Zrušte jezuity a začněte znovu

Arturo Sosa

Představte si, co budoucí církevní historikové řeknou o jezuitech:

„Tovaryšstvo Ježíšovo založil svatý Ignác z Loyoly v roce 1540. Hrálo klíčovou roli v úsilí Církve o potlačení rodící se protestantské hereze. Během staletí se však stalo baštou jiné hereze – modernismu – a z nařízení papeže Pia XIII. bylo nakonec zrušeno. Pozůstatky řádu ve Spojených státech přetrvávaly ještě v polovině 21. století, zejména díky hodnotě pozemků, na nichž byly vybudovány řádové univerzity. V roce 2103 se pak sedm posledních kněží Tovaryšstva dalo kolektivně ordinovat v episkopální církvi, čímž počet jejích duchovních přibližně zdvojnásobili.“

Zdá se vám to drsné? Možná. Ale jaký máme důvod k optimistickému pohledu na budoucnost jezuitů v katolické Církvi?

Mezinárodní asociace exorcistů před několika týdny pokárala generála Tovaryšstva Ježíšova P. Artura Sosu za to, že ďábla nazval „symbolickou realitou, nikoli realitou osobní“. Exorcisté P. Sosu upozornili, že „existence ďábla jakožto osobního subjektu, který myslí a jedná a rozhodl se ke vzpouře proti Bohu, je pravdou víry, která vždy byla součástí křesťanské nauky.“

„Nejlepší ďáblův trik je přesvědčit lidi, že neexistuje,“ zní bonmot Charlese Baudelaira. Nuže, v případě vůdce šestnácti tisíc jezuitů celého světa se mu to podařilo.

Je to však ještě horší. Sekulární i katolická média přinesla 28. srpna zprávu, že jistý starý gay s agresivní rakovinou hrtanu dostal požehnání od jezuitského kněze v Seattlu krátce předtím, než uzavřel „manželství“ se svým partnerem a spáchal asistovanou sebevraždu. „Nemám absolutně žádné pochybnosti o tom, co dělám,“ napsal Robert Fuller na Facebooku krátce předtím, než si vzal život. „A můj duchovní pastýř/podporovatel mi dal požehnání. A je to jezuita!!!“

Modlete se za věčné odpočinutí duše pana Fullera, a modlete se usilovně. Je možné, že vina v případě těchto dvou těžkých hříchů byla umenšena, jestliže mu kompetentní autorita – konkrétně P. Quentin Dupont, SJ – řekla, že jeho činy jsou s katolickou vírou slučitelné.

Pokud však tomu tak bylo, bude se v den Posledního soudu P. Dupont muset zodpovídat za to, co udělal on. Modlete se tedy raději i za něj.

A pak je tu samozřejmě P. James Martin, SJ. Není třeba rozebírat jeho tažení podrývající nauku Církve o lidské sexualitě či snahy ničit životy věřících katolíků, kteří se staví proti jeho pletichám. Ani nemusíme komentovat pilné úsilí jeho časopisu o rehabilitaci komunismu pro katolické masy. Všechno, co potřebujeme vědět o intelektuální hlouposti P. Martina, zjistíme pohledem na připomínku svátku svatého Augustina na jeho Twitteru, kde tohoto teologa milosti zobrazuje jako muže ze subsaharské Afriky. Ve skutečnosti byl Augustin Berber, Afričan světlé pleti euroasijského původu. Ne že by na barvě jeho kůže záleželo. Ale jste-li bojovníkem za sociální spravedlnost v kolárku, možná byste si měli pečlivě promyslet, jestli úmyslně oklamete dvě stě padesát lidí, kteří vás na Twitteru sledují, jen proto, abyste naštvali pravičáky.

Žádný pravověrný katolík by neměl mít ze smutného úpadku Tovaryšstva Ježíšova škodolibou radost. Dějiny anglicky hovořících zemí znají jen málo světců větších, než byli jezuité Edmund Kampián a Robert Southwell. Jezuité byli nástrojem, který nám dal Douay-remešskou bibli, jediný překlad Písma svatého do angličtiny, který svou čistou lyrickou krásou konkuruje [protestantské] bibli krále Jakuba. Pro obrácení naší země neudělal nikdo víc než slavní severoameričtí mučedníci. [Svatý Isaac Jogues, Jean de Brebeuf a druhové; šest jezuitských kněží a dva laici umučení na různých místech Severní Ameriky v polovině 17. století – pozn. překl.] Naši generaci amerických katolíků vychovali dva významní kněží Tovaryšstva Ježíšova, P. James V. Schall, SJ a P. Francis Canavan, SJ. Otec Robert McTeigue, SJ je jedním z nejpopulárnějších a nejpřemýšlivějších apologetů v Americe.

Takových jako oni však už mnoho nebude. Vedení jezuitů je odshora až dolů zkažené. Jediné, co zbývá nějaké malé statečné skupině mladých kněží, je odtrhnout se a vytvořit reformovaný řád. Mohl by se jmenovat „bosí jezuité“ nebo „ignaciáni původní observance“. Jen se modlete, aby začali jednat rychle. Nikdy dřív Církev tak zoufale nepotřebovala neohroženou a nekompromisní oddanost ortodoxii, která Tovaryšstvu Ježíšovu vynesla přezdívku „Boží mariňáci.“

Michael Warren Davis

Překlad Lucie Cekotová

Převzato z Crisis Magazine s laskavým souhlasem autora.

Zdroj:

Scrap the Jesuits and start over

18 Responses to Zrušte jezuity a začněte znovu

 1. Renda napsal:

  Tento řád fakticky neexistuje. Jezuité jsou jen podle jména.

 2. Pan Contras napsal:

  Myslím, že hlavní baštou modernismu jsou spíše dominikáni, baštou infantilismu a debilního podbízení se světu salesiáni a jezuity mám spíše spojeny s marxismem, theologií osvobození a teilhardovským gnosticismem. Ale jinak souhlasím, je třeba to rozpustit, s původním řádem to už nemá nic společného.

  • Martin Ignác Sedláček napsal:

   Víte, u některých bratří OP by jste měl asi plnou pravdu a říkám to s hlubokou bolestí v srdci, když je to „moje“ řeholní rodina. Naštěstí Vás mohu uklidnit. Stále je zde dost bratří, pro něž to neplatí. Tolik k té „hlavní baště“.

 3. MIVAS napsal:

  :-) Nějak mi tam nesedí ta data. Vypadá to na cestování časem. Bylo by asi dobré to spravit, co vy na to?

 4. Renda napsal:

  Jezoviti marxisté a teillhardisti ,salesiáni hipici.

 5. David napsal:

  Vážení, nedivte se a uvědomte si, že i Jidáš byl členem tovaryšstva Ježíšova!

 6. Jan napsal:

  U nás známí Jezuité – Lízna, Kolář, Rybář jsou vynikající kněží a totéž papež.

 7. David napsal:

  Abych to uvedl na pravou míru – vtipkuji pouze na adresu v článku uvedených a jim podobných Jezuitů, nikoli těch, které uvádí Jan. Vážím si Jezuitů, kteří dokázali hlásat Evangelium po celém světě, kteří evangelizovali v Indii, Číně, Japonsku. Za půl století působení řádu bylo v Japonsku přes milion katolíků, to tam není ani dnes. Jezuité probádali celou Amazonii a přitom neustále křtili a hlásali Krista. Dnes jsou tam misie, kde za posledních šedesát let NEBYL JEDINÝ KŘEST!

  • Daniel Zouhar napsal:

   A je to otázkou – proč tam nebyl jediný křest? Evidentně proto, že tací jako jezuita Bergolio nešli do pralesa hlásat evangelium a zůstali namísto toho doma a začali dělat politiku a pak následně krýt sexuální delikty svých podřízených.

 8. Daniel Zouhar napsal:

  Zrovna otce Rybáře bych raději po jeho nesnášenlivých liturgických a jiných článcích na jezuitském webu být Vámi, ne zmiňoval.

Napsat komentář: Fr. Albert T.O.P. Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *