si raději nevyhledat názory skutečných odborníků a vědců, kteří přesně vědí, o čem mluví, než vést tyto bezduché komentáře téměř o ničem? Naprosto klíčové je, co skutečně vakcíny obsahují a jaká rizika mohou nastat po jejich aplikaci

  https://gloria.tv/post/M9sT8SqpYgbd13hsjNBbvQRoU

 19. Michaela napsal:

  Děkuji, Ignáci, za otevření tohoto tématu. Souhlasím s Vámi, že nelze akceptovat zlo (tkáně z potracených plodů ve vakcíně) za cenu získání údajného dobra(odolnost proti nemoci).
  Dvojjaká morálka Kongregace pro nauku víry je jasným signálem její zkorumpovanosti. A jak vyplývá z informací dr. Malého a z videa v odkazu paní Anny, celá ta koronavirová mediální šaráda a z ní vyplývající „spásonosná vakcinace“ je politickým nástrojem současné mocenské elity, jak přinutit lidstvo přijmout znamení šelmy.
  Bůh s námi! Nejvyšší čas pro modlitby a pokání!

  Doufám, že po shlédnutí odkazu paní Anny se nenecháte očkovat, i kdyby se výrobci sebevíc dušovali, že tam potracené plody nejsou!

  Dvojaká morálka zkorompované Kongregace pro nauku víry

 20. Miroslav Kratochvíl napsal:

  Další argument (nebo ještě jinými slovy už několikrát uvedený argument), který lze uvést pro přípustnost očkovat se předmětnou vakcínou, resp. pro závěr, že očkování se předmětnou vakcínou není samo o sobě nepřípustné, resp. že možné zlé účinky očkování se předmětnou vakcínou nejsou zlými postředky resp. příčinami dosažení dobrého zamýšleného cíle je následující. Pokud by se těsně před očkováním zakázaly všechny potraty a možnost prodávat těla dětí po potratu, vakcína by byla stále účinná. Její využití tedy nestojí na nutnosti zlých důsledků. Jejím využitím tedy nepáchám zlo samo o sobě, jak by to naznačoval případ, kdyby po zákazu potratů a zákazu prodeje těl vakcína přestala fungovat.

  Jde to myslím ještě přirovnat k odstranění dělohy pro záchranu matky. Odstranění dělohy napadené rakovinou není samo o sobě nepřípustné, ať už je v děloze dítě nebo není. Záchrana matky není způsobena smrtí dítěte (nezamýšleným účinkem odstranění dělohy), záchrana byla zapříčiněna odstraněním dělohy, odstranění dělohy by bylo stejně účinné i v případě, že by v ní dítě nebylo.

  Nebo. Odstranění dělohy představuje v zásadě jistou smrt dítěte. Očkování předmětnou vakcínou jistou smrt dětí nepředstavuje.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   „Jde to myslím ještě přirovnat k odstranění dělohy pro záchranu matky. Odstranění dělohy napadené rakovinou není samo o sobě nepřípustné, ať už je v děloze dítě nebo není. Záchrana matky není způsobena smrtí dítěte (nezamýšleným účinkem odstranění dělohy), záchrana byla zapříčiněna odstraněním dělohy, odstranění dělohy by bylo stejně účinné i v případě, že by v ní dítě nebylo.“ — Ovšem použití neeticky vyrobených vakcín stojí na (= je způsobeno) potratem a kupováním částí těl obětí od jejich vrahů. Není to důsledek, je to příčina. Pročež očkování neetickou vakcínou JE zlem samo o sobě.

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    To je podobné jako říci, že dědicové po zavražděném nebudou dědit, dědictví po zavražděném propadá státu nebo bude zničeno, protože vrahem byl jeden z dědiců, který tak chtěl přijít k dědictví. To dědictví je také v zásadě produktem vzniklým zlým způsobem (mohlo by se stát, že pokud by se čekalo na přirozenou smrt zůstavitele, že by mezitím svůj majetek promrhal a způsobil dluhy, takže nevraždící dědicové mají také užitek z vraždy, i když ji nezamýšleli). Přijetí takového dědictví není zlý čin.

  • Michaela napsal:

   Potracené plody ve vakcínách mají samozřejmě své konsekvence. Existují výzkumy, jejichž podpora pochopitelně není žádoucí, které tvrdí, že cizí DNA z potracených plodů ve vakcínách jsou viny za masívní nárůst autismu v USA.
   Poznámka na okraj – v USA se běžně daleko více očkuje než u nás.

   U nás jsou potracené tkáně ve vakcíně MMR (splalničky, zarděnky, příušnice).

   Není možné čerta vyhánět ďáblem! Pokud si říkáte katolík a mrtvolky ve vakcínách vám nevadí, je to váš problém a klidně se naočkujte. Znám takové pokrytce, kteří se mají za katolíky, nechávají se fotit na Pochodech pro život, a přitom koukají na erotiku nebo přímo porno, když se jim to hodí, tak podorují umělá oplození, berou antikoncepci a vesele cizoloží…

   Ano, to jsou ti, kterým Ježíš u Soudu řekne : „Neznám vás.“

   • Miroslav Kratochvíl napsal:

    Myslím, že v podstatě zastáváme stejné stanovisko. Tak jako já říkáte, že v případě předmětné vakcíny jde o to, jaké má její očkování důsledky. vy říkáte, že negativní důsledky očkování předmětnou vakcínou převažují pozitivní důsledky. Já říkám, ok.

    Spor s Ignácem je o to, že on říká, že o důsledky v zásadě nejde. On říká, že očkování samo o sobě předmětnou vakcínou je zlo, bez ohledu na to, zda její pozitivní důsledky jsou větší nebo menší než její negativní důsledky. Říká to proto, že ty negativní důsledky nepovažuje za důsledky, ale za příčinu těch pozitivních důsledků. Já popírám, že by negativní důsledky předmětné vakcíny byly příčinou jejích pozitivních důsledků. Říkám, že kdyby negativní důsledky vakcíny zmizely, pozitivní důsledky vakcíny by zůstaly.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     „Říkám, že kdyby negativní důsledky vakcíny zmizely, pozitivní důsledky vakcíny by zůstaly.“ Negaticní „důsledky“ (ve skutečnosti příčiny) vakcíny, o nichž zde diskutujeme, by mohly zmizet jen společně s celou vakcínou (protože na nich je založena jejich existence). A tudíž by zmizeli i se VŠEMI důsledky – včetně všech pozitivních.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „Negaticní ‚důsledky‘ (ve skutečnosti příčiny) vakcíny, o nichž zde diskutujeme, by mohly zmizet jen společně s celou vakcínou (protože na nich je založena jejich existence). A tudíž by zmizeli i se VŠEMI důsledky – včetně všech pozitivních.“

      To není pravda, jak jsem někde výše ukázal. Vakcína už je na světe, zítra mohou všude na světě zakázat potraty a obchod s potracenými dětmi. Vakcína by se po zákazu nerozplynula. Její pozitivní důsledky by zůstaly, negativní by zmizely (očkování předmětnou vakcínou by nepodporovalo potratový průmysl).

    • Vojtěch napsal:

     Co to píšete za kraviny? Ignác má pravdu: nelze přehlížet morální aspekt té vakcíny (způsob, jak byla vytvořena) s odvoláním na jakékoliv možné pozitivum, které má údajně přinést………… Zlo zůstavá zlem.

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      Ano, to je pravada, že nelze přehlížet ‚morální aspekt té vakcíny‘. Také je v zásadě pravda, že zlo zůstane zlem. Je ale zlo morální a zlo fyzické. A to myslím Ignác dosatečně nerozlišuje. Zlo morální to je myslím lidský čin, zlo fyzické může být např. důsledek tohoto lidského činu např. smrt potažmo mrtvola. Je sice pravda, že pokud člověk chce způsobit fyzické zlo bez spravedlivého důvodu a způsobí ho, že se dopouští morálního zla (zlo zůstává zlem), ale není pravda, že pokud člověk využije fyzického zla (použije mrtvolu, potažmo předmětnou vakcínu), že se dopouští morálního zla. Mohl bych se morálního zla dopustit, např. pokud by se tím chtěl dopustit jiného fyzického zla bez spravedlivého důvodu.

      • Vojtěch napsal:

       Co považujete za spravedlivý důvod/na co se vymlouváte? Na Covid? Je třeba bránit morální aspekt i kdy by nás to mělo stát život.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Co považujete za spravedlivý důvod/na co se vymlouváte?“

        Záleží na situaci. Někdy je spravedlivé např. udeřit jiného člověka, někdy není. Zajímá vás nějaká konkrétní situace?

        „Je třeba bránit morální aspekt i kdy by nás to mělo stát život.“

        Co to znamená ‚bránit morální aspekt‘? Člověk se má vyvarovat těžkého hříchu, a to i za cenu vlastního života. Jak se píše v Tomáškově katechismu: ‚Raději zemřít, než těžce zhřešit!‘ A jak lze hřešit? Myšlením, slovy, skutky a opomenutím. Pokud jde o skutky. Pak hříšné skutky mohou být hříšné ze své podstaty (myslím pokud člověk poruší nějaký Boží _zákaz_) nebo z důvodu, že se skutek pojí s nějakým jiným zlem a toto zlo si člověk přeje. Pokud jde o očkování. Očkování je čin minimálně nelišný. Pojí se s nějakými zly? Ano. Vedle vedlejších zdravotních rizik může člověk užitím některé vakcíny pohoršit či zjednodušit někomu spáchat jiné zlo. Spáchá člověk, který užije takovou vakcínu hřích? Pokud vakcínu užije proto, aby někoho pohoršil nebo aby někomu pomohl páchat zlo, pak hřeší. Pokud nikoho nechce pohoršit ani nikomu nechce pomáhat v páchání zla, pak určitě nehřeší jen kvůli tomu, že se nechá takovouto vakcínou očkovat.

       • Vojtěch napsal:

        Pokud by lidé jasně a pevně vyšli vstříc s tím, že se nenechají očkovat vakcínou, ve které jsou použity tkáně ze zavražděných dětí, byl by stát přitlačen k tomu, aby tyto vakcíny nepoužil a tím by přišla daná firma o peníze – zkrátka by to nebyla tolerance tohoto zla. Možná byste si měl položit otázku, zda tolerance zla (přímá či nepřímá) je hřích, či nikoliv.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Možná byste si měl položit otázku, zda tolerance zla (přímá či nepřímá) je hřích, či nikoliv.“

        Pokud bych si měl i odpovědět, pak bych odpověděl, že opět záleží na situaci, ale obecně to hřích není. Jak myslím plyne z podobenství o koukolu Mt 13,24-30 či Lk 9,51-56.

        „Pokud by lidé jasně a pevně vyšli vstříc s tím,…“

        To asi ano. Jak to ale zrealizovat? Jeden způsob (ten nejjednoduší) jak tlačit na výrobce je preferovat jiného výrobce. Problém je, že alternativní výrobce zatím není na trhu, že. Takže je otázka, zda tolerovat umírání lidí na infekci nebo tolerovat původ aktuálně dostupné vakcíny.

       • Vojtěch napsal:

        Používate strategii encykliky amoris laetitia. Nic, žadný zločin, žádná tolerance porušení morálky se nedá omlouvat žádnou situací…….

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Záleží, co myslíte tím ‚omlouvat‘. Samozřejmě že člověk nesmí páchat zločiny. O tom jsem psal výše: ‚Raději zemřít, než těžce zhřešit!‘ Ale pokud se bavíme o postoji k člověku, který hřeší, pak tento postoj může být různý. Záleží na situaci. Jedním z legitimních postojů je tolerance. To neznamená souhlas. To neznamená omluvu. To znamená, abych tak řekl, používat hlavu. Např. lze říci, že toleruji zločiny v Severní Koreji. Nevzpomínám si totiž, že bych tam proti nim nějak aktivně bojoval, že bych je potíral. A ani neplánuji nějaké takové potíráni začít. Myslíte, že je to neomluvitelné?

       • Vojtěch napsal:

        Předpokládám, že očkování v České Republice, narozdíl od zločinů v Severní Korei dokážete – částečně – ovlivnit.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Myslím, že lze ovlivnit i zločiny v Severní Koreji, stačí si zjistit, jak se tam dostat, dostat se tam, a zločiny tam kazit. Nicméně, ano, tak jako člověk dokáže ovlivňovat zločiny v Sverní Koreji, podobně je dokáže ovlivňovat i v ČR, a to, že si řekne, které zločiny bude ovlivňovat a které bude _tolerovat_ záleží právě _na_situaci_.

   • Gufuchvjdzchdhczfuczdh napsal:

    Vakcína žádnou DNA z dětí neobsahuje, protože se celá vyrábí synteticky.

 21. Anna Lavrova napsal:

  25.12. zveřejnil P. Stritzko FSSPX krátké stanovisko k očkování, které hodlá rozvést v chystaném letáku za březen-duben 2021. Krátké stanovisko je zveřejněno zde http://www.fsspx.cz/fsspx/prohlaseni/2020_12_24_slovo_predstaveneho_k_vericim.pdf

  Je z něj patrné, že FSSPX se v této věci zcela shoduje s ČBK a spatřuje ve vakcínách z potracených dětí pouze nepřímou spolupráci se zlem, a tedy je nepovažuje za morálně závadné.

  • Lenka napsal:

   a píše se zde:Pokud by někdo odmítal pravidla pro voluntarium indirectum, odmítal
   rozlišení přímé, nepřímé a vzdálené spolupráce, tak by se rozešel s principy
   morální theologie a přiklonil k jakémusi subjektivistickému rigorismu,
   typickému pro sekty. Prakticky by musel opustit život současné
   společnosti, protože např. zaplacením jakékoliv daně člověk nepřímo
   financuje i blasfemické a těžce hříšné projekty státu, zaplacením
   zdravotního pojištění současně financuje i aktuální potraty, nebylo by
   možno zaplatit řemeslníkovi žijícímu v konkubinátu, neboť by člověk
   napomáhal jeho výživě, dopravce by nesměl přepravit osobu, o níž ví, že
   v cíli své cesty bude páchat těžké hříchy (potratoví lékaři, konkubinátníci
   všeho druhu, účastníci heretických bohoslužeb), apod. Takový člověk by
   musel ohlodávat kořínky, sbírat houby a odstěhovat se do škarpy

  • FSSPX COVID PANIC napsal:

   Tak FSSPX si svojí reakcí na COVID obecně s biskupy-modernisty nijak nezadá. Např. u nás taktéž zrušilo veřejné bohoslužby, aniž by je k tomu někdo nutil, a to dokonce i na Narození Páně 25. 12., což je zasvěcený svátek! V tomto ohledu se mnozí kněží a věřící z oficiálních struktur osvědčili daleko větší prozíravostí a odvahou a díky Bohu za ně. Je příznačné, že J. E. biskup Williamson COVID podvod nežere. A nežral by ho jistě ani arcibiskup Lefebvre. PTS na konci svého příspěvku k očkování píše cosi o zdravém rozumu. Mohl by tedy aspoň otevřít kapli namísto streamování zpívané mše bez ministranta na YouTube.

   • Vojtěch napsal:

    U P. Stritzka člověk nikdy neví. Mne je podivná jeho změna vyjadřování. Zatímco před rokem mluvil o ČBK velice tvrdě a jasně, dneska už tomu tak není a podvoluje se jim – je to vidět třeba na Covidu – aby FSSPX nesloužilo veřejně bohoslužby a poslušně se podvoluje ČBK a ateistickému nařízení vlády, utlačování svobody naboženství, prakticky bez jakéhokoliv protestu…….. Kam FSSPX pod vedením P. Stritzka dospěje?

    Je neděle. Včera byl svátek Sv. Štěpána. U nás je tradiční kněz, který se nebojí sloužit bohoslužby. Neslouží Tradiční mši, ale nikdy nepoužívá obětní stůl a příjmání má v kleče. Zrovna na Sv. Štěpána říkal při kázání: …….Víra bez skutků je mrtvá, pouhý folklor o Bohu a lásce…….

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Nejvtipnější na tom je, že stanovisko FSSP vyjádřené otcem Stritzkem je v jistém smyslu laxnější než stanovisko Kongregce pro nauku víry a ČBK, protože zatímco ty výslovně říkají, že je OK odmítnout očkování na základě eticky zvávadného původu vakcín (jen to neukládají za povinnost), Strizko v podstatě naznačuje, že by to byl znak sektářství, a že se člověk sice může rozhodovat, zda se nechá očkovat, ale rozhodování se má dít jen na základě zdravotních a medicínských důvodů (výslovně to ale v textu řečeno není – na tuhle vyjadřovací mlhavost a slizkost jsem býval zvyklý spíše u Halíka, než u otce Stritzka, škoda).

     • Miroslav Kratochvíl napsal:

      „ty výslovně říkají, že je OK odmítnout očkování na základě eticky zvávadného původu vakcín“

      To neříkají. Oni neříkají, jaký důvod je dostatečný k odmítnutí.

      „v podstatě naznačuje, že by to byl znak sektářství, a že se člověk sice může rozhodovat, zda se nechá očkovat, ale rozhodování se má dít jen na základě zdravotních a medicínských důvodů“

      Myslím, že říká, že znakem sektářství je určovat si vlastní principy morální teologie.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Říkjí, jak to má člověk správně udělat, když se rozhodne ji odmítnout z důvodu svědomí. Napadá Tě nějaký jiný důvod, proč by to měl někdo pdmítat z důvodu svědomí (tj. ne tedy z důvodů medicínských či zdravotních).

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        „Říkjí, jak to má člověk správně udělat, když se rozhodne ji odmítnout z důvodu svědomí.“

        Nevím, kde to přesně čteš, ale já např. ve vajádření ČBK čtu: ‚Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. -Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.-‚ Nečtu tam žádné výslovné ‚je OK odmítnout očkování na základě eticky zvávadného původu‘. Když ČBK napíše _obecně_ ‚očkování není povinnost‘ a ty napíšeš že, ČBK _výslovně_ říká, že neočkovat se z důvodu původu vakcíny je ok, pak já řeknu, není pravda, co píšeš.

        „Napadá Tě nějaký jiný důvod, proč by to měl někdo pdmítat z důvodu svědomí tj. ne tedy z důvodů medicínských či zdravotních)“

        Když někdo odmítá něco ze zdravotních důvodů, pak to samozřejmě také odmítá z důvodu svědomí. Jinak by to přece nemohl odmítnout, nebyl by to lidský čin.

     • George Smiley napsal:

      Měl by se zkrátka držet svého kopyta a k těmto věcem se raději nevyjadrovat.
      Sektarske smýšlení v souvislosti s PTS je tedy zvláště pikantní 🙂

   • Criticus napsal:

    To, co píšete ohledně reakce na COVID, je těžce přehnané. V celosvětovém měřítku vysloveně urážlivé. V mnoha zemích stojí kněží Bratrstva statečně v čele zápasu za práva Církve. Podívejte se např. do Francie nebo USA (některé státy), kde právě od jejich kněží vzešly žaloby, které vedly k obnovení svobody katolického kultu. V USA se sloužily v nozui nejvyšší mše na parkovištích pro věřící v autech, ve Francii na náměstích apod. Hrdinství a mimořádnou obětavost kněží FSSPX v této situaci vidíme i v sousedních zemích, např. v Polsku, kde se např. v některých kaplích kvůli restrikcím slouží 8 mší za neděli (řada kněží trinuje, podobně tuším v Rakousku) a kde si v současné situaci Bratrstvo získalo ohromný kredit (ve srovnání s r. 2018 se počet věřících v kaplích zdvojnásobil). I P. Frey, představený rakouského distriktu, se proti zákazům mší už na jaře jasně ohradil. Bohužel jeho slova do Čech nepronikla.

    • Ignác Pospíšil napsal:

     To je jistě hezké, ale kredit, který má FSSPX v některých jiných zemí, není pro nás moc relevantní věc. Zde úřaduje otec Stritzko. kterému příklad jeho představeného evidentně není dost dobrý.

     • Criticus napsal:

      Já jsem reagoval na příspěvek „FSSPX COVID PANIC“ a nemyslím, že nerelevantně, neboť tento obsahoval učebnicový příklad hrubě chybného úsudku (závěr je širší než premisa): „Tak FSSPX si svojí reakcí na COVID obecně s biskupy-modernisty nijak nezadá. Např. u nás…“ Chceme-li smysluplně debatovat, musíme přesně myslet a přesně se vyjadřovat.

      Postup jednoho nižšího představeného ve věci Covidu má navíc možná podle pisatele diskreditovat morálně-teologické stanovisko, které bylo původně zveřejněno na zahraničních serverech FSSPX. Proto jsem se ozval.

      Mimochodem, pane Ignáci, při vší úctě, četl jste tuto precizní, opatrnou a mimochodem velmi laskavě formulovanou analýzu? Nehleďte nyní na to, co a jak o tom píše otec Stritzko, a zkuste v klidu a s intelektuální poctivostí prostudovat argumenty. V AJ zde: https://fsspx.news/en/news-events/news/it-morally-permissible-use-covid-19-vaccine-62290 V NJ zde: https://fsspx.news/de/news-events/news/ist-der-impfstoff-gegen-covid-19-moralisch-unbedenklich-62296 FJ: https://fsspx.news/fr/news-events/news/le-vaccin-contre-le-covid-19-est-il-moralement-sur-62283
      Podotýkám, že obdobný rozbor (se závěrem, že tyto vakcíny smějí být z dostatečných důvodů přijímány), starý mnoho let, lze např. dohledat už na starém webu amerického distriktu FSSPX.

      • FSSPX COVID PANIC napsal:

       Na stránkách fsspx.cz bylo spolu s oznámením o zrušení veřejných bohoslužeb napsáno, že se tak děje po konzultaci s generálním představeným. Připouštím, že se jedná o „postup jednoho nižšího představeného“, jak uvádíte. Ten se ve svém postupu však odvolává na svého generálního představeného, který reprezentuje FSSPX jako celek, a proto jsem učinil onen provokativní závěr. Je samozřejmě teoreticky možné, že ono odvolávání se na generálního představeného FSSPX je neadekvátní (nasvědčovalo by tomu i to, že nyní se na fsspx.cz dané oznámení s odvoláním na generálního představeného již nevyskytuje), ale to si netroufám soudit. Aby bylo jasné, nepochybuji, že v řadách FSSPX se nacházejí kněží používající zdravý rozum ve věci COVIDového šílenství. Ovšem takoví se nacházejí i v modernistických strukturách, a přesto nám nic nebrání prohlásit, že novocírkev celkově vůči COVIDu zareagovala tristně a ze stejného důvodu to můžeme říci i o FSSPX, bohužel. Každopádně omezit věřícím přístup na mši sv. v zasvěcený svátek, když ani pohanské státní autority k tomu nikoho nezavázaly, rozhodně není něco, co by se očekávalo od pastýře. Tím hůře, schvaluje-li takovýto postup generální představený.

       • Criticus napsal:

        To tedy opravdu nešíříte moc přesné informace. Prohlášení z 23. 12., které se odvolávalo pouze na domluvu s P. Stefanem Freyem, tedy superiorem „rakouského“ distriktu. P. Pagliarani, generální představený, nijak zmíněn nebyl. Jak podrobně byl a je P. Frey informován o situaci v Čechách, nedokážu posoudit.
        Skutečností je (a tato prohlášení lze na internetu snadno dohledat), že P. Frey opakovaně prohlašoval, že veřejné mše mají být i při epidemii zachovány a tomu odpovídala i praxe v Rakousku (v protikladu k místnímu episkopátu). Vy prohlašujete bez důkazů, že FSSPX jako celek reagovalo tristně. Činit „provokativní“ všeobecné závěry, které nejsou podepřeny důkazy a vypovídají v něčí neprospěch, může, nezlobte se, poněkud kolidovat s ctností spravedlnosti a právem na dobré jméno.

       • Criticus napsal:

        *prohlášení z 23. 12., která máte jistě na mysli,

       • FSSPX COVID PANIC napsal:

        Máte pravdu. Nejednalo se o generálního představeného, nýbrž o představeného rakouského distriktu. Selhala má paměť. Chtěl jsem se ještě podívat na stránky fsspx.cz, ale tam jsem to přihlášení již nenašel, neb bylo nahrazeno dalším. Teď jsem se k tomu dostal z archívu. Děkuji za upozornění. Opravuji tedy prozatím svoje původní hodnocení, že FSSPX reagovalo tristně, na: FSSPX v ČR, potažmo v rakouském distriktu, reagovalo tristně. A nyní doufám, že vyšší orgány uvnitř FSSPX samotného udělají tomuto pohoršení a ostudě přítrž.

 22. Rudolf napsal:

  Myslím, že důležitá věc je to, zda by vakcína šla vyrobit i bez potratů či nikoli a v jakém smyslu.
  a) vakcína fyzicky nejde připravit bez materiálu získaného z potracených plodů;
  b) vakcína se připravuje synteticky, ale způsob přípravy by se nikdy nedal najít bez pokusech na tkáních z potratů;
  c) vakcína se připravuje synteticky, ale pokusy na plodech nejsou nutnou podmínkou jejího získání (pouze urychlily nebo slevnily výzkum).

  ad a) využití vakcíny je morálně nepřijatelné, neboť příprava vakcíny vyžaduje přísun nových tkání a tedy i další zabíjení (poněkud odlišnou otázkou by bylo využití již existující takové vakcíny v případě krajní nouze a jednorázově – bez snahy ji dál vyrábět).
  ad b) výroba vakcíny nevyžaduje nové zabíjení. Jde o to, zda můžeme využít informace získané nesprávným způsobem. Domnívám se, že ano, protože jsme přišli k hotovému a kdyby bylo na nás, tak bychom daným způsobem nikdy informace nezískávali. Ale už se stalo a informace sama není něco špatného. Špatný byl způsob jejího získání, ale ne její další využití. Přirovnal bych to k informaci ve válce umožňující zachránit spoustu lidí, když byla informace získána způsobem nemravným, např. mučením nevinného. Podobně lze říci, že informace získané z použití nějaké chemické nebo biologické zbraně mohou posloužit příště v účinnější ochraně obyvatelstva. Takové použití informací je podle mého soudu naprosto v pořádku.
  Zůstává zde ale okolnost, že nepřímo povzbuzujeme neetické výrobce – udělejte za nás špinavou práci a my jen využijeme informace (abychom nemluvili jen o vakcínách, podívejme se na ten příkad zbraní hromadného ničení – využití informací o tom, jak probíhá šíření anthraxu nebo sarinu by nemělo být povzbuzením k experimentům na lidech). Myslím, že toto je třeba zvážit a zahrnout do rozhodování. Není to něco, co mění podstatu samotného využití informace obecně, ale je to významná okolnost, která může měnit mravní hodnotu v konkrétním případě.
  ad c) V podstatě totéž jako b), ale máme větší možnost tlačit na výrobce, aby nepreferoval cenu nebo jednoduchost, ale aby vzal v úvahu i morální stránku věci a informace získával přijatelnějším způsobem.

  Pokud to dobře chápu, ve vakcíně nejsou tkáně potracených dětí, je synteticky připravená (aspoň to tvrdí mí přátelé biochemici a lékařští biologové), ale při této přípravě byly využity informace získané z plodů. Jde o přípravu té mRNA matrice vakcín tohoto typu. Což je b) nebo c). Nevím, jestli se to dalo vyzkoumat i jinak, předpokládám, že ano.
  Potud by pro mě bylo očkování přijatelné, pokud se tedy nemýlím v té první větě.
  To, co mě ale varuje, je ona okolnost – povzbuzení farmaceutických společností k dalšímu neetickému výzkumu. Aby se tato okolnost dala vyloučit, chtělo by to jasný a artikulovaný distanc od výzkumu tohoto typu a tlak na preferenci třeba dražších a komplikovanějších, ale eticky přijatelných metod. To bohužel nevidím. A to nevidím ani ve vyjádření kongregace, což je podle mého soudu významné opomenutí.

  • jl napsal:

   Opomínáte takovou drobnost, totiž že nejde o vakcíny s celým tím hluboce lidským příběhem (HLP) o záchraně zdraví mnohých vykoupené usmrcením nepočetných. Ale o celou tzv. kulturu smrti, jak o tom svědčí podobné praktiky třebas v kosmetickém průmyslu: https://www.hli.org/resources/cosmetics-that-use-fetal-tissue/

   • Gufuchvjdzchdhczfuczdh napsal:

    A co udělat s informacemi a znalostmi, které už tu jsou? Vznikly Mengelem, Hirošimou, potraty… Spálit, zničit, zakázat sdělovat?

    Kdybyste chtěl zachránit lidi po výbuchu Temelína, použil byste nebo nepoužil informace získané Američany po válce za vysoce neetického výzkumu, který zahrnoval zákaz Japonce léčit, jejich nucené testování, svlékání žen před vojenskou komisí?

    Zde se jedná o buněčnou linii z roku 1973. Ta se může používat tisíc let a nikdo další už nebude při jejím používání zavražděn. Navíc ta vakcína by se vyráběla i po odumření všech těchto linií na celém světě, neboť se produkuje synteticky.

    Edward Jenner vymyslel vakcinaci kravskými neštovicemi na základě pokusů na neinformovaném dítěti – králíkovi, které, kdyby se mýlil, mohlo klidně zemřít. To je svrchované neetické. Je tím použití kravských neštovic k očkování proti pravým navěky zapovězeno?

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Využití informace neznamená materiální spolupráci a finanční podporu.

     • Guchczfh napsal:

      Finanční podporu tam možná vidím, protože za tu vakcínu zaplatíte, ale materiální spolupráci? Jak můžete dnes spolupracovat na zločinu, který se stal r. 1973, kdy byla ta buněčná linie získána?

      Pokouše Vás vzteklá liška. Dáte se očkovat vakcínou založenou na této linii, když opak znamená smrt na vzteklinu? Představte si, že jinou vakcínu nemáte.

      Snažím si v tom udělat jasno. Já sám nevím, jestli ty vakcíny jsou přípustné. Nesnažíme se na Vás útočit, jen se dozvědět argumenty v té věci.

      • Ignác Pospíšil napsal:

       Finanční podpora je materiální spolupráce.

       • Gjchxhfhx napsal:

        A co budete dělat, až Vás do obličeje pokouše vzteklá liška a nebudete mít k dispozici etickou vakcínu?

        Je zločin koupit nějakou životně důležitou surovinou, jinde nedostupnou, od KLDR nebo Saúdské Arábie, která většinu toho investuje do represí vůči svým obyvatelům? Srovnávám to se situací běžného pacienta s cukrovkou a astmatem, který nechce umřít na Covid.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Nejsem si vědom, že by vakcína na vzteklinu byla vyrobena tímto způsobem.

      • jl napsal:

       Vzteklina bez tkání získaných potratem: RabAvert (Chiron/Novartis).
       S tkáněmi: Imovax (Sanofi).
       RabAvert se dováží, ale dostupný zřejmě není.

       Ovšem když nevíte a vědět chcete, napište do redakce Katolického týdeníku.

       • Lenka napsal:

        Takže vy uděláte v případě lišky co??????

       • jl napsal:

        @Lenka
        Nic, české lišky vzteklinu nemají.

        Platí to samé: pokud tápete, pište do Katolického týdeníku nebo do nějaké veřejnoprávní televize.

    • jl napsal:

     Vtip je právě v tom, že ony „informace“ získané nacionálsocialistickým experimentováním s lidmi byly vesměs odmítnuty, alespoň v seriozních žurnálech. Třeba v takovém The New England Journal of Medicine prostě nikdo nestál o to, aby měli pozůstalí někde v poznámkovém aparátu citace odkazující k detailnímu vylíčení mučení babičky, od konfigurace experimentu až po počet vteřin do úmrtí, nejlíp ještě s černobílými fotografiemi uniformovaných hezounek a hezounů přinášejících lidstvu světlo.

     A Edward Jenner? To byl osvícenec, čili již u tohoto jména musí být křesťan opatrný.

     Přemýšlím vlastně, co chcete slyšet? Obecně platí, že rozvoj léčiv je dobrá věc, je zakotvený v situaci člověka po vyhnání z ráje a je tažen tržní ekonomií, přičemž padlý člověk k tomu nedílně přibalí hrůznosti jako usmrcení X dětí, jež poslouží jako kandidáti pro výběr menšího počtu perspektivních buněčných linií.

     • Gjchxhfhx napsal:

      Jenže to byly informace bez hodnoty pro lékařství, jednoduše proto, že Mengelem byl nejen zrůda, ale i pavědec na úrovni homeopatie a čaker. Kdyby mohly zachránit miliony životů, určitě by je někdo využil.

      Rhazes byl, pokud vím, ateista, a o prorocích nejen muslimských se vyjádřil, že to byli kozlové s bradatým plnovousem. Navrhuji být u jeho jména obezřetný a zavřít každého lékaře, který se opovážil rozlišovat spalničky od neštovic, protože to mu umožnil ten rouhač Rhazes. Billroth byl zase antisemita, ovšem jeho operaci žaludku si beze všeho udělat necháte.

      Zabíjet další děti samozřejmě zaslouží šibenici. Jenže tu existující linii lze pěstovat deset tisíc let po posledním potratu.

      Odpověděl jste, pane, neúplně. Odpovězte, pokud je to možné, prosím na druhý a čtvrtý odstavec komentáře z 26. 12. 21:33. Jsou to otázky zjišťovací. Uveďte prosím i důvody odpovědi. (Pro cenzuru: Toto není nucení, to je nenásilná žádost.) Bohužel jsou Vaše odpovědi nevypovídající o Vašem názoru na ty informace z Hirošimy, jsou-li způsobilé zachránit mnoho životů, a na ty kravské neštovice.

      • jl napsal:

       Jaderné elektrárny mají rozpracované krizové scénáře dle kterých se postupuje v té či oné potenciální situaci. Čili tyhle případy se řeší nalistováním v příslušném šanonu, ne nějakým obskurním „kdyby“. A jestli je existence takových šanonů podmíněná ideologií levého liberalismu, svržením atomových bomb, likvidací osob, aj. tak říkám, že není. Je to přesně naopak, protože obecně každé vědecké poznání znamená uznání stvořené skutečnosti a její systematické poznávání. Tedy předpokládá odložení neplodného blouznění padlého člověka. Ostatně na téma nepoužitelnosti zla k dobrému byla relativně nedávno sepsána celá encyklika s poměrně ilustrujícím názvem – Veritatis splendor.

       A podobné platí i třeba o Edward Jennerovi (potažmo těch ostatních jmenovaných). Umělá nákaza virem kravských neštovic nebyla odvozena dejme tomu z gnóze zednářské lóže, v níž byl Jenner iniciován, ale vznikala opět dějinou kontinuitou a pozorováním. Na počátku bylo osobní svědectví dámy cestující po Osmanské říši o tamější imunizaci, přenesení poznatků na západní území a poté se riskantní metoda užívající oslabený virus setrvalým zlepšováním dobrala až k užití viru odlišného typu. Naopak typicky osvícenský, ve své podstatě parazitický, příspěvek by se dal spatřovat v pozdějších megalomanských očkovacích programech v SSSR a ve stejném roku i v masarykovském Československu.

       • Hjfjcjcnvjcj napsal:

        Tá poslední věta: Kdybyste dostal purpuru variolosu! To byste mluvil jinak.

       • jl napsal:

        „Kdybyste dostal purpuru variolosu! To byste mluvil jinak.“

        Jakože bych po vzoru mnohých začal velebit Lenina a Masaryka, marxismus uznal za vědeckou filozofii a SSSR za zářný příklad realizace sociálního učení Církve?

        Ostatně víte, kam tyhle věci vždy bez výjimky dospějí? V USA r. 1905 padlo rozhodnutí ve věci Jacobson v. Massachusetts ohledně vynucené vakcinace a r. 1927 bylo v rozhodnutí ve věci Buck v. Bell suše konstatováno, že princip vynucené vakcinace v sobě zahrnuje i nařízené přetětí vejcovodů u osob označených dobovou módou za „unfit“. Tolik k ochraně zdraví státu…

       • Gjchchxbxbcbxhx napsal:

        Jakože byste litoval svého odporu k vakcinaci. Ta tehdejší nebyla vyvinuta s použitím produktů ze zavražděných dětí, tak by Vám nemusela vadit. Ledaže byste svým bližním přál neštovice, obrnu, pertussi, TBC nebo spalničky (které nejsou takový čajíček, jak odmítači tvrdí). Očkování proti takovým nemocem vyrobené eticky bez plodových linií by ten, jehož nepoškodí na zdraví, neměl odmítat. Vemte si spalničky. Když proočkovanost klesne pod 95 procent, začnou je dostávat i očkovaní. A ti jsou obětí těch, kdo proočkovanost snižují. To platí kdekoliv, marxismus s tím nemá co dělat.

        Jinak Vám děkuji za poznání, že ty plodové linie nejsou nekonečné, a vraždí se další děti. To je hnusný zločin a odmítnout takové očkování je přípustné. To, které je z kuřecích nebo HeLa buněk a nevraždily se kvůli němu děti a je potřebné pro ochranu mnoha životů, má být ale povinné. Na variolu za 20. století umřelo půl miliardy lidí. To už je řádově souměřitelné s počtem dětí povražděných při potratech. Při dnešních možnostech cestování by to ale bylo víc.

        Jinak nucené očkování Vám nevadí, a nucené křty, desátky a robota církvi ne?

        Jinak ale Vám a podobným děkuji za vhled do toho potratového průmyslu a genocidy. Jako ateista mohu být rád, že jsem se o těch obludných zvěrstvech dověděl. Já mám vlastně větší důvod odmítat vraždu než Vy věřící, protože je definitivní a zbaví člověka budoucnosti. Proto je s podivem, že potratům podporujete hlavně Vy.

       • jl napsal:

        „Očkování proti takovým nemocem vyrobené eticky bez plodových linií by ten, jehož nepoškodí na zdraví, neměl odmítat […] marxismus s tím nemá co dělat“

        To není tak úplně pravda. Vezměte si ta čísla na území československa:
        1882: 8 739 onemocnění, 1594 úmrtí,
        1914-1918: 8 036 onemocnění, 760 úmrtí,
        1919: 10 191 onemocnění, 981 úmrtí,
        1920-1924: 2 589, 357 úmrtí.

        Vakcína s sebou nesla riziko zmrzačení či přímo usmrcení očkovance a r. 1919 byla vyhlášena plošně.

        Naproti tomu světová situace: r. 1967 se nemocní odhadovali na 10 milionů, r. 1977 byly neštovice vyhlášeny za vymícené. K plošné vakcinaci, ať už na území států či snad celoplanetární, nikdy nedošlo.

        Čili i na základě těchto oficiálních čísel je zde patrný důvod k nesouhlasu: nebezpečná vakcína plus plošná vakcinace, a to bez zřejmého důvodu. Proč bylo třeba v 15milionovém státu s funkčním zdravotnictvím nebo alespoň s byrokratickým centralismem něco, co nebylo zapotřebí ani v podmínkách najatých hledačů nakažených? Vysvětlení dává jen ten československý sestup k marximu v letech 1918-48, na americké půdě po občanské válce pak k tomu komplementární prosazování levého liberalismu s důsledky nastíněnými již výše.

        „Jinak nucené očkování Vám vadí, a nucené křty, desátky a robota církvi ne?“

        Pokud se tím myslí josefinismus, osvícenské toleranční patenty, či severozápadní a ruští panovnící uctívaní coby nejvyšší církvevní představitelé, tak to samozřejmě není o co stát a jedná se o předstupeň zvěrstev, o nichž se zde hovoří. Rozhodně jsou v tomto ohledu prozíravější světci jako Thomas More či Klement Hofbauer.

  • Miroslav Kratochvíl napsal:

   „Aby se tato okolnost dala vyloučit, chtělo by to jasný a artikulovaný distanc od výzkumu tohoto typu a tlak na preferenci třeba dražších a komplikovanějších, ale eticky přijatelných metod.“

   Ano, myslím, že tento požadavek odstupu je implicitně obsažen v podmínce nepřát si špatný důsledek svého jednání a v podmínce dát přednost ‚bezproblémovým‘ vakcínám, jsou-li. Kdyby se nějak zdůrazňovalo, že musí jít o ‚tlak na výrobce‘ apod, zase by to mohlo vyvolávat zbytečné konflikty ve svědomí, někteří by nevěděli zda třeba netlačí málo a nemají proto hřích, nebo přestali tlačit a proto začli hřešit…

   • Ignác Pospíšil napsal:

    „Jasný a artikulovaný distanc“ podle mne rozhodně neznamená něco si v skrytu duše nepřát… Naopak to dle mého znamená snah o tlak na stát, aby se snažil získat eticky OK vakcíny, když už. To, co jsi zde napsal, je krásný doklad toho, jak chybný a škodlivý je ten laxní přísstup., který Řím zvolil – jak nakonec vede přímo do pekel.

    • Miroslav Kratochvíl napsal:

     Ok, místo ‚tento požadavek‘ jsem měl napsat ‚požadavek‘. Každpodádně nevím, jak může být tato nepřesnost dokladem škodlivosti ‚římského přístupu‘, jak může tato nepřesnost vést přímo do pekel?

     On totiž ani ‚jasný a artikulovaný požadavek‘ by okolnost povzbuzení k neetickému výzkumu nevyloučil. Ta tam bude vždy. Podle mne jde o to, aby lidé nehřešili. A proto v tomto případě stačí, pokud jde o ‚odstup‘, aby lidé ve svědomí odmítali potraty a pokud bude jiná možnost, zvolili ‚bezproblémovou‘ vakcínu.

     • Ignác Pospíšil napsal:

      V tom, že jednoznačně projevený nesouhals a odpor dle stanoviska Kongregace je naivní teorie a jakýsi pofidérní vnitřní nesouhlas (kam jsi si to bleskově převedl) automatická první praxe a vnitřní souhlas závěrečná praxe.

      • Miroslav Kratochvíl napsal:

       Té větě nerozumím.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        A do jakéího jazyka ji chceš přeložit?

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Možná mi bude stačit, když bude jasné, co je podmět, co přísudek apod.

        Já nevím, Rudlof psal, že by si přál vidět ‚jasný a artikulovaný odstup a tlak‘. Já jsem reagoval, že _tento_ požadavek je _implicitně_ obsažen v podmínce preferovat ‚bezproblémové‘ vakcíny. A vysvětlil jsem proč nepotřebuji nějaké důraznější _příkazy_. Ty jsi správně napsal, že spojení _jasně_a_artikulovaně_ (na které jsem odkazoval zájmenem _tento_) nejde moc dohromady se slovem _implicitně_. Načež jsi poznamenal, že je to krásný doklad špatnosti přístupu Říma a cesty do pekla. Nechápal jsem, jak můj názor na ne/potřebu důraznějších příkazů souvisí s přístupem Říma (který jsem do té doby nečetl). A jak jsi odpověděl na otázku ‚jak může být‘, ‚jak může vést‘?

        ‚V tom [je to odpověď na tu mou otázku ‚jak‘?], že jednoznačně projevený nesouhals a odpor [někým projevený?] dle stanoviska Kongregace je naivní teorie [dle Kongregace je to naivní teorie? nebo podle někoho jiného?] a jakýsi pofidérní vnitřní nesouhlas (kam jsi si to bleskově převedl [co jsem kam převedl?]) automatická první praxe a vnitřní souhlas závěrečná praxe.

       • Ignác Pospíšil napsal:

        Já myslím, že to je srozumitelné: Kongregace odobřuje užití vakcíny s naivní podmínkou, že očkovaný jasně projeví v rámci svých možností nesouhlas s tím, jak vakcína vznikla, a s tím, že není alternativa. V reálu to nutně dopadne tak, že v počátku si věřící nechají to píchnout s nesouhlasem maximálně vnitřním (jak už to tu Ty hbitě prezentuješ jako zcela dostatečné a vlastně správné) a po pár měsících už nikdo o žádném nesouhlasu ani nevzdechne ani v těch soukromých myšlenkách.

       • Miroslav Kratochvíl napsal:

        Naivní podmínka, naivní teorie, no, já nevím. Řekl bych, že je to normální představení nauky: 1) nepáchejte zlo, 2) odstraňujte zlo, 3) usilujte o dobro. Jakým způsobem člověk odstraňuje zlo a jakým způsobem usiluje o dobro je pak záležitost konkrétní situace, konkrétních možností, konkrétního člověka. Mám za to, že člověk nebude hřešit ani když člověk nebude odsraňovat zlo a usilovat o dobro tak jako navrhuješ třeba ty nebo někdo jiný. Někdo třeba může pokládat za nutné zajít k notáři, před ním projevit nesouhlas a notářem ověřený neosuhlas odeslat do médií… Klidně, ale myslím, že církev rozumně žádá jen minimum (jako v ostatních věcech) a povzbuzuje k maximu.

 23. honzah napsal:

  Dobře, a co když je to takto?

  Jsem rozhodnut podstoupit vakcinaci, abych zastavil umírání starších spoluobčanů i škody na ekonomice a svobodách při periodických lockdownech.

  Rád bych si vybral vakcínu, která nevyužila potratové buněčné linie. Zločinná vláda mi tuto volbu znemožní, a tak kvůli nemožnosti volby přijmu vakcínu, která na mě zrovna vyjde, na případném zlu se podílím proti své vůli.

  Etický problém řeším prospektivně volbou důsledně konzervativních stran, které toto hledisko zohlední při případných budoucích očkovacích kampaních.

  Zároveň mohu podle svých sil a možností vynaložit maximum snahy, abych se k eticky bezproblémové vakcíně dostal neoficiálními cestami.

 24. Přijetí vakcíny není hříchem, nýbrž blbostí napsal:

  Každý, kdo se nechá dobrovolně naočkovat touto vakcínou, trpí ztrátou soudnosti. Tím spíš, když to dělá, aby zastavil umírání starších spoluobčanů (LOL). Tedy i kdyby materiálně páchal hřích, tak ho formálně nepáchá z důvodu neúplnosti úkonu, neb je mdlého rozumu. To vymytí mozků mediální propagandou je fascinující. A kněží a biskupové by se neměli alibisticky těmto otázkám věnovat a vymlouvat se na to, že nejsou lékaři atd. Tady jde o nastolování totality a protikřesťanského společenského řádu, ne o nějaké očkování

  • Lucie Cekotová napsal:

   Španělsko dnes oznámilo, že vytvoří registr „odmítačů vakcíny“, který bude sice neveřejný, ale dá ho k dispozici dalším zemím. K čemupak asi bude sloužit?

   • Rostislav Vlček napsal:

    Například k tomu, že na hranicích bude jiná země od osob v takové databázi požadovat test nebo karanténu. Neomezuje tím právo jedince vakcínu odmítnout. Chrání své obyvatele, což je zase právo, ba povinnost, každé země. Je to jen digitální forma očkovacího průkazu, který byl a je dosud pro některé státy a regiony běžný.

    • George Smiley napsal:

     Svoboda pohybu je základní lidské právo uznávané i Církvi.
     Podminovat ho přijetím morálně pochybné vakcíny (myslel někdo na to, že ti, kdo covid přestali, mají minimálně stejnou imunitu jako ockovani?), je nepřijatelné.

     • Lenka napsal:

      Pane Smileyi,bingo! pokud se týká délky imunity po přestálém covidu jste jediný na zeměkouli, kdo to ví. Podobně jako nezadatelné lidské právo na volnost pohybu v době možnosti ohrožení vlastního nebo cizího života; což si zopakovat Dekalog?

      • George Smiley napsal:

       Madam, opět, jste na omylu. Stačí lehounce zagooglit a už to na vás vyskáče. Namátkou – https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vedkyne-koutna-pametova-imunita-chrani-po-prodelani-covidu-jeste-rok-40346029
       Máte ale pravdu v jedné věci a já se nejspíše mýlím. Imunita po přestálém covidu bude nejspíše delší, než po té pochybné vakcíně. A podle všeho covid jsme měli prakticky všichni. Jen někteří o tom neví. Možná byste si měla doplnit vzdělání v oblasti fungování a principu očkování. De facto simuluje nemoc a tím nutí tělo tvořit protilátky. Logicky tedy přestálá nemoc – reálně přestálá – generuje minimálně stejnou imunuitu.
       Váš odkaz na Dekalog moc nechápu. Covid totiž není zdaleka tak nebezpečná nemoc, jako třeba chřipka. A v době chřipkových epidemií též není zřízeno „stané právo“.
       Meritum mého sdělení však leží jinde – chystá se tu výrazná šikana těch, kdo se nenechali očkovat, přesto protilátky s největší pravděpodobností mají. Nebo třeba nemají, mají covid. Jenže to těm s protilátkami může být přece jedno. Oni už nemoc znovu dostat nemohou.
       Nebo možná mohou, protože nikdo o funkčnosti vakcíny vlastně nic neví, vzhledem k uspěchanému vývoji a nedostatečné době testování.

       • Lenka napsal:

        K mému odkazu na Dekalog- ten je radostnou cestou a nevyplývá z něj zcela jistě zmar a pesimismus, který vás, obávám se, úplně zahlcuje, přeju proto s ním zdar a sílu

       • George Smiley napsal:

        Chápu. Opět, jste na omylu. Soudite o vnitřním, což je vlastní snad psychologum, ale diskuter by se toho měl vyvarovat.

    • komik napsal:

     Uzus,že očkovaním chraním především druhé je čistě manipulativní. Očkovaní v prvé řadě chrání očkovaného, ty druhé to chrání až sekundárně a jen v případě,že jejich vakcína byla neúčinná. Pokud jsou ostatní očkovaní, pak nevím, proč by pro ně měl být neočkovaný jedinec nějaké VÝZNAMNÉ nebezpečí. Tenhle pseudo-solidarismus,že očkováním ochráním druhé je fakt komický. Slouží jen k tomu, aby se lidé očkování tolik nebránili a měli dobrý pocit,že přispívají k blahu společnosti. Klasickej levičáckej kolektivismus, kdy mám riskovat zdraví sebe/svých nejbližších v naprosto imaginární prospěch imaginárních jedinců,které bych měl údajně ohrozit v případě nemoci, kterou ani nemusim nikdy dostat. Hrát ruskou ruletu 1/10000 je stejně pošetilé jako 1/6. To,že do toho státy své občany nutí v případě nemoci s mortalitou „nulanulanic“, je zločinem, na kterém by rozumný člověk neměl jakkoli participovat… i kdyby vakcína byla vyrobena dle nejlepší katolické morálky.

     • Přijetí vakcíny není hříchem, nýbrž blbostí napsal:

      Přesně. Ale moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě. 😀 Před pár lety tu zase někdo hystericky hájil státní buzerace v podobě povinného nošení helmy na kole, motorce a tak. Pořád stejná bolševická mantra, mezi (novo) katolíky chorobně rozšířená, nehorázně se odvolávající na 5. přikázání.

     • George Smiley napsal:

      Je to tak. Nutí nás cítit solidaritu s lidmi, kterým jsme jako katolíci většinu času ne pouze ukradení, ale doslova vší v kožichu jejich neomarxistické cestě ke světlým zítřkům plným manželství sodomitů, legalisaci pedofilie a volbě stran jako Piráti, STAN, ANO a dalších z té přehlídky liberálních neznabohů.

      • Rostislav Vlček napsal:

       Podle základů hlubinné psychologie se holt každý brodíme hlavně v tom, co si promítáme ven z našeho podvědomí. Homo catholicus proto nepočítá na ulici pedofily ani sodomity, solidarita mu nesmrdí a neoslovuje neznámou dámu titulem, který si přinesl z míst, která s ním ona nesdílí. V kožichu vás nemám, já nejsa marxistou ani neo. Soudím, že takovou vší být ani nemůžete, vy nejsa catholicus. Možná CINO, jak rád zkracuje jeden solidně geniální guru.
       Souhrnně k Vám i Přijetí…, s dovolením ve stejně silvestrovském duchu ( je tu i Komik): V rozhlase označil známý biochemik šiřitele podobných názorů za zločince. Ne nutně, řekl bych. Nutno vzít v potaz svéprávnost. Setrvám v postoji tvrdém, marno však, příti se s ….

       • George Smiley napsal:

        Víte, pane Vlcku, na vás věru platí, že pokud byste mlčel, mohl byste být považován za filosofa.
        Tohoto práva jste nevyužil. Za co vás proto čtenář může považovat, necháme na jeho ctenem úsudku, co říkáte?
        Do nového roku méně emocí a více ratia 😉

       • Rostislav Vlček napsal:

        G Smiley 1. 1. 2021, 9:01:
        Musím si zafilozofovat čím musí oplývati úsudek, má-li býti ctěným. Leč, sám udiven (proklaté emoce), myslím poprvé s vámi souhlasím 🙂

  • Jan Kubula napsal:

   souhlas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 25. josef napsal:

  jsem rád že diskuse tohoto typu se odehrává na webu indultisty a skalního příznivce FSSP to je odrazem tohoto hnoje který je systematiky kydán na FSSPX

  • George Smiley napsal:

   Ono to platí i vice versa 🙂
   Vyjadřování a přístup VASEHO Bratrstva je též vše vypovídající.

  • What? napsal:

   Skutečně brilantní argument. Na FSSPX nikdo hnůj kydat opravdu nemusí. Bohatě postačí, co na sebe kydají na svých vlastních oficiálních stránkách. Inu, kouzlo nechtěného… Hlavně ať tam nechytí coviďáka. Diskotéka Avion Club by pak mohla přijít o nájemce…

 26. Scott napsal:

  Osobně se přikláním k tomu, co napsal o. Stritzko, připadně zde p. Kratochvíl. Myslím, že vývoj je řetězec správných i nesprávných kroků a není možné ho zpětně přeseknout někdy v šedesátých letech a říct, že zahodíte vše dobré, co se na to nabalilo. Do důsledků byste museli zničit veškeré informace i léky, které vznikly na jejich základě v této věci, od daného data do dneška a začít od nuly jiným způsobem.

  Víc aktuální mi příjde řešit, na jakém principu ta která vakcína funguje, respektive jestli si nechat píchnout látku ze „staré školy“ nebo založenou na mRNA, kde patří i Curevac.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Taky nepochopil.

   • Thxhdhfjgifuf@hszyzsgdzdg.ly napsal:

    A můžete tedy vysvětlit, jak přijetím vakcíny přispěji k dalšímu zabíjení dětí? Pro tuto vakcínu neumře už ani jedno. Vyrábí se synteticky, nebo ne?

    • Ignác Pospíšil napsal:

     Myslím, že jsem to v článku výše i následné diskusi vysvětlil tolikrát a natolik jasně, že to nechápe jen ten, kdo to vší mocí chápat nechce.

   • Scott napsal:

    Ne, nepochopil. Nepochopil jsem, proč vkládáte lidem brouka do hlavy, proč chcete, aby měly výčitky, pokud se budou očkovat těmito vakcínami, když to schválila jak daná kongregace, pod kterou spadá FSSP, tak i dokonce morální teologové z FSSPX. Předpokládám, že FSSPX umí dát v této věci objektivní odpověď, ať už si o jejich politice člověk myslí cokoliv. Jak psal o. Stritzko, člověk by měl řešit důležitější problémy a ne takové blbosti. Nedělejte život těžší než je.

    • M.R. napsal:

     A jaké jsou tedy ty „důležitější problémy“ když vraždy dětí (neboli potraty) jsou nedůležité, zavřené kostely jsou nedůležité…
     Pokud bychom se vždy řídili výrokem našich šéfů nebo představených, kde bychom byli? I apoštol Petr z vlastního rozhodnutí utíkal z Říma a ponechal „běžné lidi“ na pospas zvůli vládce. Současnou situaci zavřených kostelů můžeme chápat právě tak jako Petrův útěk.

     Pokud jakákoli kongregace nebo jednotlivci prosazují svoje osobní a laické (neodborné) názory a zaštiťují je svou naprosto odlišnou specializací, jako například filosofický vzdělanec prosazující nutnost vakcinace aniž by měl hlubší znalosti o vakcíně, než jaké získal četbou novin a z televize, tak takovýto názor je pouze osobní a nepodléhá jeho autoritě.

     • Scott napsal:

      Já nechci potraty zlehčovat, ale ty současné vakcíny s nimi mají málo společného a to ještě nepřímo.

      Zavřené kostely jsou další téma, nechci ho tady začínat.

      Co se týká té autority, tak pokud by takové stanovisko vydala jen římská kongregace, tak bych to taky nepovažoval hned za směrodatné. Pokud ale mají stejný názor i morální teologové z FSSPX, tak to pro mě mění situaci. Odkud jinud bych měl čerpat v takových a podobných otázkách než od nich?

      Laik většinou nepostihne všechny nuance, které můžou hrát roli a vidí to moc zjednodušeně, takže vidí jen ten potrat a pak tu injekci, ale tak jednoduché to není. A to platí pro všechny obory.

      • M.R. napsal:

       Podle mne je normální, že od teologa (odkudkoli) nebudete chtít provést i jen v podstatě banální operaci slepého střeva a už vůbec ne katarakty. Není tedy vůbec jasné, proč by měli působit důvěryhodně v oblasti ještě složitější – imunologii. Nebo mi uniklo, že by někdo v ĆBK nebo v …PX v tomto oboru pracoval?

       • Scott napsal:

        Dobře, ale já se nebavím o imunologii nebo operacích, ale o bioetice, což je součást práce morálních teologů. Myslím, že jsou kompetentní se vyjádřit k tomu, jestli je možné používat namnožené buňky tkání potracených dětí k namnožení a úpravě viru, aby pak mohl být vložen do vakcín. Řekli, že ano, pokud není jiná možnost. Od jaké jiné profese byste chtěl odpověď na takovou otázku?

 27. Blanka napsal:

  Pokud by Ignác Pospíšil a jemu podobní například R. Malý chtěli býti takto absurdně důslední, pak by měli ihned zastavit vyplácení svých důchodů,protože zcela jistě do systému přispívají lidé a společnosti, jejichž činnost by mohla býti amorální/ v některých případech ovšem amorální je/.

 28. Komentář občana napsal:

  KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE, § 1761: Jsou některé konkrétní způsoby chování, jejichž volba je vždy chybná, protože zahrnuje zvrácenost vůle, to je mravní zlo. Není dovoleno konat zlo, aby z toho vzešlo nějaké dobro.

  Obecně, pokud se jakýkoli biskup – ať už je z Moravy, z Kazachstánu nebo Bůh ví odkud – vyjádří v rozporu s katolickou vírou, je snad povinností se takovými vyjádřeními neřídit.

 29. Lenka napsal:

  Je tu, prosím, někdo, kdo ještě v dnešních dnech nepovažuje současný covid jako velké pandemické nebezpečí?

  • M.R. napsal:

   „Nebezpečí pandemie“ (jestli myslíte tohle) tady rozhodně není. Pandemie jsou tady téměř každoročně – např. chřipka, nyní „covid“ (a chřipka v posledních 12 měsících nepřišla – zvláštní…).
   Potom se podíváme na co, o počtu mrtvých říká MUDr. Kubek, Prezident ČLK ve svém hromadném emailu z pondělí 4. ledna 2021 2:07: / 43500 zdravotníků má infekci prokazatelně za sebou, z toho 31 jich zemřelo./ To je 0,07% prokazatelně nemocných.
   Na „obyčejnou chřipku“ umírá ročně nejméně 0,1% lidí.
   Takže ano, „Covid“ je zdravotně naprosto nevýznamné onemocnění – ale jen do té doby, než se do akce pustili politici.

   • Dudhchduxuc napsal:

    A co ta přetížená krematoria, víc úmrtí na Covid než na cokoli jiného, nezvládající nemocnice v Chebu. Více lidem, které znám, na to někdo umřel. Nemocnice běží na rezervní provoz. Nakažení zdravotníci nemohou pracovat. Spoustě lidí zůstanou trvalé následky. Zemřelých je už víc, než obyvatel Prachatic. A to jen na Covid, jenže se celkově zhoršila péče a zabíjí to lidi, kterým se nedostane péče na jiná onemocnění. To všechno je Vám buřt? Tohle je horší než epidemie v roce 1995. Vizte https://napravoumiru.afp.com/chripkova-epidemie-v-roce-1995-si-v-ceske-republice-nevyzadala-12-000-mrtvych

    Až si to přečtěte, pak mi odpovězte.

    Jinak si nechte spiknutí, zednáře, židy, reptiliány, ilumináty, ještírky, chemtrails, nový světový řád atd., tomu věřit je jako věřit v to, že vlády tají, že mikrovlnné trouby činí potraviny jedovatými a že mimozemské bytosti dělají z lidí buřtguláš.

    • M.R. napsal:

     Současná situace je skutečně horší než jiné epidemie dříve, a to proto, že jsou zlovolně manipulována čísla, stejně jako statistika důvodů úmrtí.
     Asi jste článek prezidenta lékařské komory MUDr. Kubka nečetl, to znamená že nejste lékař ani zdravotník, takže Vaši připomínku a názor řadím do kategorie „laik zmanipulovaný propagandou“. I kdybyste si nastudoval, kde mám slepé střevo, tak bych se od vás nenechal operovat :).
     Vedle „přetížených krematorií“ si stačí zajít na hřbitov, jak tam je jedna čerstvá díra vedle druhé a buldozery hrabou hromadné hroby…říkala to tady jedna paní v trolejbuse a musí to být pravda.

    • jl napsal:

     Většina z toho, co říkáte, je intelektuálně nepoctivá. Přetížená nejsou krematoria, ale krematorium v Ostravě – jako každý rok počínaje září-říjnem. Maximálne by se dalo hovořit o dlohodobě vyhrocené situaci v těchto obludných zařízeních, jen se z toho dosud nedali dělat dobře prodávající palcové titulky. Dále problémem nejsou nakažení zdravotníci, ale personál, který musel zůstat doma z důvodu uzavření škol. Že umírá množství lidí, které nemá s COVID-19 nic společného, je smutná pravda, ale není to proto, že péče SE celkově zhoršila, ale protože byla na straně zařízení omezena nesmyslnými nařízeními a na straně obyvatel poznamenána řízeným vyvoláváním strachu aj.

     Dokonce i ten seznam spiknutí máte jaksi neúplný. Pokud by se mělo postupovat dle počtu přívrženců a jejich společenského postavení sahající až k nejvyšším ústavním a vládním postům či biskupům a od toho odvozeného nebezpečí, pak jednoznačně vede přesvědčení o dobudované konspiraci tzv. dezinformací, v chodu průběžně údržované tzv. hybridními zásahy, ne nějaké ještěrky. Nadto coby „spiknutí“ uvádíte věci s reálným významem. Přece nikdo rozumný nebude pochybovat o existenci nového světového řádu, jak jej lze po desetiletí odezírat z profilu Organizace spojených národů.

     • Ghcbcjcjcjvb napsal:

      Rozsáhlé spiknutí, do něhož jsou zapojeny statisíce a více lidí, nejde utajit celá desetiletí. To je jako věřit, že mimozemské bytosti vaří denně z mnoha tisíc lidí buřtguláš, a to v obřích městech typu Paříž za bílého dne , a nikdo o tom neví.

      Takže Vy myslíte, že toto mohutné onemocnění, na které umřelo přes milion lidí, je fraška jako vysílač v Gliwicích? To už můžete uvěřit na to, že lady Diana zemřela proto, že zjistila, že královská rodina jsou reptiliánské bytosti. A nebude v tom, pravdu dím, rozdíl.

      • jl napsal:

       „Takže Vy myslíte, že toto mohutné onemocnění, na které umřelo přes milion lidí, je fraška“

       Onemocnění COVID-19 je ve všech směrech standardní viróza, používat v tomto ohledu slovo fraška není namístě.

       Fraška naproti tomu jsou tzv. opatření a korunu tomu nasazuje projekt masové vakcinace, který nepochybně bude zdrojem zábavy minimálně tak intenzivní a dlouhodobé jako dnes již poněkud méně zábavný „exponenciální růst“. Dnes se to totiž nezdá, ale vakcinační plány jsou doslova protkané situacemi jako vystřiženými z klasické grotesky. Čerstvá zpráva: „Ministr Blatný zastavil očkování většiny zdravotníků, tak jak začalo v prosinci fungovat. Chce zvolit úplně jinou strategii“. Nebo: plán dobrovolného očkování velkého množství mladých lidí v měsících spjatých s dovolenými. To je Laurel a Hardy.

       Akorát to bohužel stojí spoustu peněz, v některých případech i lidských existencí.

      • jl napsal:

       „Rozsáhlé spiknutí, do něhož jsou zapojeny statisíce a více lidí, nejde utajit celá desetiletí.“

       Popravdě nechápu tu fascinaci spiknutím. Např. zde se píše (https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=to-nejhorsi-a-nejlepsi-z-roku-2020): „Znovu to zopakovali loni 4. prosince, když bylo odhlasováno usnesení proti Polsku a rozhodnutí Ústavního soudu této země o zákazu eugenických potratů. Prakticky nikdo nehlasoval proti, jen málokdo mezi konzervativci, ještě méně bylo i těch, kteří se zdrželi hlasování“. Znamená to snad, že jde o utajené rozsáhlé spiknutí manipulající hřímavé rezoluce Evropského parlamentu? Proč by podobný výstup nemohl být jednoduše výsledkem přesvědčení hlasujících (stačí se podívat na ty tváře…)? Vždyť mnohem střízlivější je snad připustit, že odpadem od Krista vzniklo postupně to, co relativně skromný Adolf Hitler označil za Novou Evropu, a co se později stalo tzv. novým světovým řádem (https://cs.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(politika)), který je nyní již dlouhou dobu zavedenou skutečností a příliš jím neotřásli ani ty domněle velké změny jako pád komunismu. A jak říkám, stačí se podívat na profil Organizace spojených národů. Oceňované vystoupení afrického kanibala ze 70. let, pečlivě sledované přítomnými marxisty, nacionálsocialisty, všemožně liberalizovanými křesťany a dalšími, by se mohlo bez větších změn v zasedacím pořádku nebo za řečnickým pultíkem odehrát i v roce 2021.

       K čemu je potřeba rozsáhlé utajované spiknutí? Potřebovalo snad staré Řecko k pederastii spiklence? Nebo ony šibenice bořené sv. Václavem – bylo potřeba spiklenců? Nestačilo vždy jen pohanství?

 30. R.S. napsal:

  Děkuji za pěkný článek, dovolím si dát jeden odkaz, který sice neřeší morální stránku vakcín, ale jejich účinky: http://dfens-cz.com/racionalni-nekonspiracni-duvody-proc-odmitnout-vakcinu-na-ncov-19/

 31. Lenka napsal:

  Je tu, prosím, někdo, kdo ještě v dnešních dnech nepovažuje současný covidu jako velké pandemické nebezpečí?

  • jl napsal:

   Tak velké nebezpečí určitě. Ovšem společenské, ekonomické, politické a až teprve potom pandemické. Tohle řekl bych bude náležitě oceněno, až budou obrázky jehel a atombordelů nahrazeny prvními vlaštovkami v podobě krachů bank a následnými problémy s profinancováním statního dluhu, propouštěním, aj.

   Navíc existuje několik dnes nepředvídatelných proměnných: nevyzkoušená vakcinace, nastupující americká administrativa, neustále postupující rozpad Církve.

   Nic hezkého nás v této dekádě nečeká a s virem jako takovým potažmo s ve všech ohledech standardní virózou to nemá nic společného (tohle nebude pochopeno nikdy, protože se záhy na virózu zapomene).

  • George Smiley napsal:

   Já.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Já.

  • Tomáš Chlubna napsal:

   I já…
   Money rules…
   Vyděláme na testech, vyděláme na vakcínách, přeformátujem společnost (tu západní/transatlantickou, v africe, KLDR a Bělorusku – např. – na covid prděj a…a? nic…), a budeme vydělávat dál…

   Netestovat, neočkovat. Proč taky, když statisticky je to na úrovni chřipky?

   Osobní zkušenost doporučuje promoření (jinými slovy, žít pokud to jde, tak jak před startovním výstřelem v březnu 2020).

  • Anna Lavrova napsal:

   Ad Lenka:
   Já. Stejně na začátku korona-paniky, tak i nyní.

 32. Komentář občana napsal:

  Drobná ironická poznámka k autorům textu: produkce buněčných linií nevyžaduje potrácení dalších nenarozených dětí a zlý skutek je natolik časově i kauzálně vzdálený od příjemce vakcíny, že se nejedná o přímou spolupráci se zlem. (Papežská akademie pro život, Kongregace pro nauku víry v instrukci „Dignitas personae“).

  Zdá se tak, že biskupská linie autorů je tedy natolik časově i kauzálně vzdálená od původního dobra, že se už nejedná o přímou spolupráci s dobrem.

 33. George Smiley napsal:

  Papež František vyzval věřící, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Uvedl, že ve Vatikánu se s ním začne příští týden a že na seznamu zaregistrovaných čekatelů je i on sám. „Nerozumím, proč někteří říkají: ne, vakcína je nebezpečná. Existuje tu sebevražedné odmítání, které nedokážu vysvětlit, člověk se ale musí nechat očkovat,“ řekl

  • jl napsal:

   Nejhorší jsou ta zdůvodňování: „Pokud lékaři popisují vakcínu jako něco dobrého a bez zvláštního nebezpečí, proč se nedat očkovat?“
   Scholastizujícím cvičením tohoto druhu lze ospravedlnit jakýkoli apriorně stanovený cíl, přičemž zrušení trestu smrti či etická nutnost očkování všemi dostupnými vakcínami je to nejmenší.
   Zapomíná se ovšem, že člověk míní a Pán Bůh mění. Jinak řečeno: po podobných laciných výrocích zbude v toku času jen nepříjemná pachuť, a to pachuť tím intenzivnější, čím více bude mít jejich čtenář živé zkušenosti se vším, co bylo v takovém zvolání zamlčeno. A je jasné, že simplifikace na „dobré a bez nebezpečí“ vs. „sebevražedný negacionismus“ svědčí o černobílém vidění světa. Vždyť se zde okázale ignoruje i ta základní každodenní otázka: Kolik to stojí a co to přinese? Levné a nezbytné? Drahé a k ničemu? Drahé, ale nezbytné? Levné a postradatelné? Nevíme. Prý dobré a bez zvláštního nebezpečí a poznají se tím sebevražední negacionisté od andělů.

  • Tomáš Chlubna napsal:

   Heretik František vyzval své věrné adorátory, aby si nechali stříknout do žil látky neznámého původu proti podezřele se chovajícímu a naprosto smrtícímu viru.

   Uvedl, že natáčet vakcinaci v jím řízeném státě začnou příští týden a již se přihlásil do konkurzu na kompars.
   Věří, že bude vybrán a rozptýlí tak zrnka pochybností o smysluplnosti vakcinace, jenž kolují v myslích pár pomatených jedinců.

   Vždyť, „domnívám se, že z etického hlediska by se všichni měli dát očkovat. Není to volitelný krok, nýbrž etický úkon, protože je v sázce tvé zdraví a život, ale také zdraví druhých lidí“.

   🙂

   Dovolím si ujetý dotaz…
   Může upřímný katolík brát slova Jorge Bergoglia vážně?

  • Anna Lavrova napsal:

   Ad George Smiley:
   Zdá se, že se PP František rozhodl zcela oddat do rukou Prozřetelnosti (narážím na nynější faktickou testovací fázi vakcín).
   Rovněž mu nečiní problém podpořit potratový průmysl (narážím na vakcíny, z nichž má potratový průmysl svůj profit).

 34. Komentář občana napsal:

  Ad Miroslav Kratochvíl: Copak Vy si jako člověk skutečně myslíte, že můj nebo Váš život opravňuje těžit z vraždy NENAROZENÉHO, který se ani nemohl sám vyjádřit nebo rozhodnout, zda svůj život a tělo obětuje za ten můj nebo Váš? Kdo se takto rozhodnout mohl a ROZHODL, byl snad PROBOHA, Syn Boží, Ježíš Kristus a Ti, kterým dal svůj příklad, a kteří se tak SVOBODNĚ rozhodnout mohli!

 35. Jalová diskuse napsal:

  Strůjci NWO o nějaké fungující vakcíny řešící fake „pandemii“, a tím navracející život do mantinelů běžných před jejím spuštěním, rozhodně nemají zájem. Kdyby někdo nějakým zázrakem poprvé v historii opravdu vyvinul skutečně fungující vakcínu na tuto chřipku, a tím ji potlačil, bude to mít akorát za následek nasazení něčeho dalšího, protože agenda NWO musí jet dál. Zatím to spíš vypadá, že vakcína stejně tak zázračná nebude, takže se někdo akorát napakuje a s podvodem zvaným COVID-19 si při budování NWO ještě chvíli vystačí. Jakékoliv diskuse na téma morálnosti nebo nemorálnosti této nebo jiné vakcíny jsou zcela jalové. Katolík se na budování NWO nepodílí, a proto na všechny tyto vakcíny kašle, bez ohledu na to, jakým způsobem jsou nebo byly vyvíjeny.

 36. Anna Lavrova napsal:

  Ad Jalová diskuse:

  „Katolík se na budování NWO nepodílí, a proto na všechny tyto vakcíny kašle, …“
  Oba současní papežové si nechali píchnout očkování a podle nich bude stejně postupovat spousta katolíků. A nejen podle nich, ale i podle schvalovacího vyjádření ČBK i FSSPX.

 37. komik napsal:

  Souhlasím, měli bychom se za papeže a hiearchii více modlit, aby nalezli cestu zpět. Pokud je pravda,co píšete, je to smutné a každý katolík si z toho vyvodí důsledky a bude se za naše 2 kolegiální papeže modlit o to víc. Snad prozřou i něktěří skalní přívrženci brněnského FSSPX a zjistí, že není dobré následovat všechno, co slyší z tamní kazatelny. V této plandemii NWO se už začíná třídit pomalu zrno od plev. Ne každý FSSPXák je „katolík“ a ne každý indultista je „heretik“. Něktěrým katolíkům možná funguje srdce (pravá katolická bohoslužba), ale jejich mozek (to vše ostatní) je v kómatu. Katolík by měl poznat znamení časů a dle toho se chovat.. ne se nechat strhnout stupidním histerickým davem a oligarchy,kteří ho ovládají…

  Když je Bůh s námi, kdo je proti nám. Tak hlavně žádný stres. Fajn diskuse tady :d. Přeji všem diskutujícím hlavně hodně zdraví (duševního samozřejmě) a Boží požehnání, budeme je v následujících letech potřebovat víc a víc.

 38. Ignác Pospíšil napsal:

  Dotaz dnes odeslaný na pražské arcibiskupství a mluvčí ČBK:

  Ať žije Kristus Král!

  Již nějakou dobu probíhá v České republice očkování proti nemoci CoVid 2019. Věc velmi důležitá a potřebná, leč je zde velký etický problém s tím, že při vývoji mnohých vakcín byly použity buněčné linie získané z potracených dětí. V České republice sice zatím není žádná eticky bezproblémová vakcína, nicméně to by se mělo v brzké době změnit s dodávkou vakcín CureVac, při jejímž vývoji buňky z potracených dětí použity nebyly. Vláda ovšem podle dosavadních prohlášení neplánuje umožnit pacientům si vybírat, kterou vakcínou budou očkováni.

  Kongregace pro nauku víry i ČBK vydaly v této věci vydaly prohlášení, že katolíci nemají povinnost odmítnout eticky nepřijatelné vakcíny, ovšem s tím, že dají jasně najevo, že s eticky závadným způsobem jejich výroby nesouhlasí, a budou usilovat o to, aby byly k dispozici i eticky nezávadné varianty. Vnímám trochu jako problém tohoto vyjádření, že je těžko splnitelné, protože řadový katolík prakticky nemá možnost, jak dát tento nesouhlas přiměřeně najevo. Očekával bych proto, že biskupové sami požádají jménem všech katolíků vládu, aby přinejmenším v pozdějších fázích očkování umožnila výběr vakcíny, aby se i katolíci mohli s čistým svědomím nechat očkovat…

  A aby se nechali očkovat, protože rozhodně nejsem jediný katolík, který po důkladném zvažování situace dospěl k názoru, že se nechá očkovat pouze v případě, že bude mít možnost zvolit eticky nezávadnou vakcínu. Už proto, že nevidím žádný jiný způsob, jak by jednotlivý katolík mohl jasně a dostatečně vyjádřit svůj postoj, než odmítnutím neetických variant vakcín.

  Proto se ptám, jestli Jeho Eminence jako primas český, či ČBK jako společenství všech biskupů informovali vládu o těchto problémech katolíků s etikou očkování a žádali ji, aby bylo možné si vakcínu vybrat. Či zda to plánují udělat v brzké budoucnosti.

  S pozdravem Ignác Pospíšil, šéfredaktor časopisu Duše a hvězdy

  • Miroslav napsal:

   Též by mě zajímala odpověď na to, jakým způsobem má řadový katolík jasně vyjádřit svůj nesouhlas. Předpokládám, že asi nestačí u doktora říct, já s tím sice nesouhlasím, ale píchněte mi to (to by asi bylo nebezpečně blízko vyjádřením jako „já jsem osobně sice proti potratům, ale …“). Taky mi tato otázka vrtala hlavou od doby, co jsem si prohlášení ČBK přečetl. V podstatě prohlášení ČBK říká, že je možné se nechat očkovat za splnění určité podmínky. Ale tato podmínka je v praxi nesplnitelná, čili jako závěr mi vychází, že prakticky se katolík nesmí nechat očkovat.

  • Komentář občana napsal:

   Děkuji panu Pospíšilovi za napsání a odeslání tohoto dopisu.

   Stejný dopis by mohli obdržet i ve věci etických vakcín pro malé děti.

   Chtěl bych věřit, že se Vám od hierarchie nedostane odpovědi v podobném duchu, jako když se u nás zaváděla potratová pilulka RU-486. Jistý hierarcha byl vyzván věřícími, aby od něho zaznělo nějaké stanovisko k této problematice. Vyzyvatelé se dočkali odpovědi, že se přece tato pilulka nebude podávat pouze k vyvolání potratů…

 39. Konspirator napsal:

  Je pravda,že když člověk jde dnes do města, tak přemýšlí, jestli sv.Jan nepovažoval roušky/respirátory za znamení šelmy.:d Teď člověk ještě dostane cejch v podobě očkování a může se těšit na muka pekelná :)). Bohužel se toho nešťítí ani spousta katolíků a snaží se vybrat cejch,kterej se jim nejvic libi.. Hodně štěstí s výběrem! Doufám,že jste se už šli vyzpovídat z toho,že jste do roku 2019 nenosili roušky/respirátory, neboť infekční onemocnění přenášená kapénkami tu byla i dříve a rozhodně jste v inkubační době mohli pozabíjet spoustu kolemjdoucích/spolucestujících atd.. Masek se už nezbavíme, pokud bude převládat tato „logika“, se kterou souhlasí i někteří přítomní!.. Hezkej večer.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *