Novinky z tradičně-katolické komunity

Vzhledem k uvolňování státních opatření proti koronavirové epidemii dochází k následujícímu vývoji:

Běžné bohoslužby

Znovu se slouží (za přísných hygienických opatření) veřejně přístupné bohoslužby. Dnes ještě s max. počtem 15 přítomných věřících, počínaje 11. květnem se limit zvedá na 100. Věřící mají mít rozestupy 2 m a na obličejích roušky.

Někteří čeští biskupové vydali rozhodnutí, že podávat přijímání je možné jedině na ruku (údajně z hygienických důvodů), což je ovšem jednoznačně nelegální (církevní předpisy jasně stanoví, že příjímání v kleče a do úst je základní a doporučeníhodný způsob přijímání, který jako jediný nelze věřícím odepřít). Jak se s tímto rozhodnutím vypořádávají jednotlivé tradiční komunity v postižených oblastech, mi není známo. (V této souvislosti je zajímavé, že biskupové USA se na svém nedávném zasedání shodli na tom, že přijímání do úst žádný hygienický problém nepředstavuje).

Setkání katolických dětí

Bohužel, díky coronakrizi a nevypočitatelnosti chování českých úřadů dosud není jasné, zda se Setkání 2020 bude moci uskutečnit v plánovaném termínu 19.-29. 7. 2020, nebo až v nějakém náhradním termínu v srpnu. Z tohoto důvodu dosud nebylo možné vydat nějaké podrobnější info. Každopádně v plánu je rozdělení setkání na dívčí a chlapeckou část, přičemž obě budou pravděpodobně zastropovány počtem 30 dětí.

Pořadatelům by pomohlo, kdyby se zájemci předběžně hlásili už nyní na e-mail cinik@centrum.cz, ať už bez ohledu na termín akce, nebo ve stylu – v původním termínu ano, v srpnu ne. Do subjektu pište setkání. Ti, kteří se předběžně přihlásí, budou v případě převisu zájmu bráni přednostně.

Římov hledá průvodce

Římskokatolická farnost Římov hledá průvodce pro římovský poutní areál pro období červenec-srpen 2020. Dotyčný by pečoval o poutníky, natahoval kostelní hodiny a ministroval při tradiční liturgii. Práce na DPP, pracovní doba út-ne 10.00-17.00, další podrobnosti ZDE.

Letem tradysvětem

17. 5. v 16:00: Poutní Mše sv. v Nepomuku (info ZDE)

28.-30. 5.: Pěší pouť do Římova (trasa dlouhá asi 100 km, podrobnosti ZDE)

Seznam možno rozšířit, námět na další zprávy dávejte do diskuse pod článek.

Ignác Pospíšil

13 Responses to Novinky z tradičně-katolické komunity

 1. Vojtěch napsal:

  Jasně, stručně, výstižně. Díky…

 2. Jan Kubula napsal:

  prosím o info:
  kde najít církevní předpisy, jedná se o sv.přijímání do úst.
  Děkan v okresním městě nutí přijímat pouze na ruku a odvolává se na rozhodnutí litoměřického biskupa.
  děkuji za odpověD.

  • Ignác Pospíšil napsal:

   Tady na DaH je o tom několik článků.

  • Ludmila Šatánková napsal:

   Instrukce Redemptionis Sacramentum,schválena Janem Pavlem II. 19.3.2004.

   • A.V. napsal:

    V Instrukci je to pod bodem 92. následovně:

    Přestože má každý věřící podle svého rozhodnutí neustále právo
    přijmout svaté přijímání do úst, jestliže v oblastech, ve kterých to
    biskupská konference se schválením Apoštolského stolce dovolila,
    chce přijmout svátost na ruku, ať je mu podána svatá hostie. Přesto
    však ať se velmi pečlivě dbá na to, aby přijímající vložil hostii do úst
    ihned před udílejícím, aby se nikdo nevzdálil a nenesl eucharistii
    v ruce. Pokud hrozí nebezpečí znesvěcení, ať se svaté přijímání nepodává věřícím na ruku.

 3. A.V. napsal:

  Informace z brněnské druhé ruky: v Brně u Sv. Michala se začne sloužit trident až po ukončení přijímání na ruku v diecézi.

  Troufám si tipovat, že poté, co se 11.3.2020 P. Benešovi v kostele vzepřela drtivá většina věřících a odmítla přes jeho emotivně vypjaté „oznámení“ před začátkem mše sv. přistoupit ke sv. přijímání na ruku a poté, co jej několik farníků upozornilo na protiprávnost takového aliturgického postupu, přijal nynější svérázné opatření proti tomu, aby se snad něco podobného neopakovalo. Ono emotivně vypjaté „oznámení“ 11.3.2020, zakončené slovy: „…a komu se to nelíbí, tak sem nemusí chodit,“ chápu jako vysvětlení, že v Brně indultní trident (zatím) nebude, choďte si jinam.

  • Pražák napsal:

   To je ta údajně konzervativní Morava. 😀 I na tradiční liturgii přijímání na ruku… Proč tam vůbec někdo chodí? To nemáte žádné jiné možnosti? V Praze by se tohle nestalo.

   • Lucie Cekotová napsal:

    Brňáci jinou možnost mají. Černovice. – V olomoucké arcidiecézi žádné takové donebevolající nařízení vydáno nebylo; doufejme, že to tak i zůstane. Někteří kněží i tady jsou ovšem úžasně tvořiví, a když jim příkaz nedá arcibiskup, vymyslí si ho sami. V době zrušených bohoslužeb například ve zlínském farním časopise vyšly instrukce k podávání svatého přijímání ve vymezených hodinách mimo mši. Bylo tam výslovně uvedeno, že se přijímá „vstoje a na ruku“. Zajímavé bude sledovat, kde toto dočasné opatření zůstane natrvalo.

   • A.V. napsal:

    Ad Pražák:

    U Sv. Michala v Brně sice nezažijete Asperges či Vidi aquam, zato třeba homilie bývají většinou nadprůměrné. Exces se Sv. přijímáním se stal jen jednou. No a teď se čeká, kdy J.E. biskup povolí přijímání bez blasfemie (sic!) …

    • Lucie Cekotová napsal:

     Já ale pořád nějak nechápu, jaká je v tom logika. Proč dotyčný pater přestal úplně celebrovat? Chápu, že pro diecézního kněze je vážný problém jít proti výslovnému příkazu biskupa (byť v tomto případě zjevně nelegálnímu), ale proč tedy není mše sv. bez přijímání lidu? Zrušit ji úplně mi připadá jako zkratová reakce.

     • A.V. napsal:

      Ad Lucie Cekotová:

      Nemohu samozřejmě mluvit za P. Beneše, ale vím, že se v minulosti projevil jako obhájce katolicity NOM (sám ho slaví) i sv. příjímání na ruku (sám ho podává). Poslušnost předmětnému protiprávnímu příkazu svého biskupa je tedy v souladu s jeho ustáleným přesvědčením. Sám nepochybně ví, že je možné vysluhovat tradiční mši sv. bez sv. přijímání lidu. Mohl by při takové mši sv. podle MR 1962 např. oznámit, že nebude lidu podáváno, neboť se bojí, že by mohl někoho nakazit, a podle MR 1962 není možné podávat na ruku, ale tím by přiznal, že 11.3.2020 postupoval protiprávně. Takto to přiznávat nemusí, což je jednodušší. Že to není postup Kristova kněze v souladu se zásadou salus animarum suprema lex, je snad jasné.

 4. Karmelita napsal:

  Bydlím v Praze a máme poměrně dost moderního pana faráře (nepatrné kreace při mši sv., naštěstí nic katastrofálního, kázání naštěstí vesměs pěkná,nikdy nic proti tradici), dodatečně ho ovšem velmi oceňuji – otevřel kostel ještě v době, kdy v okolí byly všechny (i řádové) kostely beznadějně zabedněné, ve vyhrazených hodinách už tehdy umožnil zpovědi a individuální svaté přijímání, a to nejen do úst ale klidně i vkleče…

  • Vít Jůza napsal:

   Tendence jakože vzhledem k epidemii lépe (nebo i příkazem) na ruku jsem zaznamenal a ještě jsou nějak pochopitelné, nade v diskusi zmiňovanými tendencemi nikoli vkleče už mi zůstává rozum stát. Jinak kněží s trochu rozumným přístupem naštěstí část zůstala a zůstává, i když nebylo záhodno příliš publikovat, kde se pořád normálně celebrovalo – zarážející ovšem bylo, jak málo věřících považovalo mši svatou za svou základní životní potřebu (a základní životní potřeby duchovní potřeby nevyjímaje po celou dobu vláda připouštěla).
   V Litoměřické diecézi jsme měli výhodu, že nám pan biskup hned na začátku toho cirkusu napsal mimo jiné, abychom nepodléhali jakékoli skrupulositě, a dalších několik výnosů, kdy možná skrupulositě i musel také trochu podlehnout (v samotných Litoměřicích nákaza byla), nám (nebo tedy při nejmenším mně) ani neposílal, spíše nás jejich zveřejněním kryl … víme, jak zapůsobilo, když při omezení počtu na sto působilo jako červený hadr na býka otevřené veřejné prohlášení, že se tedy tam, kde bývá přes stovku, bude sloužit mší svatých více … ve všech těch zmatcích a nesmyslech je přece jen rozumné příliš neprovokovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *