Jak vydělat spoustu peněz v automatech 2023

 1. Hrací Automaty Rezervovat Peníze 2023: Vždy se těším na jejich nové hry, protože mají tendenci nabízet něco trochu jiného a jejich sloty jsou zřídka nudné.
 2. Online Kasino S Přímou Výplatou 2023 - Například chudší země s obrovskou populací, jako je Indie nebo Čína, viděly explozi mobilního průmyslu.
 3. Jak Začít Hrát Poker: Kluci jako Pat Garrett, Doc Holiday A Billy The Kid.

Virtuální kasino s garantovanou platbou

Online Kasino S Paypal Platbou 2023
Chápeme, že název Gong Gaming vám nemusí zvonit.
Online Kasino Bonus Pro Připojení
Hru spustíte umístěním výběru ikony sázky.
Zvuk, který následuje po vaší době přehrávání, je docela retro a klasický, zatímco hudba je veselá a relaxační.

Online kasino zdarma peníze bez vkladu 2023

Online Kasinové Hry Jak Vydělat Peníze
Stáhněte si naše herní strategie pdf soubory.
Nové Hrací Automaty Zdarma 2023
Beckley sloužil 10 měsíce a byl propuštěn.
Hrajte Hrací Automaty Zdarma Bez Registrace 2023

Arcibiskup Vigano: Kdo nestojí pod praporem Krista, pomáhá zlu

Dokud nepochopíme, že s lidmi, kteří se dopouštějí nepravosti, nelze vést dialog (Mat 7,22), že není žádná shoda mezi světlem Kristovým a mrakem satanovým, tak nebudeme schopni zvítězit v tomto střetu. Nebudeme totiž schopni uznat, že vedeme boj s pekelnými silami. V této válce vždycky stály a stojí proti sobě dvě strany. Ti všichni, kteří nechtějí stát jasně pod praporem Krista, neodvratně pomáhají služebníkům Zlého – toto říká arcibiskup Carlo Maria Viganò v rozhovoru s Markem Tosattim.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò poskytl nový mediální rozhovor. V interview s vatikanistou Markem Tosattim se vyjádřil k šanci na zlepšení stavu nynější Církve, k jejím problémům v USA, k volební kampani a k jeho vlastním očekáváním. Bývalý apoštolský nuncius vidí příčinu rozkladu, který dnes vidíme, už v 60. letech minulého století, v  kontestaci tradičních hodnot, která se projevila jak v průběhu jednání II. vatikánského koncilu, tak i během studentských protestů. Rozhovor proběhl 12. září na svátek jména Panny Marie.

Excelence, v letech 2011-2016 jste byl apoštolským nunciem v USA, znáte proto dobře tuto zemi. Kandidát demokratů Joe Biden tvrdí, že je katolíkem, ale zároveň podporuje potraty až do devátého měsíce těhotenství, jakož i „manželství“ osob téhož pohlaví. Je možné být katolíkem a přitom oficiálně, tj. publicisticky a politicky, podporovat takovou volbu, která je v totálním rozporu s naukou Církve?

Otázka, kterou mi drahý pane Tosatti kladete, vyžaduje promyšlenou odpověď. Je totiž nerozlučně spojena s další otázkou, totiž kdo nese zodpovědnost za vytvoření podmínek, které nás přivedly do této situace. Bylo to 22. září r. 2015, v den příjezdu papeže Františka do Washingtonu v souvislosti s jeho apoštolskou cestou do USA. Při obědě na nunciatuře, jehož jsem se účastnil spolu s dalšími dvěma osobami náležejícími k papežskému doprovodu, jsem Františkovi řekl: „Domnívám se, že v historii USA nikdy neexistovala administrativa, v níž by tolik vysokých postů zastávali právě katolíci: viceprezident Joe Biden, státní tajemník John Kerry, nebo mluvčí Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Tato trojice se ostentativně hlásí ke katolicismu, ale přitom podporuje potraty, homosexuální manželství a genderovou ideologii, což kategoricky odporuje nauce Církve. Vaše Svatosti, jak vysvětlíte tento rozpor?“ Dodal jsem ještě: „Jezuita, pater Robert Frederick Drinan z Boston College, byl deset let ve Washingtonu poslancem demokratů za stát Massachusetts, od r. 1971 do r. 1981. Otec Drinan byl jedním z nejzarytějších zastánců potratů a tvrdě je prosazoval!“ Papež František ani v nejmenším na má slova nereagoval, tak jako nereagoval 23. června r., 2013, kdy jsem odpovídal na jeho dotazy a jasně mu vysvětlil, kdo je vlastně dnes už bývalý kardinál McCarrick (pozn. překladatele: washingtonský arcibiskup kardinál McCarrick byl usvědčen z pohlavního zneužívání seminaristů a byla mu odňata kardinálská hodnost).

V roce 1967, dva roky po ukončení II. vatikánského koncilu, jiný jezuita P. Vincent O’Keefe (jako provinciál ho musel Bergoglio znát, O’Keefe byl generálním vikářem tehdejšího generála řádu P. Pedra Arrupeho) jako rektor university Fordham spolu s tehdejším rektorem univerzity Notre-Dame P. Theodorem M. Hesburgem zorganizoval v USA setkání rektorů všech amerických katolických univerzit v Land O’ Lakes ve státě Wisconsin. Tam byl schválen dokument známý jako deklarace z Land O’Lakes. Jeho signatáři vyhlásili nezávislost katolických univerzit na církevní hierarchii a na nauce Církve. Tento dokument, jak jsem napsal přímo Bergogliovi a římským dikasteriím, měl likvidační účinky jak na Katolickou církev v USA, tak i na americkou společnost.

Nepřekvapuje proto, že formace statisíců mladých katolíků – a někteří se později stali politickými vůdci – vedla ke zradě Evangelia. Katastrofální důsledky toho právě dnes vidíme. Nemělo by nás rovněž překvapit, že mezi signatáři tohoto odbojného dokumentu se nachází také Theodore McCarrick, tenkrát rektor Katolické univerzity v  Puerto Rico.

Vaše analýza se netýká pouze aktuálních událostí, nýbrž se snaží najít jejích hlubší příčiny, za nimiž se skrývá plánovaný záměr.

Chci zdůraznit, že existuje úzké spojení mezi odbojem tzv. progresivního duchovenstva, v němž mají hlavní slovo jezuité, a formací i výchovou několika generací katolíků v duchu modernistické ideologie, jež měla hlavní vliv na II. vatikánském koncilu. Ta vytvořila předpoklady nejen pro politickou revoluci r. 1968, ale i pro doktrinální a morální revoluci uvnitř Církve. Bez II. vatikánského koncilu bychom neměli studentskou revoluci, jež radikálně změnila život Západu, obraz rodiny, úlohu ženy i samotné chápání moci ve státě.

Zkrátka: Odpovědnost za zradu zmíněných samozvaných „katolických“ politiků spočívá na nevěrném duchovenstvu, světském i řeholním, které podlehlo modernistické ideologii. Spočívá rovněž na hierarchii, která buď nevěděla, jak zasáhnout, nebo prostě nechtěla zasáhnout – a tak způsobila škody jak Církvi, tak i společnosti. Konečně odpovědnost nesou i Svatý stolec a Biskupská konference USA, neboť jejich povinností bylo vyzvat revoltující kněze a věřící k poslušnosti. Místo toho však jim naopak někdy i poskytly veřejnou podporu.

Věříte tedy, že taková intervence biskupů je nezbytná v zájmu obrany nezpochybnitelných principů?

Kongregace pro nauku víry vydala jasné instrukce, že politikům, kteří ve věci potratů nebo homosexuálního „manželství“ a jiných známých zásad odmítají veřejně nauku Církve, nesmí být udíleno sv. přijímání. Byl to ale přímo kardinál McCarrick spolu s arcibiskupem Wiltonem Gregorym, tehdejším předsedou biskupské konference USA, kdo se postarali, aby tato instrukce nevstoupila na území USA v platnost. Morální zkáza je nerozlučně spojena s opuštěním doktríny, proto je nutno v zájmu vyléčení těchto ran Církve, aby boj byl veden na obou těchto frontách. Jestli k tomu nedojde, tak biskupové a představitelé Církve se budou zodpovídat před Bohem za zradu svých pastýřských povinností.

Vidíte nějakou souvislost mezi II. vatikánským koncilem a studentskými protesty z r. 1968?

Nelze popřít, že mezi rokem 1968 a koncilní revolucí existuje přímá souvislost. Přiznávají to dokonce i samotní stoupenci tohoto koncilu. Mezi nimi byl i Joseph Ratzinger, který napsal: „Od lpění na utopickém anarchistickém marxismu….podporovaném univerzitními duchovními správci a katolickými studentskými sdruženími, se očekával počátek realizace křesťanské naděje. Události r. 1968 např. v Paříži byly chápány jako orientační světlo této naděje. Jezuité a dominikáni vešli na barikády. Za historický předěl se považovala ekumenická mše sloužená na barikádách s interkomuniem. Mělo to symbolizovat nové zjevení zvěstující novou éru křesťanství.

Jiný peritus (teologický expert) koncilu P. René Laurentin psal následovně: Postuláty květnového hnutí r. 1968 byly ve značné míře souběžné s velkými idejemi koncilu, zvláště s pastorační konstitucí Gaudium et Spes. V jistém slova smyslu byl II. vatikánský koncil protestem proti římské kurii, protestem ze strany některých biskupů snažících se vytvořit novou církev bez institucionálního zřízení (René Laurentin, Crisi della Chiesa e secondo Sinodo episcopale, Morcelliana, Brescia 1969, s. 16).

Argentinský teolog P. Álvaro Calderón zase řekl: Jestli existuje něco, v čem badatelé II. vatikánského koncilu vidí jeho odlišnost od jiných církevních sněmů, tak je to liberálně deklarovaná změna v chápání moci a jejího užívání. Papež se zbavil své nejvyšší autority ve prospěch biskupů (kolegialita), biskupové zase ve prospěch teologů, teologové zase rezignovali ze své nauky ve prospěch věřících, jimž prý je třeba naslouchat. Přitom ale hlas věřících není ničím jiným než plodem propagandy (Álvaro Calderón, La lámpara bajo el celemín. Cuestión disputada sobre la autoridad doctrinal del magisterio eclesiástico desde el Concilio Vaticano II, Argentina 2009).

Tuto perspektivu hlasitě zdůrazňovala progresivní fronta, která v událostech r. 1968 viděla realizaci koncilních požadavků. Jacques Noyer, emeritní biskup z Amiensu to prohlásil nepokrytě: „Jsem přesvědčen, že duch, který inspiroval průběh a realizaci II. vatikánského koncilu, je velkou šancí pro Církev i svět. Je to evangelium hlásané současným lidem. Ve své podstatě hnutí května r. ’68 bylo hnutím duchovního, dokonce mystického charakteru ve shodě s plány koncilu…“ (José Antonio Ureta, Il Maggio ’68 e il Concilio Vaticano II, atfp.it).

Bez „zeleného světla“ ze strany Církve by svět nikdy neakceptoval požadavky studentského hnutí, ani by nepodpořil jejich odbojné požadavky. Právě dokumenty II. vatikánského koncilu narýsovaly končící éru hierarchicky utvářené společnosti a konec tradičních hodnot společných tehdejšímu západnímu světu. Do té doby takové pojmy jako autorita, čest, úcta ke starším, duch odříkání a služby, vědomí povinnosti, obrana rodiny a vlasti byly přece jen ještě uznávanými a praktikovanými hodnotami, i když méně než v minulosti.

Pohled na Katolickou církev, dosud ukazatelku pravdy a civilizace pro národy, jak otevírá své dveře světu a bez váhání pohrdá svým chvályhodným dědictvím, jak se posouvá až k revoltě proti své dosavadní liturgii a k rozmělnění morální nauky, znamenal jednoznačný signál pro masy. Ty to pochopily jako souhlas s programem „tohoto světa“. Tento program zničil Církev i společnost, kontestoval světskou i náboženskou autoritu, diskreditoval manželství a rodinu, zesměšnil vlastenectví a smysl pro zodpovědnost jako „dědictví fašismu“. To vše se dělo za mlčení spoluvinné hierarchie! Mužové, kteří vstoupili do semináře ve „věčném městě“ v době bezprostředně po koncilu, mohou dosvědčit, že i papežské semináře v Římě byly poznamenány duchem odporu, emancipace a odmítání všech pravidel a disciplíny.

O tom dnes není žádná pochybnost. Kdyby tomu tak nebylo, pak by šlo těžko vysvětlit, proč globalistické organizace, např. Open Society miliardáře Sorose, štědře financují činnost jezuitského řádu a jiných katolických společností. Všechny projekty, které byly nastíněny na II. vatikánském koncilu a uplatnily se při studentských bouřích r. 1968, jsou dnes realizované v církevní oblasti přímo vatikánskými představiteli a vlády je prosazují na frontě globalistické politiky. Proto tedy, jestliže priority stanovené Bergogliem jsou ve shodě s prioritami Bidena, nemůže to už nikoho překvapit. Migrace, ekologie, ideologie gender, rozpad rodiny a globalizace jsou společnými hodnotami obou. Existují sice formální odmítání potratů a indoktrinace LGBT vůči dětem ve školách ze strany Bergoglia, nicméně biskupové bez jakýchkoliv skrupulí a také bez jakýchkoliv postihů podporují ty, kteří potraty a genderovou indoktrinaci prosazují v politice, nebo ty, kteří teoretizují na téma používání antikoncepce a uznání práv sodomitů.

Výmluvný je tady případ jezuity P. Jamese Martina, který potvrzuje mentalitu, jež spojuje představitele globalismu s progresivní katolickou inteligencí. Jejich společným znamením je lež a podvod, rozdělení a ničení, nenávist k Tradici a křesťanské civilizaci. V konečné fázi potom nastupuje teologická averze vůči Kristu, typická pro Lucifera a jeho následovníky.

Myslíte si, že tento trend potvrzuje i současná politika Vatikánu vůči Číně?

Joe Biden i Jorge Maria Bergoglio jsou velmi servilní vůči Pekingu. To, že v Číně jsou hrubě porušována práva člověka a katolíci věrni Církvi krutě pronásledováni, pro ně nic neznamená. Zcela bez významu je pro ně i to, že tato diktatura masakruje miliony nevinných lidských bytostí povinnými potraty. Globalistické zájmy jsou pro oba důležitější než důkazy krutosti čínské diktatury.

Ještě k tomu dodám, že jezuité poskytli aktivní podporu bývalému kardinálovi McCarrickovi, jenž z pověření papeže Františka jel do Pekingu, aby tam připravil dohodu, kterou poté Vatikán podepsal. To vyvolalo překvapení i světských médií. „The Times” nedávno publikoval článek pod názvem „Papež je nepravdivým velebitelem Pekingu”, v němž Dominic Lawson připomenul, že „vzrůstající počet národů vyjadřuje své znepokojení v souvislosti s rostoucím počtem koncentračních táborů a genocidou obyvatelstva v provincii Sinciang”. Lawson si stěžoval, že „ze strany jediného subjektu, jehož posláním je ulehčovat utrpení lidstva, zavládlo mlčení. Mám na mysli Apoštolský stolec.”

Tato servilnost Apoštolského stolce a globalistického hnutí vůči Číně je alarmující. Potvrzují to setkání P. Spadara a jiných jezuitů s představiteli čínské komunistické strany, k němuž došlo v době lockdownu.

Pomiňme nyní současnou situaci, kdy katoličtí kandidáti amerických demokratů se nedrží nauky Církve. Ptám se vás v této souvislosti: jaký má být doopravdy katolický politik?

Být katolíkem neznamená být jenom pokřtěný, ale také žít v souladu s vyznávanou vírou. Víru vždycky musí doprovázet dobré skutky, jak nás učí Písmo sv. Jestliže neuvádíme do života fakt, že jsme se stali přidružením k mystickému Tělu Kristovu Božími dětmi, tak naše slova jsou prázdná a naše svědectví neúčinné, ba dokonce pohoršující pro věřící i nevěřící. To se děje v případě P. Jamese Martina. Pán Ježíš odpovídá na jeho slova takto: „Vy jste mými přáteli, když konáte, co vám přikazuji.” (J 15, 14). Přátelství s Bohem – spočívající v tom, že duše se nachází ve stavu posvěcující milosti – je závislá na naší poslušnosti vůči jeho přikázáním. Nejsou to žádná doporučení nebo rady, jsou to příkazy. „Ne ten, kdo mi říká ´Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce” (Mt 7, 21).

Doplním ještě, že peklo není rezervováno pro nekatolíky. Ve věčných plamenech je mnoho pokřtěných duší, také řeholníků, kněží i biskupů, kteří si zasloužili odsouzení tím, že se vzbouřili proti Pánově vůli. Samozvaní katolíci a jejich učitelé by se měli zamyslet ještě dříve, než uslyší hlas Kristův: „Nikdy jsem vás neznal, pryč ode mne, pachatelé nepravostí!” (Mt 7, 23).

Katolík, který podporuje potrat nebo ideologii gender nejen odporuje magisteriu Církve, ale i přirozenému právu, které je fundamentem pro všechny lidi ve všech místech a v každé době. Rozpor mezi příslušností k Církvi a věrností tomu, co Církev učí, odpovídá uměle vytvořenému rozporu mezi doktrínou a pastorací; rozporu, který se vloudil do Církve od doby II. vatikánského koncilu a nalezl své nejčistější vyjádření v adhortaci „Amoris laetitia”. Když ale prozkoumáme tzv. „laicità dello Stato”, laicitu státu, tak i toto představuje závažný problém, když se uznává, že společnost má právo odporovat Božskému kralování Krista a klást na stejnou rovinu pravdu katolické víry a blud.

Je jasné, že katolíci nesmějí hlasovat pro „katolického“ politika, který neuvádí do praxe integrální nauku Církve, nemluvě už vůbec o podpoře takového politika ze strany hierarchie. Samozvaný „katolik” Biden podporuje nejen potrat, ale i tu jeho nejhorší formu, tj. potrat částečným porodem, podporuje ideologii gender a „manželství“ dvou osob stejného pohlaví. Není tedy katolíkem. Tečka.

Joe Biden si vybral Kamalu Harrisovou jako svou partnerku v boji o prezidentský úřad. Ta v Kalifornii obhajovala Planned Parenthood, největší potratovou firmu světa, když byla obviněna z obchodu se tkáněmi potracených dětí. V čem spočívá závažnost této volby?

Kultura smrti, která stojí u základů dnes převládajících protikřesťanských ideologií, má další provázanosti. Vraždění nevinných lidských bytostí je mimo diskusi pro všechny, kdo chtějí zničit ne pouze křesťanství, ale též lidstvo a všechno, co je dílem Božského Stvořitele.

Jak jsem mnohokrát hovořil, tento proces ničení probíhá dvojrozměrně. Ten první rozměr má ideologický charakter, realizují ho ti, kteří vědomě chtějí zlo a pracují na svém pekelném plánu. Druhý rozměr naplňují ti, kteří podporují tuto ideologii nejen z přesvědčení, ale kvůli zisku. Lidské oběti přinášené na potratových klinikách navzdory ohrožením Covidu-19 přinášejí zisky Planned Parenthood a celému řetězci smrti, který vydělává na obchodu s orgány potracených dětí. Nezapomínejme, že potratová lobby, jakož i hnutí LGBT, náleží k hlavním sponzorům levicových volebních kampaní na celém světě. Jestliže firmy ideologicky orientované na kulturu smrti hojně financují jisté politické strany, tak se nedivme, že její kandidáti podporují své sponzory v politické rovině právními úpravami v jejich prospěch.

Excelence, proč je Církev tak kompromisnická vůči ideologii, která je tak výrazně protikřesťanská?

Můžeme vidět rýsující se globální scénář. Dokud nepochopíme, že s lidmi, kteří se dopouštějí nepravosti, nelze vést dialog (Mat 7,22), že není žádná shoda mezi světlem Kristovým a mrakem satanovým, tak nebudeme schopni zvítězit v tomto střetu. Nebudeme totiž schopni uznat, že vedeme boj s pekelnými silami. V této válce vždycky stály a stojí proti sobě dvě strany. Ti všichni, kteří nechtějí stát jasně pod praporem Krista, neodvratně pomáhají služebníkům Zlého. Naši nepřátelé o tom dobře vědí, ale nejsou si toho vědomi ti, kteří nechápou, že křesťanský život je boj.

Zkrácený překlad: PhDr. Radomír Malý

Podle: https://www.pch24.pl/arcybiskup-vigano–kto-nie-staje-pod-sztandarem-chrystusa–pomaga-zlu,78764,i.html

42 Responses to Arcibiskup Vigano: Kdo nestojí pod praporem Krista, pomáhá zlu

 1. Jan Kubula napsal:

  Díky,pane doktore.
  Takové zprávy se nám od ambonů nebo Katol.týdeníku nedostanou.

 2. https://www.lifenews.com/2020/10/21/netherlands-approves-new-policy-allowing-doctors-to-euthanize-children/

  https://www.voanews.com/europe/belgium-approved-euthanasia-3-minors-report-finds

  Za to, že má devítileté belgické dítě rakovinu, svalovou dystrofii nebo cystickou fibrózu, je potrestáno smrtí. A papež mlčí. V Belgii oficiálně se souhlasem dítěte, jenže rodiče mohou strašně snadno dítě přinutit s vraždou souhlasit, stačí, že ho vystraší nebo mu budou vyhrožovat.

  Je to vyhlazovací válka proti dětem. A klepu se strachy, že za dvacet let se to bude páchat i tady a prostě zavraždí nějaké dítě, které znám, a když se ho pokusím zachránit, tak mě zavřou do vězení za vydírání.

  Tohle je válka a musíme za děti bojovat.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Mám nejnovější zprávy z Polska, které nejsou radostné. Velice mne zklamal prezident Duda, který v reakci na protesty té lůzy, která napadala kněze a devastovala kostely jako vyjádření nesouhlasu s nedávným rozhodnutím Ústavního soudu, že potrat z eugenických důvodů je protiústavní, teď chce předložit s podporou premiéra Morawieckého vlastní kompromisní návrh zákona, který by prý připouštěl eugenické potraty tehdy, když existuje „vysoká pravděpodobnost, že plod nepřežije nebo bude vážně poškozený“. Přitom tentýž Duda ještě nedávno se vyslovoval ostře proti eugenickým potratům z jakékoliv příčiny. Toto zdaleka není první případ křesťanského politika. Co se to s nimi děje, když původně vystupují radikálně protipotratově – a potom obracejí? To ať mi někdo vysvětlí! Částečně se o to pokoušel V. Palko na Slovensku ve své knize „Lvi přicházeji“,nicméně chybí mi tam zásadní odpověď, kterou asi ani on nezná: Jsou tito politikové vydíráni, zastrašováni hrozbou smrti, mediální kompromitace aj., nebo co ještě je za tím jiného?

   A ještě další zajímavá zpráva, která vyvrací názor našich katolických advokátů islámu, že muslimové jsou jednoznačně protipotratoví. Polská asociace muslimů plně podpořila (zpráva pch24.pl) protesty té zločinecké lůzy proti rozhodnutí Ústavního tribunálu a vyzvala je dokonce, aby „vydrželi“.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Muslimové jsou jednoznačně protipotratoví – pokud jde o muslimy. V zemích, kde nemají výraznou většinu, jsou pro legalitu potratů na základě přístupu: svým ženám je nedovolíme a jinověrci a bezvěrci ať si své děti vraždí co hrdlo ráčí. Čím více, tím lépe.

    • Dr. Radomír Malý napsal:

     Ad Ignác Pospíšil: Muslimové jsou jednoznačně protipotratoví asi tak, jako nacistické Německo, které pro Němky potraty zakazovalo, neboť usilovalo o početní nárůst germánské rasy, ale pro Polky a Židovky potraty legalizovalo v maximální míře, tyto „méněcenné“ národy ať si své děti samy vyvraždí. Totéž muslimové dnes: chtějí maximální navýšení své populace, ale ti „nevěřící psi“ ať se potratem sami vyvraždí, my to jedině podpoříme. Katolická nauka naopak říká, že potrat je vraždou za jakýchkoliv okolností a nelze jej připustit ani u nekatolíků nebo u nevěřících, v tom je podstatný rozdíl proti muslimům.

   • Hraničář napsal:

    Mladá „lůza“, tedy kobiety, řádí v Polsku:
    https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2773685472901014

    Jó, jó, milé slečny, žádné š.kání za svobodna. Pěkně jen v manželství a jen tehdy, když budete chtít dítě. Jinak utrum!
    (A to nejlepší je na konci).

    V Polsku? V tradiční katolické zemi, kde do kostela chodí i pankáči?
    Když vidíte tisíce lidí v Krakově před katolickou kurií, před slavným Papežovým oknem, odkud Jan Pavel II. mával davu, a oni tam řvou „Wypierdalać” (vypadni), tak to už je síla. U nás se nikdy neprotestovalo před katedrálami, nenadávalo se sprostě jednotlivým kněžím.
    https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/polsky-ucitel-zemi-se-vali-tsunami-nepokoju-mladi-zborili-tabu-40340833

    • JB napsal:

     Vidím na různých videích z protestů v Polsku spíš malé skupinky lidí.
     Média informují o „tsunami“ a masových protestech… Víme jak dokáží novináři lhát. Jaká je tedy realita?
     Opravdu vláda ustoupila na nátlak ulice?

    • Realista napsal:

     Paradoxní na tom je, že Polsko nemělo a nemá nijak zvlášť konzervativní natož objektivně správné zákony ohledně potratů. Liberální byly dosud a budou i po této kosmetické úpravě Ústavního soudu. Cca půlka zemí světa má přitom přísnější
     potratovou legislativu než Polsko. A ejhle jaké toto vyvolává protesty. A takto dopadnou časem asi všechny dříve katolické země, kde bují Novus ordo náboženství. Již teď na světě existují pouze 3 státy (Salvador, Nikaragua a Vatikán) zakazující potraty bez výjimek. V Evropě to pak jsou formálně ještě San Marino a Malta, ale i tam je pro záchranu života matky vykonávají, byť to nemají legislativně formálně podchycené. Nicméně se to toleruje. Až se v Polsku k moci dostanou větší liberálové, využijí stejné taktiky a potratová legislativa se zliberalizuje ještě víc, než byla dosud. Kromě toho co je to platné, když mohou beztrestně jezdit na tyto zákroky do ciziny. Nebo je jejich soudy za to potom u nich odsuzují? Nevíte někdo?

     • Matka může zabít v Polsku dítě beztrestně. Ale ten, kdo ji pomůže zabít dítě v cizině, je-li to polský občan, je trestně postižitelný. Je to zřejmé z toho náckovského článku na Novinkách i z webu Stop aborcji, kde jsem četl, že jsou vyšetřováni zlosynové, kteří vozí Polky zabíjet děti do zahraničí. Nicméně takový člověk může prostě v zahraničí zůstat a vyhnout se trestu.
      Co se týče Dudova návrhu na obnovení potratů smrtelně nemocných dětí, tak to je jen minimum případů. Drtivá většina potratů, které dosud v Polsku probíhaly, bude zakázána.

      Právo na život by mělo mít i smrtelně nemocné nenarozené dítě, nicméně zde je i řada proliferů pro potrat, tak možná lepší takový stav, než výhra PO a Lewicę a legalizace vražd nemocných dětí bez omezení.

    • George Smiley napsal:

     Důsledky modernismu a kulturního marxismu.
     Nechápu, že vás to může překvapovat.

    • Libor Rösner napsal:

     A pak jsou fotbaloví fanoušci, kteří proti luze chrání katedrály.
     https://stadionowioprawcy.net/news/kibice-bronia-swiatyn-w-calej-polsce/

   • Marek Winogrodzki napsal:

    Ad. Dr. Malý
    Také mne ten Duda vyděsil, ještě 20.09.2020 byl na hlavním polském pochodu pro život, kde se vyslovil proti eugenickým potratům. Někteří polští politici ze skutečné pravice (strana Konfederace) jsou toho názoru, že to byl ze strany PiSu pouze taktický manévr a že se v Polsku chystá změna ústavy (což PiS chce již dlouho), jejíž součástí již nebude pro-life klauzule, čímž si pro novou ústavu získají podporu opoziční strany Lewice (postkomunisti). Kéž by tomu tak nebylo…

    • Taky se toho bojím. Mladí tam jsou stále víc proti dětem. Píšu si s jednou patnáctiletou holkou z Toruně (severozápadní Polsko, více progresivistická oblast) a většina holek z její třídy je proti životu. Naopak nezná žádného kluka, který je proti životu.

     Ale když jsem v srpnu v Toruńi byl s tátou, tak jsem tam na náměstí náhodou potkal výstavu Stop aborcji. Byli tam grázlové (i mladí muži), kteří sprostě pořvávali na výstavu. Nějaký otec jim tam něco říkal, asi že s tím trochu souhlasí, ale nechce, aby to viděli děti.

     Také jsem viděl mnohem víc rodin s dětmi venku. V Česku člověk vidí spíše party mladých, v Polsku spíše rodiny. I více jsem viděl otce hrající si se svými dětmi. A Zoo v Poznani mnohem více mladých lidí matek než tady. Byl to celkem smutný pocit, že ty děti dvacetileté maminky by v Česku byly zavražděny.

     Jeden kluk ze střední školy v Krakowě (konzervativní oblast Polska, Rynek Krakowski nikdy nebyl gejovski), tak mi psal, že u něj jsou všechny holky prolife. Konkrétně psal, že v jeho třídě jsou jen tři lidé anti-life (v mojí to je přesně opačně).

     Naše média vůbec neukazují násilí antidětských aktivistů. Neukazují, jak odporně útočili v poznaňském kostele na ostrově Tumskim z desátého století, kde je v kryptě pohřben například polský král Boleslaw Chrabrý (tam jsem také byl v srpnu). A samozřejmě k tomu neukazují obrázky nenarozených dětí, ač o nich to celé je. Jen obrázky žen. A tak lze poznat antilife zdroj, jen obrázky žen a nikoliv dětí.

     Ve Wroclavi jsem v srpnu viděl nálepku Antify v češtině, tak jsem ji sloupl. Za celých deset dní v Polsku jsem viděl mnoho LGBT aktivismu a aktivismu za práva zvířat (i jednu demonstraci proti kožešinovým farmám). Ale nic proti dětem jsem neviděl. Tehdy to lidé asi tolik neřešili a nevadilo jim to. I co vím od té patnáctileté holky z Toruně, tak v její třídě chtějí mnohem víc homomanželství než potraty.

     V Česku bývají mladé holky často prolife, třeba když jim je třináct. Ale jakmile jim je 15, tak často přestanou mít rády děti. Ale mně se podařilo dvě osobně známé třináctileté holky v Česku přesvědčit. Poslal jsem jim i odkaz na svůj web, jen jsem neřekl, že to je můj web. Před tím byly spíše pro potraty, ale když jsem jim ukázal, jak to vypadá, tak změnily názor a teď nechápou, jak to nějaká matka může udělat.

     • jl napsal:

      Výborná sonda do českého myšlení v těchto záležitostech: https://www.emimino.cz/diskuse/muzi-sex-410535/

      • Zazivotdeti napsal:

       E-Mimino znám. Jedny miminka mají na obrazovce, druhá vraždí. Již několikrát jsem tam šířil osvětu pro nenarozené děti, poprvé asi ve čtrnácti. Už tam mám zablokovaných několik IP adres a přihlašuji se tam přes VPN z Malajsie.
       Většinu mých textů smazali. Vedli proti mně hon. Posmívali se mi třeba: „Jiní kluci ve tvém věku si užívají života, chodí s holkama, chodí do hospody. Tak si taky užívej života a nekecej nám do života. Jsi zaostalý na úrovni desetiletého dítěte.“

 3. Vladimír M. napsal:

  Viz odkaz vpravo nahoře „Odjinud“:
  František podporuje registrované partnerství homosexuálů.
  To jako fakt? Z toho se mi třesou kolena.

  • matěj napsal:

   Nesmíte taky všemu věřit. Co se týče současného papeže, tradiční katolíci jsou nerozlišitelní od největších liberálů: nezajímá je, co papež skutečně říká, slyší to, co chtějí slyšet. První si chtějí potvrdit, že Bergoglio je heretik, druzí chtějí slyšet, že papež podporuje homosexuály. Obě skupiny to chtějí to tak moc, že ztrácejí soudnost a ve prospěch své věci argumentují ne dokumenty Vatikánu, ale dokumenty nějakého náhodného režiséra. Takže se pak může snadno stát, že se ukáže, že daný režisér si jen uměle sestříhal to, co by od papeže chtěl slyšet on. https://nazory.aktualne.cz/r~3a7dce0a186f11eb9c800cc47ab5f122/ to popisuje stručně česky, https://wherepeteris.com/those-pope-francis-quotes-video-editing-and-media-controversy-2/ zdlouhavě anglicky. Za zmínku stojí, že např. to s tím právem na rodinu se v původním kontextu týká dětí zavržených vlastní rodinou kvůli homosexuální orientaci a končí to slovy „that does not mean approving homosexual acts, not in the least.” Vhodným vystříháním slov si můžete vyrábět hereze třeba i ze samotného Písma. Pokud někdo z takto brutálně sestříhaných výroků cokoli vyvozuje, neříká to nic o papeži, ale o těch, kdo ten film berou vážně. Že po tom nadšeně skočí světští liberálové, to se samozřejmě nelze divit. Je ale dost smutné, že na to stejně vášnivě naskakují tradiční katolíci, kteří by měli mít pravdu ve výrazně větší úctě.

   • Několik červených pilulek pro ty, kdo pořád věří, že Františkovy skandální výroky o civilních svazcích sodomitů ve filmu Francesco byly zmanipulovány:
    🔴 Papež přesně před týdnem, kdy o dotyčných výrocích psala už i česká média, přijal židovsko-rusko-amerického režiséra filmu na soukromé audienci a obdaroval ho narozeninovým dortem.
    Toto gesto nevypovídá o tom, že by papež byl s jeho prací nespokojen. Kdokoliv se chtěl dostat do Vatikánu, a to ještě k nejvýše postaveným osobám, může dosvědčit, jak je to obtížné, často nemožné. Jak to, že mazaný režisér se setkává s takovou pozorností a přímo vděčností?
    Zvlášť je to v kontrastu s případem bývalého biskupa Hong Kongu, 88letého kardinála Zena, který před měsícem přiletěl přes půl zeměkoule do Vatikánu, aby poprosil papeže o jmenování nového biskupa, jejž Hong Kong už víc než 1,5 roku nemá. Kardinálu Zenovi čínský režim povolil pobývat v Římě jen 4 dny, ale papež si za tuto dobu nenašel ani půl hodiny, aby se s kardinálem setkal a podpořil čínskými komunisty pronásledované katolíky 😡
    🔴 Problematickému filmu o papeži Úřad vatikánské mediální komunikace poskytl autorizaci. A nejen to. Vedení tohoto úřadu, který židovskému režisérovi poskytl příslušný obrazový materiál, se na druhý den po premiéře filmu účastnilo v malebném prostředí vatikánských zahrad předání jakési ceny tomuto režisérovi, jak o tom informovala agentura Italské biskupské konference (https://www.agensir.it/…/cinema-vaticano-consegnato-il…/).
    🔴 Papež řekl: „What we have to create is a civil union law. That way they are legally covered.“ („Co potřebujeme vytvořit, je zákon o civilních svazcích. Tímto způsobem budou legálně kryti.“) To mu nikdo neodpáře.
    🔴 Samozřejmě, že to média zveličují, ale to je přesně způsob, jak tento pontifikát funguje. Papež vypustí nekatolický šrapnel, herezi (v letadle, v rozhovoru s komunistou Scalfarim, ve filmu…), jednou o homosexuálech, pak o Božství Kristově, o pekle, o celibátu, o zbytečnosti katolické víry, o modle Pačamamě… pak přispěchá vatikánský mluvčí nebo jiný obhájce a řekne, že papež byl desinterpretován, takže uchlácholí některé katolíky, jako že je vše v pořádku, ale není. Zmatek už byl zaset, blud se uhnízdí v myslích mnohých lidí a nelze vzít zpět. Podvratní kněží jako Halík to začnou opakovat, omílat a propagovat. A papež přesto dá Scalfarimu rozhovor zase znovu, opakuje stejnou chybu… nebo je to záměr?
    🔴 Jak zničit instutici, nedaří-li se to útoky zvenčí? Infiltrovat se do ní. A právě to se stalo. Už Lev XIII. nechal publikovat zednářskou instrukci Alta Vendita, která plánuje obsazení církevní hierarchie nepřáteli (https://www.lumendelumine.cz/index.php…), už sv. Pius X. už před 113 lety věděl, že „nepřítel se nachází v samém lůně a středu Církve“. Kolik let podvracení Církve ještě potřebují ti, kdo stále strkají hlavu do písku, aby pochopili, že tento papež záměrně šíří zmatek, nepotírá bludy, jmenuje heretiky a škodí Církvi? A že Církvi pranic nepomůže, budou-li jej omlouvat, ale právě naopak – každého člověka dobré vůle to od katolické víry a Církve odradí.
    Poslechněte si přednášku bývalého apoštolského nuncia v USA, arcibiskupa Vigana: https://www.youtube.com/watch?v=NbO-1jO1LlE
    🔴 Modlete se denně růženec, studujte nezkaženou tradiční katolickou nauku, předkoncilní katechismus, encykliky, dějiny Církve a II. vatikánského koncilu… Uchovejte si modernismem nezkaženou katolickou víru v její plnosti do doby, kdy nám Pán Bůh dá zase dobrého pastýře. Zde je spousta výborných materiálů:
    http://rexcz.blogspot.com/
    http://www.ikatolici.cz/

    • matěj napsal:

     Aby to nevypadalo, s ničím z toho, co píšete, nemám problém — až na tu první větu.*) Ten výrok zmanipulován prostě byl, to je zjevné. Je samozřejmě podivné, že A zmanipuluje výrok B — a B obdaruje A dortem ap., místo aby se ostře ohradil. Nelze ale na základě toho filmu tvrdit, že papež něco podporuje. A je jistě tragické, že máme papeže, u něhož ani na základě čehokoli jiného nelze tvrdit, co vlastně podporuje, který se vyjadřuje nejasně a chová zmatečně, místo aby jeho řeč byla ano, ano, ne, ne. Ani v takovém případě (a možná dokonce tím spíš) ale nelze jeho tvrzení hledat v nějakých obskurních filmech nedůvěryhodných režisérů.

     *) Tedy, s ohledem na uvedené bych se ještě nepodepsal pod to „Papež řekl…“ Možná řekl, možná neřekl, možná je to pousnutý překlad, možná to mělo nějaký kontext, možná … Mě to nějak nezajímá.

     • jl napsal:

      „Možná … možná … možná … Mě to nějak nezajímá.“

      Tohle je svým způsobem brilantní shrnutí křesťanského ducha počátku třetího tisíciletí. Taková pohádka O Boží lásce, oběti Syna a jak Mouchysněztesimě o víru přišel. Tentokrát ne coby režijní počin Svatavy Simonové, ale zahrané padlým člověkem přímo na divadle světa.

      • matěj napsal:

       Tak určitě: jestli rozjímání nad možnými významy papežových nejasných slov a zmatečného chování skutečně posiluje Vaši katolickou víru, rozjímejte tak často a zhluboka, jak je to jen možné. U mě tomu tak není. Ale i pokud by někdo také myslel, že slova současného papeže, jakkoli je to smutné, za mnoho nestojí, stejně není možné mu vkládat do úst něco, u čeho není jistota, že to skutečně řekl, že to není vytržené z kontextu, atp.

   • Tomáš Chlubna napsal:

    To, že František mluví, jedná a koná v drtivé většině případů jako NEkatolík je myslím jasné všem, kteři nemají v hlavě místo mozku piva kostku…:-)

    Včetně NEkatolíků.

    Ti, jenž o sobě tvrdí, že nejsou katolíky ho chválí kudy chodí.

    Ti, co si myslí, že jsou katolíci ho omlouvají kudy chodí.

    No a ti, co jsou katolíci… tak trpí pohledem na papežský stolec okupovaný nepřítelem Církve Ježíše Krista…:-(

   • M.R. napsal:

    Rozhovor římského biskupa s Valentinou Alazraki jsem si poslechl, je tam jasně řečeno „Homosexuales tienen derecho a una familia“ – což znamená „Homosexuálové mají právo na rodinu“. (kolem 58. minuty). Je to vytrženo z kontextu asi tak, jako známý výrok „Cēterum cēnseō Carthāginem esse dēlendam“ který dostatečně často opakovaný vedl ke zničení Kartága.

 4. Rostislav Vlček napsal:

  V článku nejde primárně o potraty nýbrž o nadcházející volby. Biskup sděluje, že správný katolík nesmí volit Bidena, neb onen slouží satanským silám. V souladu s metodou práce jiného slavného propagandisty z dob před cca 80-90 lety je tu mnoho palčivých pravd smícháno s jednou velkou lží, jíž je vynechání kontextu. Ani slovo o tom, že druhá možnost v této konkrétní volbě není lepší katolík (kéž by byl!) ale naopak člověk, který náboženstvím a vírou zcela pohrdá. Biden rozhodně není nekritizovatelný ale ve srovnání jeho života s životem protikandidáta je to přímo světec. Pan biskup rovněž neporadí, zda by měl kufřík s knoflíkem k jaderným zbraním nosit chybující, leč svéprávný, katolík nebo infantilní sociopat. Dlouhý článek se tím hroutí na úroveň ubohé předvolební agitky.

  Leč OK, článek rozebral Bidena. Prosil bych pana překladatele o doplnění, zda on sám tedy souzní s evangelikály, kteří pokládají jedinou druhou možnost – Trumpa – za ztělesnění druhého Davida, seslaného Bohem. A zda jeho vyléčení přijetím monoklonárního léku z buněk pěstovaných z potraceného plodu je tedy v tomto případě v pohodě.

  • Lucie Cekotová napsal:

   Pokud je třeba se rozhodnout mezi Trumpem a Bidenem, je pro katolíka volba jasná. Nikdo příčetný jistě nebude tvrdit, že Trumpův soukromý život je životem příkladného křesťana, natož katolíka, ale pro nenarozené děti a zadržování ultraliberální agendy udělal za své volební období víc než kterýkoli prezident, kam až paměť sahá. V těchto chvílích se například všichni obránci života upřímně radují ze schválení soudkyně Amy Coney Barrettové do Nejvyššího soudu USA. Zatímco Biden je sám ultraliberál, autor výroku (kromě mnoha jiných), že bude potrat podporovat „za všech okolností“. To, že je nominálním katolíkem, je jen zdrojem dalšího pohoršení. Léčení kohokoli jakýmkoli lékem vyrobeným na bázi buněk z potraceného dítěte bezpochyby v pořádku není – jenže u Trumpa se lze přinejmenším nadít, že podobnou léčbu/vakcinaci nebude nařizovat povinně všem, zatímco Biden se na nařizování a zakazování všeho možného jen třese. Nemluvě o tom, že jeho viceprezidentkou má být ostře propotratová Kamala Harrisová, věrná spojenkyně Planned Parenthood. Pokud na souboj Biden – Trump aplikujeme poučku o volbě menšího zla, je to naprosto jasné. Tedy aspoň pokud se domníváme, že na životě milionů nenarozených dětí nejen v Americe, ale i ve světě záleží.

  • jl napsal:

   Tak ono to bude složitější. Přece nelze jaksi symetrizovat na jedné straně příslib legislativního zajištění potratářství a na straně druhé osobní užití léku remdesivir, ostatně léku nikterak účinného, doprovázené nadto významným útlumem veřejného financování podobných experimentů. Nebo snad je opravdu hodno opovržení překonání reformačního antisemitismu, ke kterému se pan Biden minimálně z taktických důvodů nehlásí, případně snad ještě jakési zbytkové vázání amerického impéria na nyní již naprosto výběhový model novověké reformace a ne přímo na ničím neředěnou ideologii levého liberalismu?

   Je nepochybně pravda, že člověk, který ještě neodpadl, dnes nemá příliš „kam by hlavu složil“, ale nelze k tomu přistupovat takhle pojezuitsku.

  • Dr. Radomír Malý napsal:

   Ad R. Vlček: Kategoricky s vámi nesouhlasím. Jestliže obviňujete arcb. Vigana z goebbelsovské manipulace, tak se jí dopouštíte právě vy sám. Mons. Viganó v článku nikde přímo a bezprostředně neagituje pro Trumpa, stejně tak nikde netvrdí, že je to světec a „druhý David seslaný Bohem“ či něco podobného. Nikde též v článku nevyzývá katolíky, aby přímo a bezprostředně volili Trumpa, i když je zřejmé, že on navzdory svým veškerým hříchům je rozhodně menší zlo než Biden. Kdybych byl Američanem, volím Trumpa jednoznačně, protože on se zastává nenarozeného života a mravních hodnot spojených s rodinou, zatímco Biden hlásá pravý opak. A s tím jeho morálním profilem, údajně lepším než u Trumpa, to také není jednoznačné, co ty jeho finanční aféry? Jinak prosím vás, nedělejte z toho Trumpa „infantilního sociopata“, tj. šílence. Tím on rozhodně není.

  • jl napsal:

   „Pan biskup rovněž neporadí, zda by měl kufřík s knoflíkem k jaderným zbraním nosit chybující, leč svéprávný, katolík nebo infantilní sociopat.“

   Tak dnes se to začíná rýsovat velmi hmatatelně i bez biskupů i papeže. Chybující, leč svéprávný katolík – uspěje-li skutečně v nadcházejících volbách – se chystá do čela zahraniční politiky postavit muže, který má lví podíl, ideologický i materiální, na proměně Sýrie v pustinu: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/joe-biden-bily-dum-usa-ministr-zahranici-blinken-syrie-rusko-nato.A201123_062943_zahranicni_kzem
   A obnovit tak zlo, které po čtyři roky onen infantilní sociopat držel na uzdě.

   • Ignác Pospíšil napsal:

    Biden a svéprávný katolík? Spíše bych řekl odpadlý katolík, který se už teď potácí na nejzašší hranici svéprávnosti a který je smrtelným neřítelem katolíků a Katolické církve…

   • Rostislav Vlček napsal:

    Nejsem fanatickým zastáncem USA, zejména ne od 2. války v Iráku, která ke většině následujících problémů přispěla. Ponecháme-li ovšem stranou fakt, že prvním příspěvkem k nástupu islamismu byla ruská invaze do Afghanistanu a slabomyslné vyzbrojování mudžahedínů ze strany USA. Nicméně, pokud považujete za „držení zla na uzdě“ vyklizení pole pro ruskou, tureckou a iránskou okupační sílu v Sýrii a ponechání spojenců-Kurdů, kteří valnou měrou porazili Isis, jejich osudu, pak je váš názor ukázkovým příkladem kognitivní disonance.

     • jl napsal:

      A dnešek: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31925

      Hovořit za této situace o „vyklizení pole“, „ponechání spojenců“, … Tahle kombinace zaslepenosti a destrukce připomíná sektu mormonů, která na základě své zcela pomýlené vize vyvolené Ameriky zcela vážně volala po atomovém útoku na Sovětský svaz.

      Navíc nezapomínejme, že celá blízkovýchodní oblast se svými pseudostáty vyrostla právě na rýsovacích prknech všemožných ideologických předchůdců Antoniů Blinkenů, a to včetně oné turecké genocidy Arménů poháněné Comtem, Marxem a Hegelem. Chtít léčit těžkou opilost panáčkem slivovice… to asi není dobrý nápad.

  • jl napsal:

   Antikristovská partie pana Bidena pokračuje dalším tahem, tentokráte jde o resort zdravotnictví v jehož čele by měl stanout prokutátor Becerra: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/joe-biden-prokurator-xavier-becerra-zdravotnictvi-nominace-usa_2012070701_tzr

   Za onou šalamounskou zmínkou o „řadě žalob vůči krokům prezidenta Donalda Trumpa“ se skrývá mimořádná záliba v potratářství (pan prokurátor je aktivní stoupenec potratů metodou tzv. částečného porodu) a jeho pokud možno silového vynucení prostřednictvím práva a státní moci (kauza NIFLA v. Becerra namířená proti centrům podporujícím nastávající maminky, či letité soudní obtěžování řehole Malých sester chudých).

  • jl napsal:

   A je to tady, od inaururace bratru 4 měsíce:

   USA vyšlou do Černého moře válečné lodě
   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/usa-vyslou-do-cerneho-more-valecne-lode-kvuli-napeti-mezi-ruskem-a-ukrajinou-40356557

   • jl napsal:

    … ovšem buďme optimisté. Ukazuje se, že koronavirus je na hlavu poražen a svaté vakcíny není až tak třeba. Pondělní cesta pro Sputnik V se nekoná, byť etická nutnost vakcinace vyhlášená náměstkem Kristovým nepochybně trvá. Trochu to kazí dvojice ruských agentů, jež před svým debutem s novičokem stihla i detonaci muničního skladu v moravských Vrběticích. S týmiž pasy.

    Do čtvrtého měsíce od inaugurace zbývají tři dny.

    Čekal někdo něco jiného?

 5. karmelita napsal:

  kéž by se v Církvi vyskytlo víc takových skvělých pastýřů jako je arc. Vigano!… Jednoznačný hlasatel pravdy, který se nebojí vnášet světlo pravdy evangelia do temných zmatků naší doby, v nichž bohužel uvízlo i mnoho představitelů církve…

 6. pan Labe napsal:

  Dovolil bych si malou odbočku k jiné formě zla a jeho viditelným následkům :

  Foto strážce kostela dnes zavražděného v Nice,… Vincent, 55 let.
  https://twitter.com/le_Parisien/status/1321821848204660736?s=20

  A jeho vrah, 20ti letý uprchlík z Tunisu.
  https://twitter.com/MikelaMenace4/status/1321794604182704128

  Francií už po nekolik dní procházejí pochody tureckých imigrantů a nahánějí Armény s cílem je zavraždit.
  Media k tomu mlčí, tak asi je to v pořádku.
  https://www.fdesouche.com/2020/10/28/revendications-la7-coupee-au-niveau-de-vienne-par-une-manifestation-pro-armenie/

  premiér Malajsie: Muslimové mají právo zabíjet Francouze
  https://twitter.com/TerrorNewsWorld/status/1321798572598300672?s=20
  https://twitter.com/SoutheastAsiaDC/status/1321859345886277632?s=20

  https://twitter.com/VinceSouleymane/status/1321770283502608384

 7. Jan Svoboda napsal:

  dokáže tohle někdo tady přeložit? :
  https://qalerts.app/?n=4941

 8. Jakub napsal:

  Vidím situaci celkem jasně. Jak říká apoštol Pavel, nevedeme boj proti lidem, ale nadzemským duchům zla.Ve 41. čísle časopisu Světlo vyšel článek O ezoterismu mocenských elit od italského dominikána Antonia Olmiho. V závěru je odpověď na otázku “ Znamená to, že Církev dělá dobře, když stojí stranou?“(otevřeného boje proti mocenským elitám).Odpověď:“ Ne. Chci říci,že je moudré,pokud se Církev nepouští do otevřeného boje proti >iniciovaným elitám<,protože tento boj nelze vést lidskými silami.Je však zapotřebí umocňovat víru v Ježíše Krista Krále, zasvěcení se Panně Marii, která hadovi rozdrtila hlavu a nadále bez pošetilého optimismu i hloupé naivity šířit rozumné povědomí ohledně existence a způsobů fungování elit, které historicky anticipují apokalyptický příchod Antikrista." Myslím, že k tomu není potřeba nic dodávat. Současný zmatek v Církvi je výsledkem staleté cílevědomé práce Zlého. Ale pokud to Pán dovoluje, určitě z tohoto extrémního zla vytěží ještě větší dobro. Ale k udržení víry v tomto temném čase potřebujeme Boží milost. Pokud se budeme snažit pouze vlastními silami, skončíme ve spárech Zlého.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *