Papež rozsévá další zmatek

Papež František znovu zasévá zmatek mezi věřícími. Kolikrát k tomu musí dojít, než všichni dobří katolíci uznají, že v Církvi máme vážný problém, který se jmenuje František?

„To, co potřebujeme, je zákon o registrovaném partnerství,“ řekl papež novináři v nedávno zveřejněném rozhovoru. Tématem byla stejnopohlavní manželství a papež svědomitě potvrdil, že Církev jasně učí, že v manželství musí být jeden muž a jedna žena. Vzápětí však tuto nauku podkopal, protože v lidech vyvolal mylné přesvědčení, že Církev nakonec udělá další krok a stejnopohlavní manželství přijme.

„Homosexuálové mají právo být součástí rodiny,“ vysvětlil papež svůj neotřelý postoj. Ano, ale nemají právo rodinu redefinovat – což bylo vždycky cílem hnutí za práva homosexuálů.

V rozhovoru papež v zásadě potvrdil zvěsti, že v roce 2010 tehdejší kardinál Bergoglio jako arcibiskup v Buenos Aires doporučoval registrované partnerství jako alternativu k uznání stejnopohlavního manželství v Argentině. Vatikán v té době zaujímal k podobným návrhům jasný postoj. Kongregace pro nauku víry v roce 2003 vysvětlila v prohlášení vypracovaném budoucím papežem Benediktem XVI. a schválené Janem Pavlem II.:

„Právně uznávat homosexuální svazky nebo je stavět naroveň s manželstvím by znamenalo nejen schvalovat deviantní chování a činit je tak jedním z modelů v současné společnosti, nýbrž také zatemnit základní hodnoty, jež patří k společnému dědictví lidstva. Církev nemůže jinak než takové hodnoty hájit, pro dobro lidí a celé společnosti.“

Čeho se návrhy na uzákonění registrovaného partnerství v té době snažily dosáhnout? Homosexuálové již tehdy mohli svým partnerům odkázat majetek a určit je za své zástupce pro účely zdravotní péče. Mohli spolupodepisovat právní dokumenty. Jediné výsady, které jim byly odpírány, byly ty, které tradičně náležejí pouze manželům. Proto Kongregace pro nauku víry v návrzích na registrované partnerství rozpoznala hrozbu pro jedinečné právní postavení manželství. Když se proti ní postavila, nezaujímala tím postoj ke konkrétnímu politickému návrhu, ale potvrzovala nezměněnou a nezměnitelnou nauku Církve – i celé židovsko-křesťanské tradice –, že rodina je základním stavebním kamenem společnosti a zaslouží si podporu a ochranu státu.

Samozřejmě, prohlášení Kongregace nebylo vydáno ex cathedra. Proto konzervativní obhájci papeže Františka budou nepochybně pokračovat v hrdinském úsilí o vysvětlení toho, jak lze jeho výroky (po troše vyčerpávající intelektuální gymnastiky) smířit s katolickou naukou. Dá se však pochybovat, že papežovo vyjádření povede k tomu, že obhajovat tradiční učení bude obtížnější? Když otec James Martin říká, že jde „o velký krok kupředu v podpoře Církve LGBTQ osobám,” vyplývá z toho, že to je krok směrující k nějakému cíli. Milióny lidí si přečtou titulky, které papežovy výroky vyvolaly, a dojdou k závěru, že nauka Církve se mění a bude se měnit i nadále, dokud cíle nebude dosaženo.

Mimochodem, proč papež řekl, že registrovaná partnerství „potřebujeme“, když v Itálii už uznána jsou a většina sousedních evropských zemí udělala další krok a legalizovala stejnopohlavní manželství? Před deseti lety, když navrhoval registrovaná partnerství jako kompromis, jsme mohli pochybovat o jeho politické prozíravosti. Dopad papežova výroku dnes je značně škodlivější. V podstatě se vzdává jakéhokoli nároku na území, které síly protivníka už okupují – a tudíž vytváří nové překážky pro každého katolíka, který se v budoucnosti bude snažit toto území dobýt zpět.

Když papež František svá slova pronášel, určitě věděl, jaké reakce vyvolají. Proč to tedy dělal? Znovu a znovu pronáší výroky, které – pokud katolické nauce rovnou neprotiřečí – nepochybně otřásají důvěrou veřejnosti v trvalost učení. Je stále obtížnější bránit se závěru, že tento papež zmatek působit chce.

Cui bono? Pokaždé, když další papežská inovace zpochybní nauku Církve, jsou někteří věrní katolíci šokováni a zděšeni, zatímco jiní se horečně snaží nejnovější výrok smířit s trvalým magisteriem. A radikálové v Církvi, kteří pevné dogma zvrátit skutečně chtějí, si radostně mnou ruce a chápou se další příležitosti.

Jak jsem napsal v knize Ztracený pastýř, ve veřejných vyjádřeních papeže Františka zmatek není chyba, která se vloudila. Je to jejich vlastnost.

Phil Lawler

Překlad Lucie Cekotová

Pozn.: Ztraceného pastýře vydalo v roce 2019 Kartuziánské nakladatelství a kniha je zatím stále dostupná v knihkupectvích i e-shopech. Nakladatelství Česká citadela právě připravuje k vydání knihu Papež diktátor Henryho Sirea.

https://www.catholicculture.org/commentary/pope-sows-more-seeds-confusion/

32 Responses to Papež rozsévá další zmatek

  • Tomáš Chlubna napsal:

   To, že František mluví, jedná a koná v drtivé většině případů jako NEkatolík se lehce pozná z onoho „po ovoci poznáte je“.

   Zde typický Franta trik… něco někde řeknu ne zcela v souladu s tradičním učením Církve (v letadle, protikatolickému novináři, ve filmu, …), vymelduje se to na veřejnost a … semínko zmatku zaseto, bludík roste, až se z něho stane BLUD.

   Potřu ho? Ohradím se? Uvedu vše na pravou míru?

   Ó nikoli. Uspořádám oslavu, i s dortíkem…

   Ti, jenž o sobě tvrdí, že nejsou katolíky ho (Františka) chválí kudy chodí.

   Ti, co si myslí, že jsou katolíci ho omlouvají kudy chodí.

   No a ti, co jsou katolíci… tak trpí pohledem na papežský stolec okupovaný nepřítelem Církve Ježíše Krista…:-(

   Kam patříte Vy, pane Pax Jane?

  • Pan Contras napsal:

   Inženýre,
   již před drahným časem jsem ti doporučil k přečtení Rakovského protokoly. Je to četba nebývale užitečná, protože při tom člověk pochopí dialektickou metodu manipulace, kterou peronista Bergoglio mistrně ovládá. Nejdříve řekne A, pak tiskové středisko celou věc relativizuje, Bergoglio dlouho mlčí a pak vše popře. Ty jsi pak unešen z toho, jak je svatý otec „konzervativní“.

   Zatímco dobro je jednoduché, zlo pracuje dialektickou metodou, to najdeš nejen v těch protokolech, ale především ve Zjevení sv. Jana, kde se ta dvě zvířata doplňují a k tomu ještě je tam falešný prorok. Nejen Mohamed, ale i Bergoglio je falešný prorok a zrádce.
   Dneska jsem na tiskové žumpě svatého stolce četl, jak Jyrka Che Bergoglio poblahopřál soudruhu Bidenovi k vítězství a oba zdůraznili potřebu míru, zelené nikoli modré planety. Na svém facebookovém profilu mám fotku výstřižku z anglicky psaných novin, kde je výstižně Bergoglio označen za vůdce globální levice.

   Zanech již skrupulí a začni myslet.

 1. Vojtěch napsal:

  Pamatuji si na kázání jednoho kněze ……….Mnohokrát v historii se pokoušely křesťané smířit a přizpůsobit se světu, ale nikdy to dobře nedopadlo………. a nedávno přímo o tomto tématu ……….přizpůsobují si Boží zákony, dělají to křesťané, kněží, biskupové, dokonce i římský biskup, papež, když tvrdil, že homosexuálové mají právo na registrované partnerství……….

 2. Marek Winogrodzki napsal:

  Krátce po výrocích papeže Františka se strhla diskuse, jak to myslel, jelikož se zdálo, že šlo o nadinterpretaci jeho výroků. „Ley de conviviencia civil“ registrované partnerství ve španělské španělštině neznamená, spíše mohl mít na mysli právní ochranu homosexuálů proti diskriminaci, možnost navštěvovat se v nemocnicích, případně dědické právo. Tedy jakousi právní ochranu faktického soužití. Na straně druhé jsem nalezl na argentických stránkách k definici registrovaného partnerství, že slouží k „protección de la conviviencia civil“ homosexuálů, tedy k právní ochraně jejich občanského soužití. Každopádně, ať již to svatý otec myslel jakkoliv, je to do nebe volající!

  • Lucie Cekotová napsal:

   Mám ze španělštiny diplom, za sebou stáž na Havanské univerzitě a třicetiletou překladatelsko-tlumočnickou praxi. Čistě odborně: Španělsky se mluví na obrovském území, z něhož evropské Španělsko je jen malá část a jazykové rozdíly někdy i dosti značné. „Registrované partnerství“ se rovněž nazývá v různých zemích různě. Statistiku jsem si nedělala, ale nejčastěji zřejmě „unión civil“, dále „pacto civik de solidaridad“, „sociedad de convivencia“ a ještě mnohé další. Papež je Argentinec a argentinská média jeho výroky pochopila jednoznačně: https://www.lacapital.com.ar/convivencia-civil-a34767.html
   V argentinské španělštině je ten termín vcelku jasný a papež není první ani jediný, kdo ho používá:
   https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-convivencia-civil-materia-pendiente-buena-parte-nid2485637
   Občanské soužití v běžném smyslu se řekne „convivencia ciudadana“. „Zákon o občanském soužití“ většina států má. Obvykle se mu říká „občanský zákoník“.
   To, k čemu v současné době dochází v souvislosti s interpretací papežových výroků, se v PR nazývá minimalizace škod, prostý lid tomu říká spíš okecávání.

   • Ad.: Lucie Cekotova
    Mam zkusenosti pouze se spanelstinou spanelskou avsak byl jsem pouze samouk, takze dekuji za uplne vyjasneni. Mate pravdu v tom, ze jelikoz Papez pochazi z Argentiny, tak je to potreba davat do souvislosti s tamni pravni terminologii a i dle toho co je uvedeno v odkazu v La capital je to bohuzel vice nez jasne…

 3. Jan Kubula napsal:

  Současný pontifik není Otec ani Svatý Otec….

  • Pax Jan - o jedu sedevakantismu napsal:

   O jedu sedevakantismu.

   Poměrně často se setkávám s názorem, že současný sv. otec vlastně není papežem. Že nebyl zvolen kanonicky.
   Z čeho tato mentalita vychází?
   Mohu se mýlit, ale tento jed byl položen už dávno těmi, kteří tvrdí, že posledním papežem byl… … … …

   Ano. Je těchto skupin více. Například, že posledním sv. otcem byl j.s. Pius XII. Pak jsou ti, co toto „posouvají“ na sv. Jana XXIII.(?) A nyní přišla „modifikace“. Jsou ti, kteří mluví, že posledním sv. otcem je js. Benedikt XVI.

   Abych přiblížil jejich mentalitu. Podle nich js. Benedikt XVI neodstoupil dobrovolně. Byl tomu prý přinucen. Pak by volba „bergoliáše“:))) byla neplatná kanonicky.

   Tato teorie se však (kromě kanonického práva) láme na tom, že současný emeritní papež uznává současného sv. otce. Nejdivočejší teorie praví, že i k tomu byl přinucen.

   Ale to vyvrací via facti např. tím, že poskytl zřejmě zcela dobrovolně novináři Vittorio Messorimu v knize „Poslední rozhovory“ jasné vyjádření, jak se k současnému sv. otci má. I právník kard. Burke nevidí možnost, jak tohoto sv. otce považovat za ne-papeže. Z kanonicky nedovolených setkání(?) sedevakantistů různého ražení (ať už jich je sedm nebo deset typů:) se šíří jed rozkolu. Byť jde o uskupení minoritní.

   Jan

   • Pax Jan - oprava napsal:

    Oprava. Ne Messori ale Peter Seewald. Také se samozřejmě nesetkávám s těmito sedavakantními názory v Církvi často
    Jan

   • M.R. napsal:

    Naneštěstí se v poslední době šíří jed rozkolu spíše od papežů – JP2+Beendikt dali na oltář Buddhu (v Assissi), a biskup Bergoglio v uvedených činnostech pokračuje – viz Pachamama a další akce.

  • MIVAS napsal:

   Ad Jan Kubula
   Ano, naprosto s vámi souhlasím. Současný pseudopapež
   František NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OTEC A UŽ VŮBEC NE SVATÝ OTEC, ALE BIBLICKÝ FALEŠNÝ PROROK, KTERÝ SPOLU ANTIKRISTEM SKONČÍ V JEZEŘE HOŘÍCÍ SÍRY. AMEN.

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Amen! Jak to prosím víte?

    Takže Duše a hvězdy se už staly sedevakantními?

    • Ignác Pospíšil napsal:

     V diskusi je každý sám za sebe.

     • Jaroslav Klecanda napsal:

      Jistě. A je to dobře. Ale sedesvakantisté se nám tu přelévají přes bort jako voda na Titanicu. :-)

      • MIVAS napsal:

       Měl byste se probudit, nebo vás probudí sám Pán, abyste nezahynul. Takoví nadutí a sebejistí chytráci jsou těmi, na které platí ono Kristovo Slovo skrze Ozeáše 4: 6 – Můj lid hyne, protože odmítá poznání. Jste jedním z těch, kteří chvástavě šíří své přesvědčení, že všechno vědí, všemu rozumějí a nic víc jim není třeba znát, že už jsou majiteli té jediné pravdy a můžou pohrdavě škatulkovat druhé a vynášet sebejisté své spravedlivé. Přesně takhle se chovali farizeové.
       Umíte jen zesměšňovat, urážet a posmívat se, ale argumenty vám jaksi váznou, nikdy žádný nedáte, jen posměch a žvanění. To jste vy.

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Jsem naplněn velkou duchovní radostí, že máte jistotu, že ničím z toho Vy duchovně netrpíte. :-)

      • George Smiley napsal:

       Čím to asi bude? Zákonem akce a reakce?
       Čím víc nekatolickych nesmyslů papež vypustí z úst, tím víc katoliku ho přestává považovat za papeže.

      • M.R. napsal:

       Jste zajisté ten samý člověk, který tady na jaře jásal nad tím, že jsou zakázané mše. Že se nestydíte!
       Jedno anglické moudro říká „Once a rat – always a rat“.

       • M.R. napsal:

        To je odpověď na pana „Klecandu“, který zde jásal nad zavřením kostelů.

       • Jaroslav Klecanda napsal:

        Takže na jaře jsem zde jásal nad tím, že jsou zavřeny kostely, lidé s enemohou chodit modlit a bohoslužby nemohou být veřejně slouženy, tak? :-)

 4. David napsal:

  Pan papež se k celé záležitosti postavil stejně, jako když diskutoval se Scalfarim – Vatikán vše popíral, vše bylo převrácené, či vytrhané z kontextu, ale papež dával Scalfarimu další a další rozhovory. Podobně tak i v tomto případě, viz https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=jak-pro-koho
  Přesně, jak je uvedeno v závěru článku – zmatek není chyba, je to vlastnost.

 5. Peter napsal:

  Nechci se zdrzovat u kritiky, ktera zde vyzniva na adresu papeze Frantiska. Jenom chci upozornit, ze za oznacovani Frantiska falesnym papezem, oznacovani Benedikta za pravopravneho papeze je tvrdy trest exkomunikace.
  Pochbovaci si to mohou, pokud umi nemecky, precist zde na strance Vatikanskeho radia. Ten knez byl automaticky exkomunikovan.
  https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-08/kirche-papst-benedikt-franziskus-priester-exkommuniziert.html

  • Vojtěch napsal:

   Jisté indície říkají, že byl František zvolen nekanonickou cestou, otázka zní, zda je platně zvolený………

  • Lucie Cekotová napsal:

   Nevšimla jsem si, že by na těchto stránkách někdo označoval Františka za falešného papeže. Bolest každého pravověrného katolíka nad mnoha jeho výroky úzce souvisí právě s tím, že papežem je. Což mimochodem v knize Ztracený pastýř autor – který je rovněž autorem tohoto článku – říká výslovně: „Naším papežem je František, v dobrém i zlém. A je-li to ve zlém – a bohužel docházím k závěru, že je -, církev přežila problematické papeže i v minulosti.“

  • M.R. napsal:

   Článek na VaticanNews je nadmíru zmatečný a bez udání zdroje. Je v něm také jasně napsáno, že se kněz vyloučil z církve sám: Der umstrittene Priester hingegen betont, dass er kein Interesse daran habe, Teil der Kirche unter Papst Franziskus zu sein.

 6. antivirus napsal:

  Jsou tři fáze bezmocného odporu:
  1. vztek
  2. smutek
  3. výsměch.
  Papež ale je proti homosexuálním činům. Právě z nich obvinil nejstaršího poslého kardinála. A to ještě neví, že tento kardinál si v minulosti pekl děti na rožni.
  A zpráva z russkoj vesny: „Папа Римский благословил Байдена.“
  No vážně: Můžete mít vztek nebo smutek?

 7. Jan napsal:

  Kde už jsem něco podobného četl? Aha, tady:
  Ježíš opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali na Ježíše pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: „Vstaň, pojď doprostřed.“ Pak se farizeů zeptal: „Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo za-bít?“ Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: „Vztáhni. ruku! “ Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.

 8. Jan napsal:

  Ježíš hledá řešení pro konkrétního člověka a strážci doktríny a pravidel se zlobí, že vnáší chaos do tradicí prověřených a pečlivě formulovaných pravidla. Opravdu tam nevidíte žádnou podobnost? Myslíte, že sobota byla pro pravověrného Žida méně posvátná než je manželství pro křesťana?

  • David napsal:

   To opravdu myslíte vážně? Opravdu chcete tohoto papeže přirovnávat k Pánu Ježíši?

  • Lucie Cekotová napsal:

   Ohledně manželství řekl Pán Ježíš farizeům vcelku zřetelně, že „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“, „kdo propuštěnou přijme, cizoloží“ atd. O tom, že by hledal řešení pro nějakou konkrétní propuštěnou nebo k tomu nabádal, se v evangeliu nic neříká. Výše citovanými větami Pán Ježíš nejenže nevnášel chaos do tradicí přijatých pravidel, ale naopak situaci týkající se manželství vyjasnil. To za prvé. Za druhé papež není Kristus, jen jeho náměstek, a jeho Pánem mu svěřenou povinností je střežit přijatou nauku. Nikoli vnášet chaos kamkoli, do již tak křehké situace rodin v dnešním světě tím méně.

Napsat komentář: Jan Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *